Hanımlara Özel Hadisi Şerifler - Riyazul Müslimat (005189)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €56,65
İndirimli : €33,32  + KDV
KDV Dahil : €39,66
Test2
15
:

Hanımlara Özel Hadisi Şerifler - Riyazu'l Müslimat

Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Çelik Yayınları
Yazar : Ahmed Ubeyd Ed-De'as
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 581
Dil : Türkçe
Ebat : 15 X 21.5 cm
Ağırlık : 586 gr

Hanifi AKIN
Araştırmacı, Yazar, Eğitimci, İlahiyatçı. 1971 yılında Gaziantep’te doğdu. Gaziantep Kıbrıs İlkokulu’nda başladığı ilköğrenimini 1984 yılında Gaziantep Mütercim Asım İlkokulunda tamamladı. 1991 de Gaziantep İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1991’de Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandı. 1993’de Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yatay geçiş yaptı. 1996’da buradan mezun oldu. 1996 yılında öğretmenliğe başladı. Polen Dergisinde danışman olarak görev yaptı ve aynı dergide ya ve not;zıları yayımlandı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şubesinin yayın organı olan Şehrayin Dergisinin imtiyaz sahipliğini yaptı. Halen öğretmenlik görevine devam etmektedir. 2009-2012 yılları arasında Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Gaziantep Şube Başkanlığı yaptı. Gaziantep Yazarlar Birliği (GYB)’nin kurucularındandır. Uluslararası İslam Ülkeleri Akademisyen- Yazarlar Birliği (İSÜAY) Üyesi.
Yayımlanmış eserleri: 1. M. Ali Sâbûnî, Ayetler Işığında Peygamberler Tarihi, Ahsen Yayınları, İstanbul 2003; 2. İmam Gazzalî, İtikatta Ölçülü Olmak, Ahsen Yayınları, İstanbul 2005; 3. İbrahim el-Hâzimî, Yedi Hadis İmamının İttifak Ettiği Hadisler, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2005, 2006, 2007; 4. Seyyid Sabık, İnancı Sağlamlaştıran Unsurlar (İslam Akaidi), Karınca Yayınları, İstanbul 2004, Polen Yayınları, İstanbul 2006; 5. İbn Kayyim el- Cevziyye, el-Esmâu’l-Hüsna, Karınca Yayınları, İstanbul 2004, 2006 (ortak çeviri); 6. Kettânî, Mütevatir Hadisler (Nazmu’l-Mütenâsire Mine’l-Hadîsi’l- Mütevâtire), Karınca Yayınları, İstanbul 2003, Polen Yayınları, İstanbul 2007; 7. İbn Kayyim el-Cevziyye, Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları (el-Menâru’l- Münîf), Karınca Yayınları, İstanbul 2004; Polen Yayınları, İstanbul 2006; 8. Beyhakî, İman’ın Şubeleri (Şuabu’l-İman’ın Muhtasarı), Polen Yayınları, İstanbul 2005, 2007; 9. İbnu’l-Mubârek el-Mevsılî, Sekiz Hadis İmamının Kitabından Rivayet Edilen Emir ve Yasak Hadisler (el-Evâmir ve’n- Nevâhi), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 10. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l- Buhârî (Sahıh-i Buharı Muhtasarı) (1 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2007; 11. Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (3 cilt), Saadet Yayınevi, İstanbul 2008; 12.Safvetu’l-Kârî bi İhtisâri Sahîhi’l-Buhârî (Sahîh-i Buhârî Muhtasarı) (2 cilt), Beka Yayınları, İstanbul 2008; 13. