İnsan-ı Kamil (005208)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €82,02
İndirimli : €48,24  + KDV
KDV Dahil : €57,41
Test2
15
:

İnsan-ı Kamil

  • Yayınevi :            Kitsan
  • Yazar :                 AbdülKerim B.İbrahim el-Cili
  • Kapak Kalitesi :     Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi :      Şamua Kağıt
  • Sayfa Sayısı :         1. Cild 439 2.Cild 468
  • Ebat :                    13 x19,5 cm
  • Ağırlık :                 874 gr (1-2 Cild)

ESER HAKKINDA
Türk irfan âlemine en faydalı eserleri kazandırmayı düstûr edinen yayınevimiz KITSAN neşriyat şu anda elinizde bulunan ve laquo;El-İnsanü’l Kâmil Fî Ma’rifeti’l-Evâiri ve’l-Evâil ve raquo; adlı İslâm Tasavvuf âleminin en büyük ilim sahiplerinden olan "Abdü’lKerim ibni Ibrâhimii ’l Cîlî"’nin en meşhur olan eserinin tercümesini siz okurlarının hizmetine Tasavvuf serisi içersinde sunmaktan sonsuz mutluluk duymakta ve Cenab-ı Hakk'a şükür de aciziyet içersinde bulunmaktadır...
Zira; asırların yıpratamadığı ve zaman potasında gittikçe büyüyen devleşen Tasavvuf erbabının vazgeçilmez olarak nitelendirilen bu eseri ve laquo;ÎNSAN-I KAMİL ve raquo; yayınlamak H ve Acirc;L İLMİNE hizmet etmektir...
Hâl İlmine geçmek için idrâk’e erişmek gereklidir.. Bu ise TEVHID İLMÎ hakkında bilgi sahibi olmakla, öğrenmekle ve de en önemlisi sevmekle mümkündür... Çünkü, sevgi bilmeyi zorunlu kılmaktadır... İnsanoğlu bilmediği şeyi sevemez... Bilinmez daima korku verir... Bilmemek korkmayı davet eder, sevmeyi değil...
Zira, bilinmez kar anlıktır..insan karanlıkta korkuyorsa bunun sebebi; karanlık değildir...kar ani iğin göze perde olmasıdır...
İşte bu sebepledir ki; Mümin kimse Cenab-ı Hakkı tanımak...bilmek...görmek ister ve bu ulvî istek nihayet karşılıksız kalmaz ALLAH (c.c.) tanıdıkça sever...idrâk eder...
Nihayet öyle bir hâle gelir ki (Deylemi ’den rivayeten) Peygamber efendimizin buyurduğu gibi:
ve laquo;Kulum bana nafile ibadetleri yapmak suretiyle durmadan yakınlaşır. O kadar ki, onu severim, onu sevdiğim zaman da onun işiten kulağı ve gören gözü olurum. ve raquo;
İşte bu Hak olan ilim; talepkâr ve nasipkâr olana verilir... Talepkâr olanlar da büyük veliyullahların aşıklara ışık tutan eserlerinden adeta bir rehber olarak faydalanmışlardır.... İşte Cenab-ı Hakkın yayınevimize yayınlamayı nasip ettiği bu eserde Ceylî hazretlerinin mürşide ışık tutmak için kaleme almış olduğu eseridir...
Eser aslına sadık kalınmak suretiyle Seyyid Hüseyin Fevzi Paşanın tercümesi esas alınarak hazırlatılmıştır. Tekrar gözden geçirilen ve yeniden düzenlenmesi, dizilmesi yapılan eserin mümkün mertebe kusursuz olmasına gayret gösterilmiştir...
Ancak, elde bulunmayan nedenlerle hatalarımız olabilir... Çünkü, Arapça ’kelimelerin Tiirkçemiz de maalesef tam karşılığını ifade edebilecek kelimeler yeterince bulunamadığından okuyucunun aklının karışmaması için mümkün mertebe yalın ifadeler kullanılmış ve bazı bölümlerde noktalamaylan okuyucunun orada kendisinin idrâk nisbetince konuyu yorumlaması cihetine gidilmiştir...
Niyetimiz sahihtir... Kusursuzluk Cenab-ı Hakk’a mahsustur... Şayet eliniz de bulunan eserde bir yalmşlık görürseniz bunu iyi niyyetimize bağışlayın... Asla bilerek yalmşlık yapmak istememeeyiz...
ALLAH (c.c.) cümlemizi bu ilimden nasipkâr olan kullarından eylesin...
Yayınevimize de bu tür eserlerin yayınlanmasını nasib etsin..
Bu tür kitapların müelliflerinden de Cenab-ı Hak razı olsun... AMİN


