Namaz Hocası Renkli ve Resimli (Açıklamalı)-1651 (001387)

Fiyat : €24,11  + KDV
KDV Dahil : €28,69
Test2
15
:

NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

Ey hak yolcusu! "Namaz dinin direğidir." Namazı-nı kılan müslüman, dinini korur, namazını kılma-yan dinini yıkar. Namaz kılmamak, ya inanma-maktan olur (ki, Allah korusun bu durum dinden çıkmaktır), ya da bilmemekten olur.

Namaz bilgilerini öğrenmek, her müslüman kadın ve erkeğin üzerine farzdır. Allah’ın emri olan bu bilgileri öğrenmek bir müslümanın boynu-nun borcudur.

Namaz hiç bir şekilde terkedilmez, hiç bir şe-kilde bırakılamaz. îmân sahibi her müslüman bu gerçeği böyle bilmeli ve böylece aklında tutmalı ve namazlarında gaflet etmemelidir.

Meselâ, hasta olan bir müslüman dahi nama-zını bırakamaz. Namazını kılmamazlık edemez. Harbde, savaşda düşman kurşunlan karşısında bi-le namaz terk edilemez.

Evet, hasta olan bir müslüman, namazını ayakta kılamıyorsa, oturarak kılar. Oturarak da kı- lamıyorsa, yatarak veya nasıl kolayına gelirse öyle kılar. Hattâ, îmâ (baş işâreti) ile kılar. Bu konulann açıklaması kendi bölümlerinde (hastalann namazı bölümünde) yapılacaktır.

NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

bu emirlerinden de öğreniyoruz ve anlıyoruz ki, İslam’da (müslümanlıkda) namazı terketme ve bırakma kesinlikle yok. Ve namazı bı-rakmak, namaz kılmamak büyük günahlardandır.

Yüce Rabbimizin âhirette kullarından ilk sora-cağı hesab, ilk sorgulama namaz ibâdetinden ola-caktır. Bu önemli ibâdeti yerli yerince öğrenmek, her müslümanm kendi saâdet ve mutluluğu için gerekli ve çok önemli bir görevdir.

Bu konuda din kardeşlerime bir hizmet olur ümidiyle bu yeni kitabımı hazırlamış bulunuyo-rum. Bu yeni kitabıma:

"DİNİMİN DİREĞİ NAMAZ"

adını verdim.

NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

Namazın nasıl kılınacağına dâir görsellik arze- den namaz kılma şekilleri (resimleri)ni vererek namaz kılma öğrenimine yenilik ve kolaylık getir-dim. Bu sebeble velîlere, anne-babalara ve sorum-lu bulunan din kardeşlerime az da olsa yardımcı olduğuma inanıyorum.

Bu hususta Efendimiz (Aleyhisselâmm): "İnsan-larınhayırlısı, insanlara yararlıolanıdır." Hadîs-i Peygamberi’sine mazhar olabilirsem mutlulukla-rın en yücesine ermiş olacağım.

Tek amacım, din kardeşlerime hizmet etmek ve bu önemli konuda onlara yardımcı olabilmek bahtiyârlığma ulaşmaktır. Ve minallâhit’tevfik - Tevfîk ve hidâyet, muvaffakiyet,başarı, Yüce Rabbimizin lutûf ve ikrâmıyladır.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 3

