İslamda Evlilik ve Cinsel Mutluluk (T25443)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €41,09
İndirimli : €24,17  + KDV
KDV Dahil : €28,76
Test2
15
:

İslam'da Evlilik ve Cinsel Mutluluk

Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Çağrı Yayınları 
Yazar : Mahmud Mehdi İstanbuli
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 485 
Ebat : 13.5 x 19.5 CM 
Ağırlık : 330 gr


ÖNSÖZ

"Bil ki şehvet iki faydadan dolayı insana verilmiştir:
Birinci fayda; âhiret zevklerini düşünüp, tattığı bu zevkle kıyaslamasıdır. Dünyada çok kısa süren bu zevk; şayet daha uzun sürseydi bedensel zevklerin en büyüğü olacaktı. Âhiret elemleri de cisme ızdırap veren elemlerin en şiddetlisidir. Zevkin ve acının dünyada iken tadılması bir nevi teşvik ve uyan mahiyetinde olup, insanlan ebedi saadete götüren yola sevkeder. Zira tadarak bilinmeyen şeye özlem de duyulmaz.
İkinci fayda; insan varlığının ve neslinin devam etmesidir.
İşte bunlar şehvetin yararlandır. Bir de şehvetin kontrol altına alınıp aşmlıktan korunulmadığı zaman ortaya çıkan âfetleri vardır. Bu afetler insanın dinini de dünyasını da mahveder.
Bazı müfessirler "Rabbimiz güç yetiremiyeceğimiz yükü bize yükleme" mealindeki âyet-i kerimeyle şehvetin kastedildiğini söylemişlerdir.
Bu şehvet bazı şaşkınlan aşka götürür. Bu cehaletin zirvesi olup, insanı hayvandan da aşağı bir konuma sokar. Zira aşık olan kimse cinsel temastan alacağı lezzetle yetinmez. Çünkü o şehvetinin yalnız bir yerde doyuma ulaşacağım sa¬nır. Hayvanlar bile herhangi bir eşle doyuma ulaştıklan halde, o ancak belli bir şahısla mutlu olacağını sanarak zilletten zillete düşer ve âdeta köleleşir. Böyle bir şehvetle akıl bile alay eder. Çünkü akıl kendisine itaat edilsin diye yaratılmıştır. Yoksa şehvetin hizmetçisi olsun ve onun yüzünden çoraklaşsın diye değil!
Aşk, şehvetin ifrata dönmüş bir şeklinden başka bir şey değildir. O gamsız ve boş kalplerin hastalığıdır. Aşk illetine tutulmamak için, bu illetin başlangıcı olan bakış ve düşüncelerden kaçınmak gerekir. Bu yapılmadığı takdirde, aşk kuvvetlenir ve ondan kurtulmak zorlaşır."
Ebu Hâmid el-Gazzâlî "İhyâu Ulûmi'd-dîn"
"Zevk yalnız insanlarca değil tüm canlılarca arzulanır. Zevki, zevk olduğu için yermek mümkün değildir. O ancak kendinden daha büyük ve eksiksiz zevklerin elden kaçmasına neden olursa yerilebilir. Böylesi bir zevkin peşini bırakmak şüphesiz daha hayırlı olacaktır. Zira bu zevkin sonunda doğacak ıstıraplar, onu elde edemeyişin verdiği elemden daha fazladır. Akıllı ve zeki bir insanla, cahil ve ahmak bir insan arasındaki fark da burada kendini gösterir. Akıl bu zevklerle elemler arasındaki farkı idrak eder, aralarında kıyaslama yapılamayacak kadar büyük bir fark olduğunu anlarsa küçük zevkleri terkedip büyük zevklere yönelir. Böylece az ıstırap çekerek, büyük elemlerden kurtulur.
Bu kurala göre, ahiret zevklerinin daha büyük ve sürekli dünya zevklerinin ise daha az ve sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ve ahiret elemleri de böyledir. Bu tercihi yapabilme gücü imana bağlıdır. İman kalbe hükmederse insan, zevkin yüce olanını aşağı olamna tercih eder. Istırabın azını yüklenerek tahammülü zor ve büyük elemlerden kurtulur. Allah yardımcımız olsun.
İbn el-Kayyım el-Cevziyye "el-Fevâid"

