Ölüm Öncesi ve Sonrası Kıyamet Ahiret (004711)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €55,64
İndirimli : €32,73  + KDV
KDV Dahil : €38,94
Test2
15
:

Ölüm Öncesi ve Sonrası Kıyamet Ahiret

Ürün Özellikleri :

Yayınevi : Tavaslı Yayınları
Yazar: Yusuf Tavaslı
Sayfa: 960 Sayfa
Kağıt: 2. Hamur Kağıt
Boyut: 13.50 x 20 cm
Kapak Kalitesi : Ciltli
Ağırlık : 792 gr


ÖNSÖZ
Ey Fânî Dünyanın Ebedî ve Acirc;hiret Yolcusu Kardeş!
ÖLÜM ÖNCESİ VE SONRASI KIY ve Acirc;MET VE ve Acirc;HİRET" adını verdiğim bu kitabımı, değerli okuyucu kardeşlerime sunarken ölüm öncesi ve sonrası konusunda bir kaç cümle ile ifâde-i meram etmek gerekiyor. Yani ölüm öncesinden maksadım nedir, ve sonrası demekle ne demek istiyorum?
Ölüm öncesinden kastım, ölümden önce yaşadığımız dünya hayatıyla ilgili yaşam tarzımızdır. ve Acirc;hiret yolcusu olduğuna inanmış bir mü’minin dünya hayatı nasıl olmalıdır? İşte bunu kitabımın ikinci bölümünde anlattım.
Ve sonrası, yani ölüm sonrasından kastım, ölümden sonra her insanın başına gelecek olan hallerin tümünü kastettim.
Her insan için özet olarak iki hayat, iki çeşit yaşam söz konusudur. Bunlardan birisi dünya hayatıdır, birisi de ölüm ile başlayıp ondan sonra ebedî olarak (sonsuza dek) devam edecek olan âhiret hayatıdır.
Kitabımın içine aldığım konuları ana başlık olarak bölümlere ayırdım. Kitabımızın bölümleri şöyledir:
Birinci Bölüm: Ölüm konusu ile ilgili âyet-i kerimeler, metinleri ve Türkçe anlam, tefsir ve yo-rumlarını ihtiva ediyor. Konu ile ilgili açıklamalar bulunuyor.
İkinci Bölüm: Ölüm öncesi hayat. Bir mü’minin dünya hayatı nasıl olmalı? Konu ile ilgili âyet-i kerimeler, Türkçe anlam ve yorumları, hadis-i şerifler ve açıklamalar...
Üçüncü Bölüm: Ölümü hatırlamak, ölüm konusunu çokça konuşmak, ölüm konusuyla fazlaca haşır neşir olmanın kazandıracağı yararlar
Dördüncü Bölüm: Ölüme hazırlanmak ne demek, ölüme nasıl hazırlanılır?
Beşinci Bölüm: Tûl-i Emel ne demek? Tûl-i emelden nasıl kurtulunur, Tûl-i emelin zararları. Cennete girmek isteyen Tûl-i emeli bıraksın buyrulmuştur.
Altıncı Bölüm: Hazret-i Peygamberin ailesinin maişeti, yani peygamberimizin ev halkının geçim tarzını ve peygamber âilesinin dünya hayatında benimsedikleri yaşam biçiminin açıklamaları. Peygamber ailesi nasıl bir hayatı tercih etmişlerdi, lüks bir hayatı mı yoksa zühd-ü takvayı mı tercih etmişlerdi! Her cennet isteklisi mü’minin pey ve not;gamber âilesinin dünyada yaşadığı zühd hayatını bilmeli mi?...
Yedinci Bölüm: Kabir hayatı. Kabir hayatı, ölüm sonrası hayatın, yani âhiret hayatının giriş kapısıdır. Kabirde sual melekleri, kabir azabı ve kabirde ölmüş insanın başına gelecekler...
