Kimya-i Saadet - İmam Gazâlî (003355)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €71,87
İndirimli : €42,28  + KDV
KDV Dahil : €50,31
Test2
15
:

Kimya-i Saadet

İmam Gazâlî

MUALLİM NEŞRİYAT

  • Yazar: İmam Gazâlî
  • Çevirmen: Muhammed Taha
  • Yayınevi: Muallim Neşriyat
  • Kategori: Tasavvuf Kitapları
  • Sayfa Sayısı: 848
  • Boyut: 16.5x23.5 cm
  • Basım Yeri: İstanbul - 2017
  • Kapak Türü: Ciltli
  • Kağıt Türü: Kitap Kağıdı
  • Dili: Türkçe

Kimyâ-i Saâdet, Huccetü’l-İslam Ebu Hamid Muhammed el-Gazâlî’nin, (505/1111) en önemli eserlerinden biri olan İhyâu Ulûmi’d-Dîn’in bir özeti mahiyetindedir. Asırlar boyu şark diyarlarında ve Anadolu’da bir başucu kitabı olarak evlerdeki yerini almış, Osmanlı toplumunda da en çok okunan kitaplardan biri olmuştur.

Kimyâ-i Saâdet, İhyâ’da olduğu gibi iman, amel ve ahlaktan bahseder. Başlıca konuları şöyledir: Kendini bilmek, kalbin hakikati, insandaki kötü ve iyi vasıflar, marifetullah, insan fıtratı, dünya gerçeği, ahiret hayatı, kabir azabı, ruhun mahiyeti, ehli sünnet itikadı, kıyamet, tekrardan dirilme, şeriata uymak...

Eser titiz bir çalışmanın sonuncunda siz değerli müşterilerimizin istifadesine sunulmuştur.

İçindekiler
İmam Gazâlî / Hayatı, Fikirleri, Mücadelesi ve Eserleri
Giriş
Kitabın Muhtevası
Birinci Bölüm
KENDİNİ BİLMEK VE TANIMAK
Birinci Konu: İnsan Nelerden Yaratılmıştır?
İkinci Konu: Kalbin Hakikati
Üçüncü Konu: Ruhun Hakikati
Dördüncü Konu: Beden ve Duyular
Beşinci Konu: Kalbin Askerlerini Bilme
Altıncı Konu: Akıl, Kalp ve Duyu Organlarını Doğru Kullanmak
Yedinci Konu: İnsandaki İyi ve Kötü Huylar
Sekizinci Konu: Kişinin Kendisini Kontrol Etmesi
Dokuzuncu Konu: İnsanın Aslı Meleklerin Cevherindendir
Onuncu Konu: Kalbin Acaib Halleri
On Birinci Konu: Kalp Perdesinin Açılışı
On İkinci Konu: Her İnsan Fıtrat Üzere Doğar
On Üçüncü Konu: Kalbin Tasarrufu
On Dördüncü Konu: Peygamberlik ve Veliliğin Mahiyeti
On Beşinci Konu: İlmin Marifete Perde Oluşu
On Altıncı Konu: İnsanın Saadeti Allah’ı Bilmektedir
On Yedinci Konu: İnsan Vücudunda Olan İlâhî Harikalar
On Sekizinci Konu: İnsanın Acziyeti ve Noksanlığı
ALLAH TE ve Acirc;L ve Acirc;'YI TANIMAK
Birinci Konu: Kendini Bilmek, Allah’ı Bilmeye Yoldur
İkinci Konu: Yüce Allah’ı Tenzih Etmek
Üçüncü Konu: Allah’ın Hükümranlığı
Dördüncü Konu: Azaların Özellikleri ve Birbirleriyle Bağlantısı
Beşinci Konu: Tabiatçıların ve Müneccimlerin Halleri
Altıncı Konu: İnsanın Hakikat Karşısındaki Körlüğü
Yedinci Konu: Gökler ve Acirc;lemi
Sekizinci Konu: Dört Sözün Manası
Dokuzuncu Konu: Dine Uymanın Zarureti
Onuncu Konu: Her Şeyi Mübah Görenler
Üçüncü Bölüm
DÜNYAYI TANIMAK
Birinci Konu: Dünya ve Ahiret
İkinci Konu: İnsanın Dünyadaki İhtiyaçları
İnsanın İhtiyaçları
Üçüncü Konu: Dünyanın Varlıkları
Dördüncü Konu: Dünyanın Büyücülüğü
Beşinci Konu: Dünyadaki İyi ve Kötü Şeyler
Dördüncü Bölüm
ve Acirc;HİRETİ TANIMAK
Birinci Konu: Ruhî Cennet ve Ruhî Cehennem
İkinci Konu: Ölüm ve Hakikati
Üçüncü Konu: Ölümün Manası
Dördüncü Konu: Ruhların Ayrılığı
Beşinci Konu: Ölümün Ötesi
Altıncı Konu: Ruhun Bekası
Yedinci Konu: Kabir Azabı
Sekizinci Konu: Kabir Azabının Sebebi
Dokuzuncu Konu: Ölüm Azabının Hissedilişi
Onuncu Konu: Kabir Azabı Kimler İçindir?
