Gayetül Hakim - Keşfil Rumuz Fihallil Kunuz (T26975)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €81,00
İndirimli : €47,65  + KDV
KDV Dahil : €56,70
15
:

Gayetül Hakim - Keşfil Rumuz Fihallil Kunuz


Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Yazar : Ebu Seleme Mahmud Nasar
  • Türkçeleştirenler : H.Mustafa Varlı - Seyfettin Oğuz
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :760
  • Ebat : 17 x24 cm
  • Ağırlık : 950 gr
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod : 9786057022424ÖNSÖZ
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, Âlemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O'nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında olan toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatm (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl
yazılmış ve bizlere nasıl bırakılmış ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Allah’ın izni keremi ile bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlığın; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'ân ve Sünneti Resûlullah'tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min, inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh, senden başka kanun koyucu yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir” demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur'ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’min Kardeşlerim! Yaşamın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: “Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, O’na tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. ”
Yine Allah (c.c.): “Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız.” buyurmuştur. Evet Allah'ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân a) sarılınız” buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlıkları bırakmak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan bu kıymetli eserin Gayetü’l Hakîm’in yazarı Ebâ Mesleme Endülüsi, takriben 250 yıl sonra yayına hazırlayan ve resimleyen Mahmud Nâsâr’m bu nâdide eserini siz kıymetli okuyucularıma sunmuş bulunmaktayız. Gayret bizden, takdir siz okuyucularımdan. Hidayet Allah’tan deyip bu eseri de bitirmiş bulunmaktayız.
Bu kıymetli eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim.
Bu yazı kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim! Bu elinizde bulunan kıymetli Gayetü’l Hakîm’i sizlere bir armağan olarak hizmeti kendime bir borç bilerek kaleme aldık. Sizlerden bu esere emeği geçenlere bir dua ile yad etmeyi de unutmayacağınıza gönülden arzular, sizleri de dua ve rahmetinden, bereketinden hissedar eylesin inşaallah.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun inşaallah. Amin...
H. Mustafa VARLI - Ramazan, 13/04/2021

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Karanlıkla Aydınlığın Savaşı Endülüs 8
Fıtrata Yolculuk 9
Hikmeti Aramak / Hikmet 11
Felsefî Düşünce veya Düşünüş 14
Astronomi (Gök Bilimi) 14
Astromoni ve Astroloji 15
Hikmeti Aramak İçin Kâinat Kitabını Okumak Şarttır 18
İslâm Astronomisi’nin Kaynakları 21
İslâm Astronomisi’nin Büyük Simaları ve Eserleri 24
Gayetü’l Hakîm Yazarı Mesleme el-Mecrîtî Endülüs
İslâm Devleti'nin O Günkü Durumu 25
İspanya’nm / Endülüs’ün Fethedilişi ve Kısaca Tarihi 26
III. Abdurrahman Dönemi (H. 300-350 - M. 912-961) 28
II. Hakem Dönemi 29
Endülüs İslâm Devleti’nde Bazı Meşhur Âlimler (Fazilet Sahipleri) 32
