Kuran ve Hadis Rehberliğinde Dua Kitabı - Salim Akarsu (T28200)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €38,73
İndirimli : €22,78  + KDV
KDV Dahil : €27,11
15
:

Kuran ve Hadis Rehberliğinde Dua Kitabı - Salim AkarsuÜrün Özellikleri :

  • Yayınevi : Furkan Neşriyat
  • Yazar : Salim Akarsu
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı :471
  • Dil :Türkçe
  • Ebat : 16,5 X 24 cm
  • Ağırlık : 550 gr
  • Barkod : 9786258127041
ÖNSÖZ


Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdulillâhi Rabbil’âlemîn. Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed
“Ey iman edenler! Davranışlarınızı gözden geçirin! Kendinize göre değil emrettiği şekilde Allah’a iman edin!” (Nisa sûresi 136) âyeti ile Allâhu Teâlâ, yaşam tarzımızı iman ölçülerine göre gözden geçirerek davranışlarımızı muhasebe etmemizi yani iman tazelememizi emir buyurmuştur. Zira meşguliyetleri sebebiyle insan, gaflete dalmaya ve inanıcının gereklerinden uzaklaşmaya meyillidir. Biz de bu kitabımızda, inancımızın temelini oluşturan âyet ve hadisleri dua şekline getirerek hem iman tazelemeye vesile olmaya çalıştık. Hem de din ile ilgili bilinmesi gerekenleri dua ile hatırlatmaya çalıştık.
Kitabımız dört bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümdeki dualar, günlük hayatımızda ve yıl boyunca ihtiyaç duyduğumuz konularla alakalı yapılabilecek dualardır.
İkinci bölümdeki dualar, Kur’ân âyetlerine göre yapılabilecek dualardır. Bu bölüm, kendi çocuklarını diri diri toprağa gömenleri karıncaya bile basmaktan kaçınan kimseler haline getirirken Allâhu Teâlâ’nın kullandığı eğitim sıralamasını göstermek için sûrelerin iniş sırasına göre hazırlandı. Böyle bir bölüm hazırlamaktaki amaç, âyetlere göre istenmesi gereken asgari şeyleri hatırlatmaya çalışmaktır.
Üçüncü bölümdeki dualar, iman edip gereklerini yerine getirmemiz gereken temel konularla ilgilidir. Böyle bir bölüm hazırlamaktaki amaç, imanın temel konuları ile ilgili bilinmesi gerekenleri aynı başlık altında hatırlatmaya çalışmaktır. Burada kullandığımız cümlelerin yanına ilgili âyet ve hadisi de yazdık. Böylece ihtiyaç halinde onlara bakılarak istenmesi gereken şeyin doğruluğu teyit edilebilir. Bu bölüm, özellikle çocuklar için çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Zira bu bölümdeki duaları okuyan ya da dinleyen bir çocuk, en azından o konu ile ilgili bilmesi gerekenlerden haberdar olmuş olacaktır.
Dördüncü bölümdeki dualar, Kur’ân ve hadislerde geçen dualardır. Allâh ve Rasûlünün öğrettiği dualar olması sebebiyle en kabul gören dualar, bu dualardır. Bundan dolayı bu duaların ezberlenip günlük hayatta kullanılmasında fayda vardır.
Bu kitabın hazırlanmasındaki diğer bir amaç, dua metodunu kullanarak çocuk eğitimine destek vermektir. Zira dua ile tekrar edilen konular, bilinç altına yerleşir ve düşünce sisteminin şekillenmesini sağlar. Hayatındaki birçok konuyu kişi, çocukluk döneminde öğrendiği özellikle de ezberlediği fikirler üzerinden şekillendirir. Bundan dolayı anne baba, büyüdüğü zaman çocuğunda görmek istediği davranışların temel fikirlerini çocukken çocuğa ezberletmeyi hedeflemelidir.
Dua, fikir ezberletmede etkili bir araçtır. Zira, istemek şeklindeki fikri tekrar etmek insanı rahatsız etmez. Rahatsız olmadığı için kişi, fikri-bilgiyi devamlı tekrar etmekten bıkmaz. Devamlı tekrar ettikçe de fikir bilinçaltına yerleşir. Böylece fikri benimser.
