Faziletleriyle Sureler ve Dualar - M. İsmail Fındıklı (T27299)

Fiyat : €22,11  + KDV
KDV Dahil : €26,31
15
:

Faziletleriyle Sureler ve Dualar - M. İsmail FındıklıÜrün özellikleri :


  • Yayınevi : kitapkalbiyayıncılık
  • Yazar : M. İsmail Fındıklı
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : Kitap Kağıdı
  • Sayfa Sayısı : 704
  • Ebat : 14 X 20 cm
  • Dil : Türkçe
  • Ağırlık : 650 gr
  • Barkod : 9786052056752

ÖNSÖZ

Allâhü Teâlâ buyurdu ki: «Allah’ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz nzıktan (Allah için) gizli ve açık sarf edenler, asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler.
Çünkü Allâh, onların mükâfatlarını tam öder ve lütfundan onlara fazlasını da verir. Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir.»
[Fâtır Suresi, 29-30]
Ebû Saîd (Radıyallâhü Anh)dan rivayetle Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Yüce Allâh şöyle buyurdu: «Kur’ân’ı okumak, bir kimseyi Beni zikretmekten ve Benden bir şey istemekten alıkoyuyorsa,
Ben ona isteyenlere verilenlerin en faziletlisini veririm. Allâh’m özünün diğer sözlere üstünlüğü ise Allâh’m, yarattığı varlıklara olan üstünlüğü gibidir.»”
[Tirmizî, Fedâilül-Kur’ân, 25; Dârimî, Fedâilül-Kur’ân, 6, no. 3359]

İÇİNDEKİLER :

ı. Bölüm: Kur’ân-ı Kerîm ve Faziletleri
Kur’ân- Kerîm ile ilgili kavramlar 3
Kur’ân-ı Kerîm’in Yazılması 4
Kur’ân-ı Kerîm’in Mushaf Haline Getirilmesi 4
Kur’ân-ı Kerîm’in Çoğaltılması 5
Kur’ân-ı Kerîm’in Konuları 5
Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmenin ve Öğretmenin Fazileti 6 Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti 15
Bazı Sûrelerin Okuma Sevabının Fazla Olması 36
Kur’ân-ı Kerîm’i Yüzünden veya Ezbere Okumak 37
Kur’ân-ı Kerîm’i Ezberlemek 40
Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak 44
Kur’ân-ı Kerîm’i İhlâs İle Okumalı 46
Kur’ân-ı Kerîm Amel Etmek İçin Okunmalıdır 50
Kur’ân Okuyuşuna Başlamanın Şekli 63
Kur’ân-ı Kerîm’i Okumak İçin Seçilen Vakitler 63
Âdet Edinilen Kur’ân’ı Okumadan Uyumak 68
Kur’ân-ı Kerîm’e Saygı Göstermek 69
Kur’ân ve Dinî İlimler Tahsil Etmenin Fazileti 71
Dinî İlimler Tahsil Edilen Yerlerin Fazileti 73
Kur’ân-ı Kerîm'i Okuma Âdâbı 75
Kur’ân-ı Kerîm'i Dinleme Âdâbı 97
Kur’ân-ı Kerîm Okunmadan Önce Yapılacak Dua 102
Secde Âyetleri 103
Kur’ân-ı Kerîm’den Şifa Âyetleri 106
Kur’ân-ı Kerîm Maddi ve Manevi Hastalıklara Şifadır 109
Rukye ie Tedavi 113
Şifa İçin İzin Verilen Okumalar ve Muskalar 115
Şifa Niyetiyle Hastaya Okunduğunda Üflemek 117
Şifa Dileğiyle İzin Verilmeyen Okumalar ve Muskalar 119
Yedi Âyet-i Kerîme ve Fazileti 124
“Hâ-Mîm”ler 127
SÛRE VE ÂYETLERİN FAZİLETLERİ 128
(1)Fatiha Sûresi ve Fazileti 134
(2)Bakara Sûresi ve Fazileti 148
Âyetül-Kürsî’nin Fazileti 156
Âmenerrasûlü’nün Fazileti 172
(3)Âl-i İmrân Sûresi ve Fazileti 177
(4)Nisâ Sûresi ve Fazileti 194
