Günahları Bıraktıran Kitap-1791 (001529)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €30,27
İndirimli : €17,81  + KDV
KDV Dahil : €21,19
Test2
15
:


ÖNSÖZ
Alemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya katında makbul, sevdiği ve razı olduğu hamdlerle çok çok hamd eder; Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) e, onun âl ve ashâbına ve kıyamet gününe kadar onlara tâbi olanlara salât u selam getiririz.
İnsanların hüsrana ve karanlıklara gark olduğu bir zamanda ellerindeki feneri unutup karanlık zaptiyelerinin gece fenerlerinin belli belirsiz ışık huzmesi için yalvardığı bir asırdayız. Bu karanlığın dağılması için de İslam’ın yüksek mefkûresine sarılmaktan başka bir çare yoktur. Karanlığın, zulmün ve fesadın izalesi ise ancak Kuran ve Sünnete tabi olmak iledir.
Şimdi muhtaç olduğuz İman, İslam ve İhsan ölçülerini hayata geçirmek için Asr-ı Saadete, Peygamber dostlarına (ashâbına) yöneliyoruz. Onlarda tüm zamanların karanlığını, hüsranını ortadan kaldıracak olan Gerçek İman, Salih Amel, Hakk, Hakkı Tebliğ ve Tavsiye, Sabır ve Hakta sabit kılacak Sabrı tavsiyeyi görerek Rabbimize Onun razı olacağı tarz ve şekilde yönelmeyi umuyoruz. Ya Rabb! Umdukları¬mıza nail, korktuklarımızdan emin kıl. Bu çalışmaya emeği geçenlerden, yazanlardan, hazırlayanlardan, alanlardan, dağıtanlardan, okuyanlardan, okutanlardan sen razı ol. Maksat ve Matlubumuz ancak senin rızandır, Yâ Rabb.Hata ve kusurlar bizden inayet Rabbimizdendir. 
BAŞLARKEN
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Affedici olup affetmeyi seven Allah’a sevdiği ve razı ol¬duğu hamdlerle hamd olsun. Salât ve selamımız bizlere günahlardan arınma yollarını öğreten efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e olsun. Bizleri günah çukurlarına düşürüp Allah’tan uzaklaştıran nefsimiz ve şeytanın şerrinden Allah’a sığınırız.
Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur ve Muhammed (s.a.v.) Allah’ın kulu ve Rasûlüdür. Sözlerin en güzeli Allah’ın sözüdür. İşlerin en güzeli Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in işidir. Kim onun sünnetine uyarsa dünya ve ahiret saadette kalır. Kim de onun yolundan ayrılır ve sonradan ortaya atılan bidat ve hurafelere dalarsa o sapıklıktadır. Allah ayaklarımızı sırat-ı müstakimde sabit kılsın.
Okuyacağınız kitapçığın içerisinde dünya ve ahiret saadetini gösteren arınma yollarını göreceksiniz. Ben günahkârım, ne yapmalıyım diyenlere Allah Râsulünün cevaplarını bulacaksınız.
Kitaba başlamadan önce şu çok önemli uyarıyı yapmak mecburiyetinde kaldım ki, benden ahirette davacı olmayasınız.
Kıymetli okuyucu bil ki Allah günahları affedicidir. Yeter ki kul kendini affedecek bir Rabbi olduğunu bilsin. Ancak hadis uleması bizim manevî arınmayla ilgili aldığımız hadislerin hükmünde şunu ifade etmişler.
"Bu hadislerin verdiği müjdeye nail olabilmek için evvela kulun Lâilâheillallah sözüne bağlılığını devam ettirmesi ve ehl-i sünnet akidesinden ayrılmaması ge-rekmektedir.”
Kitabı okuyan kardeşlerimizin uygulamada tam istifade edebilmeleri için İslam’ın ilk şiarı olan namaza itina göstermelerini ve bu kitaptan sonra ehl-i sünnet akidesini anlatan güzel bir akide kitabı okumalarını tavsiye ederim. Said Havva’nın İslam, Ömer Nesfı’nin Akaid kitaplarından başlanabilir. Kişinin bilmediği bir dini yaşaması mümkün değildir.