Otuz İki Farz 5

Otuz İki Farz’m İçine Aldığı Konular 6

A)îmânın Şartları Altıdır 7

Allah’aİmân 9

Allâh’mZâti Sıfatları Altıdır 9

Allah’ın Subûtî Sı/atları Sekizdir 10

Allah’aİmân Ne Demektir? 11

Meleklerine İmân 11

Cebrail -Aleyhisselâm- 12

Mîkâil-Aleyhisselâm- 12

İsrâfil -Aleyhisselâm- 12

Azrail -Aleyhisselâm- 13

Münker Ve13

Zebaniler 13

Haf aza Melekleri 14

Kitablar’aİmân 14

Peygamberler’eİmân 15

ve Acirc;hiret Gününe İnanmak 17

Peygamberlerin Sıfatları 17

Kader’e İmân 18

B)Islâm’ın Şartları 19

C)Abdestin Farzları Dörttür 19

Ç) Guslün Farzları Üçtür 20

D)Teyemmümün Farzları İkidir 21

E)Namazın Farzları On İkidir 22

Namazın Dışındaki Şartlar 22

Namazın Rükünleri - İçindeki Şartlar 25

Taharet - Temizlik 28

Abdest 32

Abdest’inTarifi Şöyledir 35

Abdestin Farzları Dörttür 37

AbdestinSünnetleri 37

Abdestin ve Acirc;dabı - Edebleri 38

AbdestiBozan Şeyler 40

AbdestiBozmayan Şeyler 42

Peygamberimizden Gelen Abdest Duaları 43

Abdest Bitince Dua 44

Müslüman ve Acirc;limlerin Okuduğu Abdest Duâlan 45

Guslün Farzları Üçtür 50

Gusül - Boy Abdesti 50

Guslün Sünnetleri 51

Gusül Abdesti Alıyorum 53

Guslü Gerektiren Haller 56

Gusül Yapılmadan Yasak Olan Şeyler 59

Ezan Kelimeleri 60

Kamet 61

Ezan Okunduğunu İşitenler 62

Ezân Duası B udur 63

Abdest Nasıl Almır (Resimlerle) 65

Namaz Resimleri 70

Namaz Nasıl Kılınır 89

SabahNamazının Sünneti 90

SabahNamazının Sünnetinin Kılmışı 91

KametGetirmek 101

SabahNamazının Farzı 102

SabahNamazının Farzının Kılınışı 102

Namaz Arkasından Dualarıyla Teşbih Çekmek ...111

Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 115

Sabah Namazını Vaktinde Kılamayan NeYapar...ll9

Sabah Namazında Öğrendiklerimiz 120

Okuma Parçası: Namazda Bulunan Farz, Vâcib

VeSünnetler 123

ÖğleNamazı 126

Öğlenin Dört Rekat İlk Sünnetinin Kılmışı 126

ÖğleNamazının Farzı 140

Dört Rekatlı Farzlar İçin Bir Kural 154

Öğle Namazının İki Rekat Son Sünneti 155

Son Sünnetin Kılmışı 156

Namaz Sonu Teşbih Duaları 163

Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 166

İkindiNamazı 169

İkindiNamazının Farzı 184

NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)