Sekizinci Bölüm: Ölünün arkasından yas tutmak. Ölünün arkasından ağlamak caiz mi, değil mi? Bağırıp çağırmak ve ölenin arkasından saçını başını yolmanın hükmü nedir?... Çocuğu ölenlerin durumları ve zararlı davranışları, yararlı davranışlarında alacakları sevaplar, mükafatlar...
Dokuzuncu Bölüm: Kabirleri ziyaret. Peygamberimiz de kabirleri ziyaret ederdi ve nasıl ziyaret eder ve neler okurdu? Bir müslüman kabir ziyaretinde neler okumalı ve neler yapmalıdır?
Onuncu Bölüm: Tâziye, bir yakını ölmüş olan, ölü sahihlerine baş sağlığı dilemek anlamındadır. Bir felaketten dolayı, başına gelen bir felâket sebebiyle din kardeşine geçmiş olsun demenin büyük sevabı olduğuna dair. Ölüm olan evlere yakın komşu ve akrabaların yeme içme konusunda yardımcı olmaları...
On Birinci Bölüm: Kıyâmet ve kıyâmetin kopması. Dünyanın yıkılıp yok olması. Kıyamet nasıl kopacak konu ile ilgili âyetler, hadisler, yorumlar ve açıklamalar.
On İkinci Bölüm: Ba’s-ü Ba’del Mevt. Öldükten sonra yeniden dirilmek, bütün insanlar öldükten sonra dirileceklerdir, nasıl dirilecekler bunların âyet ve hadislerin ışığında genişçe açıklamalarını göreceğiz.
On Üçüncü Bölüm: Haşr ve mahşer meydanında olacaklar, İnsanlar yeniden diriltilip mahşer meydanında toplanacaklar. Bu dünyada yapıp ettiklerinden hesaba, sorgu ve suâle çekilecekler... Hesap günü mahşer günü neler olacak...
On Dördüncü Bölüm: Mizan, amellerin tartılması, bu da mahşerde hesap gününde olacak safhalardır. İnsanlar hesaba çekilecek, sorgu suâle tabi tutulacak ve amelleri tartılacaktır... Amel defterleri ortaya çıkacak, sahiplerine dağıtılacak...
On Beşinci Bölüm: Şefâat, Peygamberimizin mahşer halkına şefâati. En büyük şefâat makamı (Makam-ı Mahmut) Peygamberimize verilmiştir. Şefâatle ilgili meseleler.
On Altıncı Bölüm: Kevser Havuzu. Peygamber Efendimize âhirette cennette verilmiş olan Kevser Havuzunun özellikleri ve ümmet-i Muhammedin Kevser Havuzundan su içmeleri ve Kevser Havuzunun güzellikleri...
On Yedinci Bölüm: Sırat Köprüsü. Kıyâmet gü ve not;nü, cehennemin üzerine kurulmuş bir ucundan öbür ucuna uzanmış olan kıldan ince, kılıçtan keskince bir cennet yoludur. Cennete gidenler sırat köprüsünden geçecek, başka yol yok. On yedinci bölüm, Sırat köprüsüyle ilgili meseleler...
On Sekizinci Bölüm: Cennet ve Cehenem
On Dokuzuncu Bölüm: Cehennemin isimleri. Kur’ân-ı Kerim de bildirilen cehennem isimleri sırasıyla anlatılmaktadır.
Yirminci Bölüm: Cennet ve cennet nimetlerinin açıklamalarını ihtiva eden son bölüm. Cennet, Allah’ın, mü’min ve salih amelli kulları için hazırlanmış bir saadet evidir.
Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiren bir olay. Hiçbir insan diyemez ki, ben ölümle ilgilenmiyorum. Veya diyeceksin ki, bazı insanlar ölümle ilgilenmiyor. Ben de derim ki, o ilgilenmeyebilir ama ölüm, onunla ilgileniyor. Onlar istese de, istemese de ölüm ansızın, kimseye sorup haber vermeden gelip onların kapısına dayanıyor, kapısını çalıyor ve istediğini onlara sormadan alıp götürüyor. Hem de istediğini! Çiçeği burnunda dünya güzeli gelinleri, damatları, gelinlik kızları, gençliğinin baharına ilk adımını atmış fidan gibi delikanlı civanları alıp götürüyor. Peki hani onu ilgilendirmiyordu?
Euet ey dost! Ölüm denen devletli, her insanı ilgilendiriyor. Hiçbir insan onunla burun buruna gelmekten kendisini alamıyor. Onun için her aklı başındaki insanın ölüm denen bu devletli hakkında önemli bir bilgi sahibi olması gerektiği her akl-ı selim sahibinin kabul ettiği bir gerçektir.
Çünkü insan, ölümlü bir varlıktır. Ölümün vakti saati de yoktur, yaşı başı da yoktur. Ne zaman gelecek, kime gelecek, gence mi, ihtiyara mı, yoksa kundaktaki bebeğe mi gelecek kimse bilmemektedir!
Öyle ise, ölüm denen devletli insanı nereye alıp götürüyor, ölüm ötesi veya ölüm sonrası hayat nasıl bir hayattır? Gidenler, nereye gidiyor, altmış, yetmiş santim derinliğinde bir buçuk, iki metre uzunluğundaki çukura (kabre) gömülen bu insanın hâli, durumu ne oluyor? Şüphesiz ki, bu sorular her akl-ı selim sahibi insanı ilgilendiren sorulardır. Bunların hepsini elinizdeki bu kitabı ve not;mızda bulacağınızı ümid ediyorum.
Ölüm öncesi yaşadığımız hayatın nasıl bir hayat olduğunu biliyor muyuz? İşte ölüm öncesi bu hayatımız (dünyamız) ile ilgili önemli bilgileri de Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin ışığında uzunca bir bölümde bulacak ve okuyacaksınız. Çünkü insan, içinde yaşam sürdürdüğü bu geçici (fani) hayatı (dünya hayatı) hakkında da gerçeğe dayanan bilgileri edinmek zorundadır.
Hiçbir şey gelişi güzel (tesadüfen) var olmuş değildir. İnsanoğlunun varlığı (yaratılışı) da amaçsız değildir. Onu yaratan kudret (Allah), ondan bir takım görevler beklemektedir. Onu (insanı) başı boş kendi haline bırakmamıştır.
İnsanoğlu akıllı, büyük değerler taşıyan, şerefli bir varlıktır. Kendisine bu değer ve kıymetleri veren yüce Rabbine karşı bir takım görev ve sorumlulukları vardır ve olması da aklî ve mantıkîdir. Bu görev ve sorumluluklar, ölüm öncesi yapılması ve yerine getirilmesi zorunlu olan gerçeklerdir.
Ölüm sonrası, kişinin ölüp de kabre konulmasıyla başlayıp tâ cennet veya cehenneme girmesi ve âhiret hayatının cennet ya da cehennemde devam edecek bir hayatın safha ve merhalelerini içine alması demektir. Ölüm sonrası denen bu hayatın içinde daha bir takım merhaleler vardır.
Kabir hayatı, ölüm sonrası hayatın ilk merhalesidir. Kabir hayatı, çok çetin, çok maceralı bir merhaledir. Kendi bölümünde bu merhaleyi uzun uzun anlattık.
Kıyametin kopması, insanların yeniden diriltilmesi de ölüm sonrası hayatın bir merhalesidir. Bunu da kendi bölümünde, yeterince açıklamış bulunuyoruz.
Ölüm sonrası safha ve merhaleler, mahşer gü ve not;nü safhası, hesap-kitap, sorgu-sual, amellerin tartılması, Cenâb-ı Allah’ın huzurunda muhakeme olunmak, sırat köprüsünden geçiş gibi, daha bir takım zor ve çetin merhaleler vardır. Bunları da kendi bölümlerinde anlatmış bulunuyoruz.