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (3 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2006; 14. Sahîh-i Müslim Muhtasarı (1 cilt), Polen Yayınları, İstanbul 2008; 15. İbn Kayyim el-Cevziyye, Fıkhu’s-Siyre, Polen Yayınları, İstanbul 2008; 16. Nevevî, Tam Metin ve Açıklamalı Riyâzu’s-Sâlihîn Tercümesi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2008; 17. Yûsuf el-Karadâvî, Sünneti Anlamada Yöntem, Nida Yayıncılık, İstanbul 2008; 18. Bedrân el-Iyârî, Riyâzu’s-Sâlihât, Polen Yayınları, İstanbul 2009; 19. M. Ali Sâbûnî, Kırk Hadis Şerhi (Min Kunûzi’s-Sünne), Polen Yayınları, İstanbul 2009 (ortak çeviri); 20. Abdulazîz es-Seyrûn, Muttefekun Aleyh Hadisler (et-Tıbyân), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 21. Münzirî, Terğîb ve Terhib Muhtasarı, Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 22. Buhârî, Hadislerle Müslümanm Edeb ve Ahlakı (el-Edebü’l-Müfred), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 23. Ahmed Ubeyd ed-Deas, Riyâzu’l-Müslimât,Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 24. Heysemî, Zevâid-i İbn Hibbân (2 cilt), Ocak Yayıncılık, İstanbul 2012 (ortak çeviri); 25. Hatîb et-Tebrîzî, Mişkâtu’l-Mesâbîh (10 cilt), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 26. Beyhakî, Hadislerle Müslümanm Edeb ve Ahlakı (el- ve Acirc;dâb), Semerkand Yayınları, İstanbul 2013; 27. Beyhakî, Kırk Konuda Hadisler (el-Erbâune’s-Suğrâ), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 28. Suyûtî, el-Luma7Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs (Hadislerin Rivayet Ediliş/Söyleniş Sebepleri), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013; 29. Suyûtî, Mütevâtir Hadisler (Katfu’l-Ezhâri’l-Mütenâsira fî’l-ahbâri’l-mütevâtira); 30. İbn Kesîr, es- Siyretu’n-Nebeviyye (Hz. Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Hayatı), Çelik Yayınevi, İstanbul 2013;
Devam eden çalışmaları: 31. Mansûr Ali Nâsıf, Tac Tercümesi; 32. İbnu’l- Esîr, Câmiu’l-Usul (Tam Metin Kütüb-i Sitte Tercümesi); 33. Suyûtî, el- Fethu’l-Kebîr; 34. Aliyyu’l-Kârî, el-Esraru’l-Merfûa (Uydurma Hadisleri Tanıma Yolları); 35. İbn Kesîr, el-Kısasu’l-Enbiyâ (Peygamberler Tarihi)

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR 23
ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 25
BİRİNCİ BÖLÜM
İM ve Acirc;N ETRAFINDA KADIN
1.İM ve Acirc;N ETRAFINDA KADIN 39
1.Amelde İhlâslı/Samimi Olmak 40
2.İmanın Tadı 41
3.İmanın Tanımı 42
4.Cebrail (aleyhisselâm) Müsümanlara (İslam Dinini) Öğretiyor 42
5.Takva 46
6.İman BakıMIndan İnsanların En Mükemmel Olanı 47
7.Anne Karnında İken Kişiye Yazılan Şeyler 48
8.Hidayete Çağıran Kimsenin Mükafatı/Sevabı 50
9.Kadınların Biati 50
10.İtaat İşlemeye Koşmak 53
11.Zinanın Cezası 55
12.Mescidleri Bina Etmek 57
13.(Yüce Allah İçin) Canını Vermek (=Sadık Tevbe) 57
14.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Mucizeleri 60
15.Selamı Yaygınlaştırmanın, İmandan Olması 62
16.Nasıl Zevk İçerisinde Yaşayabilirim? 62
17."Sizi Allah’tan Gelen Hiçbir Şeyden Kurtaramam" 63
18."O Cariye, Mümin Bir Kadındır" 64
19.Cennet’in, Müminler İçin Olması 65
20.Müminler Cennete Hesap Vermeden Girecekler 65
21.(Evlenirken) Mehri, "İslam" Olan Cennetliklerden Bir Kadın 66
İKİNCİ BÖLÜM
İLİM VE KUR’AN ETRAFINDA KADIN
2.İLİM VE KURAN ETRAFINDA KADIN 71
1.İlmi Müzakere Etmenin ve Kuran Öğrenmenin Fazileti 72
2.Kur’an-ı Ezberlemenin Sevabı 75
3.Bir Ayet Öğrenmenin, Yüz Rekât Namaz Kılmaktan Daha Hayırlı Olması 76
4.İlmin Yolu, Cennetin Yoludur 77
5.Kuran ve Ramazan 78
6.Yasin Suresinin Fazileti 78
7.İlmi (Başkalarına) Ulaştırmak 79
8. ve Acirc;yete’l-Kürsî’nin Fazileti 80
9.Dinî Bir Mesele İle İlgili Soru Soran Kadın 82
10.Allah’a Davet Edenlerin Elde Edeceği Sevap 84
11.Kadının, Hayız Olması Durumunda Boy Abdesti Almayı Öğrenmesi 84
12.Kuran Okuyan Kimsenin Misali 85
