Kainat Eczanesi - Zeynep Işık Büyükbay (T28445)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €75,93
İndirimli : €44,66  + KDV
KDV Dahil : €53,15
15
:

Kainat Eczanesi - Zeynep Işık Büyükbay


Ürün Özellikleri :

  • Yazar : Zeynep Işık Büyükbay
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 391
  • Dil : Türkçe
  • Ebat : 16 X 23 cm
  • Ağırlık : 550 gr
  • Barkod : 9786250009321


Önsöz

Bismillahirrahmanirrahim.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı île.

İnsanları yaratan, insanı maddi manevi nimetlerle donatan ve onlardan da dünya hayatında ilahi iradeye uygun bir yaşam sürmelerini isteyen Allahû Teâlâ, yararlanması ve şifa bulması için insanoğlunun hizmetine de hayvanları, bitkileri ve binlerce nimeti sunmuştur. Diğer bir ifadeyle Ku’ân-ı Kerime göre insan, Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. Öteki varlıkların hepsi, insanların faydası için yaratılmış ve onların istifadesine sunulmuştur.
Kur'ân-ı Kerim, birçok ayette insanları düşünmeye teşvik etmektedir. Kur’ân-ı Kerimde geçmiş toplumların yaşamları, eski kavimlerin kıssaları, göklerin yaratılışı, güneş, ay, gece, gündüz, su, ateş, hava, toprak ve diğer tüm varlıkların insanın hizmetine verilmesi; kâinatın düzenli olarak yönetilmesi, dağların, ovaların, nehirlerin, meyvelerin, bitkilerin, hayvanların var edilişi, insanın topraktan yaratılışı, evlilik ile eşler arasında sevgi ile şefkatin oluşması, uyku gerçeği, arının bal yapması ve benzeri misaller anlatıldıktan sonra, bunların hepsinde düşünen insanlar için ibretler bulunduğu bildirilmektedir. Dolayısıyla bütün bunlar üzerinde düşünen insan, gerçeğe ulaşır.
İnsanların hayatlarına sağlıklı bir biçimde devam edebilmeleri, bir anlamda bitkilerin ve hayvanların varlığına bağlıdır. Onlar olmazsa, insanların yaşamlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Bu haseble, insanlara dünya ve ahiretin huzur ve saadetinin yolunu gösteren Kur’ân da, geniş bir biçimde hayvan ve bitkilere yer verilmiştir. Kur’ân da hayvanlar ve bitkiler; gıdadan giyime, bilimden ulaşıma, eğitimden tedavi yöntemlerine kadar fayda sağladıkları birçok alanda yer almaktadır. Kur’ân-ı Kerim, hayvan ve bitkilerin bir kısmını ismen zikretmekte; insanlara olan faydalarına da işaret etmekte, birçok mesaj vermektedir.
“Yeryüzünü ayaklarınızın altına seren, O’dur. O hâlde onun üzerinde dolaşın ve Onun size verdiği rızıktan yiyin!” İşte insan, böyle muazzam bir denge halinde olan bir tabiatın kucağında yaşamaktadır. Tabiatın içinde ise canlı türü olarak sırasıyla en çok bitkiler, hayvanlar ve insanlar gelmektedir.
Genel olarak bir fidana, renkli bir çiçeğe veya ağaçlara bakıldığında onlar öncelikle “bitki” olarak kabul edilir. Oysa her birinin yaprakları, dalları, kökleri, tomurcukları, meyveleri vardır ve hepsi birbirinden farklıdır. Tıpkı insanlar gibi... Hepsi kendi görevini yerine getirmeye gelmiştir. Elma ağacı elma, dut ağacı dut, vişne ağacı vişne verir. Ne zaman ki bir ağaç görevini yerine getirmez; ya kuruyarak ölür ya da kesilir. Bitkiler, sesleri duymazlar, kendilerini hayvanlar gibi sesler çıkararak ifade edemezler; ancak âlemde bütün sesleri duyulama becerisine sahip olan organsız canlılardır. Onlar bizlerdeki gibi duyma, görme, tatma, koklama ve dokunma gibi duyu organlarına sahip değildir. Bitkilerde insan gibi işitme duyusu yoktur fakat bitkilerin hayran bırakacak derecede bir çevresel zenginlik oluşturabilecek hâkimiyet kurma becerisi vardır. Her bitki genellikle sabit bir biçimde bulunduğu yere “çakılıdır” ve bulunduğu yeri mutlaka tanır. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse bitkiler duran varlıklardır. Ancak onlar muhasebe kayıtlarındaki kısa vadede nakde çevrilemeyen duran varlıklardan farklıdır. Muhasebede geçen “duran varlıklar” durdukça değer kaybederken; bitkiler bulundukları yerde anlam kazanırlar. Örneğin ağaçlarla kaplı bir bitki örtüsü, durdukça ve yaşadıkça değerlidir. Bu yüzden de her bitki, gördüğü her şeyi muntazaman bilir ve tanır. Ve akıllara genellikle şu soru gelir: “Bir bitki bizi duyabilir mi yahut seslere karşı tepki verebilir mi?”
