İslam Birliği-1202 (003244)

Fiyat : €12,53  + KDV
KDV Dahil : €14,91
Test2
15
:

İslam Birliği

Prof. Dr. Necmettin Erbakan

MGV Yayınları

 • Baskı Sayısı: 2. Baskı / Eylül 2017
 • Dil: TÜRKÇE
 • Sayfa Sayısı: 203
 • Cilt Tipi: Karton Kapak
 • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
 • Boyut: 14 x 21 cm

"Dış politikada doğru hak anlayışını temel alan D-8 çekirdekli, İslam Birliği çekirdekli 'Yeni Bir Dünya'nın kurulması temel esastır. Gidip Batı'nın kapısına boynundaki zincirle bağlanmak diğer görüşlerin özellikleridir. Dış politikada 'doğru hak anlayışı'nı temel alarak D-8'i çekirdek alarak 'Yeni Bir Dünya'nın kurulması Milli Görüş'ü diğerlerinden ayıran bariz farklardan birisidir."

Bu cümlelerle, İslam coğrafyasındaki Müslümanlar arasındaki siyasi ve ekonomik birlikteliğin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Necmettin Erbakan; kurtuluşun da ancak yine bu coğrafyada Milli Görüş eli ile olacağını dile getiriyor.

Batı'nın, Siyonizm'in ve Emperyalizm'in batıl hak anlayışı ile; İslam coğrafyası içerisindeki Müslümanları(!) teşaron örgütleri kullanarak birbirine kırdırmak suretiyle hem buralardaki siyasi ve ekonomik birliği baltaladıkları hem de buraların yer altı ve yer üstü kaynaklarına, enerji nakil yollarına el koydukları gün gibi ortadadır.

Biz "doğru hak anlayışı"nı esas alan Müslüman'lar olarak bu durum karşısında ne yapmalı, nasıl davranmalıyız?

Biz "doğru hak anlayışı"nı esas alan Müslümanlar olarak bu batıl anlayış karşısında herkesin hakkını aldığı, "Adil Düzen"in kurulduğu, ezilen müslim ya da gayri müslim her toplumun yanında olunduğu "Yeni Bir Dünya"yı kurmak zorundayız.

İşte bu kitapta, bu yola baş koymuş, büyük bir davaya lider olmuş bir şahsiyetin; Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yaşadıklarına ve bunlara karşı takındığı tavırlara şahit olacaksınız.

ÖNSÖZ
Osmanlı Devletinin yıkılması ve hilafetin ilgasıyla beraber İslam ülkeleri başsız kaldı, arasındaki birlik şuuru kayboldu ve dağıldılar. Birbirleriyle irtibatları da koptu. Emperyalist Batı’nın masa başında çizerek oluşturduğu haritalara göre Osmanlı bakiyesinden Asya, Avrupa ve Afrika’da 64 devlet/devletçik doğdu. İki kutuplu hale getirilen dünyada İslam ülkelerinin kimisi Kapitalist kimisi de Komünist blokta yer aldı.

Dünya zenginlik kaynaklannın yanı sıra enerji kaynaklarının önemli bir kısmının Müslüman devletlerinin bulunduğu coğrafyada olması Emperyalist Batı’nın doyumsuz iştahını daha da artırdı, bu ülkeleri sömürmek için kalıcı tedbirler aldı. Birleşmiş Milletler teşkilatı kuruldu. NATO kuruldu. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Bu beyanname esas alınarak Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi (AİHS) yürürlüğe konuldu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kuruldu.

İnsanlığın saadeti için gayret göstermesi gereken bu teşkilatlar, yan kuruluşlan ve insanlığın saadeti adına gösterilen sözde çabalar daha fazla sömürüye hizmet etmekten başka bir işe yaramadı. Bütün bu gelişmeler yaşanırken hala dışarıya kapalı olan Sovyetler Birliği’nde Glasnost-Perestroyka hareketlerinin başlaması ve bunun sonucunda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Batı kendisine düşman olarak İslâmî seçti. İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın İskoçya'daki NATO toplantısında, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından "Şimdi ne yapacağız, NATO’yu fesih mi edeceğiz?" sorusuna Thatcher: "Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşayabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır. Sovyetler Birliği dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız gerekiyor. Bu yeni düşman İSLAM olacaktır." cevabını vermiştir. Burada açık olarak görüyoruz ki Batı, İslam dünyasını açık açık düşman olarak ilan etmiştir. Bu kuruluşlar bugün de Avrupa’nın, ABD’nin ve İsrail’in ideallerini gerçekleştirmek için bu misyonunu halen de yürütmektedir.