Dua ile bilgi öğretme metodu, anne baba için uygulanabilir bir metottur. Zira, bu metodu uygulamak için günlük beş dakika zaman ayırmak yeterlidir.
Bu kitaptaki duaları çocuğuna öğretebilen ya da dinletebilen bir anne baba, Allâhu Teâlâ’nın emirlerinin tamamından çocuğunu inşallah haberdar etmiş olacaktır.
Bu kitap ile ulaşmak istediğimiz asgari hedef, imtihanı başarmak için ge¬rekli bilgilerden ve istenmesi gerekenlerden kişiyi haberdar etmektir.
Dua ile ilgili bazı hatırlatmalar:
1.Dua, imtihan maddelerimizdendir. İhtiyaç hasıl olduğu zaman o konu ile ilgili duayı yapanlar, dua imtihanını kazanacaktır. Kendini kendine yeterli gördüğü için ya da tembelliğinden dolayı ya da ehemmiyet vermediği için ya da Allâh’tan ümidini kestiği için dua etmeyenler ise, bu imtihanı kaybedecektir. Bundan dolayı dua, karşılığını dünyada almak için değil imtihanı kazanmak için yapılmalıdır.
2.Dua, bir vazife ve ibadettir: Dua, namaz gibi bir ibadettir. İstenilen şeylerin gerçekleşmesi için değil, vakti geldiği için yapılması gereken bir vazifedir. İnsan bu dünyaya, imtihanın gereği olan vazifeleri yerine getirmek için gelmiştir. Bu vazifelerinden biri de vakti geldiğinde dua etmektir. Nasıl ki ezan, namaz ibadetinin habercisidir. Başa gelen musibet ya da ortaya çıkan ihtiyaç da dua vaktinin geldiğinin habercisidir. Bu vakit geldiğinde yapması gereken duayı ya¬pan vazifesini yerine getirip ibadetini yapmış olur. Yapmayan ise vazifesini yerine getirmemiş, dolayısıyla dua imtihanını kaybetmiş olur.
Unutulmamalıdır ki, kul dua etse de etmese de Allâhu Teâlâ vaad ettiği dünyalık rızkı kuluna ulaştıracaktır. Dua ederek rızkını talep eden kişi, ihtiyacının giderilmesi ile birlikte vazifesini yerine getirip sevapta kazanmış olacaktır.
3.Dua, öğrenme vazifesini yerine getirip getirmediğimizin ispatıdır. Diğer varlıklardan farklı olarak Allâhu Teâlâ insanlara ve cinlere, öğrenilmesi gerekenleri öğrenme emri vermiştir. (Alak sûresi 1) Yaptığı dua ile kişi, neyi ne kadar öğrendiğini ispat etmiş olur. Zira bilmeyen ve ihtiyacının farkında olmayan kişi onu isteyemez.
4.Dua, acizliğimizin farkında olduğumuzun ispatıdır. İnsan, kendini kendine yeterli görüp kibirlendiği için rahmetten kovulan şeytan gibi olmadığını, acziyetinin farkında olduğunu, en basit ihtiyacını bile gidermek için Allâhu Teâlâ’ya muhtaç olduğunu ve O yardım etmediği sürece hiçbir şey yapamayacağının farkında olduğunu ispat etmek için dua eder. Bundan dolayı Peygamber efen¬dimiz sallallâhu aleyhi ve sellem “kaybolan ayakkabınızın bağını bile Allâhu Teâlâ’dan isteyin” emrini vermiştir. Öyle ise insan, her türlü ihtiyacını Allâhu Teâlâ’dan isteme¬lidir. Zira istemediği her konu, o konuyla ilgili Allâhu Teâlâ’ya muhtaç olmadığı ma¬nasına gelir ki bu büyük bir küstahlık ve kibirdir.
5.Dua, kişinin ne kadar şuurlu olduğunun ispatıdır. Allâhu Teâlâ, şuurlu olsun diye insana akıl ve muhakeme kabiliyeti vermiştir. Dua eden kişi, sorumluluğunun farkında olduğunu ispat eder. Bunun için şuurlu bir kul olduğunu ispat etmek steyen kişi, her türlü ihtiyacını tespit edip Allâhu Teâlâ’dan istemelidir.