13.İlmi Yaymanın Vücubu 87
14.İlim, Sahibine Diri ve Ölü Olarak Fayda Sağlar 88
15. ve Acirc;limin Elde Edeceği Sevap 89
16.Allah Rızası İçin İlim Öğrenmek 91
17.Hayra Davet Edenlerin Alacağı Sevap 91
18.Fayda Sağlamayan İlimden Allah’a Sığınmak 92
19.Mülk Suresinin Fazileti 93
20.Kadınlar ve İlim 93
21.Sabah Namazında Kaf Suresini Ezberlemek. 95
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAH ve Acirc;RET (=TEMİZLİK) ETRAFINDA KADIN
3.TAH ve Acirc;RET (=TEMİZLİK) ETRAFINDA KADIN 99
1.Abdestsiz Namaz Olmaz 100
2.Sol Elle İstinca Yapmak 102
3.Tuvalete Girerken Okunacak Dua 104
4.(Abdest Alırken Fazlaca) Suyu (Kullandırmaya Yönelik) Vesvese Sokmak. 104
5.Cuma Günü Boy Abdesti Almak 105
6.Abdesti Muhafaza Etmek 106
7.Abdest Alırken Besmele Çekmek 106
8.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellemj’in Abdest Alışı 107
9.Abdest Alırken Ayakları Yıkamak 109
10.(Abdest Alırken Yıkanmayan) Topukların
Üstündeki Kalın Sinirlerin Vay Haline! 110
11.Çocuğun İdrarının Değdiği Yere Su Serpmek. 110
12.Cünüplükten Dolayı Kadının Boy Abdesti Alması 111
13.(Uykusunda) Erkeğin Gördüğü Şeyi Gören Kadın 112
14.Boy Abdesti İçin Gerekli Su(yun Miktarı) ve
Boy Abdestinin Alınışını Öğretmek. 113
15.Boy Abdestinin Alınış Şekli 114
16.Bir Namaz Abdesti ve Boy Abdesti İle
(Kılınabildiği Kadar Namaz Kılmanın) Sünnet Olması 115
17.Suyun Kaynaması 116
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
NAMAZ ETRAFINDA KADIN
4.NAMAZ ETRAFINDA KADIN 121
1.(Ergenlik Çağına Girmiş Bayanın) Namazı Ancak Başörtüsü ile Birlikte Kılması 123
2.Namazı Terketmenin Küfür Olması 124
3.Bizim İle Onlar (Yani Münafıklar) Arasındaki Ayırıcı Temel Unsur 125
4.Şeytanın Düğümleri Nasıl Çözülür? 125
5.(Namaza Durulduğu Zaman Okunan) Teveccüh Duası 127
6.(Namaza Başlamak İçin) İstiftah/Başlama (Yani Subhaneke) Duası 127
7.(Namazda) Fatiha Suresini Ayet Ayet (Okumak) 128
8.Namazda (Rüku ve Secde Sırasında Rükunları) Yerli Yerinde Yapmak 130
9.Rükûda ve Secdede Okunacak Dua 130
10.Rükûan Doğrulma Sırasında Okunacak Dua 131
11.Secdenin ve Secdede Dua Etmenin Fazileti 131
12.(Namazda) Yedi (Organ) Üzerine Secde Etmek 132
13.İki Secde Arasında Yapılan Dua 133
14.Namazda Tahiyyat 133
15.Namazda Teşehhüd 134
16.Namaz(ın Sonunda Okunan) Dua 135
17.(Farz) Namazdan Sonra Okunacak Dua 136
18.Kadınların Mescidlere Çıkması 136
19.Sünnet/Nafîle Namazın Rekatleri 137
20.Namazı Dikkatlice Kılmama (Musî Hadisi) 138
21.Namaz Kılarken Şüpheye Düşmek 139
22.Elbisenin Eteğini Temizlemek 140
BEŞİNCİ BÖLÜM
ORUÇ ETRAFINDA KADIN
5.ORUÇ ETRAFINDA KADIN 145
1.İnanarak ve (Sevabını Allah’tan) Umarak
Ramazan Orucunu Tutan Kimsenin Fazileti 147
2.Oruç, Günahlara Keffarettir 147
3.Bekarlıktan/Evlenememekten Korkan Kimsenin Oruç Tutması 148
4."Oruç Benim İçindir. Onu Ben Değerlendiririm" 148
5.Göğün Kapıları 149
6."Ben Oruçlu Bir Kimseyim" 151
7.Sahurda Bereket Vardır 152
8.Oruçlu Kimsenin Unutarak Bir Şeyler Yemesi ve İçmesi 153
9.İftar Etmede Acele Etmek 154
10.Allah Yolunda (Mücadele Ederken) Bir Gün
Oruç Tutan Kimsenin Fazileti 155
11.Cünüplük Orucu Bozmaz 155
12.Ramazan Ayının Son On Gününde (Daha Çok) Amel/İbadet İşlemek 157
13.Yalana Şahitlik Eden Kimsenin (Sevap Bakımından)
Orucu Geçerli Olmaz 159
14.İtikaflı Kimseye Hanımının Ziyaret Etmesi ve İtikatlı Kimsenin Hanımıyla Birlikte (Oturduğu)
Eve Kadar Dönüp Gitmesi 159
15.Cuma Günü Oruç Tutmanın Yasak Olması 161
16.Şaban Ayında Oruç Tutmak 161