İslam dünyasının merkezinde, Filistin’de, vaad edilmiş topraklar üzerinde dünyaya hâkim olacağı büyük bir devlet kurma idealini gerçekleştirmek isteyen İsrail devleti kuruldu. Sinsi planlarının birinci aşamasını İngiltere’nin himayesinde gerçekleştiren Siyonist İsrail, başından beri Filistin’de terör estiriyor, bölgeyi kendi idealleri doğrultusunda şekillendirmek için sinsi planlannı uygulamaya devam ediyor. Siyonist İsrail’in ihanet planlannı gerçekleştirmeyi, bölgedeki varlığını ve güvenliğini kendilerine birinci vazife olarak gören ABD ve Avrupa bu planlara zemin açmak için Ortadoğu’daki Müslüman ülkelerin gücünü kıracak, zayıf düşürecek bütün tedbirleri almaktadır. Bölgede etnik ve mezhebe dayalı küçük devletçiklere böldüğü haritaları çizmekte, bunun için de mezhep ve etnik kavgalarla vesayet savaşlannı sürdürmekte, terör örgütlerine destek vermektedir.

İki kutuplu dünyada soğuk savaşta Türkiye NATO’da yerini aldı. Yönünü Batı’ya dönen, yeni Türkiye Cumhuriyeti, daha önce adı AET, AT olan AB’ye girmek uğruna İslam ülkeleri ile siyasi ve ekonomik ilişkileri düşük düzeyde tuttu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Anayasa’daki "laiklik"i yanlış biçimde tanımlayarak Batı’nın ve ABD’nin yanında, Müslüman ülkeler aleyhinde olabilecek uygulamalar içinde oldu.
İsrail’i hemen tanıyan ilk Müslüman ülke oldu Türkiye.

Cezayir’in ve diğer sömürge halklannm bağımsızlığına karşı çıkarak sömürgeci Fransa’nın ve diğer Avrupa ülkelerinin yanında yer aldı.
Türkiye’nin Mısır, Suriye ve Irakla ilişkileri hep olumsuz olarak yürüdü.

Ders kitaplanna ve basın yayında yerleştirilen "Arap’lar ve diğer Müslüman milletleri düşman gören algılar Müslüman kardeşliği üzerinde olumsuz etkiler bırakıyordu.
"Yeni Bir Dünya" projesiyle Necmettin Erbakan, siyasi hayatı boyunca İslam Dünyasıyla yakınlaşma ve iş birliği kurma çabalannı sürdürdü.

Erbakan Yeni Bir Dünya idealini iki aşamada gerçekleştirilmesini hedefliyordu.

Birinci aşama İslam Birliği, yani 60 Müslüman ülkenin bir araya gelmesi, emperyalizme karşı birlik ve beraberliğin oluşturulması idi.

İkinci aşama olarak da mağdur ve mazlum 160 ülkenin müstekbirlere karşı birlik oluşturması idi.

Bunun gerçekleşmesi için aşama aşama önemli çalışmalar ortaya koydu.

İslam Dünyasıyla ilk psikolojik yakınlaşmamız Kıbns Banş Harekâtıyla başladı. Kıbns konusunda onurlu duruşumuz dostlanmızı sevindirdi. Osmanlı’dan bu yana sürekli toprak kayıplanndan sonra bu harekât İslam dünyasında heyecanla karşılandı, Müslüman ülkelerden yardım teklifleri geldi.
Türkiye, gözlemci olduğu İslam Konferansı Örgütü (İKÛ)’ye Erbakan Hoca’nın çabalanyla üye oldu.

İsrail’in Kudüs’ü başkent ilan etmesine karşı Süleyman Demirel’in Başbakanlığındaki AP (Adalet Partisi) Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen bir tepki ortaya koymadı. AP, İsrail’in Filistinlilere karşı yürüttüğü işgalci terörist uygulamalara da ses çıkarmadı... Dış İşleri Bakanı, İsrail’in Kudüs’ü başkent ilanı üzerine 11-12 Temmuz 1980’de İKO’nün düzenlemiş olduğu Amman Toplantısı’na da gitmemişti. Necmettin Erbakan’ın Genel Başkanlığını yaptığı 24 milletvekiline sahip MSP’nin gensoru önergesi ile 5 Eylül 1980’de Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen, bakanlıktan düşürüldü. 6 Eylül 1980’de MSP Konya’da büyük katılımlı "Kudüs Mitingi"ni yaptı. Bu, Kudüs ve Filistin Davası için bir Müslüman ülkede yapılan ilk mitingdir.