(5)Mâide Sûresi ve Fazileti 195
(6)En‘âm Sûresi ve Fazileti 201
(7)A‘râf Sûresi ve Fazileti 207
(8)Enfâl Sûresi ve Fazileti 213
(9)Tevbe Sûresi ve Fazileti 215
(10)Yûnus Sûresi ve Fazileti 219
(11)Hûd Sûresi ve Fazileti 222
(12)Yûsuf Sûresi ve Fazileti 226
(13)Ra‘d Sûresi ve Fazileti 232
(14)İbrâhîm Sûresi ve Fazileti 234
(15)Hicr Sûresi ve Fazileti 236
(16)Nahl Sûresi ve Fazileti 237
(17)İsrâ Sûresi ve Fazileti 237
(18)Kehf Sûresi ve Fazileti 242
(19)Meryem Sûresi ve Fazileti 248
(20)Tâhâ Sûresi ve Fazileti 251
(21)Enbiyâ Sûresi ve Fazileti 253
(22)Hâc Sûresi ve Fazileti 256
(23)Mü’minûn Sûresi ve Fazileti 257
(24)Nûr Sûresi ve Fazileti 263
(25)Furkân Sûresi ve Fazileti 266
(26)Şu'arâ Sûresi ve Fazileti 267 695
(27) Nemi Sûresi ve Fazileti 267
(28) Kasas Sûresi ve Fazileti 270
(29) ‘Ankebût Sûresi ve Fazileti 273
(30) Rûm Sûresi ve Fazileti 275
(31) Lokmân Sûresi ve Fazileti 2 77
(32) Secde Sûresi ve Fazileti 278
(33) Ahzâb Sûresi ve Fazileti 280
(34) Sebe’ Sûresi ve Fazileti 281
(35) Fâtır Sûresi ve Fazileti 282
(36) Yâsın-i Şerif Sûresi ve Fazileti 283
(37) Sâffât Sûresi ve Fazileti 303
(38) Sâd Sûresi ve Fazileti 304
(39) Zümer Sûresi ve Fazileti 305
(40) Mü’min Sûresi ve Fazileti 309
(41) Fussilet Sûresi ve Fazileti 311
(42) Şûrâ Sûresi ve Fazileti 312
(43) Zuhruf Sûresi ve Fazileti 314
(44) Duhân Sûresi ve Fazileti 316
(45) Câsiye Sûresi ve Fazileti 318
(46) Ahkâf Sûresi ve Fazileti 320
(47) Muhammed Sûresi ve Fazileti 321
(48) Fetih Sûresi ve Fazileti 322
(49) Hucurât Sûresi ve Fazileti 325
(50) Kâf Sûresi ve Fazileti 325
(51) Zâriyât Sûresi ve Fazileti 326
(52) Tûr Sûresi ve Fazileti 327
(53) Necm Sûresi ve Fazileti 327
(54) Kamer Sûresi ve Fazileti 328
(55) Rahmân Sûresi ve Fazileti 328
(56) Vâkı‘a Sûresi ve Fazileti 330
(57) Hadîd Sûresi ve Fazileti 333
(58)Mücâdele Sûresi ve Fazileti 334
(59)Haşr Sûresi ve Fazileti 334
Lev Enzalnâ ve Fazileti 335
(60)Mümtehine Sûresi ve Fazileti 338
(61)Saf Sûresi ve Fazileti 339
(62)Cum‘a Sûresi ve Fazileti 340
(63)Münâfikûn Sûresi ve Fazileti 340
(64)Tegâbûn Sûresi ve Fazileti 341
(65)alâk Sûresi ve Fazileti 342
(66)Tahrîm Sûresi ve Fazileti 342
(67)Mülk (Tebâreke) Sûresi ve Fazileti 344
(68)Kalem Sûresi ve Fazileti 349
(69)Hakka Sûresi ve Fazileti 351
(70)Me'âric Sûresi ve Fazileti 351
(71)Nûh Sûresi ve Fazileti 352
(72)Cin Sûresi ve Fazileti 354
(73)Müzzemmil Sûresi ve Fazileti 354
(74)Müddesir Sûresi ve Fazileti 355
(75)Kıyâmet Sûresi ve Fazileti 355
(76)İnşân Sûresi ve Fazileti 356
(77)Mürselât Sûresi ve Fazileti 356
(78)Nebe’ Sûresi ve Fazileti 357
(79)Nâziât Sûresi ve Fazileti 358
(80)‘Abese Sûresi ve Fazileti 358
(81)Tekvîr Sûresi ve Fazileti 359
(82)İnfıtâr Sûresi ve Fazileti 360
(83)Mutaffifîn Sûresi ve Fazileti 360
(84)İnşikâk Sûresi ve Fazileti 361
(85)Bürûc Sûresi ve Fazileti 361
(86)Târik Sûresi ve Fazileti 362
