Kalplerin Keşfi - İmam Gazâlî (003356)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €72,55
İndirimli : €42,67  + KDV
KDV Dahil : €50,78
Test2
15
:

Kalplerin Keşfi - Mükâşefetü'l-Kulüb

İmam-ı Gazâlî

MUALLİM NEŞRİYAT

  • Yazar: İmam Gazâlî
  • Çevirmen: Muhammed Taha
  • Yayınevi: Muallim Neşriyat
  • Kategori: Tasavvuf Kitapları
  • Sayfa Sayısı: 656
  • Boyut: 16.5x23.5 cm
  • Basım Yeri: İstanbul - 2017
  • Kapak Türü: Ciltli
  • Kağıt Türü: 2. Hamur
  • Dili: Türkçe

Önsöz
Resûl-i Ekrem (SallAllahu Aleyhi Vesellem), "Din nasihattir" buyurmuştur. Allah katında makbul tek din ve ilahi olan nizam ise İslam’dır. Müslüman olmak, yeryüzündeki saadetlerin ve erdemlerin en mükemmelidir. Diğerleri sadece dünyevi saadeti temin ederken İslam hem dünyevî hem de uhrevî saâdeti temin eder. Müslüman olmak ancak Allah ve Resûlü Hz. Muhammed’in (SallAllahu Aleyhi Vesellem) tasdiki; emrettiklerinin ifası ve nehyettiklerinin de uzak durulmasıyla mümkün olur. Nasihatin temelinde bu vardır. Hadis-i şerifin devamında Efendimiz (SallAllahu Aleyhi Vesellem), bu nasihatin Allah için, Resulü için ve ümmet-i Muhammed’in tamamı için olduğunu vurgulamışlardır.

Peygamber Efendimiz veda haccında "nasihat" emrini, "Size tebliğ ettim mi?" diyerek şahitliğini istemiş ve kendisinden sonra gelen ümmetinin tüm fertlerine örnek olmuştur. Sahabe-i kiram, selef-i salihin, mütekaddimun ve muteahhirun bütün ulema dini, Allah ve Resulü ile bütün müminler için öğrenmişler, yaşamışlar ve öğretmişlerdir. Dolayısıyla dinin en önemli önceliklerinden biri tebliğ ve irşat vazifesi olmuştur.

İslam ulemasının bizlere her defasında verdiği öğütlerden biri de ilimden gayenin ihlas, samimiyet ve muhabbetullah olduğudur. İmam Gazâlî bu âlimlerden biridir. Hemen hemen bütün İslami ilimlerde otorite olmasına ve vaktiyle Nizamiye Medreseleri'nde baş müderrislik görevini yürütmüş olmasına rağmen, ahir ömründe batın amellere yönelmiş; sufîlerin amellerini, onların yolunu takdir etmiştir. Ömrünün sonlarına doğru yazdığı İhyâu Ulûmi'd-Dîn adlı eser de bunun göstergesidir.

Özde, ilmin amel ve irfana dönüştürülmesi ve ancak ihlas ile yapılan amellerin hasenat olarak kabul edileceği vurgusunu defalarca yapan İmam Gazâlî kendi selefleri gibi bunu başta İhya adlı eseri olmak üzere pek çok eserinde dile getirmiş; tebliğ görevinin bir basamağı olan nasihati bu eserlerinde detaylıca anlatmıştır.

İmam Gazâlî’nin eserlerinin çoğu günümüze kadar ulaşabilmiştir. Onun İhya'da ya da ondan özetleyerek kaleme aldığı eserlerden biri de, Kalplerin Keşfi olarak çevrisini sunduğumuz; orijinal ismiyle Mükâşefetü'l-Kulüb'dür. Bu eser, dinin bir nasihatler bütünü olduğu düsturuyla kaleme alınmıştır. Eser bir vaaz, ahlak, zühd ve nasihat kitabıdır. Yüzyıllarca İslam coğrafyalarında, Arapça aslının yanında Farsça, Özbekçe, Osmanlıca gibi diğer dillerce çevrilerek basılmış, okunmuş ve okutulmuştur. Günümüzde bu eserin el-yazması ve taşbaskı nüs-halarının çok bulunabiliyor olması, eserin Osmanlı döneminde halkın bir başucu kitabı olarak okunduğunun bir işaretidir.

Biz de muallim neşriyat olarak, selefin üstün gayretlerine bir nebze de olsa katkı olması temennisiyle, Mükaşefetü’l-Kulûb’un yeni bir çevirisini sizlerin istifadesine sunduk.
Gayret bizden inayet Allah’tandır.

İslam dünyasının Huccetü'l-İslam olarak tanıdığı Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî, hicri 450 (m. 1058) yılında Horasan civarındaki Tus şehrinde dünya gelmiştir. İslâmî ilimlerin her sahasında eser veren İmam Gazâlî ardından pek çok eser bırakarak hicri 505 (m. 1111) tarihinde vefat etmiştir. Onun en önemli eserlerinden biri, İhyâu Ulûmi'd-Dîn'dir. Zühd ve ahlaka dair olan bu eserini daha sonraları farklı eserlerinde ihtisar etmiştir.

Bu eserleri arasında halk arasında elden ele dolaşanlardan biri de elinizdeki Mükâşefetü'l-Kulûb adlı eserdir. Eserde, Allah korkusu, sabır ve hastalık, nefsi yenmek ve şeytana karşı koymak, gaflet, fasıklık ve nifak, tevbe, sevgi, Allah'a itaat, O'nu sevmek, Resulü'nü sevmek, emanet, namaz, emr-i bi'l-maruf ve nehy-i ani'l-münker, şeytanın düşmanlığı, emanet ve tevbe, merhametli olmak, dedikodu, koğuculuk, zekat, sıla-i rahim ve ana baba hakkı, ibadete devam ve haramı terketmek, ölümü hatırlamak, kanaatin fazileti, ameller mizan ve cehennem azabı, Allah'ı (c.c) zikretmenin fazileti, abdestin fazileti, namazın fazileti, haram yemek, faizin yasak oluşu, kul hakları gibi konular işlenmiştir.