Aslında ölüm ve sonrası, her insanın ister istemez ilgilendiği ve ilgilenmesi gereken meselelerin başında gelmektedir.
Çünkü, her insan, ölüyor ve eninde sonunda, ama geç ama erken ölecektir.
Her insan ölüm acısını tadıyor ve tadacaktır. Ölümden kaçılmıyor, kaçılmaz ve kaçılamaz. Ölüm, her canlının başına gelecek olan, katlanılması zor dayanılması güç mü güç olan acı bir olaydır.
Daha acı olan ise, ölümden kaçıyor ve kaçıyormuş gibi bir davranış içine girmek ve ölüm gerçeğini unutmaya (yok saymaya) kalkışan ve gaflete bürünmeye yeltenmektir. Bu ise, sağlıklı bir akıl sahibi insanın takınacağı bir tavır olmayıp, olsa olsa, inanç nimetinden mahrum, din nimetinden uzak, insanlık değerlerini kavrayamayan gaflet ehlinin takınacağı bir haldir.
İman sahibi, salih amelli insanlar için ölüm, o kadar da korkulacak bir olay değildir. Onlar için ölüm sevdiği (Yüce Rabbine) ve kendisinden önce ölmüş olan sevdiklerine kavuşma vesilesidir. Bu yönüyle inanmış bir mü’minin ölümü ile inanmamış bir kafirin ölümü birbirinden ayrıcalık ifade eder. Ancak dünya gözüyle (yani kafa gözüyle) bakıldığı zaman, her insan için ölümün yüzü soğuk ve ürkütücüdür. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm ölümü şöyle tarif etmiş:
"Lezzetleri bıçak keser gibi kesen, ağızların tadını yok eden ölümü düşünmeyi çoğaltınız." buyurmuştur.
Ölüm burada herşeyi kesip koparan keskin bir bıçağa benzetilmiştir. Ölüm, insanın ağzının tadını bıçakla kazır gibi, kazıyıp yok eden, insanın keyfini kaçıran, huzurunu alt üst eden, insan için hiçbir şeyde tat, tuz ve lezzet bırakmayan acı bir olay olarak bildiriliyor.
Ancak burada şu gerçeği ifade vardır ki, her acı olayda olduğu gibi, ölüm olayında da akl-ı selim sahibi mü’min (inanmış) kimselerin kendilerine çeki düzen vererek âhiret yolculuğuna hazırlanmalarını sağlıyor ve aynı zamanda dünya hayatının faniliğini (geçiciliğini) hatırlatıyor ve ölüm ib ve not;ret alınması gereken bir olay olarak takdim ediliyor. İşin doğru anlaşılması gereken yönü burasıdır. Efendimiz Aleyhisselâtü vesselâm, Hz. Ömer (r.a.) efendimize hitaben: "Ya Ömer! Öğüt ve nasihatçı olarak sana ölüm yeter" buyurmuştur.
Bir insanın ölüm denen devletliden ibret (öğüt) alabilmesi için akl-ı selim sahibi bir kimse olması gerekir. Aslında her insan kendi aklını beğenir akıllıyım der de fakat aklı bir işe yaramaz (o da bunun böyle olduğunun bilincinde değildir).
İşte böyleleri ölüyü kabre koyar, üzerine toprak atar da ağızıyla da durmadan konuşur: "Efendim, hepimiz öleceğiz" deyip dururken, bu sefer de yanındaki dostlarına;
"Eee, işler nasıl bakalım" diyerek iş muhabbeti yapmaya başlar. Be arkadaş birkaç saniye önce "hepimiz öleceğiz" diyordun. Bu güzel bir söz, yerinde bir sözdü. Akıllı adam sözüydü. Birkaç saniye sonra ne oldu da o güzelim sözü (ölüm gerçeğini) unutuverdin!...
