Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi-1257 (001231)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €49,04
İndirimli : €28,85  + KDV
KDV Dahil : €34,33
Test2
15
:

Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi


Ürün Özellikleri :


Sayfa sayısı: 360
Cilt Durumu: Ciltsiz
Kitap Kapağı : Karton Kapak
Boyut: 13.5 x 19.5 cm
Sayfa Kalitesi :İthal Kağıt
Ağırlık :266 gr


Bismillahirrahmanirrahim


Elhamdü Lillahi RabbiVâlemin. Vessalâtü ves- selâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi vel Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, Alemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz. ve emsp;
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatın (yaratılmışların) en şereflisi o sanoğlunun Allah’a halis kul olması, O’nun lerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçmakla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş tesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder s Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir I mete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzuJ cek tek ilahi nizam Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber (s.a.v.)’in sünnetidir. Bu hiçbir zaman da de' yecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün har davranışlarını Kur’an ve Sünneti Resûlullah- malıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min i"' ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatd natı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muh: (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderi miş olmaktadır. Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur’an ve sünnetten almalıdır.
Ey Mü’minler! Yaşayışın boyunca Allah'ın peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor:
"Ben size iki şey bırakıyorum. Ona uyar, tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz. Ona tâbi olmazsanız delalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
Yine Allah (c.c): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyurmuştur.
Evet, Allah’ın yaratmış olduğu mahlûkatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah’ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’an ve sünnet ölçülerine uyduracağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur:
"Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Alla ve not;hın ipine (Kuran’a) sımsıkı sarılınız." buyuruyor.
Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan Meleklerin Ruh Aleminden Madde Alemine İnişi adlı eseri sunmuş bulunmaktayım.
Bu eserin içinde bulunan Allahu Teâlâya kul olmanın prensipleri bulunmaktadır. Bunlarda ayetlere ve hadislere dayamaktadır. Bu ayetleri ve kelâmullah maddi çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın tuzaklarından muhafaza buyursun. ( ve Acirc;min)
H. Mustafa VARLI
2011 Sefer ayı 10.1432
İÇİNDEKİLER
Önsöz 5
Mütercimin Önsözü 9
Muhyiddin îbni Arabi’nin Hızır’la Buluşması 27
Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri ’nin İslâm ve Acirc;lemindeki
Gezileri 36
Kudsi Yere Doğru 39
Kâbe-i Muazzama’da 42
Müellifin Önsözü 45
Birinci Bölüm: Bu Kitap Hakkında Kısaca Açıklama 57
İkinci Bölüm: Meleklerin Evliyaların Kalbine İnişi 64
Üçüncü Bölüm: Buyruğu Verenle Buyruğu Alan Kul (Mükellif ile Mükellef) 65
Dördüncü Bölüm: Teklif Nedir? 69
Beşinci Bölüm: İlâhî Yol - Şeriat 73
Altıncı Bölüm 78
Yedinci Bölüm: Elçilik Makamıyla Risalet Makamı 83
Sekizinci Bölüm: İlâhî Haberlerin Alınışı - Hüküm ve Şartlan 87
Dokuzuncu Bölüm: İkinci Kez Peygamberden Veraset Yolu ile Alman 89
Onuncu Bölüm: Başka İbadetlere Değinmeden Yalnız Bu
Beş Vakit Farz Kılınan Namazlar Hakkında 93
On Birinci Bölüm: Beş Vakit Namazın Adlamda Bulunan Hikmetler 97
On İkinci Bölüm: Namaz Kıldıran İmamda Bulunan Şartlar 104
On Üçüncü Bölüm: Namazda İmamı İzleyenlerin Bağlı
Olduğu Şartlar Hakkında Bilgiler 106
On Dördüncü Bölüm: Taharetin (Temizliğin) Farz Olmasının Sebebi 108
On Beşinci Bölüm: Cenabetlikten Temizlenmenin Yaygınlaşması 111
