İsmi Azam Şerhi ve Sırları (T26183)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €90,47
İndirimli : €53,22  + KDV
KDV Dahil : €63,33
Test2
15
:

İsmi Azam Şerhi ve SırlarıÜrün Özellikleri :


  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Yazar : İmamul Kebir Ahmed Bin Ali El-Buni
  • Türkçeleştiren : H.Mustafa Varlı - Seyfettin Oğuz
  • Kapak Kalitesi : Ciltli
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :679
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Ebat : 17 X 24 cm
  • Ağırlık :850 gr
  • Barkod : 9786057022417

ÖNSÖZ
Bismillâhirrahmânirrahîm
Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammed’in Hâtemi’l-Enbiyâ-i ve Mürselîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.
Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç bir şey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki O gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için, gönderilmiş, hidayet rehberi ve kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız şarttır. Yüce önder sevgili Peygamberimiz, Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek İlâhi nizam Kur’ân-ı Kerim’dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık, hayatı boyunca hareket ve davranışlarını Kur'ân ve Sünneti Resulullah'tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min; inandım ve teslim oldum dediği zaman: “Yâ Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin. Sevgili Resulün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir " demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturunu Kur’ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’minler! Yaşayışında hayat boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalıyız, onu rehber edinmeliyiz, edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce veda hutbesinde şöyle buyurmaktadır:
“Ben size iki şey (emanet) bırakıyorum; ona uyar tabi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. ”
Yine Allah (c.c.): “Peygamber (Nebi) size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız” buyurmuştur.
Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmamalıyız. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın
bizlere verdiği sebep kıldığı ve vasıtaları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'ân ve sünnet ölçülerine göre uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve arala¬rındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete müracaat ederek O’na sarılmak mecburiyetindedir.
Nitekim âyeti celilede açıkça ortaya konmuştur: “Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân a) sımsıkı sarılınız” buyurmaktadır.
Onun için sevgi vasıtalarını kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlıklar bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak lazımdır. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir.
İşte ben de sizlere elinizde bulunan İmamu’l Kebîr ve’l Hakîmü'ş-şehîr Ebî’l Abbas Ahmet bin Ali el-Bûnî Kaddes Allahü Sırrahû Hazretleri'nin İSM-İ A’ZAM ŞERHİ VE SIRLARI isimli bu eseri, sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metine sadık kalarak siz saygı değer okurlarımıza sunmak ve bu eserde sırrın kazanılması ile geniş bir izahı anlatılmış siz okurlarımın kâlp gözünün açılması, manevî halin gerçekleşmesi bu sırra aşina olan okurlarımızın ağzının fermuarının çekik kalması sırrı ifşa etmeyen kimseler makamı âliyeden kısmetlerini alır o kişi sırra vakıf olur ise o kimseye fena fillâh ve beka billâh kapısı açılır.
Bu güne kadar bir çok kimseler benim bu kadar cinim var, ben her şeyi görüyorum diye bir çok samimi, dürüst kimseleri ümitle ağuttular. İlim erbabı olanlar müstesna.
İşte bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup, kendi tarafından sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir.
Bu dev eserin faydalı, şifalı, yararlı yönleri olduğu gibi, manevi zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler ve hadisler bu¬lunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddi çıkarlarınıza sermaye ederek, nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı he¬zimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilkasmdan muhafaza buyursun. Âmin.
H. Mustafa VARLI 2021