17.Arefe Günü Oruç Tutmak 162
18.Hayızlı/ ve Acirc;det Gören Kadın Oruç Tutamaz 163
19.(Ramazan da) Kasten Oruç Tutmamak 166
20.Fıtır Sadakası 167
ALTINCI BÖLÜM
HAC ETRAFINDA KADIN
6.HAC ETRAFINDA KADIN 173
1.Haccın Ömürde Bir Defa Farz Olması 175
2.Hac, Günahlara Keffarettir 176
3.Kadının, (Evlenmesi Haram Olan) Mahremi İle Birlikte Hac Etmesi 176
4.Kadının Hac Etmesi 177
5.Hac Etmede Acele Davranmak. 178
6.Kadın, Hac Sırasında Hayız/ ve Acirc;det Görür (İse Durum Ne Olur?) 178
7.Telbiyenin Mahiyeti 179
8.Kadın, (Haçta Uygun Zamanlarda) Kocasına Güzel Koku Sürmesi 180
9.Kadının, Bir Başkası Adına Hac Etmesinin Caiz Olması 180
10.Hacda Şart Koşmak 182
11.Umrenin Vücubu 182
12.Kurban Kesmenin Meşru Olması 183
13.Kurban Kesmek İsteyen Kimse 184
14.Zilhicce Ayının İlk On Gününün Fazileti 184
15.Küçük Hac (Umre) 185
16.Hayızlı Kadından Veda Tavafının Düşmesi 186
YEDİNCİ BÖLÜM
İNFAK ETRAFINDA KADIN
7.İNFAK ETRAFINDA KADIN 189
1.Zekatın Vücubu 190
2.Zekat Vermek Üzere Biat Etmek 191
3.Zekatı Vermeye Engel Olan (vermeyen)Kimsenin Alacağı Ceza 192
4.Aileye İnfakta Bulunmak/Harcama Yapmak 193
5.Hanıma İnfakta Bulunmak/Harcama Yapmak 193
6."Sen ve Malın, Babana Aittir" 195
7.Kadının, Kocasının Evinde(ki Mallarda)n Sadaka Vermesi 196
8.Kadının, Kocasına Sadaka Vermesi 196
9.Kadının, Kocasının Malından Ma’rufa/Örfe Uygun Bir Şekilde Alması 197
10.Anne Adına Sadaka Vermek 198
11.Anneyle Bağı Sürdürmek 199
12.(Vefat Etse Bile) Anneyle Bağı Sürdürmek Ve Onun Adına Hac Etmek 200
13.Müşrik Anneye Hediye Vermek 200
14.Çocuklara İyi Davranmak 201
15.Aileye Nafaka Sağlamak/Harcama Yapmak 202
16.Teyzenin, Anne Konumunda Olması 203
17.Teyzeyle Bağı Sürdürmek 204
18.Dayılarla Akrabalık Bağını Sürdürmek 205
19.Hizmetçiye/Çalışana İyilikte Bulunmak 205
20.İki Komşudan (Kapısı En Yakın Olana) İyilikte Bulunmak 206
21.Rahim’in/Akrabalığın, Rahmana Bağlı Olması 207
22.Yakın Akrabalarla Akrabalık Bağını Sürdürmenin Sevabı 207
23.Kadınlara Vaaz Etmek Ve Onlara Sadaka Vermeyi Emretmek 209
24.Dul Kadınların (Nafakalarını Sağlamaya) Koşan Kişi 210
25.Komşuya Hediye Vermek 211
26.Hediyenin Fazileti ve Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Zor Yaşantısı 211
27.Kötülükten Geri Durmak, Sadakadır 212
28."Allah’ım! İnfakta Bulunan Kimseye (Verdiğine Karşılık) Yenisini Ver!" 213
29.Ömrü Ancak Birr/İyilik Artırır 214
30.Sadakaya Müstahak Olan Gerçek Miskin 215
31."Sizin Kolu En Uzun Olanınız" 216
SEKİZİNCİ BÖLÜM
AHLAK ETRAFINDA KADIN
8.AHLAK ETRAFINDA KADIN 221
1.Güzel Davranmak 223
2.Anne-Babaya İyi Davranmak 224
3.Kadının, Evinden Çıkması 225
4. ve laquo;İki Kişi, Üçüncü Kişiyi Dışarıda Bırakarak Gizlice Fısıldaşmasın ve raquo; 226
5.(Bir Başkası İçin) Ayağa Kalkmanın Hoş Olmaması 227
6.Kadın ve Hamam 228
7.Faziletli Kabul Edilen Beş Davranış 230
8.Selamı Yaymak 231
9.Aksıran Kimseye "Yerhamukellah" Diye Karşılık Vermek 232
10.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Hilmi/Yumuşak Huyluluğu 233
11.Haya, Ahlakın Efendisidir 234
12.Akrabalık Bağını Sürdürmenin (Sıla-i Rahmin) Sevabı 235
13.Müslümanların Arasını Düzeltmek 237
14.Güzel Ahlak 238
15.Güzel Ahlakın, (Kıyamet Günü) Mizandaki
Herhangi Bir Şeyden Daha Ağır Olması 238
16.Ahlakını Güzelleştiren Kimseye,
Cennetin En Yüksek Yerinde Bir Köşk Verilmesi 239
17.Haya, İmandandır 239
18.Ebu Damdam (Adlı Kişinin) Değeri 240
19.Kolay Olanı Tercih Etmek 241