6.Dua, kişinin kalitesini ortaya koyup kendini Rabbine ispatlamasıdır, insanın kendini ispatlaması gereken yegâne varlık Allâh u Teâlâ’dır. Çünkü insanın dünya ve ahiret hayatının nasıl olacağına karar veren O’dur. İnsanın kalitesini ispat eden ilk şey ise istekleridir. Zira istenen şeyler, kişinin ideallerini ve ihtiyaçlarının ne kadar farkında olduğunu ispat eder. İdealler ve farkındalık ise, kişinin kalitesinin göstergesidir. Bundan dolayı Allâh u Teâlâ “Duanıza göre size değer vereceğim!” buyurmuştur. Öyle ise insan, kaliteli dua yaparak kendini Allâhu Teâlâ’ya ispatlamalıdır.
7.Dua, nefis terbiyesinde en etkili metotlardandır. Zira insan dua edebilmek için öncelikle dua etmesi gerekenleri öğrenir. Öğrendikten sonra devamlı tekrar eder. Devamlı tekrar etmesi sonucunda vicdanı ve nefsi istediği şeyleri kabullenir. Kabullenince yapmaya gayret eder. Alışkanlık kazanır. Gaflete düşmez. Şeytan ve nefse aldanmaz. Böylece istikrar elde ederek son nefesine kadar o alışkanlıklar ile ömrünü sürdürmüş olur. Bu imkanları sağlaması sebebiyle dua, etkili bir eğitim metodudur.
8.Dua, isteme arzusu ile insanı eğitmektir. Zira insanların çoğu vazifelerden ve vazifesinin dikte edilmesinden hoşlanmaz. Ancak istemeyi sever. İsteyeceği şeyi gönlüne yerleştirir. Böylece kabullenir. Tekrar ede ede uygulamaya karar verir. Zamanla onu, hayatının bir parçası haline getirir. Böylece kişi, isteme duygusu kullanılarak eğitilmiş olur.
9.Dua, muhasebedir. Duada söylenen konular kişinin “Bunları istiyorum ama yapıyor muyum?” diyerek kendini muhasebe etmesine vesile olur.
10.Dua, şeytanın oyunlarına karşı uyanık olmak için gereklidir. Şeytan, insanı doğru yoldan çıkarmak için son nefese kadar gayret eder. Buna karşı alınacak tedbir ise, her an uyanık olmaktır. Devamlı yapılan dua, bu uyanıklığı sağlar. Bundan dolayı insan, aynı duaları ve zikirleri ve Kur’ân âyetlerini tekrar tekrar söylemekle mükellef tutulmuştur.
11.Bütün kâinatı bir arada idare eden olduğu için Allâhu Teâlâ’nın dualara icabet şekli farklı farklıdır. Eğer genel işleyişe zarar vermeyecek ve kulu hakkında hayırlı olacaksa, istenilen şeyi aynen vermektedir. Genel işleyişe zarar verecekse farklı şekilde vermektedir. Bazen de istenilen şeyin karşılığını ahirete bırakmaktadır. Bundan dolayı insan isterken “Allâhım, hakkımda hayırlı ise ver” demeli, duasının karşılığını görmediği zaman da “duam kabul olmadı” dememeli “hayırlısı böyleymiş” deyip tevekkül etmelidir. Zira takdir edilene itimat etmek te imtihan konusudur. Takdir edilene razı olanlar bu imtihanı kazanacak, razı olmayıp isyan edenler ya da ümitsizliğe düşüp duayı terk edenler ise imtihanı kaybedecektir. Unutmamak lazım ki, önemli olan duanın kabulü değildir. Dua edip etmediğimizdir. Zira dua edenler ahirette kazanacak, etmeyenler ise kaybedecektir.