Rasathaneler, Gözlem Evleri ve Astronomi Aletleri 34
Astroloji 36
Tılsım / Telaşım 40
Ruhuyyet - Psikoloji 44
Ey İnsanoğlu 46
Bir Medeniyetin Yok Oluşu / Edilişini Seyreden İnsanlığa
Haykıran Düşünürlerden Örnekler 47
Giriş 49
En İyi Bilen, Her Şeyi Biliyor 50
BİRİNCİ FASIL 54
Yaratılmışların Varlık Sebebi 57
Varlıkların Varoluş Amacı 57
Bütün Varlıklar İnsan İçin Yaratılmış, Yaratılmaktadır 58
Hikmet İçin Üç Özellik (Hususiyet) 61
Hikmete Yolculuk 61
İKİNCİ FASIL 62
Büyük Kâinat, Küçük Kâinat İlişkisi 64
İnsanın Tabiatla İlişkisi 66
İnsanın Gökyüzü İle İlişkisi 66
ÜÇÜNCÜ FASIL 69
İnsan ve Gökyüzü 69
Feleğin (Dünyanın) Üç Yüz Altmış Derece Dönmesi Hadisesi 77
DÖRDÜNCÜ FASIL - Güneş ve Ay 81
Dünya ve Ay 81
BEŞİNCİ FASIL 84
Kamer'in (Ay'ın) Menzilleri 87
Ay’ın İkinci Menzili Durağı El-Batîn (Ventrikül) 88
Ay'ın Menzili ve Yörüngesinin Durumu
Aydınlatılması, ya da Aydınlanması 88
Ay’ın Öteki Tarafı (Güneşe Bakan Yönü) Neden Görünmüyor? 89
Ay’ın Beşinci Menzili Clatter H 91
Ay’ın Altınca Menzili, Yörüngesi 92
Ay’ın Yedinci Menzili Sırasında Ziraatın ve Çiftçinin Durumu 93
Ay’ın Sekizinci Menzili, Durağı Olan Nesir Burcunun Durumu 94
Ay’ın Dokuzuncu Menzilindeki Durağında Güneş’ten Etkilenip
Işığını Alır ve Dünya'ya Yansıtır (et-Tarfatu T.) 94
Ay’ın Onuncu Menzilesinde Seyrini Yaparken Cephedeki Durumu 95
Ay’ın On Birinci Menziline Yolculuğunda Zehre Menziline Hareketi 95
Ay'ın On İkinci Menzili, Yörüngesi Sarfa Yönelik Çalışmalar
Yapmak Gerekir 96
Ay’ın On Üçüncü Menzilinde, Yörüngesinde Halkın Durumu 97
Ay’ın On Dördüncü Menzilinde Balık Burcundaki Durumu 97
Ay’ın On Beşinci Menzili, Yörüngesindeki Seyrinin, Yolculuğunun
Görevleri 98
Ay'ın On Altıncı Menzili, Yörüngesinde Zabanan (Ay’ın) Hareketi 98
Ay’ın On Yedinci Menziline Ulaşmadaki Yörünge Hareketlerinde
Tüm Bir Seyir Durumu 99
Ay’ın On Sekizinci Yörüngesi Esnasında Menziller Arası Durumlarında
Kâlp Sadr Üzerindeki Etkileri 100
Ay’ın On Dokuzuncu Yörüngesindeki Menziller Arası Hareketlerinde
Şümullu, Kapsayıcılık Durumu 101
Ay’ın Yirminci Seyrindeki Bu Menziline Hareketi (en-Neâyım =
Ölüm İlânları) Görürsünüz 105
Ay’ın Yirmi Birinci Yörünge Hareketinde Menziller Arasında Beldelerin Şehir ve Kasabaların (Kasaba st., Şehir st.)
Memleketlerin Durumu 106
Ay’ın Yirmi İkinci Durağı, Menzilinde Erimiş
Onun Yörüngesindeki Durumu 107
Ay’ın Yirmi Üçüncü Menzilinde İken Yani Dünya ve Kendi Ekseninde
Yolculuğuna Devam Ederken Şahin Kırlangıç Yutması 108
Ay’ın Yirmi Dördüncü Yolculuğunda Durum Nasıldır 108
Ay’ın Yrmi Beşinci Menzilinde, Yolculuğunda Kova Burcu’nun Dalları,
Şubelerinden Önden Takdim Edilen Aydınlatma Durumu 109
Ay’ın Yirmi Altıncı Menzilinde ve Dünyanın Etrafındaki Yolculuğu Esnasında Menziller Arasında Kova Burcu’nun Şubesi, Kolu ve Son Durağı Arkadaki Olaylar ve Yapılacak Faydalı Tılsımlar 110
Ay’ın Yirmi Yedinci Yolculuğunda Kendi ve Dünya Etrafındaki Son
Hareketi Esnasında Yapılacak İşlevsel Durumlar ve Yapılacak İşler.. 111 Ay’ın Yirmi Sekizinci Gününde Menzillerdeki Evler, Ğayın
Duraklarındaki Durumlar 111
Yaratıcıyı Tanımak, Yaratan, Yaratılan İlişkisi 114
Ay’ın Diğer Gezegenlerle Olan İlişkisi 116
Güneş Sistemi - Dünya ve Ay 118
Uzay ve Meteoroloji Çalışmaları 121
ALTINCI FASIL 126
1-Düşmanı Yok Etmek İçin Yapılacak Olan Tılsım 127
2-Beldelerin Yapısını (Ruhsal Olarak) Mahvetmek İçin, Tılsım Yapılır.
