Mekanlar ve Olaylarıyla Hz.Muhammedin Hayatı-1673 (001455)

Fiyat : €27,89  + KDV
KDV Dahil : €33,19
Test2
15
:

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI

Yayın Tarihi2018-10-30
ISBN

9786050818864

Baskı Sayısı14. Baskı
DilTÜRKÇE
Sayfa Sayısı264
Cilt TipiKarton Kapak
Kağıt CinsiKitap Kağıdı
Boyut13.5 x 21 cm

ÖNSÖZ
Yeryüzünde hiçbir insan 0’nun(sas) kadar sıkı takip edilmemiştir.Hiç kimsenin hayatı 0’nunki(sas) kadar irdelenmemiş ve kayıt altına alınmamıştır. Tabir yerinde ise her adımı, her soluğu,
her bakışı gözlenmiş ve gelecek nesillere aktarılmak üzere hafızalara kazınmaya çalışılmıştır. Bununla yetinilmemiş ayağını bastığı her mekân, namazını kıldığı her yer, abdest aldığı ve su içtiği her kuyu altında gölgelendiği her ağaç, mukaddes bir mekân olarak korunmaya
çalışılmıştır.Bugüne kadar Hz. Muhammed’in(sas) hayatını anlatan nice eser
okuduk ve inceledik. Son derece özel olan bu yaşantıyı aklımıza yerleştirmek, örnek almak için
ezberlemeye çalıştık. Fakat 0’nun(sas) hayatı sadece olaylardan ibaret değildi.
Yaşantısının, hadiselerin cereyan ettiği mekânlar ile de yakın bir ilişkisi vardı.
Hangi olay, nasıl bir zaman diliminde nerede meydana geldi? Bunu bilmek, 0’nun(sas) hayatını öğrenmede büyük önem taşımakta idi. Mekke’den Medine’ye uzanan bu kutlu yaşamda, örnek alınacak nice tavır, bilinmesi gereken birçok olay bu topraklarda cereyan etmişti. Bizler de Hz. Muhammed’in(sas) hayatının daha iyi anlaşılabilmesi için özel bir çalışma gerçekleştirdik. Kâinatın Efendisi’nin(sas) hayatına dair hatıralarla bunların vuku bulduğu yerleri tek tek
devşirmeye çalıştık. Çalışmamızı Mekke ve Medine olarak ikiye ayırdık. Peygamber Efendimiz’in(sas) Mekke ve Medine’de yaşadığı hadiseleri bu iki farklı şehirde ayrı ayrı inceledik. Bu iki şehirdeki hadiseleri anlatırken de belirli bir gezi güzergâhı çizdik ki yarın sizler de bu güzergâh doğrultusunda bir yolculuk yapabilesiniz istedik. Eğer hadiseleri bir güzergâh değil de kronolojik sırada incelese idik, mekân merkezli hazırlanan bu çalışma, son derece karışık olacak ve oralara gittiğiniz zaman işin içinden çıkmanız zorlaşacaktı.