20.Hilm/Yumuşak Huyluluk ve Afv/Bağışlamak 242
21.Allah İçin Sevmek 242
22.Hayırlı Kimselerle Arkadaşlık Etmek 243
23.Kardeşlik Bağı Oluşturmak 243
24."Müminden Başka Hiç Kimseyle Arkadaşlık Etme" 244
25.Rıfk/Yumuşak Davranmak 245
26.İyiliğe Teşekkür Etmek 246
27.Müslümanı Savunmak 247
28.Öfkeyi Yenmek 248
29.Sağ Elle Yemek Yeme 249
30.Kişi Yemek (Yemeye Başlarken) Besmele Okumayı
Unuttuğunda Okuyacağı Dua 250
31.Yemeğe Başlarken ve Eve Girerken Besmele Okumak 251
32.Doğruluk, İyiliğe Götürür 251
33.Kadın ve Komşunun Hakları 252
34.Allah’ın Rızasmı Kazandıracak Söz ile Allah’ın Öfkesini Çekecek Kelime 252
35.Hakiki Zenginlik 253
DOKUZUNCU BÖLÜM
HİCAB/ÖRTÜ ETRAFINDA KADIN
9.HİCAB/ÖRTÜ ETRAFINDA KADIN 257
1.Giyinmiş Çıplak Kadınlar 261
2.Hicab Ayetinin İniş/Nüzul Sebebi 262
3.Avret (Yerini) Muhafaza Etmek 263
4.İzin İstemenin, Gözün Bakıp Seyretmesi Nedeniyle Konulmuş Olması 265
5.Göz Zinası 265
6.Evinin Dışında Elbisesini Soyan/Çıkaran Kadın 266
7.Kadının Avret Yeri ve Örtü/Hicab Örtmesinin Vücubu 266
8.Kadının, Gözü Görmeyen Kimseye Karşı Örtüsü/Hicabı 267
9.Kadınlarla Musafaha Etmenin/Tokalaşmanın Yasak Olması 268
10.Kadına Selam Vermek 270
11.Kadının Sırrını Yaymanın Haram Olması 271
12.Örtünmek Hayadandır 272
13.Kadının Erkeğe Benzemeye Çalışmasının Yasak Olması 273
14.Allah, Erkeğe Benzeyen Kadınlara Lanet Etmiştir 274
15.Kadının Yolculuğa Çıkması 275
16.Kadının, Evinden Dışarı Çıkması 276
17.Kocanın, Hanımı Üzerindeki Hakkı 276
18.Bir Erkek, Bir Kadınla Tek Başına Kalmasın 277
19.Kadının Sadece Kocası İçin Süslenmesi 278
20.Kadınların Yanma Girmek. 279
21.Kadının Cilbabı/Dış Elbisesi 279
22.Avret Yerlerini Açmanın Haram Olması 280
23.Kız Kardeşlere Merhamet Etmek 281
24.Mehirde Kolaylık Göstermek 282
25.Hülle Yapan Kimsenin Nikahı 284
26.Nikahın En Hayırlısı 286
27.Kocanın, Hanımı Üzerindeki Hakkı 287
28.Kadının Güzel Koku Sürünmüş Olarak Dışarı Çıkmasının Haram Olması 287
29.Kıskançlık 288
30.Mümin Kadın, Ahiret Hususunda Kocasına Yardım der 289
31.Dine Bağlı (Kadın İle) Evlenmek. 289
32.Saliha Olan Eşin Nitelikleri ’ 290
ONUNCU BÖLÜM
HARAMLAR VE MEKRUHLAR ETRAFINDA KADIN
10. HARAMLAR VE MEKRUHLAR ETRAFINDA KADIN 295
1.İntiharın Haram Olması 297
2.Kibrin Haram Kılınması 297
3.(Kötü) Zan, Sözün En Yalan Olanıdır 298
4.Allah’tan Başkası Adına Yemin Etmenin Haram Olması 300
5.Bütün Vücudu) Örtmeyen Elbiseyi Giymenin Haram Olması 301
6.Büyüklük Taslamak Haramdır 301
7.Mezarları Ziyaret Eden Kadınlara Lanet Edilmesi 302
8.Şarkı Söylemenin Mekruh Olması 303
9.İçki Haramdır 309
10.Koğuculuk Yapan Kimselerin Bakırdan Tırnakları 310
11.Gıybetin Haram Olması 312
12.Gıybet, Denizin Suyunu Bozar 316
13.Koğucu Kimse 317
14.Helak Edici Yedi Husus 317
15.Kabir Azabı 319
16.İki Yüzlü İnsanların En Kötüleri 321
17.Hasedin/Kıskançlığın Haram Olması 322
18.Faizin Haram Olması 323
19.Kediye Azab Eden Kadının Cehenneme Atılması 324
20.Cehennem Halkının En Çoğu 325
21."sana Şüphe Veren Şeyi Bırak" 326
22.(Bir Yere Girerken) İzin İsteme Sırasında "Ben" Demenin Mekruh Olması 326
23."Hiçbir Kimse, (Din) Kardeşinin Dünürlüğü Üzerine Dünürlük Göndermesin" 327
24.İçkinin, Zinanın ve Hırsızlığın Haram Olması 328
25.iki Yüzlü Olan Kimsenin ( ve Acirc;hirette) Ateşten İki Dilinin Olması 328
26.Hırsızlığın Had Cezası 329
27.Yeminin Keffareti 330
28.Allah’tan Başkası Adına Yemin Etmenin Yasak Olması 331
29.Masiyet İşleme Hususund Adak Adama 331