(Düşman beldeleri için uygulanır) 127
3-Şehirleri veya Mevzuları, Temaları, Konumlarını Islah İçin Tılsım
(Gizemli Gök Cisimleri) 128
4-Şehirlerin İmarlarında Tesislerini, ya da Konumlarını Mahvetmek,
Harab Etmek İçin, Yapılan (Şeytanî) İşler, Tılsımlar 128
5-Mal, Para, Güç, Zenginlik ve Ticarette Büyümek İçin,
Bu Sistem Uygulanabilir 129
6-Tehlikeli, Yüksek Profilli Bir Görev İçin, Gerek Duyulan Tılsım 130
7-Kişilerin İstediği Zaman Sultana Nail Olmak, Ulaşmak İçin
Yapılacak Tılsım 131
8-İsteyen Bir Köle, Kul İçin Tema, Konunun Bir Bayan Olabilmesini
İstiyorsa, Bu Yöntemle Mümkündür 131
9-Âşık Olan Kimse, Sevdiği Kimseye Evlilik Teklif Ettiğinde ve
Bu Evlilik Teklifinin Reddedildiğini Duyduğu ve Öğrendiği Anda Bunu Düzeltecek Tılsım Yapma Yöntemi 132
10-Bir Kimse Evlilik İstediği Adamı, Devre Dışı Bırakmak İçin
Yapılacak Tılsım 132
11-Mahkumu Hapisten Çıkarmak İçin Yapılacak Tılsım 133
12-Sen de İstiyorsan Ondan Sonra Zafer İçin, Onun Helâkını,
Akıbetini, Sonunun Felâket Olmasına Yönelik Tılsım Yapılabilir 133
13-Bir Ülkeyi Yönetenlere Bir Cemaat Tarafından İtaatsiz Ettiklerine
Karşı Yapılacak Tılsım ve Yöntemler 133
14-Onun Ülkesinde İstediğini Yapmak, Yakalamak İçin Yapılacak
Tılsım 134
15-Bir Adamın O Şehirde Olmadığım, O Günden İtibaren
Koruyanların İnkârını Bozacak Tılsımlar Yapmak 134
16-İki Kişinin Bunu Yapmaması, Toplantı İçin, Tılsım Gereklidir.
Bu Yapmak Doğru Değildir 135
17-Bir Grup / Fırka İçin Öğle Yemeğini Gizemleştirme (Tılsım) 136
18-Kral, Sultan, Yöneticiyi Yok Etmek İçin Yapılacak Gizemli İşler/
Tılsımlar Kim İçin Hizmet Yapılacak? 137
19-Saflık ve Samimiyet İçin, ya da Kaptanlık Yapabilmek Üzere Tılsım
Yapmak, Bu Vesile İle Başarılı Olabilmek 137
20-Aynı Şekilde Hastalık Derecesinde Aşk Tılsımları 138
21-Balina Balığını Yakalamak İçin Tılsım Yapılabilir mi? 138
22-Akrepleri Uzaklaştırmak İçin Tılsım 139
23-Akreplerin Çıkarmış Oldukları ya da Çıkardıkları Sesleri Tılsımla
Yok Etmek ya da Susturmak 140
24-Erkekler Kadınlarla Beraber İhtilâf Ettiklerinde Tılsımla
Çözüm Arayışları 141
Gizemli Astrolojik Olaylar İçinde Hayatta Huzura Yolculuk! 142
Uzay Bilimleri İle İlgili Açıklamalar 143
YEDİNCİ FASIL 144
Astronomi 148
Öz Cevher ve İnsan 149
Astronomi ve İnsan 150
Küçük Kâinat ve Anotomik Yapı 152
Fıtrata Dayalı Tedavi 153
Allah, Kâinat, İnsan 155
Cevhere Yolculuk 157
Bütün İnsanlık Resmine Bakış 157
Hesaba / Gaybe Yolculuk 160
FASIL / Doğa (Tabiat) Astronomisi 161
İnsanlardaki Ayıplardan Dolayı Herhangi Bir Ayıbı Görmedin mi? Mükemmellik ve Yetenek Eksikliği Gibi, Şeylerden mi
Kaynaklanıyor? 162
Dört Ana Maddenin Hareketleri 164
Çevre ve Tabiatı Tanıma 165
Balıkların Yaşamaları İçin Gizemli Görüşler 166
Dünyayı Bir Konuma Getirmek İçin Tedavi Noktasına Önem Vermek
Üzere Yapılacak Tılsım 166
Tarlalarda Fidan Dikimleri Dönemi ve Gizemli Yöntemleri (Tılsımları) ...166
