İbadet Rehberi-1269 (001209)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €27,90
İndirimli : €16,41  + KDV
KDV Dahil : €19,53
Test2
15
:

İBADET REHBERİ


Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleriyle şeref-lendiren Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Salât ve se-lam da peygamberlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa’ya olsun.

Nafile ibadetler Allahü Teâlâ’nın sevgi-sinin ve O’na yakın olmanın anahtarıdır. Nafile ibadet-ler, farzlardan eksik kalmışları tamamlayıcı ve telafi edi-cidir. Hazreti Ebu Hureyre’den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kıyamet günün-de kul, ilk defa namazından hesaba çekilecek-tir. Eğer namazı doğru kılmışsa felaha kavuşup kurtulacaktır. Eğer namazın hesabını veremezse perişan olup hüsranda kalacaktır. Eğer farz iba-detlerden bir eksiği varsa Allahü Teâlâ şöyle buyuracaktır: ‘Bakın hele kulumun nafile ibadeti var mıdır? (Varsa) farzlardan eksik-lerini onunla tamamlayın.’ Sonra bütün amelleri de böyle (namaz gibi) olacak."

Bir kudsi hadiste Allahü Teâla şöyle buyurmaktadır: "Kulum farz ibadetlerle benim (azabımdan) kurtuldu. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmış oldu."1

İBADET REHBERİKul, Allahü Teâlâ’ya yakın olmak için nafile ibadetlere devam etmeli ve onları terk etmemeli dir. Nasıl ki bir insan bir insandan sadece alacağını al dığında pek sevinmez, "Zaten borcu o kadardı, borcu nu verdi" der, ama alacağının yanında fazladan para alırsa sevinir ve "Amma iyi insanmış, borcuna ilave olarak gönül rızasıyla şu kadar da fazla para verdi" di yorsa, Allahü Teâlâ’ya karşı farz ibadetleri yapmakla zaten üzerimize borç olan kulluk vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz. Ancak fazladan yaptığımız na-file ibadetlerle, borcumuz olan farzların yanında Allahü Teâlâ’ya karşı şükrümüzü ifade etmekte ve "Ey Allah’ım! Biz Sana kulluk etmekten usanmıyoruz. Bilakis sana daha fazla ibadet etmek bize sevinç ve sü-rür veriyor" demiş oluyoruz. Bu şekilde yukarıda geçen kudsi hadisin işaret ettiği yakınlaşmaya da zemin hazır-lanmışoluyor.

Nafile ibadetleri farzları saran bir kale olarak gör-mek gerekir. Düşman bir yere saldırdığında eğer her-hangi bir engel, bir savunma yoksa o yeri rahatlıkla ele geçirir. Ancak o yer bir surla koruma altına alınmışsa ele geçirilmesi de zor olur. Nafile ibadetler de şeytan ve nefis düşmanlarına karşı bir kaledir.Zira şeytan ve ne-fis insan için apaçık düşmanlardır. Bu ikisi insanların kulluk vazifelerini aksatmak için ellerinden geleni yapa-caklardır ve ibadetlerden men etmeye çalışacaklardır. Sadece farz ibadetleri yapan bir insan, şeytan ve nefis karşısında savunmasız bir hedef gibidirler. En ufak bir fırsatta o kimsenin yapmış olduğu farz ibadetleri terk etmesine sebep olacaklardır. Ancak farz ibadetlerini na-file ibadetlerle pekiştiren bir insana şeytan ve nefis mu- sallat olduğunda o kul zafiyete düşecek olsa bile önce-likle nafileleri terk edecek, farzlardan ise taviz vermeye-cektir.

Bu risalemizde belli vakitlerde veya çeşitli sebep-lerden dolayı kılınması gereken nafile ibadetleri topar-layarak istifadenize sunuyoruz. Bu risaleyi hazırlamak-taki gayemiz Peygamber Efendimiz’in sünnetlerinin ihyasına vesile olmak ve insanları nafile ibadetlere teşvik ederek Allahü Teâlâ’ya yakınlaşmalarına vesile olmaktır. Bu kitaptaki bütün güzellikler İslam’a, hatalar ise bu kitabı hazırla-yan fakire aittir. Allahü Teâlâ bizleri kendi-sine kullukta, Resulüne ümmetlik- te, Kur’an’ına hadimlikte, dostlarına dost olmakta daim eylesin. ( ve Acirc;MİN)

İÇİNDEKİLER

Mukaddime 13

Nafile İbadetlerin Fazileti 17

Nafileİbadetlerin Fazileti Hakkında Hadis-i Şerifler.. 19

1.BÖLÜM

GÜNÜN BELLİ VAKİTLERİNDE KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR 23

Sabah Namazının Sünneti 25

Öğle Namazının İlk Sünneti 25

Öğle Namazının Son Sünneti 26

İkindi Namazının Sünneti 26

Akşam Namazının Sünneti 27

YatsıNamazının Son Sünneti 27

Teheccüd Namazı 28

İşrak Namazı 29

Kuşluk (Duha) Namazı 30

Evvabin Namazı 32

Kabir Nur Namazı 33

Vitir Namazından Sonra Yapılacak Secde 34

2.BÖLÜM

HAFTANIN GÜN VE GECELERİNDE KILINACAK OLAN NAFİLE NAMAZLAR 36

Pazartesi Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

Namazlar 38

Salı Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile Namazlar. 38 Çarşamba Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile Namazlar 39

PerşembeGecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

Namazlar 40

Cuma Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

Namazlar 40

Cumartesi Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

Namazlar 41

Pazar Gecesi ve Gündüzünde Kılınacak Nafile

Namazlar 41

3.BÖLÜM

MUKADDES AYLARIN FAZİLETİ VE BU AYLARDA YAPILACAK NAFİLE İBADETLER 44

Hicri Takvim Hakkında Genel Bilgi 46

Muharrem Ayının Fazileti 47

Muharrem Ayına Girerken Okunacak Dua 48

Aşura Günü 50

Aşura Gününün Orucu 51

Aşura Günü Namazı 52

AşuraGünü Yapılacak Faziletli Ameller 54

Muharrem Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 56

Muharrem Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 60

Safer Ayı Duası 62

Safer Ayı Namazı 63

Salat-ı Tüncina 64

Rebiulevvel Ayının Fazileti 65

MevlidGecesi 65

Receb-i Şerif Ayının Fazileti 68

Regaib Gecesi 76

Miraç Gecesi 78

Receb-i Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 87

Receb-i Şerif Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 89

Şaban-ı Şerif Ayının Fazileti 92

Beraat Gecesi 94

Beraat Gecesinde Kılınacak Namaz 98

BeraatGecesinde Okunacak Dua 99

Secdede Okunacak Dua 100

Beraat Gecesi Duası 101

Şaban-ı Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 106

Şaban-ı Şerif Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 107

Ramazan-ı Şerif Ayının Fazileti 108

KadirGecesi 112

Ramazan-ı Şerif Ayında Kılınacak Nafile Namazlar. 118

Ramazan-ı Şerif Ayının OtuzGecesinde Kılınacak Namazlar 122

Şevval Ayının Fazileti 132

Ramazan Bayramı 132

BayramNamazı ve Kılınış Şekli 133

Bayramın Sünnet ve Edepleri 134

Şevval Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 136

Şevval Ayında Tutulacak Nafile Oruçlar 139

Zilhicce Ayının Fazileti 144

KurbanBayramı 144

Senenin Sonunda Yapılacak Dua 147

Zilhicce Ayında Kılınacak Nafile Namazlar 149

ZilhicceAyında Tutulacak Nafile Oruçlar 150

Belli Bir Aya Mahsus Olmayan Nafile Oruçlar 152

Eyyam-i Beyz Günlerinde Tutulacak Nafile Oruç.... 152

Haftanın Günlerinde Tutulacak Oruçlarının Faziletleri 153

Bir Gün Oruç Tutup Bir Gün Yemenin Fazileti 154

4.BOLUM

ÇEŞİTLİ SEBEPLERİN MEYDANA GELMESİYLE

KILINACAK NAFİLE NAMAZLAR 156

Tahiyyetü’l Mescid Namazı 158

Abdest Şükür Namazı 158

Eve Girince Kılınacak Namaz 159

Teşbih Namazı 160

Cenaze Namazı 162

Cenaze Duaları 163

Kabir Ziyareti Namazı 167

KabirNamazı 169

Küsuf (Güneş Tutulması) Namazı 169

Husüf (Ay Tutulması) Namazı 170

Rîh ve Feza’ (Fırtına ve Korku) Namazı 171

İstiska (Yağmur Dileme) Namazı 171

İstihare Namazı 172

HacetNamazı 174

Sıddıkların Namazı 175

Şükür Namazı 176

MusibetNamazı 176

Nezir (Adak) Namazı 177

İstiğna (Zenginleme) Namazı 177

Dalle (Kayıp) Namazı 179

İhram Namazı 180

Tavaf Namazı 180

Azrail Namazı 181

Naşiye Namazı 182

Peygamber Efendimiz’i (s.a.v.) Rüyada Görme

Namazı 182

Fakirlik Başa Geldiği Zaman Kılınan Namaz 183

Anne ve Babaya İyilikte Bulunma Namazı 184

Çokça Tevbe Edenlerin Namazı 185

Tevbe Namazı 185

Ölüm Sekerat Namazı 185

İdrar Dokunma Keffareti Namazı 186

Diş Ağrısı İçin Kılınan Namaz 186

Yağmur Yağdığında Kılınacak Namaz 186

Sefer Namazı 187

Keffaret-i Fevait (Kaçırılanların Keffareti) Namazı 187

Kazaya Kalmış Namazlar İçin Kılınan Namaz 188

Borç Ödemek İçin Kılınan Namaz 188

Uyumaya Hazırlanırken Kılınan Namaz 190

5.BÖLÜM

MUHTELİF AYETLER VE DUALAR 192

Kur’an-ı Kerim’deki Selam Ayetleri 194

Kur’an-ı Kerim’deki Secde Ayetleri 196

Kur’an-ı Kerim’deki Şifa Ayetleri 200

Nazar Ayeti 201

Salât-ı Tefriciye 201

Kur’an-ı Kerim Okumaya Başlanırken Okunacak

Dua 202

İftar Duası 202

İBADET REHBERİ

Yemek Duası 202

Ezan Duası 203

Şeytanı Kahreden Dua 204

Karınca (Bereket) Duası 204

Baş Ağrısına Karşı Yazılacak Dua 205

Aile Geçimsizliğine Karşı Dua 205

İman Üzere Ölmek İçin Okunacak Dua 206

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.