Hz. Peygamberin (s.a.v.) Hutbeleri (T25784)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €33,65
İndirimli : €19,80  + KDV
KDV Dahil : €23,56
Test2
15
:

Hz. Peygamberin (s.a.v.) Hutbeleri


Ürün Özellikleri :

  • Yayınevi : Konevi Yayınları
  • Derleme ve Tercüme Eden : Serkan Ünal
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :317
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 13.5 X 21.5 cm
  • Barkod: 9786054869268
  • Ağırlık : 

ÖNSÖZ

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla... Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Ondan yardım ister, Ondan bağışlanma diler ve nefislerimizin şerlerinden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de sapıklıkta bırakırsa artık onu hidayete erdirecek kimse bulunamaz. Şehadet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Mu- hammed (s.a.v) O’nun kulu ve elçisidir. Salât ve selâm O’nun rasûlü, âlemlerin efendisi, peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.av), onun âline, ashâbına ve iyilik üzere kıyamete kadar onlara tabi olanlaradır.
İnsanlığın yolunu tamamen kaybettiği, karanlığa saplandığı, karada ve denizde kendi elleriyle yaptıklarından dolayı fesâdın ortaya çıktığı bir dönemde Allah (c.c) yüce vahyini kutlu elçisine nâzil etmiş ‘Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır’ fermanıyla elçisinin risâlet vazifesinde daima hikmetle dolu bir davet üzere olmasını emir buyurmuştur. Bu emr-i İlâhînin birinci dereceden muhatabı olarak Hz. Peygamber (s.a.v) ömrü boyunca sözü, fiili, takriri ve hatta sükûtu ve uykusu ile bile Rabbimizin yoluna hikmetle çağırmış, risâlet vazifesini uygun olan her vesile ile bihakkın eda etmiştir.
Bu ulvi vazifenin kuşkusuz en güçlü ve en tesirli aracı kendisine nazil olan vahy-i İlâhî ve bu vahyin onun mübarek ağzıyla nutkettği bir türü olan hadîs-i şerifleridir. Efendimiz (s.a.v) Refîk-i A’lâ’ya ulaşıncaya kadar vazifesini ifa noktasında hiçbir zaman bir fütur göstermemiş, daima irşad ve tebliğle ilgilenmiştir. Bunun için de insanları İslâm’a, tevhide bazen tek tek davet etmiş, kimi zaman da büyük-küçük kitlelere seslenmiştir. İşte bu topluluklara sesini duyurmada kullandığı yöntemlerin başında da çeşitli vesilelerle muhataplarına hutbeler irad etmesi gelmektedir.
Çeşitli hadis kaynaklarında dağınık olarak yer alan bu hutbelerin veya topluluklara seslenişlerin tek bir çalışmada bir araya getirilmesinin ümmet-i Muhammed e mütevazi bir hizmet sayılması, Hz. Peygamber’in (s.a.v) bu mübarek sözlerine de günümüzde bir minber mesabesinde olması temennisiyle elinizdeki çalışmayı hazırlamaya koyulduk ve neticede çalışma Allah’ın (c.c) lüfuyla elinizdeki halini aldı. Allah’tan (c.c) bu çalışmayı kendi katında kabul buyurmasını ve faydasını yaygın kılmasını niyaz ederiz.
Kitabı mülahaza eden değerli ilim erbabından veya dikkati yüksek kıymetli okuyucularımızdan, düzeltilmesi zaruri bir hata mülahaza edenler olursa yapıcı tashih ve tenkitleri tarafımıza ulaştığında Allah’ın izniyle teşekkür ve takdirle karşılık bulacağını da burada belirtmek isteriz.
Son olarak çalışmanın hazırlanmasında kendilerinden istifade ettiğim herkese ve özellikle de Hz. Peygamber’in (s.a.v) hutbeleri ile ilgili bir çalışmanın yapılması konusunda işâret buyuran ve çalışmayı çeşitli aşamalarında takip eden Yrd. Doç. Dr. Ramazan Sönmez hocamıza en derin saygı ve şükranlarımı sunarım.
Nimetiyle iyi işlerin tamama eriştiği Allah’a hamd olsun...