Erbakan, Koalisyon ortağı olarak iktidar olduğu dönemler-de ülkemizin maddi ve manevi kalkınması ve gelişmesi için büyük çabalar ortaya koydu. İslam şuurunun artması için dini eğitimlere ağırlık verdi. İHEnin ve Kur’an kurslannm sayılannı artırdı. Müslüman ülkelerle ticaret hacmini büyüttü.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki işgal ve zulümleri ilk defa Erbakan Hoca gündeme getirdi. Bu bölgelerdeki İslami hareket örgütlerine destek verdi. Moro, Arakan, Çeçenistan, Keşmir, Ruanda, Bosna, Karabağ, Doğu Türkistan, Afganistan ve diğer ülkelerdeki katliamları ve gelişmeleri yakından takip etti, bu ülkelerdeki Müslümanlara destek verdi. Bu yolla konuyu Türk hükümetlerinin ve kamuoyunun gündemine girmesini sağladı.

Her nerede olursa olsun Müslümanlar arasındaki çatışmaları önlemek için bizzat çaba gösterdi.

Özellikle I. Körfez Savaşı’nı önlemek için 22 günlük mekik diplomasini sürdürdü.

Her yıl "Müslüman Topluluklar Birliği" toplantısı düzenleyerek hareket liderlerini ve yöneticilerini İstanbul’da topladı. İstanbul’un Fethi törenlerini izlettirdi. Bu törenlerin sonrasında İslam ülkelerinin ve dünya Müslümanlannın geleceklerini ilgilendiren önemli görüşmeler ve toplantılar düzenledi, burada önemli kararlar alındı. Buraya gelen yöneticilere bulunduklan ülkelerde mücadelelerini siyasi çalışmalar yaparak yürütmelerini tavsiye etti. Bunun yanı sıra Hac mevsiminde Mekke’de Müslüman ülke liderlerinin bir araya gelerek değerlendirme yapmalanna öncülük etti.

Bu kitap, Erbakan Hocamızın konuyla ilgili konuşmalanndan derlenerek hazırlanmıştır.

Erbakan’ın Körfez Savaşı’nı engellemek için, Müslüman Topluluklann liderleriyle beraber Saddamla, Suudi Kralı Faysalla ve Kuveytli yetkililerle görüşmeleri, Basel’de Thedor Hertzel Salonunda yaptığı "Avrupa İslam Birliği" konulu tarihi konferansı, ESAM’ın her yıl İstanbul’da düzenlediği "Müslüman Topluluklar Birliği" toplantısındaki "İslam Birliği" konuşması, D-8’in yıldönümünde yaptığı konuşmayı bulacaksınız bu eserde. Erbakan Hoca’nın emperyalizme karşı Müslümanları bir araya getirmek, İslam Birliği’ni kurmak, "Yeni Bir Dünya" çabalarıdır.

Erbakan’ın bu çabalarına yakın çalışma ve dava arkadaşları da şahitlik ettiler. Dönemin İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan bizzat şahit olduktan husustan bu eser için yazdılar.

Doktora için Almanya’da iken Genç Erbakan’ın, çok önemli bir toplantıda şahit olduklannı anlattığı Hocasına yazdığı mektubu, Irak’ta iki Müslüman topluluk arasındaki savaşın engellenmesi ve Mısır’da idamla yargılanan İhvan-ı Müslimîn liderlerinin kurtanlması için Erbakan Hoca’nın görevlendirdiği Milletvekili Erbaş’ın yazısı ve İslam Birliği çabasını sürdürdüğü; toplantılar, konferanslar ve İslam ülkeleri liderleriyle çekilmiş fotoğrafları da ek olarak sunulmuştur.

MGV Yayınlan, Milli Görüş ve Erbakan Hocamıza ait eserleri yayın hayatına kazandırmak hususunda güzel çalışmalar ortaya koymaktadır.

Tevfik Allah’tan.
Tacettin ÇETİNKAYA
Mayıs 2017/Ankara

İÇİNDEKİLER

Önsöz
İslam Birliği
İslam Birliği ve Kıbrıs Barış Harekâtı

 1. BÖLÜM: EMPERYALİZM VE PETROL
 2. KÖRFEZ SAVAŞI ve SONRASI
 3. BÖLÜM: AVRUPA İSLAM BİRLİĞİ
 4. BÖLÜM: İSLAM BİRLİĞİ
 5. BÖLÜM: İSLAM BİRLİĞİ’NİN İLK ADIMI D-8
 6. BÖLÜM: EKLER
 7. Genç Erbakan’ın Mektubu
 8. Erbakan'ın Savaşı Bitirme Çabası
 9. "...İdam Etseler de Gam Yemeyiz"
 10. Fotoğraflar
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.