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


Fakat şimdi Kâinatın Efendisi’nin(sas) örnek alınması gereken hayatını, sanki Mekke ve Medine’de geziyormuşçasma rahat bir şekilde okuyacak, oralara gittiğiniz zaman da hatıralara ait mekânları elinizle koymuş gibi bulabileceksiniz.
Peki bu kitapta sadece Peygamber Efendimiz’in(sas) hayatına ait detaylar mı bulacaksınız? Elbette ki hayır. Mekke ve Medine toprakları o kadar kadim bir coğrafya ki Efendimiz’den(sas) hem öncesine hem sonrasına ait nice peygamber, sahabe, evliya, asfiya ve kıymetli zat buraya uğramış ve burada birtakım izler bırakmıştır. Hadi gelin bu kitabın içeriğini Hicaz’dan başlayarak şöyle bir özetleyelim.Hicaz, insanı neden bu kadar etkiler? Çünkü oralar İslam’ın en önemli şartlarından biri olan haccm ifa edildiği mekânlardır. Bu büyük ibadeti yapmanın huzuru vardır oralarda. Bir ibadetin yüz binlerce semere verebilme bereketine sahiptir bu topraklar. Orası yeryüzünün en eski toprakları, en eski yerleşim yerleridir. Atalanmızm izleri vardır oralarda. Hz. ve Acirc;dem(as) ile Hz. Havva’nın buluşma yeridir. Sadece tavaf alanı üzerinde 70’e yakın peygamberin kabrinin mevcut olduğu rivayet edilir. Bu seçilmiş insanların mevcudiyetleriyle şereflenen mekânlardır buralar. Bu arazide Hz. Nuh(as) yürümüş, Hz. Hud(as) devesini sürmüş, Hz. lbrahim(as) Kâbe’yi inşa etmiş, Hz. İsmail(as) avlanmış, Hz. Muhammed(sas) de tüm hayatını burada geçirmiştir. Sahabenin ömürlerini geçirdikleri, başka diyarlara i‘lâ-yı kelimetullah için hicrete niyet ettikleri yerlerdir buralar. Hz. Bilâl, işkence için kumlara burada yatırılmış, müşrikler tarafından esir edilen Ammâr bin Yasir Müslümanlar tarafından buralarda kurtarılmıştır.
Peygamber Efendimiz(sas) burada diye Selman-ı Farisîler, Veysel Karânîler buraya göç etmiş, 0(sas), "İslam’ı anlatın," emrini verdiğinde Bilâller, Halidler, Ebu Ubeyde bin Cerrahlar buradan göç etmiştir. Burası babasının üzerine deve işkembesi kondu diye Fâtıma’nm ağladığı, Ömer ve Hamza Müslüman oldu diye sahabenin sevince boğulduğu topraklardır. Ukaz, Zü’l-Mecaz, Mecenne pazarlarına tebliğ için giden ayaklar bu yollarda yorulmuş, Taif teki zulümden kurtulanlar, mağarada müşriklerin gözlerinden saklananlar yine buralarda dinlenmişlerdir örümcek, ağını buradaki mağarada örmüş, güvercin en güzel yuvasını ou mağaranın girişine yapmıştır. Dünyaya zulüm dağıtan Bizans ve Sasani’ye karşı adalet orduları buradan yürümüş; Hz. Aliler, İbn Ömer ve İbn Abbaslar burada büyümüş, Sümeyyeler, Hamzalar, Hz. Ömerler ve Hz. Osmanlar burada şehit düşmüştür.
Sadece peygamberler ve sahabeler mi? Bu koca tarihte daha nice şahitler vardır: Ömer bin Abdülaziz tüm servetini buralara harcamış, Abdullah bin Zübeyr zalimlere karşı ordularını burada toplamıştır. Halife Velid, Mehdi buraların hâdimliği için yanıp tutuşmuş, Nureddin Zengi fitne tohumlarını yine burada söndürmüştür. Selahaddin Eyyübî ve Kılıçarslan bu toprakların muhabbetiyle yandıkları halde küffara karşı kılıç sallamaktan buraları ziyaret edememiş, Şeyh Şamil gibi İslam büyükleri de buralara gelip bir daha geri dönememiştir. Kab> bin Züheyr bir mübarek hırka için dile gelip kasidesini burada söylemiş, buraların bülbülü olmayı arzulayan ve Acirc;kif de yazdıklarını, kötüye kullanılmasınlar diye buralarda imha etmiştir. Efendimiz’in(sas) Sakal-ı Şerifi tek tek bu topraklardan toplanmış, Gül-i Muhammedi tüm insanlık istifade etsin diye Sultan Ahmed tarafından tek tek cam tüplere konularak bu topraklarda dağıtılmıştır. Osmanlı’mn nice Hak âşığı sultanı hadimlik anlayışı içinde Kabe’nin örtülerini İstanbul’da hazırlatmış ve gözyaşlarıyla buralara göndermiştir. Yine onlar orada eskiyen her bir şeyi kutsal birer emanet kabul ederek başkentlerine getirtmişlerdir.
Efendimiz’i(sas) korumak uğruna açlık çeken askerlerimiz ölmemek için buraların çekirgelerini yemek zorunda kalmış, bu Mukaddes Belde’yi terk etmek zorunda bırakılan Fahreddin Paşa da kılıçlarını düşmana teslim etmeyerek bu topraklara emanet etmiştir.