Halbuki o anda iş güç düşünmek şöyle dursun insan kendi kendine şu soruyu sorabilir:
"Şu anda bu kabir çukuruna konan ben olabilirdim, o zaman ne yapardım! Çünkü âhiret yolculuğu için yeterli bir hazırlığım ve yol azığım yoktur veya hiçbir hazırlığım yoktur. Yolcuya yol azığı gerekir. Şu andan itibaren andolsun, kendimi burası için, âhiret yolculuğu için hazırlamalıyım, azık biriktirmeliyim. Çünkü ölüm denen seferin (yolculuğun) vakti, saati yok, ne zaman ve nerede geleceği de belli değil. Sonra bu ölüm yolculuğunun yaşı-başı genci-ihtiyarı da yok, sırası da yok!..."
Diyerek kendi nefsine bir özeleştiri yapmalıydı. Ama yapmadı, yapamadı, yapamıyor. Çünkü bu özeleştiriyi yapabilmesi için, sermayesi yok ve ya yeterli değildir. Bu işin sermayesi güçlü Kâmil bir iman, salih amel (Allah’ın istediği yararlı işlemdir.
Bir insanda bunlar olursa, o insan sağlıklı düşünür, akıllı kişilerin konuştuğu gibi konuşur ve yerinde, yerli yerince sözler söyleyip sonra da su ve not;sup kendi akıbetini düşünür de düşünür!..
İslâm büyüklerinin sözü şudur: "Eğer ölüm yolculuğu için çalışıp hazırlandınsa, ölüm senin için büyük bir nimettir. Eğer ölümden gaflet edip hazırlanmamışsan ölüm senin için büyük bir nedamet ve pişmanlıktır!" Bunlar unutulmayacak pırlanta sözlerdir.
Çalışmak bizden başarıya ulaştırmak Cenâb-ı Allah’tandır. (Ve minallahit’tevfik).
El’hâcc Hattat Hafız Yusuf Tavanlı


İÇİNDEKİLER
Önsöz 3
BİRİNCİ BÖLÜM
Ölüm Gerçeğini Anlatan ve Acirc;yetler 13
Her İnsan Ölüm Acısını Tadacaktır 13
Öldüren De Yaşatan Da Allah Teâlâ’dır 21
Ölüm Ve Hayatın Birlikte Yaratılmasının Sebebi...23
ve Acirc;yet-i Kerimede Geçen Bir İki İncelik 25
Ölümden Kurtuluş Yoktur 30
Küçük Bir Menkıbe: Ölümün İnsanı Bulması 33
Allah’ın İzni Olmadan Kimse Ölmez 35
Ecel Nedir? 37
Hiçbir İnsan Ölümsüz Değildir 43
Sen De Öleceksin Onlar Da Ölecekler 46
İnsan Rabbinin Huzuruna Duruşmaya Çıkacak ...50
Her İnsan Dünyada Yapmış Olduğu Şeylerin
Karşılığım Ancak Kıyamette Alacaktır 52
Mümin, Kafir, İyi, Kötü Herkes Ölmektedir 55
Peygamber Ölse Bile Allah’ın Dini Bakidir 58
Bu ve Acirc;yet Uhud Savaşında Nazil Olmuştur 61
Uhud Savaşı Azim Bir Sınavdı 64
Bir Anlık Gaflet Ve Büyük İmtihan 67
Ölümün Acısı, Şiddeti, Izdırabı Vardır 73
Ölümü Anında Acı, Şiddet Ve Izdırap 75
Hz. İbrahim (A.S.) Ve Ölümün Şiddeti 77
Ecel Gelip Can Boğaza Dayandığı Vakit 83
Kişinin Canını Almakla Görevli Ölüm Meleği 87
Ölümün Şiddetinden Ayakların Birbirine
Dolanması, Kişinin Ölüm Acısı İle Kıvranması....89