Serkan ÜNAL 23.11.2015 Beylikdüzü/İSTANBUL

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ 17
GİRİŞ 19
Hutbe, hitâbe ve hatîb kelimeleri 19
Dînî hitabet ve hutbe 20
Rasûlullah’ın (s.a.v) hutbeleri ve umumî seslenişleri 20
Hz. Peygamberin (s.a.v) hutbeleriniîrâd sebepleri 21
Hz. Peygamber’in (s.a.v) hutbelerinin üslûbu ve tesirleri 21
Hutbe ile ilgili hükümler 22
Elinizdeki eser 24
Rivâyetleri derlemede istifade ettiğimiz bazı temel hadîs kaynakları. 25
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAN-İLİM-İHLÂS
1.Ameller niyetlere göredir 29
2.“Yakın akrabalarını uyar!” âyeti nazil olduktan sonraki hutbesi.... 29
3.Rasûlullah (s.a.v) hutbesine nasıl başlardı? 30
4.Hz. Peygamber’in (s.a.v) kendisine gelen Dımâd adındaki bir rukyeciye hitabı 31
5.Cennetin anahtarı 33
6.İslâm beş esas üzerine kurulmuştur 33
7.Kul dört şeye inanmadıkça mümin sayılmaz 34
8.Ölüm anında ihlâslıca “Lâ ilâhe illallah” demek 34
9.Kişi mümin olduğu halde büyük günahları işleyemez 34
10.Şeytanın vesvesesi karşısında yapılması gereken şey 35
11.Münafıkların alâmetleri 35
12.İlmi aktarmak, ihlâs, hakiki İslam toplumu ile beraber olmak 36
13.Gizli şirke düşmekten sakınmak ve bunun için edilecek dua 37
14.Küçük günahlardan sakınmak 37
15.Hz. Peygamber’in ve kıyametin misali 38
16.Azaların ve kalbin müstakim kılınması kurtuluş vesilesidir 38
17.İbadetlerde niyetlere Allah’tan başkasını karıştırmamak 39
18.Riya için cihad edip öldürülen mücahid, ilim öğrenip öğreten
âlim ve infak eden zenginin kötü akıbeti 39
19.Fıkıh öğrenme ve öğretmenin önemi, temel fıkıh bilgilerini
öğrenmek için bir yıllık sürenin yeterli olabileceği 41
20.Hz. Peygambere (s.a.v) Cennet ve Cehennem arzedilmiştir,
hayvanlara işkence yapan Cehennem’de azaba uğrar, hırsızlık yapan kişinin yeri cehennemdir 43
21.Âhir zamanda îsâ’nın (a.s) yeryüzüne inmesi 44
22.Deccal’in vasıfları 45
23.Ümmetin kıyametteki durumu 46
24.Kabir sorgusu, kabirdeki mükâfatlar ve azaplar 48
İKİNCİ BÖLÜM
İBÂDETLER
Birinci Fasıl: Temizlik-Namaz 53
25.Tam alınan abdest günahların affedilmesine vesile olur 53
26.Allah’ın emrettiği gibi abdest alıp namaz kılmak günahlara
keffarettir 53
27.Abdesti güzelce almak ve cemaatle kılınacağı zaman buna özellikle
özen gösterilmesi 54
28.Günahları yıkayıp götüren hasletler 54
29.Ağız ve diş temizliğine önem vermek 55
30.Gusül esnasında örtünmenin vücubu 55
31.Namaz yüce bir makamdır, mescide sümkürmenin vebali, mescidi
temiz tutmak 55
32.Kul ilk önce namazdan sorumlu tutulur, nafile ibadetlerin farzları
takviye etmesi 57
33.Secde yedi organ üzerine yapılmalıdır 57
34.Namazda safları düzeltmek, rükunları eda ederken imamı takip
etmek 58
35.Beş vakit namaz günahları temizler 59
36.Evde Nafile Namaz Kılmanın Fazileti 60
37.Cuma namazlarını kılmayı terk etmemek 60
38.Namaz kıldıranın namazı kısa tutması, kıldırdığı şahısların
durumunu gözetmesi 61
39.Namazda imamdan önce hareket etmemek 61
40.Safları düzeltmek ve boşlukları doldurmanın rahmete vesile
olması, aksinin ise rahmetten mahrumiyete neden olması 62
41.Kişi mescitte namaz için beklediği sürece namazda sayılır 63
42.Yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmanın fazileti 63
43.Namaz kılan kimse büyük günahlardan sakındığı takdirde
cennete girer 64
44.Evlerde nafile namaz kılmak 64
45.Ölmeden önce tevbe ve salih ameller işlemek için acele etmek,
Allah’ı çok zikrederek onun rızasını kazanmak, Cuma namazını özürsüz olarak terk etmemek, kimler kimlere namaz kıldırabilir? 65