İçindekiler
Önsöz 9
Allah Korkusu 11
Allah’tan Korkmak 15
Sabır ve Hastalık 21
Riyazet ve Nefsanî Arzular 26
Nefse Galip Gelmek ve Şeytanı Düşman Bilmek 30
Gaflet 34
Allah’ı Unutmak, Fısk ve Nifak 39
Tövbe 44
Efendimiz’e Muhabbet ve Ona Salât Getirmek 49
Aşk 53
Allah'a İtaat, Allah ve Resûlünü Sevmek 60
Şeytan ve Azabı 67
Emanet 72
Namazı Huşû İle Kılmak 78
İyiliği Emredip Kötülükten Alıkoymak 83
Şeytanın Düşmanlığı 90
Emanet ve Tevbe 105
Merhametli Olmanın Fazileti 116
Namazda Huşû 123
Gıybet ve Koğuculuk 130
Zekât 136
Zina 139
Sıla-i Rahim ve Anne-Baba Hakkı 143
Anne-Babaya İyilik 155
Zekât ve Cimrilik 164
Uzun Emel 168
İbadete Devam Etmek ve Haramları Terk 172
Ölümü Hatırlamak 181
Göklerin ve Muhtelif Cinslerin Yaratılışı 188
Kürsü, Arş, Mukarreb Melekler, Rızık ve Tevekkül 191
Dünyayı Terketmek ve Dünyanın Yerilmesi 196
Dünyanın Kötülenmesi 220
Kanaatin Fazileti. 227
Fakirlerin Fazileti 235
Allah’tan Başkasını Dost Edinmek ve Arasat 250
Sûr'a Üflenilmesi ve Kabirlerden Haşrolma 255
Mahlûkat Arasında Verilecek Hüküm 261
Dünya Malının Yerilmesi 268
Ameller, Mizan ve Cehennem Azabı 274
İbadetin Fazileti 290
Şükür 298
Kibrin Yerilmesi 304
Günleri ve Diğer Şeyleri Tefekkür 313
Ölümün Zorluğu 319
Kabir ve Suali 325
İlme’l Yakîn, Ayne’l-Yakîn ve Arz Günü Hesap 332
Zikrullah’ın Fazileti 336
Namazın Faziletleri. 344
Namazı Terk Edenin Cezası 350
Cehennem Meydanı ve Azabı 368
Cehennem Azabı 371
Günahtan Korkmak 380
Tövbenin Fazileti 386
Zulümden Sakınmak 395
Yetime Zulmetmekten Sakınmak 400
Kibrin Yerilmesi 404
Tevazu ve Kanaatin Fazileti 409
Dünyanın Aldatıcılığı 414
Dünyanın Yerilmesi ve Ondan Sakındırma 417
Sadakanın Fazileti 424
Müslüman Kardeşinin İhtiyacını Gidermek 430
Abdestin Fazileti 433
Namazın Fazileti 436
Kıyametin Korkunç Halleri 442
Cehennem ve Mizan’ın Sıfatları 446
Kibir ve Ucbun Yerilmesi 450
Yetime İyilik Yapmak ve Zulümden Kaçınmak 454
Haram Yemek 458
Faizin Yasaklanması 464
Kul Hakları 470
Hevaya Uymanın Kötülüğü ve Zühd 475
Cennet ve Cennet Ehlinin Dereceleri 481
Sabır, Rıza ve Kanaat 488
Tevekkülün Fazileti 495
Mescidin Fazileti 498
Riyazet ve Keramet Ehlinin Fazileti 501
İman ve Nifak 508
Gıybet ve Koğuculuğun Yasaklanması 513
Şeytanın Düşmanlığı 520
Muhabbet ve Nefis Muhasebesi 524
Hakk’ı Batıl İle Karıştırmak 529
Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti 532
Gece (Teheccüd) Namazının Fazileti. 535
Dünya ve Acirc;limlerin Sonu 540
Güzel Ahlakın Fazileti 544
Gülmek, Ağlamak ve Giyim-Kuşam 549
Kur’ân-ı Kerîm, İlim ve ve Acirc;limlerin Fazileti 553
Namaz ve Zekatın Fazileti 557
Anne-Babaya İyilik ve Çocukların Hakları 561
Komşu Hakkı ve Yoksullara İyilik 567
İçki İçenin Cezası 572
Resûlullah’ın Mirâcı 576
Cuma Gününün Faziletleri 580
Kadının Kocası Üzerindeki Hakları 583
Erkeğin Hanımı Üzerindeki Hakları 589
Cihadın Fazileti 594
Şeytanın Tuzağı 597
Musiki ve Semâ 600
Bidattan ve Hevaya Uymaktan Kaçınmak 604
Receb Ayının Fazileti 609
Şaban Ayının Fazileti 612
Ramazan Ayının Fazileti 615
Kadir Gecesinin Fazileti 618
Bayramın Fazileti 621
Zilhiccenin İlk On Gününün Fazileti 624
Aşure Gününün Fazileti 628
Fakirlere Ziyafet Vermenin Fazileti 631
Cenaze ve Kabir 635
Cehennem Azabından Korkmak 639
Mizan ve Sırat 643
Resûlullah'ın Vefatı 646
Alfabetik Fihrist 655

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.