İÇİNDEKİLER

1-Cilt

Takrîz 5
Eser Hakkında 11
Abdü’l-Kerîm b. İbrahim El-Cîli (k.s.) Hayatı 13
Sunuş 19
Giriş 23
Mukaddime 37
İşaret 45
Birinci Bölüm
Zât Hakkında 71
İkinci Bölüm
Mutlak Olarak İsim Hakkında 85
Üçüncü Bölüm
Mutlak Sıfat Hakkında 107
Dördüncü Bölüm
Ulûhiyyet Hakkında 123
Beşinci Bölüm
Ehadiyyet "Ahadiyet" Hakkında 137
AltıncıBölüm
Vahidiyyet Hakkında 141
Yadıncı Bölüm
Rahmâniyyet Hakkında 145
Sekizinci Bölüm
Rubûbiyyet Hakkında 153
Dokuzuncu Bölüm
Amâ Hakkında 159
Onuncu Bölüm
Tenzih Hakkında 167
Onbirinci Bölüm
Teşbih Hakkında 171
Onikinci Bölüm
Fiillerin Tecellisi Hakkında 177
Onüçüncü Bölüm
İsimlerin Tecellisi Hakkında 185
Ondördüncü Bölüm
Sıfatların Tecellisi Hakkında 197
Onbeşinci Bölüm
Zâtın Tecelligâhı Hakkında 225
Onaltıncı Bölüm
Hayat Hakkında 233
Onyedinci Bölüm
ilim Hakkında 241
Onsekizinci Bölüm
İrâde Hakkında 251
Ondokuzuncu Bölüm
İlâhi Kudret Hakkında 257
Yirminci Bölüm
İlâhî Kelâm Hakkında 263
Yirmibirinci Bölüm
İlâhi Sem’ (İşitme) Hakkında 271
Yirmiikinci Bölüm
İlâhî Basar (Görme) Hakkında 277
Yirmiüçüncü Bölüm
İlâhî Cemâl Hakkında 281
Yirmidördüncü Bölüm
İlâhî Celâl Hakkında 287
Yirmibeşinci Bölüm
İlâhhi kemâl Hakkında 297
Yirmialtıncı Bölüm
Hüviyyet Hakkında 303
Yirmiyedinci Bölüm
Eniyyet Hakkında 307
Yirmisekizinci Bölüm
Ezel Hakkında 317
Yirmiidokuzuncu Bölüm
Ebed Hakkında
Otuzuncu Bölüm
Allah’ın Kıdemi Hakkında
Otuzbirinci Bölüm
Eyyâmu’l-lah "Allah’ın Günleri" Hakkında
Otuzikinci Bölüm
Salsalâtü’l-Ceres Hakkında
Otuzüçüncü Bölüm
Ümmü’l-Kitâb Hakkında
Otuzdördüncü Bölüm
Kur’ân Hakkında
Otuzbeşinci Bölüm
Furkan Hakkında
Otuzaltıncı Bölüm
Tevrat Hakkında
Otuzyedinci Bölüm
Zebûr Hakkında
Otuzsekizinci Bölüm
İncil Hakkında
Otuzdokuzuncu Bölüm
Cenâb-ı Hakkın her Gecenin Son Üçte Birinde
Dünya Semâsına Nüzûlü hakkında
Kırkıncı Bölüm
Fâtiha-i Kitap Hakkında
Kırkbirinci Bölüm
Tür, Kitâb-ı Mestûr, Rakk-ı Menşûr, Beyt-i Ma’mûr, Sakf-ı Merfu’ Bahr-i Meschur Hakkında

2. Cilt


Kırk İkinci Bölüm:
Refref-i ve Acirc;lâ Hakkında 5
Kırk Üçüncü Bölüm:
Şerir ve Tac Hakkında 9
Kırk Dördüncü Bölüm:
Kademeyn-Na’leyn Hakkında 15
Kırk Beşinci Bölüm:
Arş Hakkında 19
Kırk Altıncı Bölüm:
Kürsî Hakında 23
Kırk Yedinci Bölüm:
Kalem-i ve Acirc;lâ Hakkında 27
Kırk Sekizinci Bölüm:
Levh-ü Mahfuz Hakkında 31
Kırk Dokuzuncu Bölüm:
Sidre-i Müntehâ Hakkında 41
Ellinci Bölüm:
Ruh’ül-Küdüs Hakkında 47
Elli Birinci Bölüm:
Ruh Adlı Melek Hakkında 53
Elli İkinci Bölüm:
Kalb Hakkında 756
Elli Üçüncü Bölüm:
Akl-ı Evvel Hakkında 93
Elli Dördüncü Bölüm:
Vehm Hakkında 103
Elli Beşinci Bölüm:
Himmet Hakkında 117
Elli Altıncı Bölüm:
Fikir Hakkında 129
Elli Yedinci Bölüm:
Hayâl Hakkında 139
Elli Sekizinci Bölüm:
Sûret-i Muhammedi’ye Hakkında 159
Elli Dokuzuncu Bölüm:
Nefs Hakkında 199
Altmışıncı Bölüm:
İnsan-ı Kâmil Hakkında 243
Altmış Birinci Bölüm:
Kıyamet Alâmetleri Hakkında 263
Altmış İkinci Bölüm:
Semalar ve Yerler Hakkında 311
Altmış Üçüncü Bölüm:
Sair Dinler, İbadetler ve Makamların Nükteeri
Hakkında 377
Son Bölüm:
İbadetlerimiz 419

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.