On Birinci Konu: Kabir Azabından Emin Olmamak
On İkinci Konu: Ruh Cehenneminden ve Acirc;zablar
On Üçüncü Konu: Ruhanî Ateşin Şiddeti
On Dördüncü Konu: Ruhanî ve Cismanî Haller
On Beşinci Konu: Ahiretin İnkâr Edilemeyişi
Müslümanlığın Şartları
Beşinci Bölüm
İB ve Acirc;DETLER
Birinci Konu: Ehl-i Sünnet İtikadını Doğru Öğrenmek
İtikat
Tenzih
Kudret
İlim
İrâde
Semî ve Basar (İşitmek ve Görmek)
Kelâm (Söylemek)
Ef'âl (Allah Teâlâ’nın Fiilleri)
ve Acirc;hiret
Sırat
Peygamberler
İkinci Konu: İlim Öğrenmek
Cehaletin Tehlikesi
İlim Öğrenmede Gayeler
Üçüncü Konu: Taharet
İhtiyata Rîayet Şartları
Batınî ve Zahirî Taharet
Necasetten Taharet
Hadesten Taharet
Helaya Girmenin Adabı
İstinca
Abdest Almanın Edebleri
Abdestin Mekruhları
Gusül Abdestî
Teyemmüm
Bedendeki Kirlerden Temizlenmek
Hamama Ait Hükümler
Vücutta Gelişen Fazlalıkları Temizlemek
Sakal Bırakmanın Edebleri
Dördüncü Konu: Namaz
Namazın Dış Görünüşü
Rükû
Secdeler
Teşehhüd (Tehiyyat)
Namazın Mekruhları
Namaz Nasıl Edâ Edilir?
Taharet
Avret Yerini Örtmek
Kıbleye Dönmek
Kıyam
Rükû ve Secdeler
Kıraat ve Namazın Rükünlerin Hakikati
Kalbi Hazır Bulundurmanın Çaresi
Cemaatin Fazileti
İmamlık ve İktida Adabı
Cuma Namazının Fazileti
Cuma’nın Şartları
Cumanın Edebleri
Cuma Gününün Faziletleri
Mes’ele: (Vesvesesiz Niyet)
Beşinci Konu: Zekât
Zekâtın Çeşitleri ve Şartları
Zekât Nasıl Verilir?
Zekâta Müstahak Sekiz Sınıf
Zekât Vermenin Sırları
Zekât Vermenin Edebleri
Zekât Vermek için Fakir Ara
Zekât ve Sadaka Almanın Edebleri
Sadaka Vermenin Fazileti
Altıncı Konu: Oruç
Orucun Farzları
Orucun Sünneti Altıdır
Orucun Hakikati ve Sırrı
Oruç Tutmak için Seçilmiş Kıymetli Günler
Ay İçindeki Kıymetli Günler
Yedinci Konu: Hac
Haccın Şartları ve Rükünleri
Hac Nasıl Yapılır?