(87) A‘lâ Sûresi ve Fazileti 697
(88) Gâşiye Sûresi ve Fazileti 363
(89) Fecr Sûresi ve Fazileti 363
(90) Beled Sûresi ve Fazileti 363
(91) Şems Sûresi ve Fazileti 364
(92) Leyi Sûresi ve Fazileti 364
(93) Duhâ Sûresi ve Fazileti 365
(94) İnşirâh Sûresi ve Fazileti 366
(95) Tin Sûresi ve Fazileti 367
(96) ‘Alak Sûresi ve Fazileti 367
(97) Kadr Sûresi ve Fazileti 368
(98) Beyyine Sûresi ve Fazileti 369
(99) Zilzâl Sûresi ve Fazileti 370
(100) ‘Âdiyât Sûresi ve Fazileti 372
(101) Kâri'a Sûresi ve Fazileti 373
(102) Tekâsür Sûresi ve Fazileti 373
(103) Asr Sûresi ve Fazileti 374
(104) Hümeze Sûresi ve Fazileti 375
(105) Fil Sûresi ve Fazileti 375
(106) Kureyş Sûresi ve Fazileti 376
(107) Mâ‘ûn Sûresi ve Fazileti 377
(108) Kevser Sûresi ve Fazileti 377
(109) Kâfirûn Sûresi ve Fazileti 378
(110) Nasr Sûresi ve Fazileti 380
(111) Tebbet Sûresi ve Fazileti 381
(112) İhlâs Sûresi ve Fazileti 381
(113) Felak Sûresi ve Fazileti 389
(114) Nâs Sûresi ve Fazileti 390
Kur’ân Hatmi ve Edepleri 395
Kur’ân Hatim Duası 402
2. Bölüm: Dua ve Önemi
Dua 407
Nerede, Ne Zaman ve Nasıl Dua Etmeli? 408
İhtiyaç Olduğu Zaman Değil, Her zaman Dua Etmek Gerekir 408 Duanın Edepleri 409
Duası Kabul Olduğuna Dair Bazı Alâmetler 413
Duanın Kabul Olunmasının Şartları 413
Dualar Niçin Kabul Olmaz? 413
Duada Acele Edilmemelidir 416
Dualar ve Fazileti 418
Abdest Öncesi Okunacak Dualar 418
Abdest 418
Abdest Duaları 419
Aksırana Dua Etmek ve Esnemenin Hükmü 425
Allâh Sevgisini Kazanmak İçin Okunacak Dua 426
Banyoya Girerken Okunacak Dua 427
Banyodan ve Helâdan Çıkarken Okunacak Dua 427
Baş Ağrısına Karşı Okunacak Dua 428
Bekârlıktan Kurtulmak İçin Okunacak Dua 429
Beladan Korunmak İçin Dua 429
Belaya Uğramış Kimseyi Görünce Okunacak Dua 431
Bela-Musibet Gelince Okunacak Dualar 432
Bereket (Karınca) Duası 432
Servetin Bereketlenmesi İçin Dua 433
Boğulmaktan Korunmak İçin Okunacak Dua 434
Bol Nimete Kavuşmak İçin Okunacak Dua 434
Borcun Rahatlıkla Ödenebilmesi İçin Okunacak Dua 435
Büyü ve Sihir 437
Büyü, Sihir Tesir Etmemesi İçin Okunacak Dualar 439
Cenaze Görünce Okunacak Dua 443
Cenaze Namazı Duaları 443
Cenaze Namazından Sonra Mevta İçin Şehâdet 447
Cenaze İçin Şehâdetten Sonra Yapılabilecek Dua 449
Cenaze Merasimlerinde Yapılabilecek Bir Dua 451
3. 7. 36. 40. 52. Gecesi Duası 454
Cehennemden Kurtulmak İçin Okunacak Dua 456
Cennet Ehlinden Olmak İçin Okunacak Dualar 458
Cennetteki Yerini Görmeden Ölmemek İçin Dua 462
Cennette Suretlenecek Faziletli Ameller İçin Dua 465
Cimrilikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua 470
Cin, Şeytan Musallat Olduğunda Okunacak Dua 470
Cinlenmiş Olanlara Karşı Okunacak Âyetler 475
Cuma Günü ve Gecesinin Faziletleri 475
Cuma Sabahı Okunacak Dua 476
Cuma Namazından Sonra Okunacak Dualar 477
Cuma Günü Okunacak Zikirler 478
Cuma Gecesi Okunacak Sûreler 479
