Hanımlara Mahsus Fıkhi Hükümler-1623 (001277)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €30,27
İndirimli : €17,81  + KDV
KDV Dahil : €21,19
Test2
15
:

HANIMLARA MAHSUS FIKHİ HÜKÜMLER

  • Yayın Tarihi 2012-08-07
  • ISBN 9789756143735
  • Baskı Sayısı Baskı
  • Dil TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı 176
  • Cilt Tipi Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi Kitap Kağıdı
  • Boyut 5 x 21 cmHanımlara Mahsus Özel Durumlarla İlgili Fıkhi Sorulara Cevap Bulabileceğiniz Hanefi Kaynaklardan Yararlanılarak Hazırlanmış Bir Kitaptır.

Bütün hamdler, kitapların en güzeli olan Kur’an-ı Hakim’le dini kemale ulaştıran, Hz. Muhammed’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) hatemül enbiya olarak gönderen ve İslam uleması vasıtasıyla bizleri ehli sünnet itikadı ve ameliyle müşerref kılan Yüce Allah (celle celalühü) içindir.

Salat ve selam, dini mübini islamın menba ve menşei olan Peygamberimizin (sallallâhu aleyhi ve sellem), ali tahirinin, eshabı zahirinin ve kıyamete kadar kendisine tabi olanların üzerine olsun.

Hanımların özel halleri dediğimiz hayız, nifas ve istihâze (özür) meseleleri hakkında, ilk asırdan beri müçtehitlerimiz zaman zaman önemli çalışmalar yapmış ve bu ko-nularda fıkıh kitaplarında özel bablar açmışlardır. Nitekim Hanefi mezhebinin önde gelen müçtehitlerinden Imam-ı Muhammed (rahimehullah) bir eserinde "Kitabü’l-Hayz" isimli özel bir bölüm ayırmıştır. Daha sonraları İmam es- Serahsî bu eseri şerh ederken "Kitabü’l-Hayz"a büyük bir ihtimam göstererek üçüncü cildin büyük bir kısmını bu bölüme ayırmıştır.

Hayız halleri ile ilgili hükümler hanımlar için çok önem-li olması hasebiyle, Muhammed bin Ali el-Birgivî bu konu-da "Zuhru’l-Müteehhilin ve’n-Nisa" ismiyle özel bir risale kaleme almış ve bu eseri hazırlarken ömrünün büyük bir bölümünü hayız ilmini zapt etmeye harcadığını beyan ederek bu ilmin hem önemine hem de zorluğuna işaret etmiştir.

İbn Abidin bu risaleyi "Menhelü’l-Varidîn min bihâri’l- feyz ala Zuhri’l-Müteehhilin fi mesaili’l-hayz" isimli eseri ile geniş bir şekilde şerh etmiştir.

Biz de fıkıhla alakalı en fazla hayız hakkında sorulara muhatap olduğumuz için, hanımlara farz olan bu ilmin elde edilmesinikolaylaştırmak amacı ile bu çalışmayı hazırla-dık.

Ancak şuna önemle vurgu yapmak isteriz ki hayız ilmi tek başına kitabı ele alıp okuyarak kavranabilecek bir ilim değildir. Zira her bir meselede hayız ilminin birçok kural ve kaideleri birden bulunabilmektedir. Bu kaidelerden birinin göz ardı edilmesi durumunda meseleye yanlış hüküm verme sonucu ortaya çıkabilir. Bu sebeple, hayız ilmi mümkünse konuya vâkıf bir hocadan ders almakla, değilse de en azından gayretli birkaç kişinin kitaplardaki bilgileri birbiri ile müzakere etmesiyle elde edilebilir.

Bu çalışmada elimizden gelen gayreti gösterdiğimize inanıyoruz. Ancak yinede farkına varamadığımız hataları-mız veyaeksiklerimiz olabilir. En iyiyi ve en güzeli bilen Rabbimizden bizleri doğruya ulaştırmasını dileriz.

Gayret bizden muvaffakiyet Allah’tandır.