Yolun İlk Edep ve Hazırlığı
İhramın Edebleri ve Mekke’ye Giriş
Tavafın Edebleri
Sa’yin Adabı
Arafat’ta Vakfenin Adabı
Haccın Diğer İbadetleri
Umre Nasıl Yapılır?
Veda Tavafı
Medine Ziyareti
Haccm İnceliklerinin Sırları
Haccın İbretleri
Sekizinci Konu: Kur’an-ı Kerim Okumak
Gafillerin Kur’an Okuması
Kur’an Okumanın Edebleri
Bâtınî Edebler
Dokuzuncu Konu: Allah Teâlâ’yı Zikir (Allah’ı Anmak, Hatırlamak]
Zikrin Hakikati
Tehlil, Tahmîd, Salâvat ve İstiğfarın Fazileti
Teşbih ve Tahmidin Fazileti
Salâvatın Fazileti
İstiğfarın Fazileti
Duanın Edebleri
Çeşitli Dualar
Onuncu Konu: Virdlerin Sırası
Gündüz Çekilen Virdler (Teşbih ve Dualar)
Gece Yapılan Virdler
Altıncı Bölüm
MUAMEL ve Acirc;T
Birinci Konu: Yemek Yemenin Edebleri
Yemek Yemenin Edebleri
Su İçmenin Edebleri
Yemekten Sonraki Edebler
Başkalarıyla Yemek Yemenin Edebleri
Dost ve Ahiret Kardeşleriyle Yemek Yemenin Üstünlüğü
Birbirini Ziyaret Eden Dostların Yemek Yemelerinin Edebleri
Ziyafetin Fazileti
Davetin Edebleri ve İcabetin Sünnet Oluşu
Misafirlikte Bulunmanın Edebleri
Yemek Sunmanın Edebleri
Misafirlikten Dönmenin Edebleri
İkinci Konu: Evlenmenin Edebleri
Evlenmenin Faydaları
Evlenmenin Zararları
Nikâh Akdi, Edebleri, Şartları ve Evlenebilecek Kızlar ve Kadınlar
Kadınlarda Korunması Gerekli Özellikleri
Nikâhın Başından Sonuna Kadar Kadınlarla Yaşamanın Edebleri
Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları
Üçüncü Konu: Helal Kazanç ve Ticaretin Edebleri
Çalışmanın Fazileti ve Sevabı
Kazancın Helal Olması için Bilinmesi Gerekenler
Bey’ (Alışveriş)
Akidler (Satıcı - Alıcı)
Satılan ve Alınan Mal
Akid
Riba (Faiz)
Selem
İcare
Mudarebe
Şirket Akdi
Muamelede Adaletli ve İnsaflı Olmak
Sahte Parada Beş Şeyin Bilinmesi Gerekir
Dürüst Ticaret Yapmak Gayet Zordur, Ticaret İki Şeyle Kolay Olur
Ticarette İhsan ve İyilik
Dünya Muamelelerinde Dini Korumak
Dördüncü Konu: Helâl, Haram ve Şüpheli Şeyler
Helalin Sevab ve Fazileti, Haramın Cezası
Helâl ve Haramın Dereceleri
Helâl ve Haramı Birbirinden Ayırmak
Sultanların Verdiği Vazife, Onlara Selâma Durmak, Mallarından Almak
Sultan ve Devlet Ricali ile Görüşmek
Hükümdarlarla Yakın Olmanın Mahzurları
Sultandan Mal Almanın Şartları
Beşinci Konu: Dostlar, Tanıdıklar ve Din Kardeşleriyle Yapılan Arkadaşlığın Haklarını Gözetmek
Allah için Olan Dostluk ve Kardeşlik
Allah Teâlâ İçin Olan Sevginin Hakikati Nedir?
Allah İçin Düşmanlık Nasıl Olmalıdır?