Cuma Günündeki Diğer Salih Ameller 479
Çarşı, Pazar ve Sokakta Okunacak Dua 480
Çıban, Sivilce ve Yara Gibi Şeyler İçin Okunacak Dua 481 Çocuk Sahibi Olmak İçin Okunacak Dua 482
Çocukların Huysuzluk Yaptığında Dualar 483
Çocukların Sebepsiz Yere Ağladığında Dualar 484
Çocukların Gece Uyuyamadığmda Okunacak Dua 484
Çocukların Uykusunda Korktuğunda Dua 485
Çocuklar İçin Korku Reçetesi 485
Dargınları Barıştırmak İçin Dua 486
Deprem, Sel... Gibi Felaketlerden Korunmak İçin Dua 486 Dilini Küfürden Korumak İçin Okunacak Dua 488
Doğum Sancıları Zamanındaki Dua 488
Doğumu Kolaylaştırmak İçin Okunan Dua 488
Doğacak Çocuğun Erkek Olması İçin Dua 489
Doğan Çocuğa Yapılacak Şeyler 491
Düşük Yapan Kadınlar İçin Manevi Reçete 494
Dükkân Açılırken Okunacak Dua 495
Ekinin Bol Ürün Vermesi İçin Dua 496
Elbise Giyerken ve Çıkarırken Okunacak Dua 496
Eşiyle Cinsel Birleşme Anında Okunacak Dua 497
Evden Çıkarken Okunacak Dua 497
Eve Girerken Okunacak Dua 498
Evlilikte Kısmetinin Açılması İçin Okunacak Dua 500
Ezânın Fazileti 501
Ezân 501
Ezân Duası 504
Felç ve Cüzzam İçin Okunacak Dua 505
Geçim Sıkıntısında Okunacak Dualar 507
Gıybetten Dolayı Allâhü Te‘âlâ’nm Affı İçin Dua 508
Hacet Namazı ve Duası 510
Hafızayı Güçlendiren ve Unutmaya Sebep Olan Şeyler 512
Hafıza Zayıflığına Karşı Okunacak Dualar 513
Haksızlığa Uğrayanın Okuyacağı Dua 514
Haksız Yere Hapse Girilince Okunacak Dua 515
Haksızlık Yapan Birinden Kurtulmak İçin Dua 516
Haram Olan Şeylere Nefret İçin Okunacak Dua 516
Hasta Ziyareti 517
Hasta Ziyareti ve Âdâbı 519
Hastanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar 519
Hastaya Okuyacak Kişinin Özellikleri 519
Hasta Nasıl Okunur? 520
Hasta İken Okunacak Dua 521
Hastalara Okunacak Şifa Duaları 523
Hastalığa Mutlaka Şifa Olacak Dualar 524
Helâya Girerken Okunacak Dua 525
Helâdan Çıkarken Okunacak Dua 526
Helal Mala Kavuşmak İçin Okunacak Dua 526
Hırsızlardan Korunmak İçin Okunacak Dua 527
İçki, Kumar veya Benzeri Kötülüklerden Vazgeçirmek İçin Dua 527
İftiraya Uğrayan Kişinin Okuyacağı Dua 528
İlmin Artması İçin Okunacak Dua 529
İlimde Başarılı Olmak için Okunacak Dua 530
İman ile Vefat Etmek İçin Okunacak Dua 530
İmanın Hakikatine Ulaşmak İçin Okunacak Dua 531
İmanın Muhafazası İçin Okunacak Dua 531
İman-Nikâh Tazelemek İçin Okunacak Dua 532
İsteklerinin Yerine Gelmesi İçin Okunacak Dua 534
İstihâre Duası 537
İş Hayatı 539
İşe Başlarken Okunacak Dua 541
İşin Altından Kalkamadığında Dua 542
İşlerinde Zorluklarla Karşılaştığında Dualar 542
İşleri Kötü Gidenin Yapacağı Dua 543
İş Bulmak İçin Okunacak Dua 543
İşi Gücü Bozulan Kimsenin Okuyacağı Dua 544
İşte Tutunamayanlar İçin Okunacak Dua 545
İşini Kaybedenin Yeniden İşini Kazanması İçin Dua 545
İşte Başarılı Olmak İçin Okunacak Dua 546
Kabakulak İçin Okunacak Dua 546
Kabir Azabından Kurtulmak İçin Okunacak Dua 546
Kabirleri Ziyaret Edenin Okuyacağı Dualar 547