On Altıncı Bölüm: Niyetin Ne Olduğu 113
On Yedinci Bölüm: Namaz Abdesdi Alırken Ellerin
Üç Kez Yıkamanın Gizliliği 118
On Sekizinci Bölüm: Ellerin Temizliğinde Sol Elin
Sağ Ele Su Dökmesindeki Gizlilik 123
On Dokuzuncu Bölüm: îstincadaki, Yani Necasetten
Arınmadaki Gizlilik 125
Yirminci Bölüm: (İstinkâ) Necaseti Taşla Temizlemekteki
Gizlilikler 127
Yirmi Birinci Bölüm: Ağzı Su İle Çalkalamadaki Gizlilik
(Mazmaa) 129
Yirmi İkinci Bölüm: İstinşak - Buruna Su Çekme ve
Burundakileri Dışarı Atmanın Gizlilikleri 133
Yirmi Üçüncü Bölüm: Abdest Almada Yüzün Yıkanmasındaki
Gizlilikler 138
Yirmi Dördüncü Bölüm: İki Elin Dirseklere Kadar
Yıkanmasndaki Gizlilikler 142
Yirmi Beşinci Bölüm: Başa Mes Etmedeki Gizlilik Hakkında
Açıklamalar 146
Yirmi Altncı Bölüm: Kulaklara Mes Etmedeki Gizlilik
Hakkında Açıklama 147
Yirmi Yedinci Bölüm: Ayakların Yıkanmasndaki Gizlilikler
Hakkında Bilgiler 149
Yirmi Sekizinci Bölüm: Abdesti Aldıktan Sonra Getirilen
Kelime-i Şehadetteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 151
Yirmi Dokuzuncu Bölüm: Abdest Aldıktan Sonra Namaz
Yerine Gidişteki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 153
Otuzuncu Bölüm: Seccade ile Elbiselerimizin Temiz
Tutulmasındaki Gizlilikler Hakkında Bilgiler 156
Otuz Birinci Bölüm: Namaz Vaktini Bildiren Ezanın
Gizlilikleri Hakkında Bilgiler 159
Otuz İkinci Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Tekbirlerdeki
Gizlilikler Hakkında Açıklamalar 166
Otuz Üçüncü Bölüm: Namaz Başlangıcında Tekbir Getirirken,
Elleri Kulaklara Kadar Kaldırmanın Gizliliği Hakkında 171
Otuz Dördüncü Bölüm: Namazda Yüce Allah’a Yönelmekteki
Gizlilikler Hakknda Açıklamalar 174
Otuz Beşinci Bölüm: Namazda Ayakta Durup, Okumanın
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 176
Otuz Altıncı Bölüm: Fatiha Sûresiyle Diğer Sûreler Arasındaki
Farklar ve Bunlarda Bulunan Gizlilikler 178
Otuz Yedinci Bölüm: Namazın Rükudaki Gizlilikler ve
Teşbihler Hakkında Açıklamalar 190
Otuz Sekizinci Bölüm: Rükuudan Sonra Doğrulmanın Gizliliği
Hakkında Açıklamalar 193
Otuz Dokuzuncu Bölüm: Secdeye Varmadaki Gizlilikler
Hakkında Açıklamalar 195
Kırkıncı Bölüm: Secdede ve Secde Halinde Yapılan Dualardaki
Gizlilikler Hakkında Açıklamalar 198
Kırk Birinci Bölüm: Secdeden Kalkıştaki Gizlilikler
Hakkında Açıklamalar 201
Kırk İkinci Bölüm: Tahiyyatta Namazda Oturmanın Gizliliği
Hakkında Açıklamalar 205
Kırk Üçüncü Bölüm: Namaz Esnasında Getirilen Şehadetin
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 207
Kırk Dördüncü Bölüm: Namaz Sonunda Sağa ve Sola Selâmın
Gizlilikleri Hakkında Açıklamalar 210
Kırk Beşinci Bölün: Secde-i Sehvin Yapılmasındaki Nedenler
Hakkında Açıklamalar 212
Kırk Altıncı Bölüm: Pazar Gününün İmamı Kimdir; Özelliği,
O Gün Yapılması Gereken İşler Nelerdir? 215
Kırk Yedinci Bölüm: Pazartesi Gününde İmamı İzleyeceklerin
Özellikleri, Yapılan İşlerden Doğacak Gizli Sonuçlar 234
İlâhî Kat Dairesinde İşaretler Hakknda Açıklamalar 245
Mutlular Hatibi 250
Mutsuzların Hatibi 252
Mü’minler Topluluğunun Mutlu Hatibi 256
Mü’minler Topluluğunun Mutsuzlar Hatibi 262
Kürsüler Ehlinin Mutlu Hatibi 264
Ateşteki, Kürsi Ehlinin Mutsuz Hatibi 267
Cennetteki Yüksek Mertebeler Ehlinin Mutlu Hatibi 269
Ateşteki Süfli Basamaklarda Bulunanların Mutsuz
Hatibi 271
Kırk Sekizinci Bölüm: Salı Günü Akşam Namazının Özelliği 301
Kırk Dokuzuncu Bölüm: Çarşamba Gününün Öğle Namazının Özelliği 308
Ellinci Bölüm: Perşembe Günü Akşam Namazının Özelliği 319
Elli Birinci Bölüm: Cuma Günü Akşam Namazının Özelliği 328
Elli İkinci Bölüm: Cumartesi Günü Sabah Namazının
Özellikleri 335
Elli Üçüncü Bölüm: Sonsuzluk veya Ebed Günü Adını Alan
Cumartesi Gününün Değişiklikler Günü Olduğu 346
Elli Dördüncü Bölüm: Salâtül Vüstanın (Orta Namazın) Hangi
Namaz Olduğu 350
Elli Beşinci Bölüm: Kur’ân-ı Kerim’in el-Mearic Sûresinin
23. ve Acirc;yetinin Taşıdığı Anlam Hakkında Açıklamalar 353
Mütercimin Son Sözü 355

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.