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


Anlatmakla biter mi bu topraklarda cereyan eden hadiseler? Gülenler, ağlayanlar, buraların hasretiyle yananlar ve buralar uğruna canlanndan olanlar... Bugün bize düşen görev ise tüm bu yaşananları ve bir varoluşun inşa edildiği mekânları, bu topraklarda yaşayan seçkin hayatları tanımak ve yaşanan hatıraların en küçük detaylarına vâkıf olarak oraları gezmektir. Eğer bilerek ve hissederek gezebilirsek, "Oralarda bir zamanlar Efendiler Efendisi dolaşmıştı," diyecek ve ayağımızı yere basarken daha dikkatli olacağız. Bu şuurla hareket ederken kendimizi her köşe başında sahabeyle musafaha eder gibi hissedeceğiz. Oralara gittiğinizde lütfen özellikle, ikindi gölgesi çöktüğünde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî’nin beyaz mermerleri üzerinde uçuşan çekirgelerin çağrışımlarıyla Osmanlı’yı ve Fahreddin Paşa’yı hatırlamayı da ihmal etmeyiniz. Çünkü onlar sahabe ve tabimden sonra oralara en güzel hizmeti yapmış, yatırımın en kıymetlisini oralara gerçekleştirmiş ve Hâdimü’l-Haremeyn (Harem-i Şerifin hizmetçileri) olmakla her zaman gurur duymuşlardır. Oraları temizlik için kullandıkları tavus kuşu tüyünden süpürgelerin teleklerinden birkaç tüyü İstanbul’a getirtmiş ve başlarındaki sorguçlara takarak, "Biz senin evinin süpürgecileriyiz ya Rabbi!" diyerek halkın arasında öylece dolaşmışlardır.
Bu eser, hepimizin kalbinde önemli bir yeri olan Mukaddes Topraklar’ı daha iyi tanıtmak için özel olarak hazırlanmıştır. Her bir insanımız oraları bilerek ve hissederek gezsin diye düşünülmüştür. Ciddi bir araştırma gerektiren bu eser tek bir mekânda ve kısa bir sürede yazılmış değildir. Uzun araştırmalar ve sistemli bir yazım dönemi geçirmiştir. Bu eserde okuyacağınız yazılar; Türkiye, Almanya, Danimarka, İsveç, Arabistan, Suriye, Yemen, Belçika ve İsviçre’de yazılmış olup, Mukaddes Topraklar’a orada ve burada yaşayan insanlanmızm gözüyle de bakılmak istenmiştir. Tabii ki böyle çaplı bir çalışma zayıf ve liyakati sınırlı birkaç kişiye hasredilmemelidir. Üç yılı aşan bir araştırma süresi içinde, nice gönül insanı, bıkmadan usanmadan bizleri bir yerlerden bir yerlere taşımış, anlatmış, dinlemiş, araştırmış, sorgulamış ve dua etmişlerdir.
Bu yardım edenlerin büyük bir kısmı tanıdıklarımızdır. Ama en sıkıştığımız anlarda, maddi sebeplerin sukutu anında, tanımadığımız kişilerin de yardımı olmamış değildir. Bunlar da sanıyoruz oraların âşığı kişilerin duaları vesilesiyle olsa gerek. Kısacası genel olarak emeği geçen herkese desteklerinden dolayı hürmetlerimi sunmak istiyorum. Özel olarak ise, eserin hazırlanma aşamasında Türkiye’de uzun süreli bulunamamama rağmen yokluğuma sabreden kıymetli eşim ve sevgili kızıma, 60 derece hava sıcaklığında bana bıkmadan usanmadan adım adım rehberlik eden Necati Öztürk Bey’e, Medine’yi detaylarıyla tanımamı sağlayan Mehmet Altan Bey’e, özellikle bu eseri meydana getirmemde beni teşvik eden ve her türlü desteği gösteren Abdullah Aymaz Hocam’a, manevi desteğini hiçbir zaman benden esirgemeyen Şerafettin Kocaman Bey’e, Arapça eserleri benimle birlikte sabahlara kadar mütalaa eden kıymetli ilahiyatçı Selman Kuzu Bey’e ve burada ismini sayamadığım daha nice güzel insana teşekkürlerimi sunuyorum.
Önsöz

MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYATI


İÇİNDEKİLER 11
BİRİNCİ BÖLÜM MEKKE
İlk Bakış, İlk Dua 21
Hz. Hâcer Olabilmek 24
Zemzem ve Hikmetleri 25
Say’in Hikmetleri 29
Peygamber Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Yaşadıkları Ev 30
Efendimiz’in(sas> Kâbede Namaz Kıldığı Yer 33
Müzdelife’de Gece Sohbeti 34
Kâbede Geçirilen Bir Gece 35
Kâbe ve Peygamberimiz’in(sas) Eli ile Yerine Konan Hacerü’l-Esved 36
Kâbe’nin Tarihi 39
Mescid-i Haram’ın Tarihi 43
Cennet’ten Bir Emanet 50
Kâbe Yanında Yatan Bir Peygamber Hanımı ve Oğlu 52
Adım Adım Mescid-i Haramın Dış Avlusu 54
Ebu Cehil’in de Evi Orada 55
İbni Erkam’ın Evi ve İlk Günler 56
Kapılar ve Hatırlattıkları 60
Ecdat Yadigârı Ecyad 61
Güzel İnsanların Taçlandırdığı Tepe: Ebu Kubeys 62
Faziletlilerin Yemini 64
Benî Hâşim Mahallesi 65
Mekke Müzesi 67
Mekke Müzesinden Detaylar 70
Mekke Dağları ve Şahit Oldukları 74
Sahabe Evleri 76
Osmanlı’nın Mukaddes Beldelere Muhabbeti 77
Hac ve Umre Alanları 81
Peygamber Efendimiz’in(sas) Veda Haccı 84
Resul ve Nebilerle Kuşatılmış Bir Alan 85
Arafat ve Vakfe 86
Cebel-i Rahmede Osmanlı İzleri 90
Arafat’ta Hz. ve Acirc;dem ve Hz. Havva Olmak 92
Veysel Karânî de Arafat’taydı 93
Müzdelife’de Peygamber Hatıraları 94
Ebrehe’nin Fil Ordusu ve İzleri 96
Mekke Panayırlarında Onu(sas) Arıyoruz 99
Efendimiz’i(sas) Anlayamayan Ebu Leheb 101
Gönüllere Su Serpen Ecdadımız 102
Taif’in Çileli Yolları 106
Taif Dönüşü 107
Gönüllere İstikamet Kazandıran Vadi: Huneyn 108
Kalplerin Fethi Başlıyor: Hudeybiye 110
Hudeybiye Hududunda Ecdat İzleri 111
Çölün Ortasında Bir Anlaşma 113
Gerçek Fetih Kalplerin Fethiydi 114
Hudeybiye Mescidi 116
Meğer Neymiş Semure Ağacı 117
Kusvâ’yı Hatırlatan Mekke Develeri 118
İlk İşkenceler ve Ebdah Vadisi 120
Efendimiz’in(sas) Hz. Hatice ile Buluştuğu Yer 121
Bi’r-i Tuva: Peygamberi Görmüş Bir Kuyu 122
Tevazu Sultam Geliyor 123
Mekke’deki Osmanlı 125
Onları Güçlü Yapan Eğitim Seferberliğiydi 128
Yürekleri Yakan ve Gönül Ferahlatan İki Olay 129
Fitneyi Söndüren Peygamber Ferâseti 131
Seyyid Sofrasında Bir Akşam 133
Nur Dağına Doğru 135
Hicret Yolunda Bir Mağara 136
Şeytanları Taşlamak 139
Şefkat Kahramanı Zübeyde Hanım ve Mihrimah Sultan 140
Seni Ağaçlar Bile Tanıyor 142
Mekke’den İstanbul’a Efendimiz’in(sas) Râye’si 143
Cinlerin Biat Ettiği Yer 145