Kan Aldıranın Okuyacağı Dua 549
Karı-Koca Arasındaki Muhabbet İçin Dua 549
Karı-Koca Arasındaki Anlaşmazlıkta Okunacak Dua 550
Kocası Öfkelenen Kadının Okuyacağı Dua 550
Kaybolan Bir şey İçin Okunacak Dua 550
Ölü Sahiplerinin Okuyacağı Dualar 613
Ölene Taziyede Bulunmak 614
Ölen Kişi İçin Mektupla Taziyede Bulunmak 615
Ölünün Ruhu İçin Okunacak Olan Kelime-i Tevhîd 615
Ölmüş Olan Kimseyi Rüyada Görmek İçin Dua 617
Rızkın Kesilmesine Sebep Olan Şeyler 617
Rızkının Genişlemesi ve Kazancın Bereketlenmesi İçin 620 Rızıkların Ummadık Taraftan Gelmesi İçin Dualar 622
Rüyasında Dilediğini Görmek İçin Okunacak Dua 623
Resûlullâh (Aleyhisselâm) 1 Rüyada Görmek İçin Dualar 623 Resûlullâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)in Şemâili 624
Salâtü Selâm ve Salevât-ı Şerîfeler 625
Resûlullâh’ın İsmi Geçtiğinde Salevât Getirmek 629
Salât-ı Tüncînâ (Münciye) 630
Salât-ı Tefrîciyye (Salât-ı Nâriye) 632
700.000 Salevâta Denk Salevât 634
70 Meleğin 1.000 Sabah Sevap Yazacağı Salevât 635
Delâil-i Hayrât’ı 70.000 Defa Okumaya Denk Salevât 635
Okuyana, Resûlullâh’m Şefaat Edeceği Salevât 636
Okuyana, Peygamberlerin Şefaat Edeceği Salevât 636
Saralı Hastaya Okunacak Dua 637
Sarılık İçin Okunacak Dua 639
Selâm Verme ve Almanın Fazileti 639
Selâmın Verilme ve Alınma Şekli 640
Sıkıntı Anlarında Okunacak Dualar 642
Şeytanın Şerrinden Korunmak İçin Okunacak Dua 645
Şirkten Korunmak İçin Okunacak Dua 649
Temre İçin Okunacak Dua 650
Tohum Ekerken Okunacak Dua 650
Tövbe ve İstiğfar 651
Seyyidü’l-İstiğfâr (İstiğfârların Efendisi) 656
70.000 Meleğin İstiğfar Edeceği Dualar 657
Uğursuzluk Hissedince Okunacak Dua 660
Ulaşım Aracına Binerken Okunacak Dua 660
Ulaşım Araçlarından Gemiye Binerken Okunacak Dua 661 Ulaşım Aracından İnerken Okunacak Dua 661
Unutmamak ve Anlayış Kabiliyeti İçin Dualar 661
Uykuya Yatmadan Önce Yapılacaklar 663
Uyumadan Önce Abdest Almak ve Zikretmek 663
Uyumadan Önce Allâh’ı Zikretmemek 664
Uyumadan Önce Okunacak Sûreler 664
Uyumadan Önce Okunacak Dualar 668
Uyandığı Zaman Okunacak Dua 672
Uykusu Kaçıp da Uyuyamadığındaki Dua 675
Üzüntülü Anlarında Okunacak Dualar 675
Vasiyetname 677
Vesvese 678
Vesveseyi Def Etmek İçin Okunan Dualar 680
Yangından Korunmak İçin Dua 681
Yangın Çıktığı Zaman Okunacak Dua 682
Yeme-İçme İlgili Dualar 683
Yeme-İçme Zamanında Besmele Getirmek 683
Yeme-İçme Zamanında Besmele’yi Unutmak 684
Yemek Duası 685
Yediğin ve İçtiğin Şeyin Hastalık Yapmaması İçin Dua 687
Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua 688
Yolculukta Okunacak Dua 689
Yolculukta Bir Yerde Konaklayınca Okuyacağı Dua 690
Yolculuktan Dönünce Okunacak Dua 690
Zâlimden Korkanın Okuyacağı Dua 691
Zararlı Haşarattan Korunmak İçin Okunacak Dua 691
Zulme Uğramaktan Korkulduğunda Okunacak Dua 692
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.