30.Müslümanı Öldürmenin ve
Ona Sövmenin/Ağır Söz Söylemenin Haram Olması 332
31.Bidat Sapıklıktır 332
32.Altın ve Gümüş Kapları Kullanmanın Haram Olması 333
33.Çirkin İsmin ve Çirkin Olan İsmi Değiştirmenin Mekruh Olması 334
34.Riya, Şirktir 334
35.Cahiliye İbadeti Olarak Konuşmaktan Kaçınmak 335
36.Annelere Karşı İtaatsizlik Etmenin Haram Olması 335
37 Yalan Söz Söylemenin ve Yalana Şahitlik Etmenin Haram Olması 336
38.Allah Dövme Yapan Kadınlara Lanet Etmiştir 337
39.Resim Yapanların Cezası 339
40.Müslümanın, Kendisine (Yönelik İşlediği Günahı) Örtmesi 340
41.Bir Müslümanın (Başka Bir Müslümana) Dargın Olması Helal Değildir 341
42.Annelere Karşı İtaatsiz Davranmak 342
43.Komşuya Eziyet Etmenin Yasak Olması 342
44.Allah’tan Başkası Adına Yemin Etmenin Haram Olması 344
45.Anne-Babaya Lanet Etmenin Haram Olması 344
46.Küs Durmanın Haram Olması 345
ON BİRİNCİ BÖLÜM
EVLİLİK ETRAFINDA KADIN
11.EVLİLİK ETRAFINDA KADIN 349
1.(Evlenirken) Saliha Olan Eşi Tercih Etmek 351
2.Salih Olan Eşi Tercih Etmek 352
3.Velinin (Evlendirmek İçin) Kızını Salih Bir Erkeğe Arz Etmesi 353
4.(Mehir Olarak) Kurandan (Kişinin Ezberinde Olan Kısım)
Karşılığında Evlenme 355
5.Bakirelerle Evlenmek 356
6.Evlenme Hususunda İzin Alma 357
7.Evlilik İçin Kadının İzninin Alınmasının Şart Olması 358
8.Nişanlanılacak Kızı Görmenin Caiz Olması 359
9.Düğün İçin Takıyı Borç Almak 359
10.Düğün Yemeğinde Kuru Hurma ve Tereyağı Olması 360
11.Düğün Yemeğine ve (Benzeri) Başka Davete İcabet Etmek 361
12.Düğün Yemeği 362
13.Hanımına (Cinsel İlişki İçin) Yaklaşan Kişinin Okuyacağı Dua 363
14.Gelinin K ve Acirc;külünden Tutmak ve (Yapılan Evliliğin)
Bereketli Olması İçin Dua Etmek 364
15.Evlenen Kişiye Yapılacak Duanın Mahiyeti 364
16.Kadının Uğursuz Olanından Korkmak 365
17.Bilgisizce Kocanın Malını Harcamak 366
18.Kadının, Halası ve Teyzesi Üzerine Nikah Edilememesi 366
19.Şiğar Usulü Nikahın Haram Olması 367
20.Kişi Hanımını Çağırdığı Zaman 368
21.Süt Emzirme, Nesebin Haram Kıldığım Haram Kılar 368
22.Kadının, Boşanmak İstemesi 369
23.Hul’ (Şeklindeki) Boşamanın Caiz Olması 370
24.Hicab Ayetinin İniş/Nüzul Sebebi 371
25.Kocanın, Hanımının (Meşru Sınırlar İçerisinde) Yaptıklarına Sabretmesi 373
26.Kadının, Kocası Üzerindeki Hakkı 374
27.Kadın, Kocasının Evinde Bir Koruyucudur 375
28.Kadının, Kocasına Eziyet Etmesinin Haram Olması 376
29.Kadını Dövmenin Çirkin Bir Davranış Şekli Olması 377
30.Kadınlara İyi Davranmayı Tavsiye Etmek 379
31.Kadınlara İyi Olmayı Tavsiye Etmek 380
32.Kadın Kocasına Masiyet Hususunda İtaat Etmez 382
33.Kadın Kocasına (Başka Bir) Kadım(n Vasıflarını) Nitelemez 382
ON İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK ETRAFINDA KADIN
12.ÇOCUK ETRAFINDA KADIN 387
1.Çocuk, Fıtrat Üzere Doğar 391
2.Yeni Doğan Çocuğun Ağzına Hurmayı Çiğneyip Koymak (Tahnik) 392
3.Küçük Bir Çocuğun Ağzına Çiğnenmiş Bir Şey Koymak 393
4.Çocuklar Cennetin (Güzel Kokulu) Reyhanıdır 394
5.Yeni Doğmuş Çocuk Adına Akîka Kurbanı Kesmenin Meşru Olması 395
6.Erkek Çocuğu İçin Akika Kurbanı Olarak Birer Koç Kesmek 396
7.Erkek Çocuğu, (Kendisi İçin Kesilecek) Akîka Kurbanı
Karşılığında (Konulmuş) Bir Rehine (Gibi)dir 397
8.Kız Çocuklarının Terbiyesini En Güzel Bir Şekilde Yapan
Kimse(ye Mükafat Olarak) Cennet Olması 397
9.Çocuğun Bakımını Annesinin Üstlenmesi 398
10.Çocuklarının Terbiyesi İçin Evlenmeyen Kadının Konumu 398
11.Müslüman Bir Çocuğa Babasından En Değerli Hediye 399