Cennet ucuz değildir. Yapılması gerekenler de az değildir. Bu sebepten dolayı dua kitabımız uzun oldu. Bu kitap yapılması gerekenleri çok gösterip insanı ümitsizliğe sevk etmek için değil, en azından ömrümüzde bir kere dahi olsa yapılması gerekenleri Allah u Teâlâ’dan istemiş olup sorumluluğumuzun farkında olduğumuzu ispat etmek ve dualarımızı vesile edip ahirette af dilenmek için hazırlandı.
Tavsiyemiz, kitaptaki duaların peş peşe değil peyderpey okunmasıdır. Böylece her dua içe sindirilmiş olur. Ve hedeflenen öğrenme ve iman tazeleme de gerçekleştirilmiş olur. Peş peşe okumak, yılgınlığa ve fikri dağınıklığına sebebiyet verebilir.
Kitabımız geniş kapsamlı bir kitap olduğu için hatalarımız olmuştur. Kitabımızla alakalı yorum ve tavsiyelerinizi [email protected] adresine yazarsanız inşâallâh daha iyi çalışmaların yapılmasına vesile olmuş olursunuz.
Okuma problemi olanlar için dua kitabımızın sesli halini de hazırladık.
Böylece dinleterek te amaca ulaşılabilir. Kitabımızdaki duaların sesli halini www. akarsukitapevi.org sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Allâh u Teâlâ kitabımızı, imanımızın artmasına ve imanlı nesillerin yetişmesine vesile eylesin. Bu kitaptaki dualarımızı hakkımızda hayırlı ise kabul buyursun! Âmin!
Salim Akarsu  - 17.03.2022


İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 11
1.Allâhu Teâlâ’nın isimleri ile dua... 15
2.Allah sevgisi ile ilgili dua 30
3.Allâhu Teâlâ’nın haklan ile ilgili dua 32
4.Hamd edilecekler 33
5.Tövbe ve istiğfar duası 36
6.Namaz sonu duası 44
7.Yâsin-i şerif duası 49
8.Hatim duası 52
9.Nikah duası 59
10.Çocuk Doğunca yapılacak dua.. 60
11.Hastalık zamanı yapılacak dua. 61
12.Sıkıntı zamanı yapılacak dua.... 63
13.Nazar ve büyü ile ilgili dua 64
14.Cenaze duası 65
15.Rızık ile ilgili dua 67
16.Borçlular için dua 69
17.İstihare duası 70
18.Sabah kalkınca yapılacak dua.. 71
19.Elbise giyerken yapılacak dua ..71
20.Sokağa çıkınca yapılacak dua ..72
21.Okulda yapılacak dua 72
22.Kitap okurken yapılacak dua.... 73
23.Yemek duası 73
24.Yatarken yapılacak dua 74
25.Yolculuğa çıkarken yapılacak dua.. 74
26.Aşure duası 75
27.Mevlid kandili duası 76
28.Üç aylar başlangıcı duası 77
29.Regâib gecesi duası 77
30.Miraç gecesi duası 79
31.Beraat gecesi duası 82
32.Ramazan ayı duası 84
33.Sahur duası 86
34.İftar duası 86
35.Kadir gecesi duası 87
36.Arefe günü duası 89
37.Ramazan bayramı duası 89
38.Kurban bayramı duası 90
39.Doğum günü-yıl başı duası 92
KUR’ÂN SÛRELERİNE GÖRE DUALAR 93
1.Alak sûresi 94
2.Kalem sûresi 95
3.Müzzemmil sûresi 97
4.Müddessir sûresi 98
5.Fatiha sûresi 100
6.Tebbet sûresi 101
7.Tekvîr sûresi 101
8.A’lâ sûresi 102
9.Leyi sûresi 102
10.Fecr sûresi 103
11.Duhâ sûresi 104
12.İnşirah sûresi 104
13.Asr sûresi 104
14.Âdiyât sûresi 104
15.Kevser sûresi 105
16.Tekâsür sûresi 105