Ticaret ve İşyerleri, Dükkânlar İçin Yapılacak Tılsım 167
Hasat İçin Tılsım, ya da Çakıl Taşlarından İstifade Etmek 167
Hasta Olan Kimseleri Karanlık Yerlerde Tedavi Etmek Yöntemleri
İçin Tılsım 168
Şayet Bir Kimse Düşmanlık ve Ayrılık Yaptım Derse, Kurtulmak
İçin Ne Yapmalıdır? 172
Haram Olan Şehevî Bakışlardan Korunmak 173
Sağlık Sorunları ve Çözümleri 175
İKİNCİ MAKALE (Bilge, Hakim, Âlim Olan Zatın Kitabından Seçmeler) 177
Birinci Fasıl / Kısım 177
Basiret ve İrade Eğitimi 180
Bilginin İsbatlanması 181
İnsanı Tanımak 183
Büyük Resimlere Bakış / Fasıl - Kısım 184
Lou Geoa’nm Sırrı 189
Gezegenlerin Eylemleri 189
Bir Yılın Oluşumu 190
Giden Taifenin Faslı 193
Hind Medeniyetinde Üretim Politikaları ve Verimli Ürün Olma
Teknikleri 196
Güneş ve Ay İlişkisi 196
Ay’ın Güneşle İlişkileri ve Görevleri 197
Ay ve Yıldız Tutulmaları 199
Ay’ın Diğer Gezegenlerle Seyri 203
Güneş 208
Fasıl / Kısım 208 - 211 - 212
İyi ve Kötü’nün Savaşı (Zıt Kutupların Kavgası) 215
Fasıl / Kısım 220
Dünyanın En İyi Tedavi Yöntemleri 223
Biz Olduğumuz Yere Geri Dönüp Şöyle Dememiz Gerekiyor 229
Yönetimin Seçilmesi ve Sosyal Adalet 231
Fasıl / Kısım 240
Mevsimlerin Oluşumu 241
Tıp ve Tedavi Araçları 241
Hayatı Kolaylaştırıcı Yöntemler 242
Fasıl / Kısım 245
Fareyi İnkâr Etmek Bir Tılsım İşi midir? 245
Tılsımla Sinekleri Yok Etmek, İnkâr Etmek 246
Harikulade (Acaip) Bir Tılsım 246
Düşmanlık İçin Tılsım 247
Tılsım: Pozisyonu Boşaltmak İçin Yapıyabilir mi? 247
Taşlarda Ayırma Faslı 248
Alıcı, Müşteri Gezegeni 248
El-Merih, Mars Gezegeni 248
Utarid Gezegeni 249
Ez-Zehrati, Venüs Gezegeni 249
Şems, Güneş Sistemi 249
Kamer, Ay 249
Gezegenlerin Arasındaki Enerji Hareketleri Neticesinde
Sel Felaketlerinin Görüntülerini Ayırma ve Özellikleri 250
Başkaları İçin Bulundu 252
Venüs Bilge Eloise’ın Erkeğidir, Anar 253
Yazar Bilge Eloise’den 254
Bir Kitapta Taşların Faydaları 254
Yine Başkaları İçinde Bulundu 255
el-Kamer, Ay 255
Eloise İsimli Bilge’den Bahsediliyor 256
Ruhânî, Mânevi Tezi Yorumlama 256
Ve Diğerlerinde Kimler Var? 256
Maneviyatı - Ruhânîliği Tılsımla Yorumlama Kitabı’ndan
Satürn Gezegeni 257
Bilge Eloise'ın Kitabından Hikmetle İlgili Bir Yorum 257
Merkür Gezegenindeki (Arzdaki Yansımalarındaki) Taşların Merkür’e
Faydaları Nelerdir? Ya da Merkür’deki Taşların Yansımaları
Nelerdir? 258
Bu Başkaları İçin Bulunmuş Olabilir 258
Utarid, Merkür İçin Taşların Faydaları Kitabından Örnekler 259
Ruhanî Tılsımların Tez Yorumları Kitabından Örnekler 259
Başkaları İçin Bulunmuş Olan Bir Örnek 259
Müşteri Gezegeni Bilge Eylus (Eloise)’den Bahsetmektedir 260
Başkaları İçin de Birçok Hikmetler Vardır 260
Mars, Merih Gezegenini el-Hakîm Eloise Wise Anlatıyor 260
Ruhânî Tez Olan Tılsımların Yorumlama Kitabından Bir Örnek 261
Yazar Hikmetler Kitabında Utarid, Merkür İçin Tasarlanmış
Yazıların Faydalarından Bahsetmektedir 261
(Tarihte Birçok Hikmetler) Başkaları İçin Bulunmuştur.