12.Çocuklar Arasında Adaletli Davranmak 399
13.Akşam İle Yatsı (Vakti) Arasında Küçük Çocukları
Dışarı Göndermekten Kaçınmak 400
14.Çocuğa Namaz Kılmayı Emretmek 401
15.Çocuklara Merhametli Davranmak 402
16.Çocuğu Öldürmenin Büyük Günahlardan Olması 402
17.Yetim Çocuğun Geçimini Üstlenmenin Mükafatı 404
18.Çocuklara Bereketli (Bir Hayat Sürmeleri) İçin Dua Etmek 404
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ZİKİR VE DUA ETRAFINDA KADIN
13.ZİKİR VE DUA ETRAFINDA KADIN 409
1.En Faziletli Zikir 410
2.Sıkıntıyı/Kederi (Giderecek) Dua 411
3."Lâ İlâhe İllallâh" Sözünün Fazileti 411
4.Kadının Hurma Çekirdekleriyle Teşbih Çekmesinin Daha Hayırlı Olması 412
5."Subhânallahi ve bi-hamdihi" (=Yüce Olan Allah’ı Hamdiyle Teşbih Ederim
Diye Dua Eden Kimse İçin) Cennette Bir Hurma Ağacı (Dikilmesi) 413
6.Allah’a Sevgili İki Kelime 414
7.Çocuklara Şifa Amacıyla Dua Etmek 414
8.Cennet Hâzinelerinden Bir Hazine 415
9.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e İnsanların En Yakın Olanı 415
10.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e Salavat Getirmenin Fazileti 416
11.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) Üzerine Salavat Getirmek 416
12.Ev Sahibine Dua Etmek 417
13.Kişi Hoşlanmadığı Bir Rüya Gördüğü Zaman Okuyacağı Dua 417
14.Ölmek Üzere Olan Kimsenin Yanında Okunacak Dua 418
15.Arkadaşı Öldüğü Zaman Kişinin Okuyacağı Dua 418
16.Süt İçen Kimsenin Edeceği Dua 419
17.Hastanın Sığınacağı Dua 419
18.Kur’an-ı Kerim’le Rukye (=Okuma Tedavisi) Yapmak 420
19.Uykudan Uyanma Sırasında Okunacak Dua 421
20.(Allah’ın) Yarattığı Varlıkların Şerrinden Allah’a Sığınmak 422
21.Mümin Kimsenin, Din Kardeşi İçin Gıyabında Ettiği Dua 423
22.(Allah’ı) Zikreden Kimse ile (Allah’ı) Zikretmeyen Kimsenin Misali 424
23.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in En Çok Ettiği Dua 424
24.Afv ve Afiyet Duası 425
25.Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem)’in Gündüz ve
Geceleyin Yaptığı İstiğfar 426
26.Yeni Bir Elbise Giyildiğinde Okunacak Dua 427
27.Yemek ve Giysi Duası 428
28.Teheccüd Duası 429
29. ve laquo;Seyydidu’l-İstiğfar" (=İstiğfar Dualarının En Değerlisi) 429
30.Uykuya Yatılacağı Sırada Okunacak Dua 431
31.Büyük Şefaat 432
32.Uyku(dan Önce Okunacak) Dua 432
33.İstihare Duası 433
34.Cuma Günü Gerçekleşmekte Olan İcabet Saati/Anı 434
35.Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua 435
36.Namaz(ın Sonun)da Dua Okumak 435
37.(Farz) Namazdan Sonra Dua Okumak 436
38.(Farz) Namazdan Sonra Okunacak Dua 438
39.Allah’ın En Güzel İsimleri (el-Esmau’l-Hüsna) 439
40."Onlar Öyle Bir Topluluktur ki Kendileriyle
Birlikte Oturup Kalkan Kimse Bedbaht Olmaz" 443
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SIHHAT/SAĞLIK ETRAFINDA KADIN
14.SIHHAT/SAĞLIK ETRAFINDA KADIN 447
i Tedavi Olmayı Emretmek 448
2."Haram Bir Şeyle Tedavi Olmayınız" 450
3.İçki İle Tedavi Etmenin Haram Olması 451
4.Bir Şey İçmenin ve Acirc;dâbı 451
5"Yiyeceğin ve İçeceğin Üzerini İyice Örtüp Kapatınız" 452
6.Perhiz Yapmak 453
Ismid Taşı İle Sürme Çekmek 453
5.Misvak Ağzı Temizler 454
Şifa Özelliği Olmayan (Sihir ve Küfre İhtimalli
Anlaşılmaz Sözler İçeren) Rukye ve Muska Takmanın Şirkten Olması 455
I Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellemfin Yaptığı Rukye 456
II.Göz Değmesine Karşı Rukye Yapmak 457
20HANIMLARA ÖZEL HADİS-İ ŞERİFLER
12.Vücudu Suyla Yıkamak 458