Bitkiler, sessizdir. Bu yüzden de güçlüdür. Bitkiler yalnızca dünyada bizlere ve tüm tabiata hizmet eden canlılar değildir; bitkiler aynı zamanda insana ve zekâsına da birer hediyedir. Her bir bitki türünün kokusu, dokusu, rengi, tadı, özelliği, yaprağı, meyvesi, çiçeği ve şifası farklıdır; çıktıkları yer ise tek bir topraktır. Toprağa, toprak üzerindeki bitkilere, çiçeklere, hayvanlara ve Yüce Yaratanın biz insanoğlunun hizmetine sunduğu bu muazzam sisteme bakmak, her geçen gün yepyeni âlemlere şahit olmaktır.
Bitkiler, sessiz ve güçlü oldukları kadar aynı zamanda iyi bir öğreticidir. Çünkü ders verirler. Bu bağlamda bitkilerin kime, nasıl, hangi yöntemle ve ne kadar verileceğinin bilinmesi gerekir. Dolayısıyla bitkinin ilaç olabilmesi için
çelikle idrak, daha sonra teşhis ve ardından bitkiyi ihtiyacı olana sunmak şifasından yararlanmak lazımdır.
Bitkiler, sessiz ve güçlü canlılardır. Kur’ân-ı Kerim’de bitkilerden, onların isimlerinden ve onların yaratılışlarından bahseden ayetlerde, aslında onları ya-ııan Allahû Teâlâ’nın birliği, sanat ve kudretindeki azameti anlatılmakta ve  işaret edilmektedir. İbrahim Hakkının dediği gibi, bitkiler kendi lisan- ır.vla bize bunu âdeta haykırmaktadır: “Bitkiler... Hepsi bu toprakta biter. Birdir ve Allah’ın ortağı yok hiç der”
Âlemdeki döngüyü temsil eden sembollerden biri de bitkiler âleminin kalbi olan ağaçlardır. Ağaç bir tohumdan meydana gelir. Ağaca ait tüm özellikleri ve genleri içerisinde barındıran tohum, uygun iklimde uygun toprağa düşerek filiz vermeye başlar. Sonraki dönemlerde yine kuruluk, nemlilik, sıcaklık, soğukluk gibi koşullar sebebiyle ağaç şekil alır, gövde dala budağa dönüşür; dallar yaprağı, yapraklar da meyveyi üretir. Gizli bir hazine olan çekirdekteki bilgiler açığa çıkar. Birlik çokluğa dönüşür. Bütün bu gelişim ve oluşum seyri sadece ama sadece meyveyi ortaya koyabilmek içindir.
İçinde bulunduğumuz dünya, muazzam bir eczaneye sahiptir ve hâlen fay-daları keşfedilmeyi bekleyen yüzlerce bitki bulunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle bir ecza deposu olan ülkemizin en fayda sağlayan, herkesin ihtiyacını karşılayabileceği bitkilerin üzerinde durulması amaçlanmıştır. Ve bu satırlar, gerek yıllar boyunca aldığım eğitimler, gerekse tecrübelerimin bir harmanı ola¬rak siz sevgili okurlarımın faydalanması için kaleme alınmıştır.