(Hakiki Âlimlerin Hizmet Anlayışı Budur) 262
En Büyük Boyunduruk (Kölelik, Bağlılık) 262
O Çizimleri, Resimleri Yapan Kim? 263
Onun Resimlerinden Örnekler 263
Onun Sohbetinin Saflığından Hermesten Bahsetmemiştir 264
Tarihî Yazıtlardan Örnekler 264
Arkeolojik Kazılar Sonucunda O Yazıtlardan ve Tarihî Kalıntılardan
Böceklerin Temizlenmesine Kadar Uygulanan Yöntemler 265
Çiçek, Çiçeği Embosses, Dölleme ya da Zühre Yıldızı’nm Görevleri 266
Ve Onun Çizimlerinden 266
Friton’un Kitabından Seçmeler 267
Bir Taşa İşlenmiş, Nakşedilmiş, Oyulmuş Yaşadığı Çağın İnanç,
Kültür ve Yaşam Tarzlarını Ortaya Koyan Tarihî Belge
Niteliğindeki Belgeler 268
Arkeolojik Kazılarda Bir Taştaki Yazılmış, Nakşedilmiş Yazıtından
Örnek 269
Billur Lobunun Üzerine İşlenmiş, Kazınmış Bir Levha,
Billur Değerli Taş 269
Ve Bir Mercana Kazınmış, İşlenmiş Onun İçin Festivale Hazırlık
Mahiyetindedir 269
Onun İçin Onun Zamanının Kazınması, İşlenmesi, Çizilmesidir 270
Kum Taşının Taşında Kabartma Yapılması 270
Garnet (Akik) Taşma Onun İçin Oyulmuş, Kazınmış Bir Resim 271
Onun İçin Kabartmalı Resim Yapmak 272
Tılsımlar Kitabından Freton’a Notlar 272
Resim Yeri Belli Olanda Kabartma Yapılabilir 272
Bizatihi Kitabın Kendisinden Haber Vermektedir 273
Kitap Olmadan Adalet Olur mu? 273
Ay, Kamer Görüntü, Fotoğraf Talebi, İsteği 274
Onun İçin Tarihî Belge Olması Sebebi İle Değerli Taşlara Kazınmış
Yazıtlar 274
Onun İçin (İnsanlar, Toplumlar) Ruhanî Tezlerin (Görüş ve Fikirlerin)
Yorumlama Kitabından Örnekler 275
Bir Akik (Garnet) Taşlı Lob, Lahit Mezar Taşlarının Kabartmalı
Yapılması 276
Özellikle O Akreplerin Kovulmasına Mahsus Özel Durumlar 277
Onun İçin (Herhangi Bir) Materyale Yazılmış, Kazınmış, Nakşedilmiş
Bir Belge, Bir Bilgiyi Aktaran Bir Eser 278
Onun İçin (Zümrüt) Taşma Nakşedilmiş, Kazınmış, Yazılmış
Bir Düşünceyi İfade Eden Belge 278
Zuhal, Satürn’ün (Dünyaya) Yansıyan Yazıtları ve Görüntüleri 279
Onun İçin Elmas Bir Taştan Kabartma Yapmak 279
Onun İçin Bir Kabartması Var 280
Onun İçin Ne Zaman Kazınması Gerekiyor 280
Zararlı Çekirgeleri Kovması İçin Basit Bir Uygulama 281
Onun İçin Kazınmış, Yazılmış, Nakşedilmiş Kabartma Resim 281
Müşteri Yıldızının İşlenmiş Yazıtları ve Fotoğrafları, Resimleri 282
Onun İçin Kabartmalı Yazıtlar 283
Billur, Kristal Bir Taşa Kazınmış Belgeler 283
Onun İçin Kazınılmış, Kabartmalı Yazıtlar 283
Hermes’ten Bahset, Anlat 284
Onun İçin Yazılmış ve Kazınmıştır 284
Mars Yazıtları ve Fotoğrafları, Gravürleri 284
Onun İçin Onun Bir Kitabesi Var 284
Onun Ne Zaman Kazınması Gerekiyor? 285
FASIL 286
II. BÖLÜM / Hâzinelerin Çözümünde Sembolleri Ortaya Çıkarma
İşlemi 289
Müşteri Adayı Seçimi ve Yönetimi 290
Kalemimin Yönetimi 291
Demir Yönetimi 292
Altın Yönetimi 293
Bakırın Yönetimi 294
Zeybek Yönetimi 295
Ay, Kamer Yönetimi, Sistemi 297
Sonra Şüphesiz En Büyük Tılsımı Yaptılar 298