İÇİNDEKİLER


Önsöz 5
Giriş 9
Birinci Günün Daveti 17
en-Nûr İsmi Şerifi 19
İlk Günün İkinci Saatinde Zikri Kaim 26
İlk Günün Üçüncü Saatinde Kaim Olan Zikir 29
Bu Esmayı Âyetle Birlikte 16 Defa Zikreden Kimselerin
Faydalanmalarının Yolları 29
İlk Günün Dördüncü Saatinde Zikri Kaim 37
İlk Günün Beşinci Saatinde Onunla Zikri Kaim 39
İlk Günün Altıncı Saatinde Zikri Kaim 42
Günün Yedinci Saatinde Zikri Kaim 47
İlk Günün Sekizinci Saatinde Zikri Kaim 49
İlk Günün Dokuzuncu Saatte Zikri Kaim 53
İlk Günün Onuncu Saatinde Zikri Kaim 54
İlk Günün On Birinci Saatinde Zikri Kaim 58
İlk Günün On İkinci Saatinde Zikri Kaim 60
Bu Faydalı Zikri Ne Zaman Yapmalı? 73
İlk Üç Günün Hayırlı İki Gecesinde Dua ve Zikir 75
Bu Vakit Kurtuluş Vakti ve Duası 87
İlk Üçüncü Günün Sonundaki Gecede Yani Dördüncü (Günün)
Sabahına Doğru Yapılan Münacaat 97
İlk Üçteki En Hayırlı Olan Beşinci Gecede Yapılan Dua’dır 111
İlk Üçte En Hayırlı Gün Olan Cuma Gecesi Okunur 120
Bu Zikirle Birlikte Vahdet Duası Nasıl Yapılır? 125
İlk Üçte En Hayırlı Yedinci (Cumartesi) Gecesi Yapılır 126
Bütün Bu Dualara Zikirle Başlamak ve
Ardından da Dua Etmek 131
Olgunlaşmanın Alâmetleri ve Sıfatları 133
Bir Fasıl 134
Yüce Allah’ın Sırrını Bulmanın Yolu 136
Şeriatın Yasalarını Yaşadıkça Bu Şeriat Kanunlarını Beyin Çipine Kopyalayıp Yaşam Şartları Haline
Getirdikçe Kulluk Vasıflarını Kazanır 140
Yalnızca Esmaların Tertibinde Faydaları Açısından
Önceliklere Yer Verilmiştir 144
Üçüncü Bir Yol ve Metod 176
Errahmanirrahim Esmasına Gelince 193
İsimlerin Dördüncü Derecede Sırası ve Türü 195
Beşinci Metod veya Stildeki Esmalar 208
Altıncı Yol - Metod (Yöntem) 220
Allah’ın Dua ve İsteklere Cevabı 227
Bu Yedinci Yöntem 230
Sekizinci Metod (Zikri Anlamak) 251
Allahu Teâlâ’nın O İsimlirine Gelince Şunlardır 262
Dokuzuncu Yöntem, Sistem 263
Onuncu Metod (Yöntem) 304
Haşr Sûresi Son Ayeti 331
Alimlerin ve Dört Büyük Meleğin Zikirleri 333
Esmau’l Hüsnalarla Hacetlerini İstemek 334
İsimleri Kapalı / Gizli ve Sırlı Olanları Açıklamak 339
En İyi Bilen Kim? 343
ESMÂÜ’L-HÜSNÂ 349
Esma-i Hüsnâ Okumaları 461
Ramazan Ayı, İlk Günü Geldiği Zaman Yapılacaklar 463
Beşinci Gece Olduğu Zaman Yapılacak Yöntem 472
Otuz Beş Kez Kendisine Davet Ediyor 474
Cuma Gecesi Olduğu Zaman Durum Ne Olur? 475
Yedinci Gece Olduğu Zaman Durum Ne Olur? 477
Ey Mü’min/ Müslüman Bu Zikre Devam Etmelisin 483
Bu Dua İle Dua Et! 492
Eğer O Gün Arefe Günüyse 492
Kul Allah’a Şükretmeye Devam Ettiği Sürece Neler Oluyor? 503
Safer Hilâli 506
Hilâli Rebîul Evvel’de Gördüğünde Ne Yapmalısın? 507
Rebîu’l Ahir Hilâlini Gördüğünde Nasıl Davranmalısın? 509
İsmi A’zam Şerhi ve Sırları 677
Bu Dua İle Dua Etmelidir 511
Hilâlin Cemadiye’l-Uğlada Görünüşü ve Duası 511
Bu Dua İle Tevhid’e (Bir’e - Allah’a) Davet Etmek 512
Cemadiye’l-Ahir’e Ayında Hilâli Gördüğü Zaman Yapılacak Amel .513
Receb Ayında Hilâli Görmek 514
Dua Eden Şu Anda Onu Arıyor 516
Ramazan Ayında Hilâli Görmek 516
Bu Dua İle Tevhide Gidiş Duasıdır 519
Şevval Ayındaki Hilâli Görmek 519
Zi’l-Kaade Ayında Hilâli Görmek 521
Zil Hicce Ayında Hilâli Görmek 523
Bu Dua İle Bir’liğe / Tevhide Çağrı ya da Tam Tersi,
Kimse Bu Duaya Çağrılmaz (Tevhide) 526
Büyük Kur’ân’ın Faydaları 526
Bu Harika Bir Sırdır 531