HANIMLARA MAHSUS FIKHİ HÜKÜMLER

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5

FIKHIN ÖNEMİ 7

HAYIZİLMİNİ ÖĞRENMEK KADINLARAFARZ-I AYNDIR 7

1.KISIMHAYIZ

HAYIZIN TANIMI 9

Hayızın lügat manası 9

Şer'i manası 9

Tıbbi manası 10

Hayız kanının zehirli olması 10

İLK HAYIZ OLAN KADIN 10

HAYIZ OLMANIN YAŞI 11

HAYIZIN RENKLERİ 11

Renklerde itibar ilk an’adır 13

Temizlik günlerinde halis beyaz görmek 13

Temizlik günlerinde bulanık görmek 15

Temizlik günlerinde farklı renkler görmek 15

Temizlik günlerinde koyu renk görmek 15

HAYIZIN BAŞLAMASI 16

HAYIZIN SONA ERMESİ 17

HAYIZIN MÜDDETİ 19

TEMİZLİĞİN MÜDDETİ 20

TARİH VE SAATLERİN HESAPLANMASI 20

HAYIZDA NOKSAN (EKSİLME) 21

HAYIZDA ARTMA 22

ve Acirc;DETİNİ GEÇEN KANAMALARDA NAMAZ KILMAK 23

HAYIZ GÜNLERİ İÇİNDE İKİ KANAMA ARASINDA GÖRÜLEN TEMİZLİĞİN HÜKMÜ 25

1. Kısım: 3 günden az olan temizlikler 25

2. Kısım: 3 gün veya daha fazla olan temizlikler 26

Hayız günleri içinde görülen temizliklerde nasıl amel edilmelidir? 32

DEVAMLI GELEN KANAMANIN HÜKMÜ 34

a) İstimrâr-ı muttasıl 34

b) İstimrâr-ı munkati 35

Mübtedee (yeni buluğa eren) kız için misal 36

Adet sahibi bir kadın için misal 38

Devamlı kanamanın sona ermesi 40

Temizlik müddeti 6 aydan fazla olan Kadının devamlı kanama görmesi 41

Devamlı kanama gören kadın temiz sayması gereken günlerde namazını nasıl kılar? 42