17.Mâûn sûresi 105
18.Kâfirûn sûresi 105
19.Fil sûresi 106
20.Felak sûresi 106
21.Nâs sûresi 106
22.İhlas sûresi 106
23.Necm sûresi 106
24.Abese sûresi 108
25.Kadir sûresi 109
26.Şems sûresi 109
27.Burûc sûresi 109
28.Tîn sûresi 110
29.Kureyş sûresi 110
30.Karia sûresi 110
31.Kıyamet sûresi 110
32.Hümeze sûresi 111
33.Mürselât sûresi 111
34.Kâf sûresi 112
35.Beled sûresi 113
36.Tarık sûresi 113
37.Kamer sûresi 114
38.Sâd sûresi 115
39.A’raf sûresi 118
40.Cin sûresi 125
41.Yâsîn sûresi 126
42.Furkan sûresi 129
43.Fâtır sûresi 132
44.Meryem sûresi 134
45.Tâhâ sûresi 136
46.Vakıa sûresi 140
47.Şuara sûresi 141
48.Nemi sûresi 144
49.Kasas sûresi 146
50.İsrâ sûresi 150
51.Yunus sûresi 154
52.Hûd sûresi 157
53.Yusuf sûresi 160
54.Hicr sûresi 163
55.En’am sûresi 166
56.Saffât sûresi 173
57.Lokman sûresi 176
58.Sebe sûresi 177
59.Zümer sûresi 179
60.Mü’min sûresi 183
61.Fussilet sûresi 186
62.Şûra sûresi 188
63.Zuhruf sûresi 190
64.Duhan sûresi 192
65.Câsiye sûresi 192
66.Ahkaf sûresi 194
67.Zariyat sûresi 195
68.Gâşiye sûresi 197
69.Kehf sûresi 197
70.Nahl sûresi 200
71.Nuh sûresi 205
72.İbrahim sûresi 206
73.Enbiyâ sûresi 208
74.Müminûn sûresi 211
75.Secde sûresi 213
76.Tur sûresi 214
77.Mülk sûresi 215
78.El hâkka sûresi 215
79.Meâric sûresi 216
80.Nebe sûresi 217
81.Nâziât sûresi 217
82.İnfitâr sûresi 218
83.İnşikâk sûresi 218
84.Rum sûresi 219
85.Ankebut sûresi 221
86.Mutaffifin sûresi 224
87.Râ’d sûresi 224
88.Fiacc sûresi 226
89.Rahman sûresi 230
90.İnsan sûresi 230
91.Zilzal sûresi 231
92.Bakara sûresi 231
93.Enfal sûresi 248
94.Âl-i İmrân sûresi 252
95.Haşr sûresi 261
96.Cuma sûresi 263
97.Ahzab sûresi 263
98.Nisa sûresi 266
99.Muhammed sûresi 274
100.Talak sûresi 276
101.Beyyine sûresi 276
102.Nur sûresi 277
103.Münafikun sûresi 280
104.Mücadele sûresi 281
105.Hucurat sûresi 281
106.Tahrim sûresi 283
107.Tegâbun sûresi 284
108.Saff sûresi 285
109.Fetih sûresi 286
110.Maide sûresi 287
111.Mümtehine sûresi 294
112.Hadid sûresi 296
113.Tevbe sûresi 295
114.Nasr sûresi 301
İMAN EĞİTİMİ 302
1.Mümin olma duası 302
2.Müslüman olma duası 303
3.İmtihan ile ilgili dua 303
4.Kulluk ile ilgili dua 305
5.Peygamberlere iman duası 306
6.Peygamber efendimizmin hakları. 308
7.Peygamber sav’in hayatı ile ilgili dua 308
8.Peygamberimiz (sav) bir günü . 312
9.Kitaplara iman duası 314
10.Meleklere iman duası 316
11.Ahirete iman duası 316
12.Dünya ile ilgili dua 319
13.Kadere iman duası 321
14.Miras ile ilgili dua 322
15.Ölüm ile ilgili dua 323
16.Kabir ile ilgili dua 324
17.Mahşer günü ile ilgili dua 325
18.Cennet ile ilgili dua 326
19.Cehennem ile ilgili dua 329
20.İlim ile ilgili dua 232
21.Ayetler ve sünnetler ile ilgili dua 335
22.Besmele ile ilgili dua 335
23.Şeytan ile ilgili dua 336
24.Eûzübillâhimineşşeytânirracîm .340
25.Nefsin hakları 340
26.Nefis ile ilgili dua 340
