Kitab-ı Enam Rızık-Sihir-Büyü ve Çözümleri (004577)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €49,04
İndirimli : €28,85  + KDV
KDV Dahil : €34,33
Test2
15
:

Kitab-ı En'am Rızık-Sihir-Büyü ve Çözümleri

Ürün Özellikleri :

Yazan : Şefik Bin Yakub el İSKİLİFİ
Çeviren : MMustafa Varlı
Yayınevi : Esma Yayınları
Kitap Kapağı : Karton Kapak
Sayfa Cinsi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 416
Ebat : 13.5 x 19.5 cm
Ağırlık : 322 gr

ÖNSÖZ

Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-En- biyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecnıain.
Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında olan toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun emir-lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
insana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nasıl yazılmış ve bizlere nasıl bırakılmış ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetidir. Allah’ın izni keremi ile bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlığın; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min, inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh, senden başka kanun koyucu yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur’ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’min Kardeşlerim! Yaşamın boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, O’na tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşer-siniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir. "
Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullana-bileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat va-sıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah’ın ipine (Kur’ân’a) sarılınız" buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlıkları bırakmak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan varisi bulunduğum büyük babamdan bana yadigâr kalan notlarımla beraber En’am-ı Şerif isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukdeyi günümüz Türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle bir çok dua ile birlikte şifa vefkleri siz okuyucularıma hazır lokma gibi sunmuş bulunmaktayım.
Baş tarafta; girişte sizlere şu ibareyi kullandım ki: "Bu kitap iradı bol meyva tarlası gibidir" dedik. Bu eserde aranılan her şey bulunmasından dolayı bu ibareyi koyduk.
Bu küçük eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevî yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim.
Bu yazı kitabımız ile fikir alış-verişi yapan kardeşlerim! Bu elinizde bulunan kıymetli En’am’ı sizlere bir armağan olarak hizmeti kendime bir borç bilerek kaleme aldım. Sîzlerden dedem Mustafa’ya ve babam Mustafa'ya ben oğlu ve torunu Mustafa’ya bir dua ile yad etmeyi de unutmayacağınıza gönülden arzular, sîzleri de dua ve rahmetinden, bereketinden hissedar eylesin inşaallah.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza bu-yursun inşaallah. Amin...
H. Mustafa VARLI
2019