Cennetü’l-Mualla’da Tefekkür 146
Çileli Bir Anne ve Oğlu 149
0’na Abbasî ve Osmanlı Bir Arada 151
Hz. Muhammed’in(sas) Miraca Yükseldiği Yer 153
Kırmızı Sütunun Sırrı 154
İslam’ın İlk Şehit Hanımı: Hz. Sümeyye 156
Hz. Meymûne’nin Mukaddes Mekânı 157
Efendimiz’in(sas) Gece İbadeti 159
Selamlarını Ötelere Duyurabilenler 159
Miraç Yolculuğuna Bir Delil 162
Huneyn Ganimetleri ve Cirâne 162
Fethe İki Gün Kaldı 163
Ebu Süfyan’ın Dize Geldiği Yer 164
Bilâl-i Habeşî’nin Dizelerinde Mecenne 166
Reci Kuyularının Iztırabı 167
ve Acirc;sim bin Sabit’in Duası 170
Fethin Müjdelendiği Yer 170
0’nu(sas) Görünce Kuyular Bile Tatlanıyor 171
Hayatını Sünnete Odaklamış Bir Gönül İnsanı 173
İKİNCİ BÖLÜM
MEDİNE
Medine’ye Vuslat 180
Yeşil Kubbeyi Önce Kim Görecek? 180
Önce 0’nun Mescid-i Nebevi ve İncelikleri 183
Mescid-i Nebevinin Planı 187
Mescid-i Nebevi ve Gelişim Aşamaları 188
Hicaz Demiryolunun Son Halkası: Medine Tren İstasyonu 193
Ecdat Yadigârı Bir Camide Kılınan İkindi Namazı 195
Sukya’da Su Dağıtan Kutlu El 196
Peygamber(sas) Ayağının Değdiği Her Yer Vakıf Yapılmış 197
Eyüp’ten Medine’ye Peygamber Sevgisi 199
Önce Anadolu Kurtarılmalı! 199
Müezzinlerin Sultanı Hz. Bilâl’in Evi 200
Dört Halifenin Dört Güzel İzi 201
İhtilafın İttifaka Dönüştüğü Yer: Benî Sâide Gölgeliği 203
Peygamber(sas) Secdesine Şahit Mekân 204
Bir Ensar Ailesine Konuk Oluyoruz 205
Ravza’daki Osmanlı 207
Mescid-i Nebevi Çevresinde Sahabe Hatıraları 211
Efendimiz’in(sas) Kabr-i Şerifleri ve İncelikleri 214
Cennetü’l-Bâkî’de Sahabe Efendilerimizle 223
MEKANLAR VE OLAYLARIYLA HZ.MUHAMMED'İN HAYAT
Ölümüm Seninle Buluşmamdır 226
Çocukların Dilinden Bile En İyi Sen Anlıyordun 230
Ebu Said el-Hudrı’nin İstanbul’daki Makamı 230
Cennetü’l-Bâkî’ye İlk Gelişim ve Aralanan Sır Kapısı 231
Hurma Almanın da Bir ve Acirc;dâbı Varmış 234
Namaz Arasında Yaşanan Hayat 235
Herkes Osmanlı’yı Özlemle Anıyor 237
Bundan Böyle Sana Sorgu Sual Yoktur Ey Osman! 239
Bir İmtihan Meydanı: Uhud 241
Vücutları Hiç Bozulmadan Duruyordu 243
İnci Dizesinden Düşen Dâne 246
Müjdelenmiş Bir Mekân: Vadi-yi Akik 247
İlk Mescit: Kuba 249
İki Mihraplı Cami 251
Hendek Savaşının Karargâh Merkezi 253
İlk Karşılama- İlk Cuma 255
Fahreddin Paşa ve Çekirgeler 257
Dünya ve Ahiret Efendimizsin 262
Kaynaklar 264
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.