Allah’a Muhalefet Edenlere Kızmanın Dereceleri
Sohbet ve Arkadaşlık Şartları
Ahiret Dostlarının Arkadaşlık Hakları
Bütün Müslümanların, Akrabaların, Hizmetçilerin ve Komşuların Hakları
Komşu Hakları
Akraba Hakları
Ana ve Baba Hakları
Çocukların Hakkı
Kölelerin Hakkı
Bir Köşeye Çekilip İnsanlardan Uzaklaşmanın Edebleri Hakkındadır
Altıncı Konu: Uzletin Faydaları
Uzletin Zararları
Uzletin Edebleri
Yedinci Konu: Seferin Edebleri
Seferin Çeşitleri ve Edebleri
Zahiri Seferin Edebleri
Seferde Batınî Edebler
Misafir Sefereden Önce Öğrenmesi Vacib Olan Bilgiler
Sekizinci Konu: Vecd ve Semain Edebleri ve Hükmü
Birinci Bab: Sema’ın Helâl ve Haram Kısımları
İkinci Bab: Sema'ın Tesir ve Edebleri
Sema’ın Edebleri
Dokuzuncu Konu: İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak
Emri Bil-Maruf ve Nehy-i A’nil-Münkerin Farz Olması
Kötülükten Alıkoymanın Şartları
Kötülükten Alıkoyan Kimse
Yapılması Engellenen İşler
Kötülükten Alıkonan Kimse
Nehy-i Münker Nasıl Yapılır?
Kötülükten Sakındırmanın Özellikleri
Münkerlerin (Kötülüklerin) Çokluğu
Camilerdeki Münkerler (Çirkin İşler)
Çarşı Ve Pazardaki Münkerler (Çirkin İşler)
Hamamlardaki Münkerler
Misafirlikteki Münkerler
Onuncu Konu: İnsanlara Hükmetme ve İdare Etme
Yedinci Bölüm
MÜHLİKAT
Birinci Konu: Nefsin Riyazeti ve Kötü Ahlâktan Temizlenme
Güzel Ahlakın Fazileti ve Sevabı
Güzel Ahlâkın Hakikati
Ahlâk Sahibi Olmak İnsanın Elindedir
Kötü Ahlâkın Tedavisi
İşlerin ve Acirc;leti Azalardır
İşlerde Ölçülü Olmak
Riyazet Yolu
Nefsin Ayıblarını Görmenin Çaresi
Güzel Ahlâkın Alâmetleri
Çocuk Büyütmek ve Terbiye Etmek
Mücadelenin Başlangıcında Mürid Olmak için Gerekli Şartlar Seyr-i Sülûk
İkinci Konu: Şehveti ve Yeme Düşkünlüğünü Kırma
Az Yemenin Fazilet ve Sevabı
Az Yemenin Faydaları ve Çok Yemenin Zararları
Az Yemekte Müridin Edebleri ve Yemek Vakitleri
Arzulardan Vazgeçmek
Fercîn (Tenasül Uzvu) Arzusu
Fercin Arzusuna Ters Gitmenin Sevabı
Kadınlara Bakmanın Afetleri ve Haram Olan Bakışlar
Kendini Korumak
Üçüncü Konu: Susmanın Faideleri ve Dilin Afetleri
Susmanın Fazilet ve Sevabları
Dilin Afetleri
Yalan Söylemenin Caiz Olduğu Yerler
Zaruretten Yalan Söylememek için Kaçamaklı Konuşmak Caizdir
Gıybet
Gıybetin Çeşitleri
Kalb ile Gıybet
Gıybet Kalbî Bir Hastalıktır
Bazı Özürler Karşısında Gıybetin Caiz Olması
Gıybetin Keffareti