27.Hamd etmek ile ilgili dua 342
28.Subhânallâh ile ilgili dua 342
29.Allâhu ekber ile ilgili dua 343
30.Zikir çekmek ile ilgili dua 343
31.Salavat ile ilgili dua 344
32.Müezzinlik ve ezan ile ilgili dua 344
33.İmamlık ile ilgili dua 344
34.Liderlik ile ilgili dua 345
35.Özür dilemek ile ilgili dua 345
36.Okuma-öğrenme ile ilgili dua..345
37.Kur’ân okumak-Arapça öğrenmek 346
38.Merak etme ile ilgili dua 347
39.Alışkanlıklar ile ilgili dua 347
40.Tefekkür-düşünme ile ilgili dua 348
41.Niyet ile ilgili dua 349
42.Hedef edinme ile ilgili dua 349
43.Karar verme ve istişare ile ilgili dua .350
44.Roller ve sorumluluk ile ilgili dua 350
45.Erkeklik rolü ile ilgili dua 351
46.Kadınlık rolü ile ilgili dua 351
47.Aile ile ilgili dua 352
48.Anne hakkı ile ilgili dua 353
49.Annelik rolü ile ilgili dua 353
50.Baba hakkı ile ilgili dua 354
51.Babalık rolü ile ilgili dua 354
52.Anne baba ile ilgili dua 355
53.Dua etmek ile ilgili dua 355
54.Sağlık ile ilgili dua 357
55.Tıp ile ilgili dua 358
56.Hacamat ile ilgili dua 358
57.Temizlik ile ilgili dua 359
58.Abdest ile ilgili dua 359
59.İbadetler ile ilgili dua 360
60.Namaz ile ilgili dua 360
61.Cuma namazı ile ilgili dua 362
62.Ezan ve müezzin ile ilgili dua... 362
63.Oruçla ilgili dua 363
64.Zekât ile ilgili dua 365
65.Hac ile ilgili dua 367
66.Kurban ve Kurban Bayramı dua 368
67.Nafile ibadetler ile ilgili dua 370
68.Çocukluk ve buluğ çağı ile ilgili dua 370
69.Tedbirli olmak ile ilgili dua 371
70.Hak-Kul hakkı ile ilgili dua 372
71.Uhuvvet ve Fitne ile ilgili dua..373
72.Selam vermek ile ilgili dua 375
73.İnşâallâh ile ilgili dua 375
74.Tevekkül ve tebessüm ile ilgili dua375
75.Hilim ve hoşgörü ile ilgili dua.. 376
76.Güzel konuşmak ile ilgili dua... 377
77.Sevap ile ilgili dua 378
78.Yemek adabı ile ilgili dua 379
79.Uyku adabı ile ilgili dua 379
80.Tuvalet adabı ile ilgili dua 380
81.Teheccüd ile ilgili dua 380
82.Yardımsever olmakla ilgili dua. 381
83.İmtihan ile ilgili dua 381
84.Tercihler ve basiret ile ilgili dua 384
85.Tebliğ ile ilgili dua 384
86.İşar hasleti ile ilgili dua 388
87.Allâh’a götürülecek hediyeler..388
88.Aldanmak ile ilgili dua 388
89.Kendini geliştirmek ile ilgili dua.389
90.Eser bırakmak ile ilgili dua 389
91.Sadaka vermek ile ilgili dua.... 390
92.Hayatı verimli değerlendirmek 391
93.Kalp ve vicdan ile ilgili dua 391
94.Akıl ile ilgili dua 393
95.Selam vermek ile ilgili dua 395
96.Temiz olmak ile ilgili dua 395
97.Edepli-hayâlı olmak ile ilgili dua 396
98.Güvenilir olmak ile ilgili dua ... 397
99.Doğru olmak ile ilgili dua 397
100.Hakkı savunmak ile ilgili dua 397
101.İstikrarlı olmak ile ilgili dua ...398
102.Ümitvar olmak ile ilgili dua...398
103.Sorumluluk ile ilgili dua 398
104.Sabırla ilgili dua 400
105.Dünyaya bağlanmak ile ilgili dua400
106.Salih amel ile ilgili dua 401