SAHİH KAN (HAYIZ VE NİFAS KANI) 43

FASİD KAN 44

SAHİH TEMİZLİK 45

Sahih temizliğin hükmü 46

FASİT TEMİZLİK 46

ve Acirc;DET TESBİTİ 47

ve Acirc;DET İNTİK ve Acirc;Lİ 48

1-) On günü aşmayan kanamalarda adet intikali 49

2-) 10 günü aşan kanamalarda adet intikali 50

Hayızın mekânı ne demektir? 51

3-) 15 gün dolmadan başlayan kanamalarda ve Acirc;det intikali 58

MÜBTEDEE (YENİ BÜLUĞA EREN) KIZIN HÜKÜMLERİ 52

ve Acirc;DETİNİ UNUTAN KADIN 66

ve Acirc;detini unutmak üç türlüdür 67

a ) Hayızın hem tarihini hem günlerini unutmak 67

Muhayyere kadının hükümleri 67

b ) Günlerin sayısını unutmak 69

c ) Hayızın tarihini unutmak 70

İYAS 72

RAHMİ ALINAN KADIN 73

2. KISIM NİFAS (LOHUSALIK)

NİFASIN TANIMI 74

NİFASIN MÜDDETİ 75

NİFAS GÜNLERİ İÇİNDE GÖRÜLEN TEMİZLİKLER 76

NİFASTA ADET TESPİTİ 77

NİFASTA ve Acirc;DET İNTİK ve Acirc;Lİ 78

NİFASTAN SONRA DEVAMLI KANAMA 81

NİFASTAN SONRA İLK HAYIZ 83

NİFASTA ve Acirc;DETİ GEÇEN KANAMALARDA NAMAZ KILMANIN HÜKMÜ 85

NİFASTA NOKSAN 86

SEZERYAN 86

DÜŞÜK 86

1)Azaları belli olan düşük 87

2)Azaları belli olmayan düşük 87

3)Azalarmın belli olup olmadığı bilinmeyen düşük 88

CANSIZ DOĞAN ÇOCUK 89

3. KISIM İSTİHAZE (ÖZÜR)

İSTİHAZENİN TANIMI 90

İSTİHAZENİN HÜKMÜ 91

İSTİHAZENİN SABİT OLMASI 92

İSTİHAZENİN BEKASI (DEVAM ETMESİ) 93

İSTİHAZENİN KESİLMESİ 94

İSTİHAZELİ KADININ ABDESTİNİN BOZULMASI 94

İSTİHAZE KANININ NECASET OLMASI 94

ÇEŞİTLİ MESELELER 95

KÜRSÜFÜN (PAMUK KULLANMA) HÜKMÜ 97

4. KISIM HAYIZ VE NİFAS HALİNDEKİ KADINLARA MAHSUS HÜKÜMLER VE HARAMLAR

1 )NAMAZ KILMAK 102

2 )ORUÇ TUTMAK105

Hayız günlerinde oruç tutmayı adamak 108

3 )KURAN OKUMAK 108

Hayızlı kimsenin secde ayetini okuyup Dinlemesi 110

4 )AYETE DOKUNMAK 110

Kur’an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak 112

Eskimiş Kur'an-ı Kerimler 113

5 )MESCİDE GİRMEK 113

Hayızlının kabir ziyareti 114

6 )HAREM-İ ŞERİF'İ TAVAF ETMEK 114

7) CİNSEL YAKINLIKTA BULUNMAK 116

Gusül almadan cinsel yakınlıkta bulunmak 118

8 )GUSÜL ALMAMAK 119

Hayız, nifas ve cünüp olarak ölen kimselerin yıkanması 119

5. KISIM HAYIZ HALİYLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ MESELELER

Hayızlı kadının hayvan kesmesi 121

Hayızlı kimsenin cenaze yıkaması 121

Gusülde saçın ıslanması ve saç boyası 121

Hayız halinde diş dolgusu 122

Cünüp kimselerin tırnak kesmesi 123

Hayızlı kadının teri 124

GUSLÜ GEREKTİREN HALLER 124

HAYIZIN İTİK ve Acirc;FLA ALAKASI 125

HAYIZIN TALAKLA ALAKASI 125

HAYIZIN İDDETLE ALAKASI 126

Halveti sahiha ve faside 126

BOŞANAN KADININ İDDETİ 127

KOCASI ÖLEN KADININ İDDETİ 128

HAMİLE KADININ İDDETİ 129

İDDETİN HÜKÜMLERİ 129

6. KISIM DOĞUM KONTROLÜ

Doğum kontrolünün tıbbi açıklaması 131

Doğum kontrolünün İslami hükmü 131

1 ) Hormonlarla yapılan doğum kontrolü 132

2 ) Spiralle yapılan doğum kontrolü 134

Spiralin İslami hükmü 135

Spiralin ay halini etkilemesi 136

3 ) Vajinal fitil ve jellerle yapılan doğum kontrolü 136

4 ) Takvim metodu 136

5 ) Beylerin korunması 137

6 ) Tüplerin bağlanması 137

Dini hükmü 137

KÜRTAJ 137

Sakat cenin 138

Gayri meşru çocuk 139

AŞILAMA 139

Dini hükmü 139

Mikro enjeksiyon-tüp gebeliği 139

RAMAZANDA VAJİNAL MUAYENE 141

HASTANIN AVRET MAHALLİ 141

ERKEK DOKTORA GİTMENİN CEVAZI 141

7. KISIM SORU VE CEVAPLAR

HAYIZLA ALAKALI SORULAR 142

Hayızın Renkleri 142

Hayız hangi renklerle başlar ve biter? 142

Hayızın Başlaması Ve Bitmesi 144

Hayızın en az ve en çok müddeti 146

Hayızın Eksilmesi Ve Artması 148

Spiral kullanma sebebiyle âdet düzensizliği 152

NİFAS (LOHUSALIK) SORULARI 154

Nifasın Başlama Zamanı 154

Sezeryanın Hükmü 154

Nifasın Müddeti 155

Nifas Günleri İçindeki Temizlik 155

Nifasta Artma Ve Eksilme 157

Nifastan Sonra İlk Hayız 158

Hayız Ve Nifas Olan Kadının Cinsi Yakınlıkta Bulunması 159

DÜŞÜK YAPAN KADINLA ALAKALI SORU VE CEVABLAR 161

İSTİHAZE SORULARI 161

İstihazeyi önlemek 164

İstihazeli Kadının Abdestinin Bozulması 168

İstihazenin Sona Ermesi 169

İstihaze Kanının Temiz Olup Olmaması 170

HANIMLARA MAHSUS FIKHİ HÜKÜMLER
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.