Hacet-Dilek, Rızık ve İsmi Azam Duaları ve İlgili Sureler (003405)

Fiyat : €14,74  + KDV
KDV Dahil : €17,54
Test2
15
:

Hacet-Dilek, Rızık ve İsmi Azam Duaları ve İlgili Sureler


Kitap Özellikleri


Cilt Durumu : Ciltsiz
Basım Tarihi : Haziran 2014
Basım Yeri : Türkiye / İstanbul
Boyutlar : 14,00 x 20,00 cm
Basım Dili : Türkçe Arapça
Kağıt Tipi : 2. Hamur
Sayfa Sayısı : 288
Barkod : 9789756400456

ÖNSÖZ

Ey Dost! Yaşadığımız bu fânî dünyâda her insanın elde etmek istediği bir haceti bir dileği, ve kavuşmak istediği bir murâdı bulunmaktadır. Şu dünyâ sahnesinde dertsiz ve dileksiz birini bulmak gerçekten mümkün değildir.
Şu fânî âlemde (geçici dünyâda) her kulun bir dileği (hâceti), her kişinin bir tasası, bir gamı kederi, üzüntüsü, sıkıntısı olduğunu düşünürsek, bunlardan kurtulmak için elbetteki bir çâre, bir kurtuluş sebep ve yolu olmalıdır. İnsanın ilk akima gelen bu gerçektir.
Bu ölçüden hareketle ve değerli okuyucu dostlarıma faydalı olmak niyet-i hâlisasıyla hâcet (dilek ve murad) ile ilgili duâları büyükçe bir kitab hâline getirme konusunda bir çalışma safhasına girdim.
Yüce Rabbime hamd ederim, şükrederim ki, şu anda "Hâcet ve Rızık Duâları" adını verdiğim bu kitabımı tamamlayıp bitirmiş bulunuyorum.
Bu kitabımda hâcet duâları, hâcet namazı ve hâcet namazının nasıl kılınacağı konularında uzunca açıklamalarda bulundum. Duâların kabul olmasını ve dileklerin gerçekleşmesini sağlayan "İsm-i A’zam dualarını", değerli cümle ve kelimeleri ve faziletli duâlara da kitabımda yer vermiş bu-lunuyorum.
Ayrıca "Rızık Duâları", borçlu kimsenin okuyacağı kurtuluş dualarını ve geçim sıkıntısı çeken kimselerin okuması gerekli olan "Vakıâ Sûresi" ve "Saffât Sûresi, Yâsîn-i Şerif, Cin Sûresi"ni ve diğer sûreleri: Duhân Sûresi, Fetih Sû-resi, Rahman Sûresi, Kıyâme Sûresi ve Namaz Sûrelerini de kitabımızın son kısmına ilâve ederek koymuş ve yine her hâcet için okunup fayda sağlayan "Kenzül’arş duâsı"nı da kitabımızın son kısmına almış bulunuyoruz.
Ayrıca, 4444 diye bilinen "Salât-i Tefriciye" ve kurtuluşumuza vesîle olan "Salâten Tüncînâ-Salât-ı Münciye"yi de kitabıma ilâve ettim. Bunların faziletleri hakkında bü-yük âlim ve hocalarımızdan çok menkıbeler dinlemişizdir.
Gâyem (amacım), canım kadar sevdiğim, değerli okuyucu kardeşlerime faydalı olmak, gerçekten faydalı olmak için elimden gelen sây-ü gayretimi" Rabbiminyardımıyla zerrece esirgemeyip sarfetmiş bulunuyorum. Yüce Rabbim, lûtf-u keremiyle muâmele buyurup sa’yımızı mükâfatlandırır inşâallâh. " ve Acirc;mîni"
Tevfik ve muvaffakiyetin, başarıya ermenin yolunun, Yüce Rabbimin yardımıyla olduğuna acabasız bir îmânla inanıyor ve O’na şükrediyorum. Ayrıca değerli okuyucularıma Rabbimin feyz-ü bereketinin yağmur misâli üzerlerine inmesini niyâz ediyorum.
Tevfîk ve muvaffakiyet Allah’tandır. Kulunun muvaffak ve başarıya ulaşması Allâh Teâlâ’nm yardımıyladır.