Nemmamlık Etmek (Söz Taşımak)
Nemmamlığın Çeşitleri
Övmenin Zararları
Dördüncü Konu: Öfke, Kin ve Hased (Kıskanma)
Öfke Kalpten Tümüyle Sökülüp Atılamaz
Öfke ve Kötü Söz
Öfkeyi Teskin Etmek
Öfkeyi Kesmenin İlacı
Kötülüğe Karşılık Derecesi
Kinden Kaynaklanan Kötülükler
Öfke ve Hasedin Afetleri
Hasedin Hakikati
Hasedîn İlacı
Haset Kalbî Ameldir
Beşinci Konu: Dünya’ya Aşırı Meyletmenin Afetleri
Dünyanın Afetleri ve Onu Tercih Etmenin Kötülüğü
Dünyanın Kötülüğü Hakkında Gelen Haberler
Dünyada Kötülenen Şeyler
Altıncı Konu: Cimrilik ve Mal Biriktirme Hastalığından Kurtulmanın Yolu
Para ve Mal Biriktirmek
Mal Sevgisinin Afetleri
Malın Kötülüğü Hakkında Gelen Haberler
Malın Övülen Yönleri
Malın Faydaları
Malın Zararları
Hırs ve Tama'ın Zararları ve Kanaatin Faydaları
Hırs ve Tama’ın İlacı
Cömertliğin Sevap ve Fazileti
Cimriliğin Kötülüğü
İsar’ın (Başkasını Kendisine Tercih Etmenin) Fazileti
Cömertliğin ve Cimriliğin Sınırları
Cimrilikten Kurtuluşun Yolu
Malın İdaresi
Yedinci Konu: Makam Sevgisi ve Büyüklük Taslama Hastalığının İlacı
Makam ve Büyüklük Taslamanın Anlamı
İlmin Üstünlüğü
Makam İstemenin Yolları
Makam ve İtibar Sevgini Yenmenin İlacı
Övülmekten Hoşlanma ve Yerilmekten Nefret Etmekten Kurtulmanın İlacı
Övülme ve Kötüleme Karşısında İnsanların Dereceleri Değişiktir
Sekizinci Konu: Taatve İbadette Riyadan Kurtulmanın İlacı
Riya ile Yapılan İşler
Riyanın Dereceleri
Karıncanın Ayak Sesinden Gizli Olan Riya
İbadeti Başkasına Duyurmaktan Haz Duymak
Ameli Yok Eden Rîyâ
Kalpte Olan Riya Hastalığının İlacı
Zarar Vermeyen Riya
Açıkça İbadet Etmek Caizdir
Günahı Gizlemenin Ruhsatı
Riya Korkusu ile Hangi İyilikleri Bırakma
İbadet Arzusunun Değişmesi
Amellerde İhlâsın Şart Olması
Dokuzuncu Konu: Kibir ve Ucbun İlacı
Tevazünün Fazileti
Kibrin Hakikati ve Zararları
Kibrin Dereceleri
Kibrin Sebebleri ve Kibirden Kurtuluş Çareleri
Kibrin İlacı
Ucub (Kendini Beğenme) ve Zararları
Ucub ve Nazlanmanın Hakikati
Ucbun İlacı
Öğünülen Şeyler
Onuncu Konu: Gaflet, Dalâlet ve Gurur
Gaflet ve Cahilliğin İlacı
Dalâlet ve Dalâletten Kurtuluş Çareleri
Kişinin Kendine Hüsn i Zan Etmesinin Zarar ve İlacı
Sekizinci Bölüm MÜNCİY ve Acirc;T
Birinci Konu: Tevbe
Tevbenin Fazileti ve Sevabı
Tevbenin Hakikati
Tevbe Herkese, Her Zaman Gereklidir
Tevbenin Kabulü
Küçük ve Büyük Günahlar
Küçük Günahlar Ne İle Büyük Olur?