107.Zamanı kullanmak ile ilgili dua .401
108.Rüya ile ilgili dua 402
109.Hediyeleşmek ile ilgili dua.... 402
110.Mübalağa ile ilgili dua 402
111.Münakaşa ile ilgili dua 402
112.Yetimler ile ilgili dua 403
113.Evlilik ile ilgili dua 403
114.Hanımlık-kadınlık rolü ile ilgili dua 406
115.Kocalık rolü ile ilgili dua 407
116.Çocukları eğitmek ile ilgili dua.. 408
117.Çocuk hakkı ile ilgili dua 409
118.Çocuk yetiştirmek ile ilgili dua .410
119.Gençlik ile ilgili dua 412
120.İhtiyarlık ile ilgili dua 412
121.Namusu korumak ve hayâ ... 413
122.Boşanmak ile ilgili dua 413
123.Akraba hakkı ile ilgili dua 414
124.Komşuluk hakkı ile ilgili dua . 415
125.Muhasebe etmek ile ilgili dua 415
126.İstişare ile ilgili dua 416
127.Huylar ile ilgili dua 416
128.Saygı ile ilgili dua 417
129.Mutlu olmak ile ilgili dua 418
130.Sevgi ile ilgili dua 418
131.Aşk ile ilgili dua 419
132.Empati ile ilgili dua 419
133.Zan ile ilgili dua 419
134.Hüsnü zan ve sui zan ile ilgili dua419
135.Halim-Hoşgörü olmak ile ilgili dua 420
136.Teşekkür etmek ile ilgili dua.. 420
137.Adil olmak ile ilgili dua 420
138.İhtiyaçlar-hırs-açgözlülük 421
139.Rızık-ticaret-kazanç ile ilgili dua 421
140.Müslüman olmayana özenmek 422
141.İstiğfar ve tövbe etmek ile 423
142.Günahlar ile ilgili dua 424
143.Şirk koşmak ile ilgili dua 426
144.Yalan-aldatma ile ilgili dua.... 427
145.Kalp kırmak ile ilgili dua 428
146.Gıybet ile ilgili dua 428
147.Ayıp araştırmak ile ilgili dua.. 428
148.Gülmek ve güldürmekle ilgili dua 429
149.İftira ile ilgili dua 429
150.Fitne ile ilgili dua 429
151.İhanet ile ilgili dua 430
152.Sırra sahip çıkmak 430
153.Savaşmak ile ilgili dua 431
154.Dövmek ile ilgili dua 432
155.Faiz ile ilgili dua 433
156.Stokçuluk ile ilgili dua 433
157.Kahinlik ile ilgili dua 433
158.Sihir ve büyü ile ilgili dua 434
159.Şans oyunları-Kumar ile ilgili dua434
160.Gösteriş-riya ile ilgili dua 434
161.Altın takmak ve ipek giymek. 435
162.Bid’atlarla ilgili dua 435
163.İsraf ile ilgili dua 435
164.Kibir ve mütevazı olmak 436
165.Dövme yapmak-peruk-saç ektirmek ve estetik ile ilgili dua 437
166.Zina ile ilgili dua 437
167.Hırsızlık ile ilgili dua 438
168.İçki ile ilgili dua 439
169.Sigara ile ilgili dua 439
170.Can almak ve intihar ile ilgili dua 440
171.Acelecilik ile ilgili dua 440
172.Cesaret ve korku ile ilgili dua 441
173.Çalışkanlık-tembellik ile ilgili dua 441
174.Bencillik ile ilgili dua 442
175.Cimrilik ile ilgili dua 442
176.Haset ile ilgili dua 442
177.Zulüm ile ilgili dua 443
178.Günahlardan temizlenmek ...443
179.Kısas ile ilgili dua 443
180.Cinler ile ilgili dua 444
181.Bitkilerle ilgili dua 444
182.Hayvanlarla ilgili dua 445
183.Tercihler ile ilgili dua 446
KUR’ÂN’DA GEÇEN DUÂLAR..449 HADİSLERDE GEÇEN DUALAR..461 186. Genel korunma duası 468

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.