Kitap içerisinde ele alınan bazı hadisi şeriflerde geçmiş ve gelecek günahların affıyla ilgili ifadeleri okurken akla şöyle bir soru gelebilir: "Daha işlenmedik bir günahın, henüz mevcut olmadığı halde affı nasıl olur?”
Bu sorunun cevabı şöyledir: "Bu söz Allah’ın o kimseyi ileride işleyeceği büyük günahlardan koruyacağını ifade eden bir kinayeden ibarettir.” Bazılarına göre de bu sözün manası şudur: "Allah ileride bu kulun işleyeceği günahları daha işlerişlemez affedecektir.” Doğrusunu Allah bilir. Biz affetmeyi seven Rabbimizden günahlarımızın affını niyaz ediyoruz. Allah günahlarımızı affeylesin ve bizi günahlardan uzaklaştırsın. Âmin.
İÇİNDEKİLER
Önsöz 11
Başlarken 13
Günah Ne Demektir? 17
Günahların Çeşitleri 20
Kebâir (büyük günahlar) 20
Sağır (küçük günahlar) 22
Muhâtaba Göre Günahlar 25
1-Allah’a Karşı Günah 25
İlah’ın Kim? 30
2-İnsanlara Karşı Günah 34
3-İnsanın Kendisine Karşı Günahı 37
İnançla İlgili Günahlar 40
a- Allah’a İnançsızlık 40
b- Allah’ın Ayetlerini Yalanlama 42
c- Allah’ı Unutma 42
d- Allah’ı, Peygamber’i ve Allah Yolunda
Cihadı İkinci Dereceye Koyma 42
e- Nifak (İnançta İkiyüzlülük) 43
f- Allah’ın İndirdiğiyle Hükmetmemek 43
g- Şeytanın Allah’ın Emrinden Çıkışı 44
Dinî Emir ve Yasaklarda Gevşeklik ve
İhmal Suretiyle İşlenen Günahlar 44
a- Yalan Haber Yaymak ve Yalancı Şahitlik 44
b- Allah Adı Anılmadan Kesilen Hayvanların Etini Yemek 46
c- Zulüm 47
d- Servetiyle Şımarma 47
e- Livâta (Homoseksüellik) 47
f- Çirkin Söz (Sebb) 48
Günah ve İsyanın Sonuçları 50
Kur’ân-ı Kerim’de Günah Kavramı 52
Hadis-i Şeriflerde Günah Kavramı 60
İnsanın Şeytanla Dansı GÜNAH 69
BİZİ ALDATAN KANDIRAN BİRİ VAR 71
Ben Bir Günahkârım, Ama Pişmanım! 72
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Diliyle İyilik ve Günah 77
Allah Kulları Hakkında Kıskançtır 78
Kişi, Günah Sebebiyle Rızkından Mahrum Kalır! 79
Önce Pişmanlık; Nasuh Tevbe 79
Tevbenin Şartları 80
Nasıl Tevbe Etmeliyim? 81
TEVBE NAMAZI 82
Kul Tevbe’de Duramasa da Devamlı ve Israrlı Olmalı 84
Seyyidu’l İstiğfar Duası 85
Allah’ı Anmak, Zikretmek 86
Bana Söyleyeceğim Bir Zikir Öğret 88
100 Günahı Sildiren Dua 89
Kulu Affa Mazhar Kılan Özlü Bir Dua
Yaptığının ve Yapmadığının Şerrinden Allah’a Sığınmak 90
Her Gün Bin Sevap Kazandıran Cümle 92
Kişinin Gücü Yettiğince Allah ve
Kitabıyla Doğru Yolu Bulmaya Çalışması 92
İslâmî Yaşantı Kendisinden Önceki Günahları Siler 94
İslam’ın Alametlerine Sahip Olmak 94
Kişinin Kendisi için İstediğini Kardeşi İçin de İstemesi 95
Farz Namazlar 96
Cuma Namazı 98
Farzlar Dışında On iki Rekat Namaza Devam Etmek 99
Kırda Namaz Kılmak 100
Safları Düzgün Tutmak, Boşlukları Doldurmak 100
Namaz Tesbihatı 101
Teşbih Namazı 103
Allah’a Teslim Olmak 104
Sadece Kendi Nefsini Kınamak, Allah an Af Taleb Etmek 105
Çok Secde Etmeye Bak! 107
Hataları Bağışlatan Dereceleri Yükselten Ameller 107