SON FASIL / (Ya da Başka Bir Bölüm) 300
Kükürt Yağı ve Özellikleri 300
Pers, İran, Fars Ateşi 300
İşte Böyle Yapılır, Demişlerdir. Bunun Yapmanın Yöntemi 301
Delilik (Mecnun) ve Malkolitik Tedavisi 301
Körlerin Tedavisi 302
Uyuz ve Uyuzluğun Tedavisi 302
Aşırı Baş Ağrılarının Tedavisi 302
Uykusuzluğun Tedavisi, Giderilmesi 302
Çok Uyuma Hastalığı ve Tedavisi 303
Melazma ve Çiller Rahatsızlığının Tedavisi 303
Kulak Ağrısı ve Tedavisi 303
Sağırlık ve Tarta Tedavisi 303
Göz Travmasının Tedavisi 304
Gözdeki Kızarıklığın Tedavisi 304
Gözde Beyazlık Hastalığının Tedavisi 304
Göz Zarının Tedavisi 305
Gözlerde Görme Bozukluğunun Tedavisi 305
Göz Kirpiklerindeki Saç, Kıl Tedavisi ve Yolları 305
Göz Kanlanması, Göz Nezlesi, Gözün Yaşarmasının Tedavisi 306
Görünürde, Açık Göz Kanamalarının İç ve Dış Şaşı Gözlerin Tedavisi ....306 Bütün Göz Nezlelerinin, Akıntılarının Tedavisi; ya da Bütün Vücuttaki
Akıntıların Tedavisi 306
Burun Kanamalarının Tedavisi 307
Herhangi Bir Sebeple Öksürüğe Yakalanan Kimsenin Öksürük Tedavisi
İçin Yapılacak ilâçlar 307
İçi Boş (İç Hastalıklar) ve Tüm Hastalıkların Tedavisi İçin Yapılacak
Macunlar 308
Boşluğun Oluşturulması İçin Bir Çağrı 309
İlk Kapı 309
İkinci Perde 310
Üçüncü Perde 310
Dördüncü Kapı 310
Beşinci Kapı 310
Altıncı Kapı 311
Yedinci Kapı 311
Sekizinci Kapı 311
Dokuzuncu Kapı 311
Onuncu Kapı 312
On Birinci Kapı 312
On İkinci Kapı 312
On Üçüncü Kapı 312
On Dördüncü Kapı 312
On Beşinci Kapı 313
On Altıncı Kapı 313
On Yedinci Kapı 313
On Sekizinci Kapı 313
On Dokuzuncu Kapı 313
Yirminci Kapı 314
Yirmi Birinci Kapı 315
Yirmi İkinci Kapı 315
Yirmi Üçüncü Kapı 315
Yirmi Dördüncü Kapı 315
Yirmi Beşinci Kapı 315
Yirmi Altıncı Kapı 316
Yirmi Yedinci Kapı 316
Yirmi Sekizinci Kapı 316
Yirmi Dokuzuncu Kapı 316
Otuzuncu Kapı 317
Otuz Birinci Kapı 317
Otuz İkinci Kapı 317
Otuz Üçüncü Kapı 317
Otuz Dödüncü Kapı 317
Otuz Beşinci Kapı 317
Otuz Altıncı Kapı 318
Otuz Yedinci Kapı 318
Otuz Sekizinci Kapı 318
Otuz Dokuzuncu Kapı 318
Kırkıncı Kapı . - 318
Kırk Birinci Kapı 318
Kırk İkinci Kapı 319
Kırk Üçüncü Kapı 319
Kırk Dördüncü Kapı 319
Kırk Beşinci Kapı 320
Kırk Altıncı Kapı 320
Kırk Yedinci Kapı 320
Kırk Sekizinci Kapı 320
Kırk Dokuzuncu Kapı 321
Ellinci Kapı 321
Elli Birinci Kapı 321
Elli İkinci Kapı 321
Elli Üçüncü Kapı 321
Elli Dördüncü Kapı 321
Elli Beşinci Kapı 322
Elli Altıncı Kapı 322
Elli Yedinci Kapı 322
Elli Sekizinci Kapı 322
Elli Dokuzuncu Kapı .....322
Altmışıncı Kapı 323
Altmış Birinci Kapı 323
Ve Bu Yalnızlığın Karakteridir 324
Eğer İstersen Hiçbir Er Sana Zarar Vermez 325
Bütün Ameller, Davranışlar ve İşler İçin Tütsü Tarifi 325
Bu Mübarek Kutsanmış Davet 326
Davetin Tamamlanması 339
Önemli Dua ve Çağrı 342
Bu Davet Yüzüğü için Duaya Devam Edilir 349
Büyük Milano Bölümünden Ayrılma Durumu 355
Büyük Milano Bölümü 356
Denenmiş ve Test Edilmiş Bir Gönderme 357