İÇİNDEKİLER


Önsöz 5
KİTABA GİRİŞ 9
Sihir İptali İçin Yapılır 9
Mayasıl Türü Hastalıklar İçin Yapılır 13
Kaşıntı İlleti İçin 13
Zina Edenleri Ayırmak 14
Kâlp ve Göğüs Tutukluğu 14
Eşler Arası Muhabbet İçin 15
Muhabbet İçin 15
Boyun ve Omuz Ağrısı İçin 16
Çocuk Olması İçin 16
Zalim Bir Kimseyi Zararsız Hale Getirmek 17
Çocuğun Uyuması İçin 17
Nazar, Sihir İptali ve Cin Şerri İçin Yapılır 18
İptali Sihir Örneği 19
Gümüş Yüzüğe Yazılacak Hassaları 19
Muhabbet İçin Taşınacak Dört Velk 21
Ayak Yaralarına Çare 22
Define Bulmak İçin 22
Define Bulmak İçin Yapılacak İşlem 23
Define Bulmak İçin Bir Başka Yöntem 24
Define Bulmak İçin 25
Baş Ağrısının Giderilmesi 26
Hıfz ve Koruma 27
Dil Bağlamak İçin Yapılır 29
Eşler Arasında Muhabbette Sıkıntı Varsa 29
Rızık ve Bereket Talebi 30
Geçim Darlığı ve Borç Girdabı Çeken İçin 31
Rızık ve Bereket 32
Rızık ve Başarı Kapılarının Açılması İçin 35
Bereket ve Rızık Talebi İçin Yapılır 36
Bolluk, Bereket ve Rızık İçin 36
Rızık Kapılarının Açılması İçin Yapılır 37
Rızık ve Muhabbet İçin 38
Muhabbet, Rızık ve Heybetli Olmak İçin Yapılır.. 38
Rızkın Artması İçin Uygulanabilir 39
Rızık Kapılarının Açılması ve Muhabbet İçin 40
Bol Rızık ve Bereket İçin 42
Rızık ve Bereket İçin 43
Paranın Bereketi İçin 44
Paranın Bereketi İçin 45
Bereket İçin Yapılır 45
Kârlı Kazanç İçin 46
Rızık Celbi İçin 47
Rızık Talebi İçin Bir Uygulama 48
Rızka ve Bolluğa Kavuşmak, Sıkıntılardan
Kurtulmak İçin Okunmalıdır 49
Rızık, Kazanç, Bereket 50
İş, Kısmet, Başarı İçin 51
Zengin Olmak İçin 52
Kısmet ve Başarı İçin 53
Zulüm Ehlinin Uzaklaşması İçin 54
Her Türlü Kaşıntılar İçin 55
Nazar’ın Giderilmesi İçin Yapılır 56
Tefrik Etmek İçin Uygulanır 57
Cin Musallatı ve Aklı Başından Gidenleri Tedavi. 57
Ağız ve Yüz Felci İçin 58
Sihir İptali İçin Uygulama 58
Kaçan Bir Kimseyi Getirmek İçin Uygulanır 59
Firariyi Getirmek İçin 59
Çocuk Olması İçin Yapılır 60
Cin veya Nazardan Kurtulmak İçin 60
Her Türlü Önemli Hastalığa Çare 61
Cin Tutan Kişi İçin 63
Sürekli Baş Ağrısından Kurtulmanın Yolu 64
Kulunç Ağrısı İçin Yapılır 65
Galip Gelmek İçin 66
Cin İlletinden Kurtulmanın Yolu 66
Sara ve Cin Musallatından Korunmak İçin 67
Sara Hastalığı Cinden Değilse Bu Yöntem
Uygulanır 68
Bir Adamı Cin Tutsa 68
Nürolojik Vak’aya Dayalı Sara Hastaları İçin 70
Göz Ağrısı İçin Şifa 71
İhtilâm Olmamak İçin 71
Bağlı Olanı Çözmek İçin 72
Kadının Hamile Kalması İçin 73
Şirinlik İçin (Cin Şerrinden Kurtulmak) 74
Uyku Uyuyamayana Çare 74
Hatemi Hayriye 75
Bağlı Çözmek İçin 75
Kur’ân-ı Kerim'in Vefki 76
Celp, Kahriye ve Hırsızı Zararsız Hale Getirmek,
Ayrıca Tefrik İçin 77
KİTAB I EN’AM 407
Tıbben İyi Olmayan Yaralar İçin Yapılır 78
Hırsıza Çaldığını Getirtme Olayı İçin 78
Zinâ Yapan Adamı veya Kadını Men Etmek İçin. 80
Zinâ Yapan Kadın veya Erkek İçin 80
Bir Kimse Kız İstese Vermeseler 81
Kaybolan veya Kaçan Kimseyi Geri Getirmek İçin 83
Darlıktan ve Sıkıntıdan Kurtulmak İçin 84
Güzelleşmek İçin Yapılır 84
Çiçek Hastalığı İçin Yapılır 85
Çiçek Hastalığı İçin 85
İdrar Yanması Olanlar İçin 86
Diş Ağrısı İçin 1. Tertip 86
Diş Ağrısı İçin 2. Tertip 87
Sarılık İçin Yapılır 87
Sarılık İçin Yazılır 88
Karın Ağrısı İçin 88
Sarılık İçin 89
Karın Ağrısı İçin 89
Diş Ağrısının Giderilmesi 90
Göbek Ağrısının Giderilmesi 90
Göbek Ağrısı İçin Yazılır 91
Kazançlı Ticaret İçin 91
Kazançlı Ticaret İçin 92
Kazançlı Ticaret İçin 92
Süt ve Yoğurdun Kaymak Tutması İçin 93
Yağın Artması İçin 93
Nazar İçin Yapılır 94
Perileri Def Etmek İçin 94
Cin Musallatından Korunmak İçin Tılsım 95
Cin Musallatından Korunmak 95
Cin Musallatından Korunmak 96
Cinlerin Def'i 96
Musallatları Yakmak İçin 97
Arıların Gelmesi İçin 97
Arıdan Bal Almak İçin 98
Arıların Gelmesi İçin - 1 98
Arıların Gelmesi İçin - 2 99
Bereket İçin 100
Şifa İçin 101
Hayızı Söker 101
Hastayı İyileştirmek İçin 102
Sara Hastalığının Tedavisi 103
Sara Hastalığının Şifa Bulması 104
Sara Hastalığının Giderilmesi 104
Sara Hastalığının İyileşmesi İçin Yapılır 104
Sihirlenmiş Kişiyi İyileştirmek 105
Delinin Şifa Bulması 105
Rızık Celbi İçin 106
Kadının Hamile Kalması İçin 106
Güvenli Yolculuk İçin Koruma 107
Şifa Bulmak İçin 107
Korkuyu Gidermek İçin 108
Hastalık İçin Tılsım 109
Yolda Yorulmamak İçin 110
Düşmanını Hasta Etmek İçin 110
Korku İçin 111
Baş Ağrısının Giderilmesi 111
Baş Ağrısını İyileştirmek 111
Saradan Kurtulmak İçin 112