Şunu İyi Bilin! 534
Giriş Kısmına Gelince Yol Şudur 536
İkisinde de Olacak Olan Şey Nedir? 538
Hadi Bu Konuyu Biraz Daha Açalım 538
İkinci Şart 540
Üçüncü Şart 540
BİRİNCİ BÖLÜM 541
İnsanın Hayat Serüveni 542
Huzurlu Aileye Doğru 543
Karakter Oluşumu 545
Medeniyeti Oluşturacak Toplumlar 546
Aile Kurmak Sorumluluk İster 546
Canlıların Yaratılışları, Gaye ve Hedefleri 548
Eşrefi Mahluk Olma Durumu 548
İKİNCİ BÖLÜM 552
Tarikatta Eğitim 553
Tarikatta Toplu Yaşama ve Paylaşım 554
Konuyu Bilmek 558
Zikrin Faydaları 567
Akrebin Kararlılığı ve Onu Uzaklaştırma Yöntemi 568
Akrebi Yakalamak, Tutmak İçin Azimli, Kararlı Olmak Gerekir 570
Geceleri Çapaları Haşaraları Kovmak İçin Azimli, Kararlı Olmak.570
Akrep ve Yaşam Kararlılığı 572
Akrep Burcunda Yaşamanın Belirlenmesi, Yaşam Şartlarının
Oluşması (Allah Bilir) 573
Kadınlarda Varis ve Siyatik 574
Aynı Şekilde Korkulardan Emin Olmak İçin de Yapılır 577
Dişleyerek Acı Vermek, Acı Veren Isırmanın Giderilmesi 578
Sefer Halinde İken Korkuyu Yenmek 580
Ve Bu da Bir Aşk’tır 582
Bu Azı Dişlerine Zarar Verme Kararlılığı 582
Bu Kararlıkla Çalman Malın Geri Verilmesi 584
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i Rüyada Görmek İçin
Duanın Özellikleri, Vasıfları ve Tarifi 587
Geceleyin Benden Korkan Kimseler İçin Yapılır 589
Ateşlenme ve Soğuk Algınlığı 590
Budalalığın Giderilmesi İçin Yöntem 590
Hacetin Giderilmesi İçin Dua 591
Âyetler, Deliller ki, Büyük Rum İndinde Buldum 592
Aynı Şekilde En Büyük Sığınak, Melce Barınak Muhafaza
Eden (Allah c.c.)’dan Yardım Dileyerek Dua (Tılsımlı Dua) 597
Korku İçin Mübarek Bir Levha 599
Ömer bin Hattab’ın Duası 600
Koruma Duaları 601
Sabah Akşam Yapılacak Dua 602
Duai’-Ferec / Ferec’in Duası 603
Bu Deryak Doğrudur, Bu Bir Damla Değil mi? 605
İskender Hakkında Hikâye Edilir, Anlatılır 606
Seyyid Ebi Ca’fer Muhammed bin Ali bin Musa
er-Rıza’nın Duası, Hayatı, Yaşamı 608
İsimlerin Rûhaniyeti Satürn ya da Zuhal Yıldızı ve
Satürn Gezegeninde Ruhani İsimler 631
Müşteri Gezegeninin (Yıldızının) Ruhani İsimler
Üzerindeki Etkisi 632
Ruhani İsimlerin Merih Üzerindeki Etkisi 632
Ruhani İsimlerin, Güneş Üzerindeki Etkisi 632
Ruhani İsimlerin Zühre Gezegeni (Yıldızı) Üzerindeki Etkisi 632
İsmî Azam Şerhi ve Sırları 679
Ruhani İsimlerin Utarid Gezegeni (Yıldızının) Üzerindeki Etkisi ...632 Ruhani İsimlerin Kamer (Ay) Gezegeninin (Yıldızının)
Üzerindeki Etkisi 633
Bağırsak Problemlerine, Rahatsızlıklarına, Gazlarına
Bir Çözüm 634
Baş Ağrılarının Tedavileri İçin, Faydalı Olan
Tecrübeli Yöntemler 641
Meşhur Bir Kıssa (Hikâye) 643
er-Riyadatu (Egzersiz, Alıştırma, İdman, Spor, Riyazat,
Matematik, Yürüyüş) 645
Hırsızlık Suçlama ve İthamlardan Korunma 646
Rızık Celbi İçin Dua 647
Şeyhu’l Ebi’l-Abbas’dan Nakledilen Dua 662
Dua-i Şerifu Mübareke 663
Mübarek Bir Dua 663
Mecnun, Deliller, Akıl Hastaları İçin Yapılacak Tedavi Yöntemi 664
Bu Zikredilen Yöntem Mutlaka Çok Faydalıdır 665
Ateşlenme İçin Çokça Tecrübe Edilmiş ve Çok Faydalı
Bir Yöntemdir 666
Yılanı Kaçırmak, Kovalamak İçin, Elde Edilen Faydalı Yöntem 667
Tıbbi Bilgilere Kolayca Ulaşmak ve Öğrenmek Sağlık İçin
Çok Önemlidir 668
Çok Faydalı Bir Bilgi 669
Son Söz 671
İçindekiler 675
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.