Kişinin Ölmek İstiyorum Demesi Caiz Değildir ....96
Ölümü İstemeyin, ve Acirc;hiret Halleri Çok Çetindir ...103
Ölmek İçin Dua Etmeyiniz 104
Ölümü İstemenin Caiz Olduğu Yerler 106
İKİNCİ BÖLÜM
Ölüm Öncesi Hayat, Dünya Hayatı 109
Dünya Hayatının Faniliğini Anlatan ve Acirc;yetler 109
Dünya Az Bir Geçimliktir
ve Acirc;hiret İse Müttekî’ler İçin Daha Hayırlıdır 111
Dünya Hayatının Geçici Bir Oyuna Benzetilmesi...112
Allah Bütün Kullarım Uyarmaktadır 118
Dünya Hayatının Durumu Gökten Yağan
Yağmura Benzer 120
Dünya Hayatının Yağmur Ve Onun Bitirdiği Yeşil Ürünlere Benzetilmesindeki Hikmet Ve İncelik ...123
Dünya Hayatının Faniliği Geçiciliği Şunlara Benzer: Bir Oyun, Bir Eğlence 129
Ayetteki Teşbihler, Benzetmeler Şöyle
Özetlenebilir 132
Mal Ve Çocuklar Dünya Hayatının Süsüdür ....134
Allah Katında Karşılığı Görülecek Sevablar 140
Cennet Ağaçlarının Meyveleri 142
İnsanoğlunun Hoşlandığı Dünya Hayatının Süsleri.... 144
Dünya Nimetlerinin Süslü Gösterilmesi 149
Kadın Veya Kadının Durumu 152
Hz. Havva’nın Yaratılışı 156
Dünya Ve Kadın 162
Kadınlara Hayrı Tavsiye 170
İnsanların Çoklukla Övünmeye Meraklı Olmaları..174
Tekâsür Sûresinin Tefsir Ve Yorumu 178
İnsanların Ahirette Hesaba Çekilip
Sorgulanmaları 190
Peygamberimizin Tekâsür Sûresini Okuması
Ve Hayretini Belirtmesi 197
Dünyanın Allah Katında Değersizliği 201
Dünya Nimetinin, ve Acirc;hiret Nimetine Kıyasla Azlığı...209
Peygamberimizin Hasır Üzerinde Uyuması 210
Kişi Ölünce Üç Varlığı Onunla Kabre Kadar Gelir ...214
Geçinebilecek Kadar Dünyalık İstemek 215
Selman-ı Fârisî’nin Ağlaması 217
Az Mal Mı, Çok Mal Mı Hayırlıdır 218
Yetecek Kadar Geçimi Kanaat Etmek Mutluluktur ...224
Mutluluk Ölçü Ve Reçetesi Şu Hadîs Olmalıdır..225
Asıl Zenginlik Gönül Zenginliğidir 227
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ölümü Hatırlamanın Yararları 229
Ölüm Konusunda İslâm Büyüklerinin Sözleri..239
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ölüme Hazırlanmak 243
Dünyada Bir Yolcu Gibi Olmak 244
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tûl-ü Emel 263
Hiç Ölmeyecek Gibi Plânlar Yapmak 263
Tûl-i Emelin İlâcı 266
Tûl-i Emel Aldatıcıdır 268
Cennet İsteyen Tûl-i Emeli Bıraksın 269
Tûl-i Emel, Kalbi Karartır 270
İnsan Yaşadıkça Tûl-i Emel Artar 271
Mal Ve Dünya Hırsı Dinine Zarar Verir 272
Hikâye 273
Peygamberimiz Tûl-i Emel’i Hoş Görmezdi 276
ALTINCI BÖLÜM
Peygamber’in Ailesinin Maişeti ve Geçim Tarzı....279
Peygamberimizin Ev Halkının Yaşam Tarzı 288
Yüce Peygamberimizin Hasır Üzerinde Yatması....300