Şifa İçin 113
Rüyada İstediğini Görmek İçin 113
Bel Ağrısı İçin 115
Rüyada Hırsızı Bulmak İçin 116
Nazardan Korunmak İçin 116
Şifa ve Acirc;yetleri 117
Kötülüklerden Korunmak İçin 119
Esma-i Seba / Nazar İçin 119
Tefrik ve Ayırma İçin 120
Düşmanın veya Çok Konuşan Kişinin Dilini
Bağlamak 121
Kahır İçin 122
Hırsızı Bulma 124
Rüzgâr Esmemesi İçin 125
Gideni Getirmek İçin 125
Define Bulmak - 1 126
Define Bulmak -2 126
Define Bulmak - 3 127
Define Bulmak -4 128
Muhabbet İçin 129
Davetin Yapılması 130
Cin Daveti İçin 131
Hüddamdan Daveti İçin 132
Koruyucu Zırh Budur 133
Zırh Koruma, Heybet ve Başarı 134
Meleklerin Koruma Duası 134
Bütün Her Şey İçin Yazılacak Vefkler 135
Cinli Adamlara Takılacak Vefkler 136
Enam Sûresinin Vefki 136
Cin, Peri ve İnsan Nazarından Korunma 137
Yâsîn-i Şerif Vefki 137
ve Acirc;yete’l Kürsî’nin Vefki 138
Nasr (İzacae) Sûresinin Vefki 138
Kadir Sûresinin Vefki 138
Esmâü'l Hüsnâ’nın Vefki 139
Yâsîn-i Şerif'in Diğer Vefki 139
Cinler Bir Adama Tasallut Etse Kurtulmak İçin
Taşınacak Vefk 140
Fetih Sûresi Vefki 140
Fatiha Sûresi Vefki ?. 140
Gideni Getirmek İçin 141
Sevdiğine Bunu İçir 144
Sevdiğini Getirme İçin Okunur 144
Düşmana Karşı Okunacak Dua 146
Bir Kimse Düşman Elinden Çok Çekse 147
Düşman İçin 147
Mahbubu Getirme 148
Diğer Bakla Terkibi Şöyledir 148
Her Derde Deva Reçete 150
Cin Musallatından Kurtulmanın Yolu 152
Hacet (İhtiyaç) İçin 153
Hacet Duası 155
Düşmanı Kahretmek İçin 156
İktidarsızlığa Büyük Şifa 157
Rızık İçin Okunmalıdır 158
Kahır İçin Okunur 158
Zulmeden Kimseye Yapılır 159
Zalimden Korkma 160
Düşmana Zarar Vermek İçin 161
Tırnağa Yazıyla Muhabbet 161
Celp, Teshir ve Zenginlik İçin 162
Celp ve Teshir 165
Kişiye Göre Vefk Yapma 167
Bir Kızı Sevsen Ama Ailesi Vermeyecek Olursa...170 Nar i Vefkler 171
Tabiatı Ateş Olan Kişinin Muhabbet Vefkleri 171
Su Tabiatlı Şifa Vefki 172
Nari Tabiatlı Hayır Vefki 172
Hava Tabiatlı Hayır Vefki 173
Havai Hali Vefki 173
Toprak Hali Vefki 173
Hava Mizaçlı Muhabbet Vefki 174
Hava-i Hali el-Vasıt 175
Vefk Kaidesi 176
Üçlü Hali Vasıt Vefkin Kaidesi 176
Celp, Yanma Getirme 177
Fakirlikten Kurtulmak İçin (Fetih Sûresi
Çalışması) 177
Vakıa Sûresi ile Şifa ve Kurtuluş 186
Kilit ve Kapı Açmak İçin Okunur 194
İhlâs-ı Şerif ile İstediğine Kavuşmak 194
Muhabbet İçin Üzerinde Taşınacaktır 196
Huddam Heveslisinin Bunu Bilmesi Gerekir 196