Nasuh Tevbenin Şartı ve Alameti
Günahların Silinmesi
İkinci Konu: Sabır ve Şükür
Sabrın Hakikati
Sabrın İlacı
Şükür
Üçüncü Konu: Korku ve Ümit (Havf ve Reca)
Reca’nın Fazileti
Recânın Hakikati
Recâyı Elde Etmenin Yolu
Havf'in Hakikati ve Kısımları
Havfin (Korkunun) Dereceleri
Havfin (Korkunun) Dereceleri
Havfin Çeşitleri
Su-i Hatime (Kötü Akıbet)
Saf İnancın Önemi
Havfin (Korkunun) Elde Edilmesi
Peygamberlerin ve Meleklerin Hikâyeleri
Sahabe ve Selefin Hikâyeleri
Havf ve Reca Arasında Fark
Dördüncü Konu: Fakr ve Zühd
Fakirlik ve Zühdün Hakikati
Fakr’ın Fazileti
Kanaatkâr Fakirin Fazileti
Sabreden Fakir, Şükreden Zenginden Üstündür
Fakirliğin Edebleri
Verileni Almanın Edebleri
İhtiyaç Olmadan Dilenmek Haramdır
Fakirliğin Dereceleri
Zühd ve Zühd’ün Hakikati
Zühdün Fazileti
Zühdün Dereceleri
Dünyada Zahid Neye Kanaat Etmelidir
Beşinci Konu: Niyet, Sıdk ve İhlâs
Niyetin Hakikati
Müminin Niyeti Amelinden Hayırlıdır
Amellerin Niyetle Değişmesi
Niyet İhtiyarî ve Sunî Değildir
İhlâs ve İhlâsın Fazileti
İhlâsın Hakikati
Cahil ile ve Acirc;limin İbadetleri
Niyet Karışıklığı
Altıncı Konu: Muhasebe ve Murakabe
Sıddıkların ve Müttakîlerin Murakabesi
Yedinci Konu: Tefekkür
Tefekkürün Fazileti
Tefekkürün Hakikati
Tefekkür Niçin Gereklidir
Tefekkür Sahası Nerede Olur ve Nereye Kadar Uzanır
Allah Teâlâ’nın Hayret Veren İşlerini Tefekkür Etmek
Bitkilerdeki Hikmetler
Yeraltı Madenleri
Hayvanlar
Denizler
Hava ve Oradaki Şeyler
Yıldızlar
Sekizinci Konu: Tevhid ve Tevekkül
Tevekkülün Fazileti
Tevekkülün Temeli Olan Tevhid
Marifetin Dereceleri
Mükâfat ve Ceza
Tevekkül ile İlgisi Olan İkinci İman
Tevekkülün Hakikati
Tevekkülün Dereceleri
Tevekkül Ehlinin Amelleri
Çoluk Çocuğu Olanın Tevekkülü
Tevekkül Nasıl Olur?
Tevekkül Sahibinin Edebleri
Ateşle Dağlamak Yasaktır
Nerede İlaç Kullanmamak İyidir?
Hastalığı Gizlemek
Dokuzuncu Konu: Muhabbet, Şevk ve Rıza
Allah Teâlâ’yı Sevmenin Fazileti
Sevginin Hakikati
Allah Sevgisinin Sebebleri
Cemalin Hakikati
Gerçek Sevgi Allah Teâlâ için Olur
Allah'ın Cemalini Görmek Kadar Lezzetli Bir Şey Yoktur
Marifet ve Müşahedenin Lezzeti
Müşahedenin Esası
Marifet Lezzetlerini Elde Etmek
Allah Teala’nın Marifetinin Gizli Olmasının Sebebi
Muhabbetin İlacı
Sevginin Alâmetleri
Allah Teâlâ’ya Olan Şevkin Mânası
Rızanın Hakikati ve Fazileti
Rızanın Hakikati
Rızanın Şartı
Onuncu Konu: Ölümü Hatırlamak
Ölümü Hatırlamanın Şekilleri
Ölümü Hatırlamanın Kalbe Tesiri
Kısa Emelin Fazileti
Uzun Emelin Sebebleri
Uzun Emelden Kurtulmanın Çaresi
Uzun Emelin Dereceleri
Ölüm Sarhoşluğu ve Can Çekişmenin Zorluğu
Canın Çıkmasının Dehşeti
Mezarın Ölü ile Konuşması
Münker ve Nekir’in Sorgusu
Rüyalarda Görülen Ölülerin Halleri
Alfabetik Fihrist

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.