TeşbihDuaları 197

Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 200

AkşamNamazı 202

Akşam'ın Farzının Kılmışı 203

AkşamNamazının Sünneti 213

Akşam'ın Sünnetinin Kılınışı 213

Her Namaz Sonu Yapılan Teşbih Duaları 222

Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 225

YatsıNamazı 227

İlk Dört Rekat Sünnetin Kılmışı 228

YatsıNamazının Farzı 242

Yatsı Namazının Son Sünneti 255

İki Rekat Son Sünnetin Kılınışı 256

Salât-i Vitir (Vitir Namazı) 264

VitirNamazı Nasıl Kılınır 266

HerNamaz Sonu Yapılan Teşbih Duaları 278

Namazdan Sonra (Namaz Sonu) Duâ 281

Teravih Namazı 284

Teravih Namazına Sonradan Gelen Kimse 287

Terâvih Namazının Kılmışı 288

Cuma Namazının Kılmışı 293

Cumanın İlk Dört Rekat Sünneti Nasıl Kılınır...294

Cumanın İlk Dört Rekat Sünnetinin Kılmışı 294

Cuma’nm İki Rek’at Farzı 308

Cuma'nm Dört Rek’at Son Sünneti 309

Cuma’nm Zuhr-u ve Acirc;hir Namazının Kılınışı 310

İki Rek'at Vaktin Sünnetinin Kılmışı 313

CumaNamazında İmama Son Oturuşda Yetişenler 315

Bayram Namazları 317

Bayram Namazının Kılmışı 318

TeşrikTekbirleri 321

BayramGünlerinin Önemi 323

Ramazan Bayramının Getirdiği Hayırlar 324

Bayram Günlerinde Yapılması Güzel Olan Şeyler...325

Cenaze Namazı 327

Cenaze Namazı Cemaatla Kılınır 331

CenazeNamazı Niyyetleri 333

CenazeNamazının Rükünleri 334

Her Cenaze İçin Okunabilecek Bu Duayı Ezberlemeli....334

Cenaze Namazının Kılmışı 335

Erkek İse Şu Dua Okunur 338

CenazeKadın İse Dua Şöyledir 339

Erkek Çocuk Cenazesinde 340

KızÇocuğu Cenazesinde 340

HiçDua Bilmeyen Kimse Şunları Okur 341

HastalarınNamaz Kılışı 343

HastanınResimlerle Oturarak Namaz Kılışı 345

Hanım Hastanın Oturarak Namaz Kılışı 347

YolculuktaNamaz Nasıl Kılınır? 349

Yolculukta Vasıtalarda Namaz Kılış Şekli 352

Sandalyada Namaz Kılış Şekli 355

KazayaKalan Namazların Kılınması 356

Kaza Namazları Nasıl Kılınır? 363

Namaz Vakitleri 366

Kerahat Vakitleri 367

Hiç Bir Namaz Kılınmayan Kerahat Vakti Üçtür...368

Nafile Namaz Kılınması Mekruh Olan Vakitler....369

Namazların Rekat Sayıları 370

Namazın 12 Farzını Bilmeli 371

Dışında Olan Namazın Şartlan 6’dır 372

İçinde Olan Namazın Rükünleri De 6’dır 374

Namazın Vâcibleri 375

Secde-i Sehu (Yanılma Secdesi) 376

Farzın Tehirine Misâl 377

Namazda Vacibin Sehven Tehirine Misâl 378

Namazda Vacibin Sehuen Terkine Misâl 378

Namazın Sünnetleri 380

Namazın Mekruhları 381

Namazı Bozan Şeyler 382

Okuma Parçası: Camilerde Müezzinlik 384

Müezzinlik Duaları 385

Salâten Tüncînâ 386

Minarelerde Salâtü Selâm 389

Cemâatla Namaz Kılmak 390

İmâmet - İmamlık Etmek 392

Evde Cemâat Olunduğunda 394

CemâatOlup İmama Uymanın Şartları 397

Cemâate Yetişmek İçin Ne Yapılır 399

İmam Yapsa Cemâat Yapmaz 401

İmam Yapmazsa Cemâat Da Yapmaz 402

SuâlliCevabli Cemâat Bilgileri 404

NAMAZ SÛRELERİ

FatihaSûresi 408

ve Acirc;yetel-Kürsî 409

ve Acirc;mener-Resulü 411

Leu Enzelnâ - Hüvallâhüllezi 413

Duha Sûresi 415

İnşirah Sûresi 417

TinSûresi 418

Alafe Sûresi 419

Kadir Sûresi 422

Beyyine Sûresi 423

Zilzâl Sûresi 426

Adiyat Sûresi 427

Kâria Sûresi 428

Tekasür Sûresi 429

Asr Sûresi 430

Hümeze Sûresi 431

Fil Sûresi 432

Kureyş Sûresi 433

Mâûn Sûresi 434

Keuser Sûresi 435

Kafirun Sûresi 436

Nasr Sûresi 437

Tebbet Sûresi 438

îhlâs Sûresi 439

Felak Sûresi 440

Nas Sûresi 441

NAMAZDA OKUNAN DU ve Acirc;LAR

Sübhâneke 442

Ettehiyyâtü 443

AUâhümme Bârik 444

Allâhümme Salli 444

Rabbena ve Acirc;tinâ Fiddünyâ 445

Rabbenağfirlî Duâ sı 445

KunutDuaları 446

Rufeû Teşbihi 448

Tekbir 448

Namazda Söylenen Selâm 449

Rukû’dan Doğrulurken Okunan 449

Secde Teşbihi 449

Allâhümme Entesselâmü Ve Minfeesselâm 450

NAMAZ HOCASI RENKLİ VE RESİMLİ (AÇIKLAMALI)
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.