46.Cuma namazına giderken gusül almak 66
47.Cuma günü gusül almak ve güzel koku sürünmek 66
48.Cuma gününde temizliğe özen göstermek 67
49.Cuma gününde duaların makbul olduğu vakit 68
50.Mescid uzak bile olsa cumayı terk etmemek 68
51.Hz. Peygamber (s.a.v) hutbede Mülk Sûresini okudu, imam
hutbedeyken kişinin konuşması Cuma namazından sevap kazanmasını engeller 69
52.Hz. Peygamber’in (s.a.v), ümmetine farz kılınır endişesiyle bazı
nafile ibadetleri terk etmesi 70
İkinci Fasıl: Oruç 71
53.Ramazan ayının fazileti 71
54.Ramazan ayma saygı göstermek, günahlardan sakınmak 73
55.Hz. Peygamber (s.a.v) önceleri Ramazan’ın ortasındaki on günde
itikâfa girerdi, daha sonra son on günde itikâfa girmiştir, Kadir gecesinin Ramazanın son on gününde oluşu 74
56.Şevval ayında tutulan altı gün oruç 75
57.Ramazan bayramında meleklerin müminlere müjdeleri 76
Üçüncü Fasıl: Zekât-Sadaka 77
58.Veren el alan elden üstündür 77
59.Fakirlerin sıkıntıya düşmelerinin sebebi zenginlerin zekâtlarını
vermemeleridir 77
60.Kıyamet gününde kişinin cimrilik ettiği mal kendisine azap
sebebi olacaktır 78
61.Herkes gücü nisbetinde sadaka vermeli, güzel ve kötü çığır
açanların durumu 78
62.İmanın tadını almaya vesile olan üç şey, zekâtların kötü mallardan
çıkarılmaması 80
63.Yetimin malını onun adına işletmek, zekâtın o malı bitirmemesine
gayret etmek 81
64.Zekât toplamakla görevli kişinin zekat topladığı kimselerden hediye almamasının gerekliliği 81
Dördüncü Fasıl: Hacc 82
65.Haccın Farz Oluşu, Hz. Peygamber’in (s.a.v) emrettiklerini yerine getirmek, yasakladıklarından kaçınmak 82
66.İhrâmın mikâtları 83
67.Hac nafakasının helalden olması haccın kabul edilmesine; aksi ise reddedilmesine sebeptir 83
68.Arafat’ta vakfe yapmanın fazileti 84
69.Hac yapanlar üzerindeki kul haklarına Allah’ın kefil oluşu 85
Beşinci Fasıl: Kurban 86
70.Kurban alırken ne tür hayvanlardan sakınmak lazım? 86
71.Kurban bayramı gününde yapılması gereken şeyler 87
72.Kurbanın meşru oluşunun ilk zamanlarında kurban etinin üç
günden fazla yenilmesinin yasaklanması, sonra bu yasağın kaldırılması 88
73.Kurbanlıklara güzel davranmak 88
Altıncı Fasıl: Cihâd 89
74.Düşmanla karşılaşmayı temenni etmemek 89
75.Hz. Peygamber’in (s.a.v) bir cihad öncesinde yaptığı dua 89
76.Uhud Savaşı öncesindeki bazı olaylar, Hz. Peygamber’in (s.a.v)
emrine karşı gelmemek 90
77.Hz. Peygamber’in (s.a.v) sahâbenin hallerinden haber vermesi,
sıkıntı anında görev verilmese bile görev üstlenmek, Hâlid b. el-Velîd’in Seyfullah (Allah’ın kılıcı) olarak isimlendirilmesi 91
78.Ganimet malı taksim ederken yaptığı bazı konuşmaları 93
79.Akabe’de Ensâr’a yaptığı konuşma 96
80.Hevazin kabilesi Müslüman olduğunda esirlerinin geri verilmesi 97
81.Allah yolunda savaşanların dereceleri 98
82.Allah katında şehitlerin kısımları 99
83.Cihadın kısımları 100
84.Şehidin Allah katındaki altı mükâfatı 101
85.Allah için cihada çıkanın fazileti, Hz. Peygamber’in (s.a.v) cihada olan iştiyakı 101
86.Tebük Savaşında irad ettiği hutbe, insanlar arasında önemli iki kişi 102
87.Güç atmaktır! 103
88.Düşmana ok atmanın ve köle azat etmenin kıyamet günündeki mükâfatı 104
89.Hz. Peygamber’in (s.a.v) görevlendirdiği bir komutana ve çevresindekilere nasihati 105
90.Mücahidlerin ganimet malından payları beşte birdir, hıyanetten sakınmak, kınayanın kınamasından korkmamak, cihadın fazileti ... 107
91.Allah yolundaki kimsenin teçhizatını temin etmek 108