Hattat Hafız Yusuf Tavaslı


İÇİNDEKİLER

Önsöz 3
Giriş 5
Hâceti (Dileği) Olan Ne Yapmalıdır? 6
Hâcet Duâsı Budur 7
Duâm Kabul Olmadı Dememeliyiz 8
Hâcet Duâları 11
Hâcet Duâsı Bu Duâdır 13
Hâcet Duâsı Bu Duâdır 14
Hâcet Namazı Nedir 15
Hâcet Namazı İçin Hangi Sûreler Okunur 16
Hâcet Namazı Nasıl Kılınır 17
Hâcet Namazı Ve Duâsının Fazîleti 18
Bu Duayı Okuyanın Dileği Kabul Olur 21
Duâ Ve Dileklerin Kabul Olmasını Sağlayan Bazı Duâlar 21
Bin Kere Okuyan Muradına Erer 22
Hâcetleri Gerçekleştiren Duâ 23
Bir Musîbete Uğrayan Okur 24
Çocukların Musibetlerden Korunmaları İçin 25
Bir Darlığa, Bir Sıkıntıya Düşen Okur 26
İsm-i A'zam Duaları 28
İsm-i A'zam Nasıl Bir İsimdir? 28
İsm-i A'zam Olan ve Acirc;yetler 29
Muâz İbn-i Cebel Şu Cümlelerle Duâ Ederdi 31
Bu Duâ İle Duâ Edenin Duâsı Kabul Olur 31
Bu Duayı Okuyanın Dileği Verilir 33
Şu Gelecek Duâ Da Hâcet Ve Dilek Duâlanna Eklenir 34
Yûnus Peygamberin (Kur'ân'daki Geçen) Duâsı Budur 34
Cuma Günü Okunursa, Dilekler Gerçekleşir 36
Efendimizin Bildirdiği Duâ Budur 37
Duâlarm Kabul Olmasını Sağlayan Duâ 37
Duânın Kabûlünü Sağlayan İsm-i A'zam Duâsı 38
Hâcetlerin Kabûlünü Sağlayan Diğer İsm-i A'zam Duâsı 39
Dileği Kabul Ettiren İsm-i A'zâm Duâsı 40
Duaların Kabul Olmasını Sağlayan Dua 42
Topluca İsm-i A'zam Duâları 43
İsm-i A'zam Duâlarınm Okunuşu 44
4444 Defa Okunan Salevat Salât-ı Tefriciye 45
Salaten Tüncina Duası (Kurtarıcı Salevât-ı Şerife Duâsı) 47
İstihâre Namazı 49
İstihâre Duâsı Budur 49
Büyük Bir Zorlukla Karşılaşan Okur 51
Bir Darlığa Ve Sıkıntıya Düşen Okumalı 52
Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunan İnşirah Sûresi 54
İnşirah Sûresinin Bazı Özellikleri Vardır 54
İnşirah Sûresi Ve İki Rekat Hacet Namazı 55
Bu Dua Doksan Dokuz Derde Devâdır 56
Yeni Bir İşe Teşebbüs Edenin Okuyacağı Duâ 57
Ailesini Ve Malını Korumak İçin Duâlar 57
ve Acirc;fetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ 58
Bir Şeyini Kaybeden, Bir Zarara Uğrayan Bu Duayı Okumalıdır 59
Rızık İçin Çalışmaktan Yorgun Düşen Şu Zikirleri Okur 60
Hâcet İçin Akşam, Sabah 7 Kere Okunur 60
Sıkıntı Duâsı 61
Bir Üzüntü ve Keder ve Acirc;nında Duâ 61
Diğer Bir Sıkıntı Duâsı 62
Üzüntü Ve Kedere Okunan Diğer Bir Duâ 63
Üzüntülü ve Kederli Olan Bu Duâyı Okur 63
Yine Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Duâ 64
Sıkıntı ve Musibete ve Acirc;yetel-Kürsî ve ve Acirc;mener-Resûlü 64
Rızık Duâları Bölümü 65
Geçim Darlığı Çekenin Okuyacağı Duâ 66
Geçim Darlığı Çekenin Okuyacağı Ayrı Bir Duâ 67
Fakirlikten Ve Yoksulluktan Kurtuluş Duâları 70
Fakirlikten Kurtulmak İçin 72
Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ 74
Dükkan Açılırken Okunacak Duâ 75
Bir İşçinin İş Başı Yaparken Okuyacağı Dua 76