Bugün bu satırlarda buluştuysak, mutlaka bir yerde bir “hak edişiniz”, merakınız, farkındalığınız, duanız vardır. Bitkiler âlemini tanımaya, şifalarından faydalanmaya ve uygulamaya başlamak, her anlamıyla hissetmek, insanlara temas etmek, farkındalığı açmak bir hak ediştir. Ve bu hak ediş sizin mutlaka bir damarınızı aktivite edecektir.
Kâinat Eczanesi ismine ilham olan ilahiyatçı, eczane teknikeri Selman Serkan Serbest’e teşekkürlerimi sunar; her bir ota, meyveye, çimene, yaprağa, to-murcuğa, çiçeğe, dala ve nicelerine bakarak, inceleyerek, tefekkür ederek fayda için kullanmayı amaçladığım bu yolculukta, bana eşlik etmenizi dilerim.
Gül kokacak, üzüm salkımlar haline gelecek ve dutlar şekerlenecek... Âlem, döngüsünü gerçekleştirirken insan da bu zikre katılacak... Birbirimize benzeyen yönlerimiz olsa da hepimizin şifa bula-cağı, fayda sağlayacağı bitki ve yöntem birbirinden farklıdır. Yeter ki neyi, hangi amaçla kullanmamız gerektiğini unutmayalım.
“Tüm âlem, insanın içinde gizlidir.
Âlem şerh edilmiş bir insan, insan ise özetlenmiştir bir âlemdir.”
Zeynep Işık Büyükbay, İstanbul, 2022

İçindekiler

I. BÖLÜM
BİTKİLER HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER
TIBB-I NEBEVÎ’NİN ÖNEMİ : 21
KUR’ÂN-I KERİM’DE ve HADİS-İ ŞERİFLERDE GEÇEN GIDALAR VE BİTKİLER 23
Hurma 25
Zeytin 27
Kiraz 29
Nar 30
Çörekotu 32
Bal 32
Arpa ve Arpa Unu 35
Sirke 35
Ayva 36
Karpuz ve Kavun 37
İncir 38
Acur 39
Soğan 40
Sarımsak 42
Muz 42
Üzüm 43
Çemen 45
Kabak 45
Mercimek 46
Hardal 47
Zencefil 48
TATLARIN MİZACI 49
Tatlı Besinler 49
Acı Besinler 50
Ekşi Besinler 50
Tatsız (Fresh-Tazelik Hissi Veren) Besinler 50
ŞİFALI BİTKİ NEDİR? 52
FİTOTERAPİ NEDİR? 55
ŞİFALI BİTKİ KULLANIMININ TARİHSEL GELİŞİMİ 57
BİTKİLERDE KULLANILAN ETKEN MADDELER NELERDİR? 61
Primer ve Sekonder Metabolitler 61
Tanen 61
Müsilaj 62
Serbest Radikal 62
Glikozit 62
Flavanoid 63
Alkaloid 63
Saponin 63
Uçucu Yağlar 64
Sabit Yağlar 64
Silisik Asit 65
Likopen 65
ŞİFALI BİTKİLERİN KULLANILMASINA YÖNELİK TEMEL KAVRAMLAR 66
Drog 66
Tentür 66
Çay (Demleme, Kaynatma, Islatma) 67
Ekstre 68
Hap / Kapsül 68
Tıbbî Yağ 69
II. BÖLÜM
KULLANIM ALANLARINA GÖRE BİTKİLER
ŞİFALI BİTKİLERİN YEMEKLERDE KULLANIMI 75
ŞİFALI BİTKİLERİN ÇAY OLARAK KULLANIMI 76
ŞİFALI BİTKİLERİN GENEL KULLANIMI 77
SİNDİRİM SİSTEMİNİ KUVVETLENDİREN BİTKİLER 79
Alıç 80
Çimlendirilmiş Arpa 83
Şalgam 84
Turp 85
Tetra 86
Rezene ».87
Ardıç 89
Nane 92
Kudret Narı 94
Sindirim Sistemi Sağlığı İçin Farklı Tarifler ve Öneriler 95
BOŞALTIM SİSTEMİNİ DÜZENLEYEN BİTKİLER 97
Hayıt Otu..._ 98
Asma - 100
ökst Otu 101
Bakla 103
Gilaburu 104