92.Kelime-i Şehadeti söyleyeni öldürmemek 108
93.Cihada gidenlerin âileleri hakkında onlara hıyanet etmenin
vebali 109
94.Allah yolunda şehit olmak kul hakkı/borç dışındaki bütün
hatalara keffarettir 110
95.Şehitlerin kısımları 111
96.Savaşta ölenlerden başka kimler şehit sayılır? 112
Yedinci Fasıl: Dua Ve Zikir 112
97.Ezan okunduğunda ne demek gerekir? 112
98.Sabah namazından sonra namaz kılınan yerde kuşluk vaktine kadar bekleyip zikirle meşgul olmak 113
99.Yağmur duası 113
100.Yağmur duası, Allah’ın (c.c) Hz. Peygamberin (s.a.v) duasına
icabet etmesi 114
101.Hz. Peygamberin (s.a.v) sıkıntıdaki bazı insanlar hakkında
yaptığı duası, bazı kıyamet alametleri 115
102.Allah’ın adı en büyüktür 116
103.Kelime-i Tevhîd’in fazileti, Topluca zikir yapmak 117
104.Melekler zikir meclislerine inerler, Zikir meclisleri cennet
bahçesidir, Kul Allah katındaki değerini nasıl bilir? 118
105.Hz. Peygamberin (s.a.v) Allah’a ve kendisine inanan ve
inanmayanlar hakkındaki duası 119
106.Cehenneme karşı kalkan olan zikirler 119
107.Zikirde sesi fazla yükseltmemek, Cennet hâzinelerinden biri 120
108.Hz. Peygamber’in (s.a.v) Uhud savaşındaki duası 121
109.Başkasının gıyabında yapılan dua çabuk kabul olunur 122
110.Dua etmek ibadettir 122
111.Allah (c.c) isteyeni boş çevirmez, Gece yarısı duaların kabul
edildiği vakitlerdendir 123
112.Allah’ı zikredenlerle oturan şaki olmaz/eli boş dönmez 124
113. Hz. Peygambere (s.a.v) salât getirmek, Ana babanın rızasını
kazanmak, Ramazanı hakkıyla değerlendirmek 125
114.Getirilen salâtlar Hz. Peygambere (s.a.v) arzolunur 126
115.Allah’ı anmak, Hz. Peygambere (s.a.v) salât getirmek 127
116.Hz. Peygambere (s.a.v) salât edene melekler salât eder 128
117.İnsanların Hz. Peygambere (s.a.v) en yakın olanları 128
118.Hz. Peygambere (s.a.v) bir kere salât getirmenin karşılığı 129
119.Hz. Peygambere (s.a.v) salât getirmenin fazileti 129
120.Şükür, Allah’ın nimetini anlatmak, İslâm cemaati ile beraber olmak 130
121.Kur’ân okumaya devam etmek 130
122.Kur’ân’ı unutmak en büyük günahlardandır 130
123.Allah’ın arşının gölgesinde gölgelenecek kimseler 131
124.Yeni bir elbise giyerken yapılacak dua 131
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KUR’AN’A VE SÜNNET’E UYMAK, TAKVA VE GÜZEL AHLAK,
HELAL KAZANÇ-TİCARET-EVLİLİK
Birinci Fasıl: Kur’an’a Ve Sünnet’e Uymak 135
125.Hz. Peygamber’in (s.a.v) Ensâr’a yaptığı konuşma 135
126.İnsanlar Kur’ân ve Sünnet’le mükelleftirler. Bidatlerden ve
yalandan sakınmak, doğru sözlü olmanın lüzumu 136
127.Allah’ın kitabına uymayan şeyler şart koşulamaz 137
128.Çeşitli hayırlardan mahrum olmamak için iyiliği emredip
kötülükten sakındırmak gerekir 138
129.Anlaşmalı kişinin dokunulmazlığı Müslümanın dokunulmazlığı
gibidir 139
130.Mekke ahalisine verdiği hutbe 140
131.İdâreciye saygı göstermenin gerekliliği 141
132.Yöneticilerin en hayırlıları ve en şerlileri, onlara karşı
yapılması gereken muamele 142
133.Emaneti olmayanın imanı, ahdine vefası olmayanın dini olmaz 143
134.Sahabenin Hz. Peygambere (s.a.v) biat etmesi 144
135.İbadetlerde mutedil olmak, Hz. Peygamberin (s.a.v) sünnetinden
yüz çeviren Ondan değildir 145
136.Hâcet hutbesi 146
137.Ashâba, tabiine saygı göstermek ve müminin alâmeti 147
138.Ümmetin rahatlık zamanında iyiliği emredip kötülükten sakındırmak, Hz. Peygamber (s.a.v) hakkında yalan uyduranın cezası.. 147
139.Rasûlullah’ın (s.a.v) yaptığını yapmayanlara dair 148
140.Aşırı giderek nefse eziyet etmemek, orta yolu tutmak, Hz.