Yemek Yedikten ve Elbise Giydikten Sonra Hamd Etmek 108
Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Selat u Selamda Bulunmak 109
Akraba Ziyareti 111
Anne-Babaya ihsanda Bulunmak 112
Büyük Günah Sahipleri Annesine
Yoksa Teyzesine İyilikte Bulunsun 114
Anne-Babanın Hakkını Ödemek 115
Salih Evlatlar Yetiştirmek 115
Abdest Almak 116
Çocuklara Şefkat Göstermek 117
Oruç Tutmak Günâhlara Keffârettir 118
Ramazan Gecelerini İhya Etmek 120
Kadir Gecesini İhya Etmek 121
Kadir Gecesini Nasıl İhya Edebiliriz? 121
Allah’tan Korkmak 122
Allah’tan Korkmak Bahsinde Bir Kaç Önemli Kelam 123
Cihad 124
Cihad Edenlere Yardım Etmek 126
Küslerin Barışması, Düşmanlıkların Giderilmesi 127
Güzel Ahlak 128
Allah İçin Hicret 130
Bu Zamanda Hicret Olur mu? 131
Fitne ve Karışıklıklar Zamanında İbadet Etmek 134
Müezzini Dinlerken Zikretmek 135
Ezandan Sonra Hz. Muhammed (s.a.v.)e
Vesile Duasında Bulunmak 135
Ezan Duası 136
Namaz İçin Yola Çıkmak ve Namazı Beklemek 136
Namazdan Sonra Mescidlerde Oturmak 137
‘Âmini Meleklerin ‘Âminine Denk Gelen Kimse 138
Yetimlere Bakmak 139
Kim Bir Günde 2500 Günah İşler 140
Çarşıya Girince Allah’ı Ziretmek 141
Allah’ın İzniyle Bu Ümmetin Şefaatçileri Vardır 142
İnsanı Annesinden Doğduğu Günkü Gibi Kılan Ameller 143
Günah Sebebiyle Düyada İken Cezalandırılma 144
Günde 200 İhlas Okumak 146
Hacla Umreyi Ard Arda Yapmak Fakirliği ve
Günahları Siler Süpürür 146
İki Ümre Arasındakilere Kefarettir 147
Kabeyi 50 kere Tavaf Etmek 147
Makbul Hacc Günahları Affetirir 147
Beyt’ül Mukaddes’ten Hac veya Umre İçin İhrama Girmek. 149
Maddî ve Manevî Arınma ‘İnfak’ 149
Gecenin Son Saatlerinde Dua Etmek 151
Eşlerin Birbirini Gece Namazına Kaldırası 151
Gece (Namaza) Kalkmaya Niyet Edip de
Uyuyup Kalan Kimse 152
Gecenin Hangi Saatinde Yapılan İbadet Daha Üstündür?
Geceleyin Dua Edip Af Dilemek 153
Allah’tan Korkmak ve Doğru Konuşmak 153
Taun Hastalığına Sabrederek Ecrini Allah’tan Beklemek 154
İki Gözü Kör Olanın Sabretmesi 154
Müslüman’ın Başına Gelen Sıkıntılar 155
Hesapsız-Azapsız Cennete Girecek Yetmiş Bin Kişi 156
Nafilelerle Allah’a Yaklaşmak 157
Kulun Kurtuluşu Ameli ile Değil,
Allah’ın Rahmet ve Keremiyledir 158
Cennete Girmeyi İstemeyenler! 159
Fakirin Sadakası, Kulun İhtiyaçlarnı
Helal Yoldan Gidermesi 160
Sadaka Vermek İçin Amelelik Yapmak 163
Mahlukata Merhamet Edip İyilikte Bulunmak 164
Tebliğ İnsanları İyiliğe Çağırmak 165
İdarecilerin Dine Uygun Olmayan İşlerini
Hoş Karşılamamak 168
Müslümanın Ayıp ve Kusurunu Örtmek 169
Yapılan Günahı Açığa Vurmamak 170
Mümin Kardeşin Sıkıntılarını Gidermek 171
Eşlerin Birbirine Bakması ve El Ele Tutuşması 172
Âmâya Yol Göstermek 172
Mağaradaki Üç Kişi 172
Son Söz 177
Konu ile İlgili Geniş Bilgi Alınabilecek Kaynaklar 179


cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.