Isırgan Kökü 105
Çoban Çökerten 109
Ayrık Otu 111
Kiraz 112
Kaktüs Yemişi 114
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİREN BİTKİLER 115
Immün Sistem (Bağışıklık Sistemi) Ne Demektir? 115
Çörekotu Tohumu ...117
Kedi Pençesi 119
Yeşil Çay 120
Zencefil 122
Çemen Otu (Boy Otu) Tohumu 125
Bağışıklık Sistemi Yetmezliği 126
Bağışıklık Artırmada Aromaterapi 126
Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Bazı Tarifler 127
Bağışıklık Güçlendirici Bitkilerin Faydaları 129
ENFEKSİYONA KARŞI ANTÎVİRAL BİTKİLER 130
Antiviral Kullanımı ve Bilmemiz Gerekenler 130
Bitkisel Antivirallerin Çalışma Şekli 130
Geleneksel Antiviraller 130
Bitkisel Antiviraller 131
Sarımsak 132
Ekinezya 136
Mürver 138
Altmmühür 140
Adaçayı 142
Kekik 144
Zerdeçal 147
Enfeksiyona Karşı Faydalı Tarifler 149
SOLUNUM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN BİTKİLER 150
Bağışıklık Düzenleyici Ve Solunumu Güçlendirici Bitkiler Ne Yapar? 150
Solunum Yolları İçin Kullanılması Gereken Bitkiler Hangileridir? 151
Solunum Sistemi Hastalıkları Nelerdir? 151
C Vitamininin Önemi 154
Sıvı Tüketimi 154
Çuha Çiçeği Kökü 155
Gülhatmi Çiçeği 156
Hatmi Kökü 157
Hatmi Çiçeği 158
Venüs Saçı 159
Şimşir Yaprağı 160
Menengiç Sakızı 161
Mersin Esansı 162
Ebegümeci 163
Çam Tomurcuğu 165
Çam Katranı 166
Akgünlük Reçinesi 167
Solunum Yolları İçin Faydalı Bazı Reçeteler 167
Solunum Yolları İçin Baharat Karışımları 171
Solunum Yolu Hastalıklarıyla İlgili Bazı Küçük Notlar 172
DOLAŞIM SİSTEMİ İÇİN BİTKİLER 173
Kan ve Kan Değeri ile İlgili Sorunlar 173
Civanperçemi 174
At Kestanesi 180
Mayasıl Otu 181
Sarımsak 183
Badem 185
Pelin Otu 187
Saplı Meşe 189
Dolaşım Sistemini İyileştiren Diğer Bitkiler. 190
Dolaşım Sistemi Rahatsızlıklarını Giderici Bazı Reçeteler. 192
KADIN SAĞLIĞI İÇİN BİTKİSEL ŞİFALAR 194
Hormon Nedir, Görevleri Nelerdir? 196
Genç Kızlar İçin Bitkisel Dönem 198
Genç Kızlar İçin Bitkisel Öneriler 199
Akne Ve Cilt Sorunlarında Kullanılan Bitkiler 203
Sağlıklı Rahim İçin Önerilen Bitkiler 206
Rahim Sağlığı İçin Önemli Notlar 207
Menopoz Döneminde Önerilen Bitkiler 210
Karakafes :..212
Aynısefa ...214
Lavanta 217
Gül 220
Aloe Vera (Sarı Sabır) 225
ZELT SAĞLIĞI İÇİN BİTKİLER 228
Yaygın Olarak Karşılaşılan Cilt Problemlerinden Örnekler 228
Alerjik Egzama 228
L'rtiker (Kurdeşen) 230
Arı Sokmaları 230
Kırlangıç Otu 232
Huş Ağacı 235
Çakşır Kökü 236
SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN BİTKİLER VE OTLAR 237
Gilaburu 242
Deve Dikeni 243
Eşek Dikeni 244
Karadut 245
İğde 247
...248 ...249 ...251 ...252 ...254 ...255 ...257 ...258 ...260 ...262