Peygamber’in (s.a.v) sünnetine tutunmak 149
141.Hz. Peygamber’in (s.a.v), getirdiklerinin ve kavminin misali 149
142.Hz. Peygamber’in yaşadığı olaylar 150
143.Açıklandığında kişinin hoşlanmayacağı şeyler hakkında soru
sormamasının gerekliliği 151
144.İslâm cemaati ile beraber olmak 152
145.Hükümlerin uygulanması ve kayırmacılık yapılmaması 153
146.Hıyanetin haram oluşu ve kıyamette ondan dolayı verilecek ceza 154
147.Zalim yöneticilerin zulmüne ortak olmamak, kalıcı salih ameller 155
148.İki kişi arasındaki anlaşmazlıkta kendini ifade edemeyen fakat haklı olan kimseye diğer tarafın samimiyetle hakkını iade etmesi.... 156
149.Allah’ın sınırları çiğnenerek aracı olunmaz, iftiradan sakınmak 157
150.Herkes bakmakla görevli olduğu kimselerden ve şeylerden sorumludur 157
İkinci Fasıl: Takva ve Güzel Ahlak 158
151.İnsanlar iki gruptur: Allah katında değerli olanlar ve olmayanlar 158
152.Nasıl yaşarsan karşılığın ona göre olur 159
153.İşlenilen günahları gizlemek 159
154.Cana kıymanın haram oluşu 160
155.Kişiyi cennete sokacak olan iki şey 161
156.Helak edici cezaların sebepleri 162
157.Ne zaman dünya hayatı ne zaman ölüm daha hayırlı olur? 163
158.Küçük günahlardan sakınmak 163
159.Sürekli tevbe etmek 164
160.Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah’ın hoşnutluğunun büyüklüğü 164
161.Ahiret tasası dirlik getirir 165
162.Allah (c.c) kulu kendisinin günahları bağışladığını bilip tevbe
ettiğinde onun tevbesini bağışlar 165
163.Allah’ın rahmeti çok geniştir 166
164.Dünyadaki nimetler gerçek mutluluğun göstergesi değildir 167
165.Hz. Peygamber’in (s.a.v) lanet ettiği yedi kişi 168
166.Yalan şahitliğin günahı 168
167.İçkiden ve içkiyle alakalı işlerden sakınmak 169
168.Allah’ın haram kıldığı ve hoş görmediği bazı şeyler 169
169.Yedi şeyden önce salih amellere koşturmak 169
170.Altı şeyden önce salih amellere koşturmak 170
171.Toplum huzuru için fertlerin arasının ıslahı gereklidir 170
172.Hz. Peygamber’in (s.a.v) sadaka kabul etmesi haramdır 171
173.Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olandır 171
174.Dinde orta yolu tutturmak 172
175.Yöneticiliğin mesuliyeti, Kur’ân’ı unutmanın vebali 172
176.Başkalarının kusurlarını araştıranı Allah rezil eder 173
177.Kimseye lanet etmemek 173
178.Eza veren hayvanlar öldürülebilir, köpek beslenen evlerin
sahiplerinin sevapları azaltılır 174
179.İnsanlar kısım kısımdır 174
180.İstişare edilen kişi bir emanetçi gibidir 177
181.Allah işin iyi yapılmasını her şeyde istemiştir, Kurbanlık
hayvanlara güzel davranmak 177
182.Gereksiz yere öldürülen hayvan katilini Allah’a şikayet eder 177
183.İnsan hakkında takdir edilenler, Önemli olan kişinin son
anda Allah’a nasıl kavuştuğudur 178
184.Sadakanın çeşitleri 179
185.Sarımsak yiyen kimsenin mescide yaklaşmaması gerekir 179
186.Allah’ın rahmetinden nasip almak için sürekli hayır işlemek 180
187.Komşulara ve misafirlere ikram etmek, Misafire üç günden f
azla yapılan ikram ona verilen bir sadaka sayılır 181
188.Mütekebbirlerin kınanması, bedbaht kullar 181
189.İnsanların en hayırlıları ve en şerlileri 182
190.Şöhret ve Müslümana tesiri 183