İÇİNDEKİLER

Birinci Baskının Önsözü XVII
Üçüncü Baskının Önsözü XXVIII
Dördüncü Baskının Önsözü XXX
1.BÖLÜM
EVLİLİK İBADETTİR
Evlilik Bir Nimettir 1
Evlenmeye Teşvik 2
Cinsî Duygulan İdealize Etmek 5
Kadınlar Dünya Nimetlerinin En Hayırlısıdır 12
Bid'atte Yanş Edenler 15
2.BÖLÜM
EVLİLİĞE HAZIRLIK
Salih Eş Seçmek 19
Zinakâr Erkekle Evlenen Kadın da Onun Gibi
Zinakâr Olur 28
Görünüşe Aldanmayın 29
Evlenilecek Erkek Ve Kıza Bakmanın Lüzumu 31
Evlilikten Önce Tıbbi Kontrol 36
Kız İstemekte Rekabetin Yasak Olması 38
Kalıcı Sevgi Ve Başanlı Evlilik 39
Küçük Yaştaki Kızlarla Evlenmeden Kaçınmak 41
Nikâhta Velinin Şart Olması 44
3.BÖLÜM
İSLÂM'IN SEVGİYE BAKIŞI
Sevenleri Evlendirmek Gibi Güzel Bir Şey Yoktur.. 47
Kızın Genç Kocayı Yaşlıya Tercih Etmesi 48
Sevmek Zordur 50
Sevenlere Acıyıp Onlara Aracı Olmak 53
4.BÖLÜM
EVLİLİĞİN KOLAYLAŞTIRILMASI VE BEREKETİ
Evlendirmeden Önce Kızın İzninin Alınması 55
Nikâha Engel Olmak 57
Babanın Kızını Salih Bir Kimseye Teklif Etmesi 59
Mehirde Aşırılığın Yasaklanması 63
Evlenmenin Meşru Olanı 67
Mehir Ve Önemi 70
Nikah Hitâbesi Ve Duâsı 71
5.BÖLÜM
EVLİLİKTEN ÖNCE VERİLMESİ GEREKEN ÖĞÜTLER
Anne-babanın Gelin Olacak Kızlarına Tavsiyesi 73
Babanın Kızma Öğüdü 73
Kayınpederin Damadına Tavsiyesi 75
Kocanın Karısına Tavsiyesi .-... 76
Bir Annenin Zifaftan Önce Kızma Öğüdü 76
6.BÖLÜM DÜĞÜNLER
Şarkı Ve Def Çalma 79
Eşin İçin Süslen! Bırak O da Senin İçin Süslensin 86
Kaş Ve Yüzdeki Tüyleri Yolmanın Peruk Takmanın
Yasaklanması 92
Taklitçiliğin Yasaklanması 92
Altın Yüzük Takmanın Yasaklanması 93
Allah Güzeldir, Güzeli Sever 94
Güzel Koku Eşler Arasında Sevgi Doğurur 97
7.BOLUM
GERDEK VE MUTLULUK ODASINDA
lerdeğe Girerken Damadın Geline İltifat Etmesi 99
lerdek Gecesinde Damat Geline Ne Demeli 103
Damatla Gelinin Gerdekten Önce Birlikte Namaz
kılmaları 105
kadınlarla Sohbet 105
dinsel Temasta Bulunacağı Esnada Kocanın
Tanımına Söylemesi Gereken Sözler 111
Sevişmenin Sırlarını Yaymanın Haramlığı 111
Serdek Gecesi Sabahında Kocanın Yapması Gereken
İşler 114
Balaymdan Sonra 115
Erkek Karısına Nasıl Yanaşır? 117
Karı-kocanın Cinsel Temasında Bile Sevap Vardır 120
Cuma Günü Hanımıyla Cinsel Temasta Bulunan
Kimsenin Mükâfatı 124
Kadının Cinsel Organından Başka Yeriyle Temasta
Bulunmanın Haramlığı 128
Âdet Dönemindeki Kadınla Cinsel Temasta
Bulunmanın Haramlığı 131
Eşimiz Dışındaki Herkese Karşı Avret Yerlerimizi
Örtmeliyiz 136
İki Temas Arasında Gusletmek Güzeldir 136
Cuma Günü Gusletmek Sünnettir 138
Evde Banyo Yapmanın Vâcibliği 138
Erkeğin, Hanımının Yakınlarına Karşı Takınması
Gereken Edebi Tavırlar 139
Kadını, Kocasını Aldatmaya Sürüklemeyin 140
8.BÖLÜM
SEVİŞME TEKNİĞİ
Eşinizle Nasıl Sevişmelisiniz? 143
Aybaşı Halinde Bile Sevişilebilir 157
Gusul Esnâsmda da Sevişilebilir .....157