İşte Bu O Şarkıdır 360
Doğru, Sağ Epilepsi Kapısı, Yolu 360
Kralın, Otoritenin Servis Kapısı İyi Bilinir 362
İtikafa Niyet 362
Avuç İçini Kapatmak, Örtmek 370
Kapı Pansumanı 371
Kaplanları Uzaklaştırma Yöntemi 371
Denenmiş ve Test Edilmiştir. Pirelerin Faydaları 372
Pire İle İlgili Bir Başka Soru 373
Yukarı Kaldırmak İçin Vurmanın Faydaları 374
Zalimi Havaya Uçurmanın Yöntemi 375
Bir Hırsızın Hırsızlığını Önlemek ve Çaldığı Malları Getirtmek İçin
Şişirilebilir (Gaz ve Nefha, Nefes-Rüzgâr Verilebilir.) 376
Denemek İstediğin Kişi İçin Çok Tesirli Bir Yöntem, Yoldur 376
Üçgen Sırların Faideleri, ya da Üçgen Sırlardan Faydalanma
Yöntemleri 378
Şayet Vizonu Boşaltmak İstiyorsan 384
Bu da Kanamanın Durdurulması, Temizlenmesi ve Açıklamasıdır 386
Bağlı Olan Kimseyi Çözme Yöntemi 388
Aile Huzursuzlukların Baba, Oğul, Anne Küskünlüklerini Gidermek, Kırgınlıklarını İzale Etmek ve Barıştırmak İçin Yapılacak
Dua, Vefk 393
Muhabbet (Aşk) ve Muhabbette (Aşk’da) Vefk 398
Korumak, Kurtarmak İçin Yapılacak Uygulama 401
Hamileliğin Kolay Geçmesi ve Doğumu Kolaylaştıran Yöntemler,
Kolay Yola Sahip Olabilmek 403
Aşk (Muhabbet) ve Evlilik İçin Vefk 406
Şayet Evlilikle Sonuçlanmak İstersen, ya da Aşkla Evlilik Yapmak
İstersen Tamamlayıcı Olarak Şu Duayı Yapınız 409
Harflerin Anası Durumunda Olanları Zikretmek 411
Bunlarda Gördüğünüz Gibi, Mertebeler, Rütbeler ve Günler
(Hayatı İfade Eden İsimler) 411
Vahyin Yazıldığı Harfler 413
Onun Koşulları, Şartları 422
Aşağıdaki Gibi İlk Etapta Basit Hale Getirmek İçin Birinci Mertebe 423
İsimler (Canlı Çıkıyor), Sonra İsimlerin Çıkışı, ya da Sonra İki İsmini
Çıkarırsın. Bu İki İsmin Çıkışı 424
İnsanın Bitki İle Diyalogu 427
Her Varlık İçin Yeni Bir Yolculuk 430
Bahsedilen Misali (Örneği) Tamamlamak 442
Hak Yolunun Yolcuları! Gaye, Yaratıcının Rızası, Hedef İlim
Taşıyıcılarımız Aşk ve Dua 449
Vuslata Yolculuk 453
Tarihten Günümüze İnsanoğlunun Yeni Hayat Arayışları 458
Vekâlet Yönetimi 460
İşte Böyle İşe Alındı ve O Sana Diyor ki 460
Yâsîn Sûresinin Faydalan 462
Mücadele Sûresinin Faydaları 477
Değirmenin Tutuklu Çalışması, ya da Bozulmasını Önlemek 482
Bağlı Bir Kimsenin Bağlılığını Çözmek 482
Harcamalar, Giderler Bölümü .....483
Yozlaşmış (Bozulmuş) Kadınların Islâhı İçin Faydalı Yöntemler,
Metodlar 484
Baş Ağrısını İyileştiren Bir Yöntem 485
Sonsuzluğa ve Bir Şeye Çağrı, ya da Ebedî Hayatın Güzel Olması
İçin Dua 485
İkinci Taburcu Olayı 491
Rahatlamak İçin Üçüncü Deşarj 492
Maddî ve Manevî Rahatlamak İçin Dördüncü Deşarj 493
Beşinci Tedavi Yöntemi 493
Altıncı Tedavi Yöntemi 495
Yedinci Tedavi Yöntemi 497
Sekizinci Tedavi Yöntemi 498
Dokuzuncu Yöntem (Tedavide) 501
Onuncu Tedavi Yolu, Yöntemi ;502
On Birinci Tedavi Yöntemi 502
On İkinci Tedavi Yöntemi / Metodu .503
On Üçüncü Tedavi Yöntemi / Metodu - Numan'm Oğlununun
Tedavisinin Uygulanışı 503