Peygamberin Yatağı Sert Cisimlerdi 302
Hz. Ömer Peygamberimizi Hasır Üzerinde
Görünce Ağladı 305
Ashab’dan Resûlullah’m Geçim Tarzını Benimseyenler 309
YEDİNCİ BÖLÜM
Kabir Hayatı 315
Kabir Hayatı, Nasıl Bir Hayattır? 316
Kabir Hayatı Gözardı Edilemez 318
Peygamberimizin Oğlu İbrahim’in
Kabrinde Ağlaması 319
Hz. Ömer’in Sözleri Ve Ashabının Ağlaması 319
Peygamber, Kızının Kabrinde Üzülmüştü 321
Kabirde İlk Azap, Kabrin Mevtayı Sıkıştırması...324
Kabir Azabı Vardır Ve Haktır, Olacaktır 324
Kabirde İlk Sorgu-Sual 326
Münker Ve Nekir (Sorgu Melekleri) 327
Yâ Ömer Kabirde Halin Nice Olacak 331
Kabir Azabı 333
Kabir Azabına Delil Olan ve Acirc;yetler 334
Kişi Öldüğünde ve Acirc;hiretteki Yeri Gösterilir 335
Kafire Kabirde 99 Yılanın Musallat Olması 339
Kabir Azabına Delil İkinci ve Acirc;yet 340
Kabir Azabına Delil Olan 3. Bir ve Acirc;yet 343
Ölmüşlerin Affı İçin Dua Etmek Lâzımdır 356
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ölünün Arkasından Yas Tütmak 359
Hz. Fatıma’nın Efendimizin Vefatında Ağlaması ..361
Ölüye Ağlamak İki Kısma Ayrılır 365
Bağırıp Çağırarak Ağlamanın Zararları 367
Çocuğu Ölenin Durumu Ve Ağlaması 376
İlk Çocuğu Ölen Kadın 377
Kızı Ölen Kadın Ve Peygamberimiz 379
Çocuğu Ölenin Sabrının Karşılığı Cennettir 381
Üç Çocuğu Ölüp Sabreden Cennete Girer 383
Düşük Yapan Anneye De Cennet Vardır 386
Büyük Felaketin Ecri De Büyük Olur 388
Hikâyemsi Bir Öğüt 393
Bir Kadının Başına Gelen Büyük Felaketler 396
Kâmil İman Sahibi Bir Kadının Çocuğunun
Ölümüne Sabrı 399
Peygamberimizin Gözünden Yaş Dökülmesi 409
Kısa Bir Açıklama 412
Peygamberimizin Emrine Uymanın Mükâfatı....415
Bir Felaket Anında Söylenecek Kelimeler 419
Musibet Anında Şu ve Acirc;yet Okunmalıdır 422
Musibetzede Şu Kelimelerle Dua Ederse Kazanır....422
Çocuğunun Ölümüne Sabır Edene
Cennette Bir Köşk Verilir 427
Musibete Katlanıp Cennetlik Olan Kadın 431
Kulun İki Gözüne Karşılık Cennet Verilir 434
DOKUZUNCU BÖLÜM
Kabirleri Ziyaret Etmek 437
Müminler İçin İstiğfarla Emrolunmak 439
Hz. Ali Efendimizin Kabirdekilere Sorusu 450
Kabirdekiler Ziyaretçilerini Tanır 452
Ölmüşlerimize Kur’ân Okunabilir Mi? 455
Ölmüşlerimizin Kabrinde Neler Okuyabiliriz?..457
Kabirleri Ziyarete Gelince 461
Ölüye Dirilerin İyilik Ve Sevap Göndermesi 462
ONUNCU BÖLÜM
Taziye Ve Başsağlığı Dileğinde Bulunma 465
Din Kardeşine Geçmiş Olsun Demenin Sevabı...468
Şimdi Gelelim Taziye Sözlerine 470
Peygamberimizin Taziye İçin Söyledikleri 471
Hz. Peygamberin Muâz B. Cebel’e Yazdığı
Taziye (Başsağlığı) Mektubu 472