191.Affetmenin mükâfatı 183
192.Allah dostlarına düşmanlık etmemek, Farzları eda ettikten sonra nafilelerle meşgul olmak Allah’ın sevgisini ve kerametini kazandırır 185
193.Mescitlerde gösterlilmesi gereken bazı edepler 185
194.Allah’ın sevgisini kazanan kimseler 186
195.Yollarda oturmaktan sakınmak, yolların hakkını vermek 186
196.Başkalarının ayıplarını araştıranı Allah (c.c) rezil eder 187
197.Kötü akıbetten güven içinde olmamak 187
198.Hz. Peygamber’in (s.a.v) öfkeli haldeyken konuşması ve onun
ümmetine olan merhameti 188
199.Aynı Hutbenin Müslim’deki Metni 189
200.Amelin önemi, insanın nesebi kendisine bir fayda vermez 190
201.Herşeyi arzulamaktan sakınmak 190
202.Hilim hayrı getirir 191
203.Peygamberlerin sünnetlerinden olan dört şey 191
204.Üç günden fazla dargın durmamak gerekir 191
205.Kazanç getiren ticaret hakkındaki beyanı 192
206.Müslümanların fedakâr davranmaları 192
207.Zulümden ve cimrilikten sakınmak, en hayırlı amel 193
208.Sıkıntılara karşı sabırlı olmak, Hz. Peygamber’in (s.a.v) ve
ashabının açlıkla ilgli çektikleri bazı sıkıntılar 194
209.Dünya sevgisi ve ölüm korkusu ümmetin felaketine sebep olur. 195
210.Dünyanın insanları saptırması 196
211.Dünya hayatının gerçeği 197
212.Dünya hayatının güzelliklerine aldanmamak 197
213.Allah’ın takdir ettiğine razı olmak saadettendir 199
214.Kuvvetli Mümin Allah’a (c.c) daha sevimlidir, Hayırlı şeylerde
Allah’tan yardım isteyip acizlik göstermemek, Keşke dememek 199
215.Amacı âhiret olana dünya o istemese bile gelir 200
216.Uzun emelli olmamak 200
217.Az bir azığa güzelce sabretmenin mükâfatı 201
218.Allah’a hakkıyla tevekkül etmek 201
219.İnsana dünyadan yeterli olacak şeyler nelerdir? 202
220.Sâlih (a.s) kavmine isâbet eden musibete dâir îrâd ettiği hutbesi 202
221.Helak olmuş toplulukların yurtlarına girilmemesi, Müstakim olmak 203
222.Âhir zamanda müminlerin başına gelecek fitneler 204
223.Hz. Peygamber’in (s.a.v), ümmetin maruz kalmasından Allah’a sığındığı beş bela 206
224.Ümmette fırkalaşmalar olacaktır 207
225.Ümmetin kıyamete kadar düşmaları olacaktır 207
226.îsâ (a.s) yeryüzüne indiğinde dünyada olacaklar 208
227.Fitneler zuhur etmeden önce salih amellere koşulmak 208
228.Ümmetin birliğini bozmaya çalışanın cezası 209
229.Fırka-i Nâciye 209
230.Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkanlar 210
231.Fitne zamanında müminin yapması gereken şey 210
232.“Siz kendinize bakın!” âyetinin anlamı 211
233.Kabir azabından, her türlü fitneden ve Deccâl’den Allah’a sığınmak 212
234.Hz. Peygamberin (s.a.v) bazı münafıkların isimlerini
bildirmesi 213
235.Hz. Peygamber (s.a.v) ümmetinin dünya için birbiriyle
yarışmasından korkmuştur 214
236.Ümmet-i Muhammed’in (s.a.v) sahip olacağı mülke dair 214
237.Bilgili münafığın tehlikesi 215
Üçüncü Fasıl: Helal Kazanç-Ticaret-Evlilik 216
238.Allah rızıkları taksim ettiği gibi ahlakı da taksim etmiştir,
helalden kazanılmayan maldan infak edilse bile o mala bereket verilmez, Allah (c.c) kötülüğü ancak iyilikle siler 216
239.Rüşvetten sakınmak, Kur’ân’dan ve Allah yolundan ayrılmamak 217