AĞRIYI GİDERMEDE KULLANILAN DOĞAL YÖNTEMLER VE BİTKİLER 265
...266 ...267 ...268 ...270 ...271 ...272 ...273 ...274 ...275 ...276 ...277
Baş Ağrısı İçin Reçeteler 278
Ağrıyı Gidermenin Diğer Seçenekleri 280
KANSER ÖNLEYİCİ BİTKİLER 281
Meyan Kökü 282
Deve Dikeni 285
Kış Kirazı 287
Zerdeçal 288
Ökse Otu 289
Hayıt Otu 291
DETOKS ETKİSİ YAPAN BİTKİLER 293
Hangi Ot ve Bitkileri Kullanacağız? 295
10 Günlük Örnek Detoks Programı (Yeşil Bitkilerden) 296
Keten Tohumu 299
Defne 300
Farklı Detoks Önerileri 302
Bağırsak Temizliği 306
Bağırsaklar İçin Detokslar 308
Karaciğer Temizliği ve Detokslar 309
Sauna 312
Ayak Detoksu 313
Cilt Yatıştırıcı 314
Detokslarla İlgili Bazı Öneriler 314
DİĞER FAYDALI BİTKİLER 315
Geniş Yapraklı Sinir Otu 315
Dar Yapraklı Sinir Otu 316
Kapari 317
Keten 319
Kayın Ağacı 320
Kara Hardal 321
Yalancı İğde 322
Yaban Mersini (Likapa) 323
Nar Ağacı 324
Zufa Otu 326
Peygamber Çiçeği (Mavi Kantaron) 327
Ananas 328
Fındık Ağacı 329
Kedi Otu 330
Yoğurt Otu i 331
Anason 332
Kenevir 333
Kâfur Ağacı 334
Kakule 335
III. BÖLÜM
AROMATERAPİ VE BİTKİLER
UÇUCU YAĞLARLA TEDAVİ 341
Adaçayı Yağı 342
Fesleğen Yağı 342
Günlük Yağı 342
Kekik Yağı 343
Biberiye Yağı 344
Lavanta Yağı 344
Nemlendirici Etkili Güneş Yağı Kremi 345
Limon Yağı 345
Melisa Yağı 346
Maserat Yağı Nedir? 347
SABİT YAĞLARLA TEDAVİ 349
Buğday Özü Yağı 349
Fındık Yağı 349
Jojoba Yağı 349
Susam Yağı 350
Tatlı Badem Yağı 350
Üzüm Çekirdeği Yağı 350
Aynısefa Yağı 350
Şeftali Çekirdeği Yağı 351
HASTALIKLARDA AROMATERAPİ DESTEK ÖNERİLERİ 352
Soğuk Algınlığına Karşı Aromaterapi 352
Boğmacada Aromaterapi 354
Astımda Aromaterapi 355
Dolaşım Hastalıklarında Aromaterapi 355
Göz Şikâyetlerinde Aromaterapi 355
Baş Ağrısında Aromaterapi 356
Kas Ağrıları Ve Yaralanmalarında Aromaterapi 357
Sinir İltihaplarında Aromaterapi 357
Cilt Problemlerinde Aromaterapi 358
Aromaterapide Zona Hastalığı 360
Aromaterapide Su Çiçeği Çözümleri 360
Aromaterapide Bacak Ülseri (Ulcus Crius) 361
Aromaterapide Selülit 361
Aromaterapide Varis 361
Aromaterapide Hemoroid 362
SAĞLIKLI DETOKS VE KİLO KAYBI İÇİN AROMATERAPİ 363
Pembe Greyfurt Yağı 363
Tatlı Portakal Yağı 365
Rezene Tohumu Yağı 366
Paçuli Yağı 367
Limon Yağı 368
Aromaterapi İle İştah Bastırma Formülü 369
IV. BÖLÜM
MİZAÇLAR VE BİTKİLER
MİZAÇLARIN TEŞHİSİ 373
MİZAÇLARA GÖRE TEDAVİLER VE ÖNERİLEN BİTKİSEL DESTEKLER 375
Safravi Mizaç Tedavisinde Bitkisel Şifalar 375
Demevi Mizaç Tedavisinde Bitkisel Şifalar 377
Balgami Mizaç Tedavisinde Bitkisel Şifalar 379
Sovdavi Mizaç Tedavisinde Bitkisel Şifalar 381
SONUÇ 389
KAYNAKÇA 391
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.