Fatiha Sûresi Havası ve Esrarı 198
Zalimin Uykusunu Bağlamak İçin 198
Çocuk Yatağa İşiyorsa 198
Evlilikte Nasıl Geçeceğine Dair Tahminler 199
Evlilik Nasıl Geçeceğine Dair Başka Bir Tertip ...200 Evine Geç Gelenler İçin 201
Sidiği Tutulan İçin 201
412 Şefik bin Yakub el-İskilifi
Tüm Belâlardan Korunmak İçin 202
Muhabbet 203
Karınca Daveti 204
Hayat - Memat 205
Muhabbet İçin Yapılır 205
Sancı İçin 206
Her Derde Şifa 206
Baş Ağrısının Geçmesi İçin 207
Dili Tutulan Kimsenin Kurtarılması 207
Kâlp Gözünün Açılması İçin 208
Kelliğin Gecikmesi, Saç İçin 208
Devam-ı Memuriyet 210
Muhabbet İçin Cin Sûresi Okunur 211
Hırsızı Bulma 213
Mayasıl ve Hemoroit İçin 214
Celp İçin Daveti Kebir 214
Terkipleri Okuma Şekli 215
Çalman Malın Bulunması 221
Cinleri Görebilmek İçin Yöntem 222
Hacet İstemek 222
Celp İçin 223
Gülsuyu ile Muhabbet Celbi 224
Muhabbet İçin 224
İhlâs-ı Şerif in Vefki 228
Hastalıkların Tedavi Yöntemleri 229
Kadının Çocuğu Olması İçin Yapılacak Yöntem ..229
Bazı Esmaların Verdiği Şifa 230
Muhabbet İçin Yeni Bir Yöntem 231
Muhabbet İçin 232
Muhabbete Çağırmak İçin Yeni Bir Yol 234
KİTAB I EN AM 413
İhtilâmdan Kurtulmak 235
Her Nüshaya Yazılan Tılsım 235
Kahır İçin 236
Kudur Duasının Esrarı - Havassı 236
Muhabbet İçin 239
Hırsızı Bulmak İçin 240
Çok Kuvvetli Bir Celp 241
Bağlı Kimseyi Çözmek İçin 242
Gideni Geri Çevirme 242
Sihir, Nazar, Cin, Periden Kurtulmak İçin 243
Korunma İçin Hamail 245
Uyumak İçin 246
Celp İçin Vefk (Fatiha) 247
Cinlenmiş Hastayı Kurtarmak İçin 248
Düşmanı Kahır İçin 249
Aile Muhabbeti İçin 249
Muhabbet İçin 250
Muradı Hâsıl Olması İçin 253
Eşler Arasında Sevgi Terkipleri 254
Muhabbet İçin 254
Tefrik 255
Kadının veya Kızın Kendini Şirin Göstermesi 255
Cin, Peri, İnsan Şerrinden Korunma Yolları 256
Bağlıyı Açmak İçin 259
Göğüs Ağrısı İçin 262
Hayalet Görenler İçin 263
Göz Ağrısı İçin 264
Bir Kimsenin Dili Tutulsa 265
Bir Kimsenin Dişi ve Kulağı Ağrırsa 266
Sara İçin 266
Rüyada İstediğini Görmek İçin 267
Celp Muhabbet 269
Beduh Duası ve Vefki ile Celp, Muhabbet 273
Celp ve Muhabbet, Sümme Enzele ve Acirc;yetinin
Şerhi 277
İhlâs-ı Şerif’in Daveti ve Hüddamı 286
İhlâs-ı Şerif’in Riyazet Şekli 288
Sara Hastasının Krize Sokup Cinni Getirmek
İçin 290
Padişah ve Zalimden Korkulursa 291
Sara İçin 291
Birine Musallat Olanı Söylemek 293
Bağlı Kimseyi Çözmek 293