Hz.Peygamberin (s.a.) Sevgisi, Eşlerine Gösterdiği İlgi 159
Erkeğin, Karısıyla Adım Kısaltarak Şakalaşması 159
Erkeğin Karısıyla Oynaşmasının Önemi 161
Şehvetle de Olsa Öpücük Abdesti Bozmaz 165
Öruçluyken Şehvetle Öpüşmek Ve Karı-kocanın
Birbirlerine Sarılmaları 166
Ramazanda Oruçluyken Kan-kocanın Cinsel Temasta
Bulunmaları 168
Lâtif Bir Eş, Rasûlullah (s.a.) 168
9.BÖLÜM
DÜĞÜN VE DÜĞÜN YEMEĞİ
Düğün Yemeği Vermek Zorunludur 171
Düğün Yemeğine Davet Edilenin, Davete Gitmesi
Gerekir 171
Düğün Yemeğine Sadece Zenginleri Davet Etmek
Haramdır 172
Bu yemeği Yalnız Sâlih Kimseleri Çağırmak Gerekir.. 172 Yoksul Kimselerin Düğün Yemeklerine Zenginler,
Mallarıyla Katkıda Bulunmalıdırlar 173
Günah İçerikli Düğün Yemeklerini Terketmek 173
Düğün Yemeğinde Hazır Bulunanın Yapması
Müstehab Olan Bazı İşler 175
Altın Ve Gümüş Kaplarda Yeme-İçme Yasağı 176
"Oğullarınız Olsun" Şeklindeki Tebrik Cahiliyet Adetlerindendir 177
10.BÖLÜM
KADINLARI KIRMAYIN
Zevceye Güzel Davranmak 179
Karını Sevmiyorsan Ne Yapmalısın? 180
Kocanın Karısına Yumuşak Davranması Güzeldir 183
Kadına İyilikle Tavsiyede Bulunmak 185
Kadını Yüceltmek 187
Müslüman Kadınların Yükümlülükleri 191
11.BÖLÜM
MEZİYETLER VE KÖTÜLÜKLER
Kuranın Tasvirine Göre Cennet Kadınlarının
Güzelliği 195
Hadîslerde Cennet Kadınlarının Tasvirleri 197
Sâliha Kadının Vasıflan 198
Kötü Huylu Kadınlar 202
İdeal Zevce 205
Vefâkâr Koca Rasûlullah (s.a.) 208
12.BÖLÜM
HAKLAR VE GÖREVLER
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 211
Erkek, Kansından Uzun Süre Uzak Kalamaz 214
Kadın, Dost Ve Eştir 215
Açık Sözlülük Ve Doğruluk 216
Kocanın, Kansı Üzerindeki Haklan 218
Kadın Kocasından İzin Almadan Nafile Oruç
Tutamaz 221
Kadın Kocasının Malını Ondan İzin Almadan
Harcayamaz 223
Kadının Yoksul Durumdaki Kocasına Sadaka
Vermesini Teşvik Etmek 224
Kadının Haksız Yere Boşanma Talebinde
Bulunmaktan Sakındırılması 224
Güzel Gözlü Hurilerin Salih (Dindar) Kocalan
Savunmaları 224
Kocaya itaatin Mükâfatı 225
Kadına Hayır Tavsiye Edin.. 226
Karınızın Hakkını Parayla Ölçemezsiniz 230
Karı-kocanın Sorumluluklan 234
Evlenmenin Siyasî Ve Askerî Amaçları 239
Peygamberliğin Delillerinden Biri 240
13.BÖLÜM
EVLİLİK, YARARLANMA VE SORUMLULUKTUR
Evlilik Hayatı Sadece Şehevî Yararlanmadan
İbaret Değildir 243
Gerdek Odasından Savaş Alanına 246
İslâm'ın Kadına Verdiği Eğitim Kuvvetli Bir
Eğitimdir 247
Kadının İlim Ve Sevaba Tutkunluğu... 248
Değerlendirilmeyen Boş ZamanTehlikelidir 248
Yönetici Eşlerinin Nitelikleri 253
Erkeğin Yöneticiliği 263
Dirayetli Eş Rasûlullah (s.a.) 269
Rasûlullah (s.a.) ile Sahabilerin Sade Yaşantılarına
Kısa Bir Bakış 271
İktisadın Zorunluluğu 272
Kadının, Kocasının Fakirliğine Sabretmesi Gerekir 274
Zevce İçin Harcamada Bulunmak 279
Ailesine Karşı Cimrilik Edene Uyan 279