13.Yemekten Önce ve Sonra Elleri Yıkamak 459
14.Uykudan Önce Elleri Yıkamak. 459
15.Evleri Temizlemeyi Emretmek. 460
16.Hastalıktan Korunmak 460
17.Duada Şifa Vardır 462
18.Vücudun ve Gözlerin Sağlıklı Olmasını Emretmek 464
19.Yemek Yerken ve Bir Şey İçerken Solumanın Yasak Olması 464
20.Hastanın Uzaklaştırılması 465
21.Çörek Otu 465
22.Bal (Şerbeti) İçirmek 469
23.Çocukları Sünnet Etmek 470
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
HASTALIK VE ÖLÜM ETRAFINDA KADIN
15.HASTALIK VE ÖLÜM ETRAFINDA KADIN 475
1.Belaya Sabretmek 476
2.Kadının Erkek Hastayı Ziyaret Etmesi 477
3.Erkeğin Hasta Kadınları Ziyaret Etmesi 478
4.Allah’ın Müminlere İhsam ve Onları Bağışlaması 478
5.Musibetin İlk Gelişi Anında Sabretmek. 479
6.Başına bir Musibet Gelmiş Kimsenin Okuyacağı Dua 480
7.Vasiyet 480
8.Hastaya Şifa Vermesi İçin Dua Etmek 481
9.(Ölünün Ardından) Feryad-u Figan Ederek Bağırıp Çağıranın Cezası 481
10.Üç Çocuğu Ölen Kimse 483
11.Bir Çocuğu Ölen Kimsenin Alacağı Sevap 483
12.Ölüye/Ölmek Üzere Olana Telkin Etmek 484
13.Ölünün Üzerine Yas Tutmak 484
14.Ölüye Yas Tutma (Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar) 485
15.Kocası Ölmüş Kadının İddeti 486
16.Kocası Ölen Kadının Okuyacağı Dua 486
17.Çocuğunun Ölümü Üzerine Kişinin Okuyacağı Dua 487
18.Ölüye Dua Etmek 488
19.Ölünün Üzerine Kuran Okumak 489
20.Ölü Adına Oruç Tutmak 489
21.Kadınların Mezarları Ziyaret Etmesi 490
22.Gözü Kör Olan Kimsenin Alacağı Sevap 490
ON ALTINCI BÖLÜM
AHİRET ETRAFINDA KADIN
16.AHİRET ETRAFINDA KADIN 495
1.Cennet Kadınlarının Nitelikleri 497
2.Yeryüzünün Haberleri Nedir? 498
3.Cennet Nimetlerinin Devamlı Olması 498
4.En Fazla Faydası Umulan Amel 499
5.Cennette İnciden Yapılmış Bir Ev/Köşk 500
6.Cennet Kadınlarının Hanımefendisi 500
7.Cennet Kadınlarından Bir Kadın 501
8.Ahirette (Allah’ın Görülmesi İçin) Perdenin Kaldırılması 502
9.Hiçbir Kimsenin Hiçbir Kimseyi Hatırlamadığı Üç Yer 503
10.Cennet Kadınları 504
11.Cennetin Menzilleri ve Cennet Nimetlerinin Vasfı 505
12.Cennetin Anahtarı 505
13.Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem)’e Selam 506
14.Cennetle Müjdelenenler 507
15.Amel Tek Başına Yeterli Değildir 508
16.Mümin Ahirette Rabbini Görecek 509
ON YEDİNCİ BÖLÜM
HİDAYET KISSALARI ETRAFINDA KADIN
HİDAYET KISSALARI ETRAFINDA KADIN 513
1.(İçi) Altın (Dolu) Küp 515
2.Konuşan Öküz ve Kurt 517
3.Mümin Genç 518
4.Toprağın Nemini Yalayan 523
5.Mağara Ashabı 524
6.Kediye İyi Davranan Kadın 526
7.(Kafirlerden) Uzak Durmak 527
8.Köpeğe İyi Davranan Kadın 528
9.Cüreyc Kıssası 528
10."Çocuk, O Kadının Oğludur" 530
11.Yüz Adam Öldüren Kişi 531
12.Gerdanlık (Kıssası) 533
13.Demir Yüzük 534
14.Taahhütlü Posta 536
15.Üç Kişiyi İmtihan Eden Melek 538
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
CİHAD ETRAFINDA KADIN
18. CİHAD ETRAFINDA KADIN 543
1.Kadının Cihada Katılması 545
2.Kadın ve Cihad (Ümmü Selît’in Fazileti) 546
3.Cihad Sırasında Babasını Tedavi Eden Kız 547
4.Kadın ve Cihad Sırasında Hastaları Tedavi Etme Şekilleri 547
5.Anne-Babanın İzniyle Cihada Katılmak 547
6.Allah’ın Kelimesini Yüceltmek (İ’layı Kelimetullah) İçin Cihad Etmek 548
7.Kadınları Savaşlarda Koruma Altına Almak 548
8.Ümmü Şehîd 549
9.Denizde Cihada Katılan Kadın 550
10.Cihad Sırasında Kadınla İstişare Etmek 552
11.Haya/Utanma ve Hicabıyla/Örtüsüyle Aşırıya Kaçmayan Müslüman Kadın 553
KAYNAKÇA 555
SÖZLÜK 567

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.