Bağlı Kimseyi Çözmenin İkinci Yolu 294
Define - 1 294
Define - 2 294
Define - 3 (Üzerinde define olan binayı kaydırma) 295
Define - 4 (Malın üzerindeki sıkıntıları kaldırmak) 295
Daveti Kübranm Hassaları 296
Daveti Kübranm Hatimi 296
Diğer Define Bulma Yöntemi 301
Define Üzerindeki Cinleri Def Etmek 302
Diğer Define Bulma Yöntemi 304
Kaybolan Nesneyi Bulma 304
Günlerin Mübarek Korumaları ve Tılsımları 309
Saralı Hasta Tedavisi 310
Sara İlletinden Kurtulması İçin Yapılır 311
Seb’asebi Kübra Daveti Hakkında Bir Açıklama .312
Düşmanı Yenmek İçin 315
Define Aramada Yeni Bir Yöntem 315
Mendel 315
Hüddam Elde Etmek 318
Mazar Daveti ile İstihare 320
Yumurta ile Celp ve Teshir 321
Celp 321
Sara Hastaları İçin Yapılır 323
Cünnetü’l Esmâ 329
Cünnetü’l Esmâ’mn Şerhi 330
Kulunç Tedavisi İçin 334
Kul Uhiye Daveti (Muhabbet İçin) 335
İnşirah Sûresi ile Gam, Keder İzalesi 339
Hz. Muhammed (s.a.v.)’i Rüyada Görmek İçin....344
Her Şeyden Korunma Duası 345
Ömrün Uzun Olması ve Son Nefeste İmanla Gitmek İçin 346
Hırsızın Çaldığını Geri Getirmesi İçin Dua 347
Kabir Azabından Korunmak İçin Dua 348
Burun Kanaması İçin 349
Muhabbet İçin Yedirme Çalışması 349
Bağlı Çözmek İçin 350
Sara İçin Bir Tedavi Yöntemi 351
Dil Bağlamak İçin 351
Bağlı Kimsenin Bağını Çözmek İçin Yapılır 352
Ağzı, Yüzü, Gözü Eğilen Kimse İçin 352
Çocuk Uyumazsa 353
Eşlerin Birbirlerini Sevmesi İçin Yapılır 354
Sancı ve Yel İçin Uygulama 354
Kulunç İçin 355
Koyun - Keçi Kırışla 356
Bel Ağrısı İçin 356
Celp ve Muhabbet (Kef okuması ile) 357
Eşler Arasında Muhabbet, Sıkıntı Varsa 358
Bağlı Çözmek İçin Bir Başka Yöntem 359
Şer - Zulüm - Şiddetten Kurtuluş 360
Büyüklerin Yanma Girerken Okunacak 364
Hacet İçin Bir Uygulama 365
Muhabbet İçin Yapılır 365
Mühim Bir Hacet İçin 365
Hastalığın İyileşmesi İçin 366
Eşlerin Birbirini Sevmesi 367
Muhabbet İçin 368
Karı ve Koca İçin 368
Muhabbet İçin 369
Muhabbet İçin 370
Kızı İstemeye Giden Kimseye Zorluk Çıkarana
Karşı Yapılacak Yöntem 371
Kız İstemek İçin Yapılacak Yöntem 372
Bağlı Çözmek İçin 373
Bağlı Kimseyi Çözmek 374
ve Acirc;şıklık İçin 375
Tefrik İçin 375
ve Acirc;şıklık İçin 376
Berheteyyin Keririn Duası Budur 380
Ümmü Sübyan Duası - Çocuk Zayi Eden
Kadınlar İçin 395
İçki ve Her Türlü Kötü Huydan Kurtarmak İçin .399
Allah’a Son Dua 400

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.