240.Müslümanın malı başkasına ancak gönül hoşluğu ile helal olur. 218
241.Allah rızkını helal yoldan temin edenin duasını kabul eder 218
242.Kişiyi eceli bulduğu gibi rızkı da gelip bulur, Rızkı Allah’a itaat
ederek temin etmeye çalışmak 219
243.Zenginlik gönül zenginliğidir, Rızkı helalinden aramak 220
244.Rızık mukadderdir, Allah katındaki nimet ancak ona itaatle elde edilir 220
245.Tacirlerin âhiretteki durumları 221
246.Borçlu âhirette borcundan dolayı alıkonur 222
247.Ödenmeyen borcun âhirette getireceği sıkıntı 222
248.Hayırlı eş, kabul olunan dua 223
249.Hangi özelliklerinden dolayı kadınla evlenilir? (I) 224
250.Hangi özelliklerinden dolayı kadınla evlenilir? (II) 224
251.Kadınlarla güzelliklerinden dolayı değil dinlerinden dolayı evlenmek 225
252.Kişinin kıymeti malıyla değil dindarlığıyla ölçülür 225
253.Evlenilecek kadınların onayının alınması 226
254.Bir erkeğin yabancı kadınla baş başa kalması ve bir kadının
mahremsiz yola çıkması caiz değildir 226
255.Kadınlar ancak kocalarının izni dâhilinde evlerinden bir şeyleri başkalarına verebilirler 227
256.Zinanın çeşitleri 227
257.Zina edenin cezası 228
258.Kadınların ziynetlerini açığa çıkarmamaları ve mescitlerde
edeplere riayet etmeleri 229
259.Kadının kokulanıp dışarıya çıkması caiz değildir 229
260.Takvanın ve saliha bir eşin önemi 230
261.Kadınların bazı özellikleri 230
262.Boşanma hakkı kimin elindedir? 231
263.Boşanmaktan sakınmak 232
264.Boşanmayı istemekten sakınmak 232
265.Müezzinin dediklerini tekrarlamanın mükâfatı, kadınların
kocalarına sadık kalmaları 232
266.Güneş tutulduğunda Allah’ı anmak, Güneş ve Ay Allah’ın âyetlerinden
birer ayettirler, Cehennem ehlinin çoğunun kadınlardan olmasının sebebi kocalarına nankörlük etmeleridir 233
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
FAZİLETLER
Birinci Fasıl: Faziletli Şahıslar 239
267.Hz. Peygamber’in (s.a.v) fazileti 239
268.Hz. Peygamber’in (s.a.v) tevazusuna dair 239
269.Hz. Peygambere (s.a.v) verilen beş şey 240
270.Hz. Peygamber’in (s.a.v) bazı özelliklerine dair 240
271.Hz.Ebûbekir’in (r.a) fazileti 242
272.Hz. Ömer’in (r.a) fazileti 243
273.Hz. Ömer’in (r.a) üstünlüğü 243
274.Hz. Osman’ın (r.a) fazileti 243
275.Rasûlullah (s.a.v) müminlere kendilerinden daha yakın ve daha kıymetlidir, Gadîri Hum hadisesi 244
276.Hz. Alî’nin (r.a) fazileti 245
277.Hz. Fâtıma’nın fazileti 245
278.Hz. Haşan (r.a) ve Hz. Hüseyin’in (r.a) fazileti 246
279.Hz. Peygamber’in (s.a.v) Hz. Haşan ve Hz. Hüseyin’i yanına almak için hutbeyi bölmesi 248
280.Hz. Peygamber’in (s.a.v) hoşnut olduğu bazı sahâbîlerin isimleri248
281.Ca’fer b. Ebî Tâlib’in (r.a) fazileti 249
282.Hz. Abbâs’ın (r.a) fazileti 251
283.Sahabîler müminlerin güvencesidir 251
284.Emirler Kureyş’tendir 252
285.Kur’ân’a ve Ehl-i Beyte sahip çıkmak, Kureyş’in fazileti 253
286.Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kureyş’i söze değil amele önem
vermelerine dair teşviki 254
287.Sahâbe-i Kirâm’ın önemi ve fazileti 255
288.Hicri ilk üç kuşağın fazileti 255
289.Sahabeye karşı güzel muamelede bulunmak, yabancı kadınlarla bir olmamak 255
290.Hz. Peygamberin (s.a.v) ashabınabuğzetmemek 256