Ailenin Nafakasını Temin Etmek İçin Çalışmak
Sevaptır 280
Cimri Koca 280
Nesli Çoğaltmaya Teşvik 282
Doğan Çocuğun Kulağına Ezan Okumak 285
Yeni Doğan Çocuğun Damağına Tatlı Bir Şey
Sürmek Ve Onun İçin Dua Etmek Müstehabtır 285
Yeni Doğan Çocuk İçin Akîka Kurbanı Kesmek Ve
Onu Sünnet Ettirmeke Gerekir 285
Allah'ın En Çok Sevdiği İsimler 288
Dili Açılmaya Başlayan Çocuğa Telkin Edilecek Söz
"Lâilâhe İllallah" Olmalıdır 288
Çocuğa Öğretilecek Sofra Adabı 290
Rasûlullah (s.a.)'ın Çocuklara Hoş Davranması 290
Çirkin Adların Değiştirilmesi 291
Evlat İmtihanı 294
Kız Çocuğu 295
İslâm'ın Kızlara Destek Oluşu 297
Kız Çocuklarla İlgilenmek Sevaptır 297
Kızlara İlim Tahsil Ettirmek Zorunludur 297
Peygamberler Allah'tan Sâlih Evlet İsterlerdi 300
14.BÖLÜM
YÜCE BİR EĞİTİMİN PRENSİPLERİ
Tocuklannızı Güzel Terbiye edin 303
Tocuklan Küçük Yaşta Namaza Başlatmalıyız....; 305
Gençlerin Eğitim Ve Öğretimini Üstlenecek Kimselere Dikkat 306
Çocuklara Yalan Söylemenin Hükmü 310
Çocuklar Arasında Eşitlik Sağlamalıyız 310
Çocuklara Karşı Şefkatli Olmak Gerekir 312
Ana-babanın Çocuklarının Ölümüne Sabretmelerinin Mükâfatı 317
Çocuklar Ana-Babalarına Şefaatçi Olurlar 319
Kadının Kocasının Musibetini Hafifletmesi 319
Tocuklannızı Ayrı Yatakta Yatırın 320
Ana-baba Haklan 321
15.BÖLÜM
KADINLAR FİTNEYE NEDEN OLABİLİR
Kadınlara Dikkat 329
Erkeklere Dikkat 330
Tinsellik Sorununun Önemi 333
16.BÖLÜM
FIRTINALAR KARŞISINDA ÂİLE YUVASI
Kadınlarla Erkeklerin, Ya da Bir Kadınla Bir
Erkeğin Başbaşa Kalmalanmn Tehlikesi 337
Evli Kadınlar Dikkatli olun! 340
Kadını Korumak Ve Tehlikeye Düşmesini Önlemek 341
Bakış Şeytan Oklanndan Bir Oktur 343
Açık Ve Net Buyruk 348
Kadın Kocasının Çağnsma Hemen İcabet Etmekle Yükümlüdür..... 350
17.BÖLÜM
AİLEYİ BEKLEYEN TEHLİKELER
Akraba Ve Arkadaşların Tehlikesi 353
Kadın Süs ve Ziynetlerini Göstermekten Sakınmalıdır 354
Kadın Ve Erkeklerin Birbirlerine Benzemeleri 360
Öne Çıkma (Kendini Gösterme) Dürtüsünün Sapması 364 Kâfirlere Benzemenin Yasak Olması 369
18.BÖLÜM
İFFETLİ KİMSE ALLAH'IN GÖLGESİNDE VE
HİMAYESİNDEDİR
İffetin Mükafatı Ve Sevâbı 375
Zinâya Yaklaşmayın 379
Cennetteki Cinsel Hayatın Nitelikleri 387
Ey Delikanlılar Ve Genç Kızlar Allah'a Dönün 388
Adı Lezzet Olan Kâtil! 390
19.BÖLÜM
KISKANÇLIK ATEŞİ ÂİLE SAADETİNİ YAKAR
Övülen Ve Zemmedilen Kıskançlık 391
Kadınların Kıskançlığı Ne Kadar Şiddetlidir 398
20.BÖLÜM
FELAKET GELMEDEN ÖNCE
Aceleden Sakınmak 401
21.BÖLÜM
ÂİLE İÇİ GEÇİMSİZLİKLER
Kadının Kocasından Nefret Etmesi Ve Serkeşliği 415
Kocanın Serkeşliği 421
Hakeme Başvurma 423
Karı-kocadan Her Biri Allah'ın Hükmüne Çağrıldığında Ne Diyecekler 424
22.BÖLÜM
CİNSEL SORULARA CEVAPLAR Cinsel Konularda Sen Soracaksın Biz Cevap Vereceğiz 430
SONUÇ 477

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.