On Dördüncü Tedavi Yöntemi 507
On Beşinci Tedavi Yöntemi 508
On Altıncı Tedavi Yöntemi - Dahman’ın Oğlunun Tedavi Metodu 508
On Yedinci Tedavi Yöntemi 508
On Sekizinci Tedavi Metodu - Kalıtsal Beyin ve Ruh Hastalıkları -.510
On Dokuzuncu Tedavi Yöntemi 515
Yirminci Tedavi Yöntemi 515
Yirmi Birinci Tedavi Yöntemi 516
Yirmi İkinci Tedavi Yöntemi 516
Yirmi Üçüncü Tedavi Yöntemi 522
Yirmi Dördüncü Tedavi Yöntemi 523
Yirmi Beşinci Tedavi Yöntemi 525
Eğer İki Köy Almak İstiyorsan 527
Eğer Haksız Yere Kanatmak İstiyorsan 528
Hayat 531
Kadının Hamile Olup Olmadığının Teşhisini İstiyorsan 533
İhtiyaçları Karşılamak İçin Yapılması Gerekenler 536
Nûr (Işık) Keşf, Vahiy, Sürür, Sevinç ve Çiçeklerin İniş, Yaratılışı 540
Eğer Bunu İstersen Yöntemin Şu Olmalı 541
Epilepsi Hastalığın Tedavisi İle İlgili Teşhis ve Tedavi Yöntemleri
Faslını Bir Kitapta Buldum 547
Ömür’ü Hayırlı ve Güzel Şeylere Harcanan Prensibimiz Olmalıdır 550
Barış ve Dostluk İçin Sevgi - Muhabbet Kapısı 551
Gönderme Yapacaksan 552
Söylediğin Herşeyden Sonra Ne Geliyor? 554
1.FASIL/TILSIM 555
2.FASIL/KISIM 557
Biliyor - Bil = Biliyor musun? 558
O Suyu Tigorede Ayırım / Fasıl / Kısım 559
Eğer Arza (Yeryüzüne) İnmek, Çıkmak İstersen 564
Eğer İstediğini, Kısmetini Avucuna Çekmek İstiyorsan Şu Şekilde
Davranmalısın 566
Bunlarda Tarafların İnlerinin Liderlerinin İsimleri 566
Eğer Mesajları (Telefonları) Göndermek İstiyorsanız Şu Yöntemi
Uygulayınız 566
Eğer Getirmek İstersen; Neyi? 568
Eğer Neler Olduğunu Bilmek İstiyorsan 569
Dehrûsiye’nin Sonu, Merak Edilenler 572
Ay'ın İsimlerinde Sarfedilmiş, Ortaya Konulmuş Meşhur, Ünlü Söz ve
Eğer O’ndan İstersen 573
Eğer Aklınızı (Beyninizi) Çıkarmak İstiyorsanız, ya da Kullanmak
İstiyorsanız 575
Eğer İletişime Geçmek İstersen 576
Eğer Tedirgin Olmak İstiyorsan Şöyle Davranmalısın 577
Eğer Celbetmek, Getirmek İstersen Şu Yolu İzle 580
Eğer Kâğıdı Çıkarmak İstiyorsan 580
Çok Faydalı Bir Risale 585
Son ve Başka Bir Çehre, Yüz 587
Meymun’u Getirmek 589
Duaların Nurları 592
Endülüs İslâm Devleti’nin En Parlak Dönemlerinin Yöneticileri 604
Yamtlayıcı Haberler 609
Başka Bir Psikolojik Mendel, Metod 609
Mandele Bende 610
O Davet İşte Budur 611
Haberci Güvercinleri Çalıştırmak ve Toplumlarda Haber Toplamada
Getirip Götürmede Maharetleri 611
Sen Bunu Ona Ta’zimle Yazmalısın 612
Yerin Altından Çıkmak, Define Çıkarmak 613
Bu Büyük Bir Kararlılıkla Hizmetkârları Çağırmak Gerekir 614
Kâlbin Meyletmesi, Cezbe 614
Samadiye’nin Daveti ve Açıklaması 615
Eğer Soygunu Göstermek İstersen Şöyle Davran 615
Hırsızın Kafasını Karıştırmak İstiyorsan Şu Yolu İzle 616
Eğer Sızmak İstiyorsan 616
Şayet Onun Hizmetçilerini Kullanmak İstersen Şu Şekilde
Davranmalısın 616
Eğer Hizmetçilerden Bir Kral Yönetici Getirmek İstiyorsan 617
Yazasın Son Sözü 618
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.