Borçlu Kimsenin Okuyacağı Ayrı Bir Duâ 77
Borçlardan Ve Sıkıntılardan Kurtuluş İçin
Okunacak Diğer Bir Duâ 80
Borç Ve Fakirlikten Kurtuluş İçin Yatarken Okunacak Duâ ...82
Fakirlik Ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Duâ 83
Meleklerin Okuduğu Rızık Duâsmı Okumalı 84
Çok Borcu Olan Kimse Aşağıdaki Duâyı Okumalıdır 85
Vâkıa Sûresinin Fazileti Bölümü 87
Akşam Namazından Sonra Okumalı 90
Vâkı'a Sûresi 94
Vâkı'a Sûresi'nin Okunuşu 95
Vâkıa Sûresinin Açıklamalı Türkçe Meâl-i Şerifi 98
Hacet İçin Okunan Surelerden Biri de Saffat Sûresi'dir.107
Sâffât Sûresinin Fazileti 107
Sâffât Sûresi'nin Tamamının Bir Hâcet Ve Dilek İçin
Okunması Da Vardır 108
Geçim Darlığı Çeken De Okumalıdır 109
Sâffât Sûresi 118
Sâffât Sûresi'nin Okunuşu 119
Saffat Suresinin Türkçe Meal-i Şerifi 124
Kenzül'arş Duâsı 142
Kenzül'arş Duâsımn Sevâb Ve Fazileti 142
Kenzül Arş Duâsı 148
Kenzül Arş Duâsı'nm Okunuşu 149
Hacet İçin Okunan Secde ve Acirc;yetleri 151
Secde ve Acirc;yetleri 154
Secde ve Acirc;yetleri'nin Okunuşu 155
Secde ve Acirc;yetlerinin Secdesi Nasıl Yapılır? 157
Yâsin Sûresi 164
Yasin Sûresi'nin Okunuşu 165
Yâsîn Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 169
Duhân Sûresi 180
Duhân Sûresi'nin Okunuşu 181
Duhan Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 183
Fetih Sûresi 192
Fetih Sûresi'nin Okunuşu 193
Fetih Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 196
Rahmân Sûresi 204
Rahmân Sûresi'nin Okunuşu 205
Rahmân Sûresi'nin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 207
Cuma Sûresi 214
Cuma Sûresi'nin Okunuşu 215
Cuma Sûresinin Açıklamalı Türkçe Meâl-i Şerifi 216
Tebârake Sûresi 220
Tebârake Sûresi'nin Okunuşu 221
Tebârake Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 223
Cin Sûresi 230
Cin Sûresi'nin Okunuşu 231
Cin Sûresi Hakkında Kısa Bir Açıklama 233
İnanma (Îtikâdî) Yönünden 233
Cin Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerifi 236
Kıyâme Sûresi 246
Kıyâme Sûresi'nin Okunuşu 247
Kıyâmeh Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerîfi 248
Amme Sûresi 252
Amme Sûresi'nin Okunuşu 253
Amme Sûresinin Türkçe Açıklamalı Meâl-i Şerîfi 254
Fâtiha Sûresi 257
Bakara Sûresi'nin İlk 5 ve Acirc;yeti 258
ve Acirc;yetel-Kürsî 259
ve Acirc;mener-Resûlü 260
Haşr Sûresinin Sonu - Lev Enzelnâ Hüvallâhüllezi 262
Fil Sûresi 264
Kureyş Sûresi 264
Mâûn Sûresi 265
Kafirun Sûresi 266
Kevser Sûresi 266
Nasr Sûresi 267
Tebbet Sûresi 267
Felak Sûresi 268
İhlâs Sûresi 268
Nas Sûresi 269
Tecdîd-i İmân - Büyük Tevbe 270
Kur'ân Okumaya Başlarken Bu Duâ Okunur 273
Mübin Duâsı 275
Yâsin-i Şerîf Duâsı 277
Arapça Hatim Duâsı 280
Türkçe Hatim Duâsı 281

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.