291.Ensâr, Muhâcir ve Hâşimoğulları arasında verdiği hüküm 257
292.Hz. Peygamberin (s.a.v) Ensâr’a hitabı ve onlara verdiği değer.. 259
293.Hz. Peygamberin (s.a.v) Ensâr’a yaptığı konuşma 261
294.Ensâr’ı sevmek; onlara buğzetmemek 263
295.Ensâr’ın fazileti 264
296.Ensarin fazileti ve Hz. Peygamber (s.a.v) açısından önemi 265
297.Hz. Peygamber’in (s.a.v) kardeşlerim diye nitelediği kimseler 265
298.Cennete ilk girecek kimseler 266
299.Allah (c.c) Müslümanların az ameline çok karşılık verir, Allah
fazlını dilediğine verir 268
300.Allah dostları ve onlara buğzedenler 269
301.Allah için birbirlerini sevenlerin kıyamet günündeki durumları270
İkinci Fasıl: Faziletli Ameller 272
302.Günahlara kefaret olan hasletler, Kılınan namazdan sonra
mescitte bir diğer namazı beklemek, namazda imamı takip etmek, tesettüre ve gözü korumaya riayet etmek 272
303.Allah’ın kuluna olan sevgisinin veya öfkesinin gökte ve
yeryüzünde yayılması 273
304.Günahlara kefaret olan üç şey, üç yüksek derece, üç kurtarıcı ve üç de helak edici haslet 274
305.Farzları eda edip büyük günahlardan sakınan kişi cennete girer 275
306.Kur’ân ile amel etmek, Kur’ân’ın ayetleri kıyamet gününde nur olacaktır 276
307.Kur’ân Allah’ın ziyafetidir, onun her bir harfine on sevap verilir 277
308.Hz. Peygamber’in (s.a.v) hutbesinde Zümer Sûresini okuması... 278
309.Kâf Sûresini hutbesinde çok okurdu 278
310.Hz. Peygamber (s.a.v) hutbede Kâfirûn ve İhlâs Sûrelerini okurdu 278
311.Hz. Peygamber’in (s.a.v) Kur’ân hakkındaki eşsiz vasfı 279
312.Medine’ye geldiğindeki ilk konuşmalarından 280
313.Hz. Peygamber (s.a.v) Mekke fethedildiği gün Fetih Sûresini okudu 281
314.Cennete girmeye vesile olan ameller ve hayır kapıları 281
315.Mümin kardeşine yardımcı olmak, İlim talep etmek cennet
yolunu kolaylaştırır 283
316.Faziletli bazı ameller 284
317.Selâmı yaymanın açtığı kapılar 284
318.Mu’minûn Sûresi’nin ilk on âyetinin fazileti 285
319.Bazı faziletli ameller ve durumlar 285
Üçüncü Fasıl: Faziletli Mekânlar 286
320.Mekke’nin Hürmeti, Hz. Peygamber’in (s.a.v) hutbesinin Ebû Şâh
isimli sahabi için yazılmasına izin vermesi 286
321.Medîne-i Münevvere’nin faziletine dair 287
322.Mescid-i Harâm, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksâ’nın fazileti 288
323.Medîne-i Münevvere’nin faziletine dair 288
324.Medine’nin fazileti 289
325.Şâm diyarının faziletine dair 289
BEŞİNCİ BÖLÜM
AYRILIŞ KONUŞMALARI
326.Müslümanların malları ve canları birbirlerine haramdır 293
327.Veda Haccı (İmam Müslim Rivâyeti) 294
328.Veda haccı ve hutbesi (Abd b. Humeyd rivâyeti) 303
329.İlim kaldırılmadan önce ilim talep etmek, âlimlerin gitmesi ilmin gitmesi demektir 306
330.Veda Hutbesi (Taberî Rivâyeti) 308
331.Allah’ın kitabına tutunmaya dair 311
332.İyi ve kötü amele dair hutbesi 312
333.Son konuşmalarından 313
334.Rasûlullah’dan (s.a.v) sonra bütün musibetler hafif gelir 316
335.Hz. Peygamber’in (s.a.v) kendi vefatını haber vermesi, Hz.
Ebûbekir’in (r.a) ince anlayışı ve fazileti 316
336.Hâtime 318
BİBLİYOGRAFYA 319
İNDEX 323
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.