Taziye Üç Gün İçinde Yapılmalıdır 475
Cenaze Evine Komşuların Yemek Götürmesi 477
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kıyâmetin Kopması - Kıyâmet Alametleri 485
Kıyâmet Olayını Bildiren ve Acirc;yetler 491
Hacc Sûresi, Birinci, İkinci ve Acirc;yetler 492
Sûr’a İkinci Defa Üfürülüş İnsanların Yeniden
Dirilişi, Kıyâmet Gününün Başlaması 499
Kıyâmetin Kopacağı Zamanı İnsanlar Bilebilir Mi?...501
Kıyâmetin Kopacağı Zamanı Ancak Allah Bilir...502
Kâfirlere Dünyada Ne Kadar Kaldıkları
Sorulacak. Bir Gün Veya Bir Günün Yarısı
Kadar Kaldık Diyecekler 523
Kıyâmet Alâmetleri 525
Büyük Alâmetler 526
1.Deccâl Nedir? 527
Hz. İsâ Ve Deccal 531
2.Duhan Nedir? 533
3.Dâbbetül’arz Nedir? 535
4.Hz. İsâ’nm (A.S.) Yeryüzüne İnmesi 541
5.Ye’cûc Ve Me’cûc Nedir? 542
6.Güneşin Batı’dan Doğması 548
7nci, 8nci Ve 9ncu Büyük Kıyâmet Alâmetleri
Yer Batması, Yer Çöküntüsüdür 551
10. Yemen’den Büyük Bir Ateşin Çıkması 552
Kıyâmet Alâmetleri Bilgileri Gaybi Bilgilerdir ....552
Küçük Kıyâmet Alâmetleri 555
Câriyenin Sahibim Doğurması 558
Çobanların Yüksek Binalar Yapması 561
İnsanın Belâlardan Bıkıp Ölümü İstemesi 562
Kıyâmete Yakın Kadın Nüfusu Artacak 564
Kıyâmete Yakın Zina (Fuhuş) Belâsının Açıktan
Açığa İşlenecek Olması Kıyâmet Alâmetidir 566
Kıyâmetten Önce Öldürme Olayları Artacaktır ....569
ON İKİNCİ BÖLÜM
Ba’sü Ba’del-Mevt Öldükten Sonra
Yeniden Dirilmek 571
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Haşr Ve Mahşer Meydanı 587
Hz. Ayşe Validemizin Peygamberimizden Haşri
(Yeniden Dirilmeyi) Sorması 592
Hesab Günü 602
Kıyâmet Günü Hesâbı Sorulacak Beş Şey 604
Ameller Yönünden Kulun İlk Hesabı
Namaz Olacaktır 607
Kıyâmet Günü Kul Hakkının Hesabı 608
Kıyâmet Günü Müflis Kişi Kimdir? 609
Kıyâmet Günü Haklar Sahihlerine Verilecektir ...611
Asıl Müflis Kimdir? 616
Hesab Günü, Üç Çeşit Kimse Değerli Amelinin
Sevabını Almaya Hak Edemez 619
Amel Defterlerinin Dağıtılması 622
Amel Defterlerinin Sahihlerine Verilmesi 623
Amel Defteri Dediğimiz Kitab’ın Ortaya Konması ...626
Herkese Kendi Kitabını (Amel Defterini)
Okuması Emredilecek 628
İnsanın Uzuvları, ve Acirc;zâ Ve Organlarının Konuşması 633
Kirâmen Kâtibîn Ve Hafaza Melekleri 638
İnsanın Ağzından Çıkan Her Sözü Yazılıyor 643
İnsanın Sağında Ve Solunda Oturan İki Melek ...649
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mîzân (Mahşer Günü Amellerin Tartılması) 653
Mîzânda Ağır Gelecek İki Kelimelik Duâ Ve Zikir...660
Mîzân Kimlere Olacaktır ...661
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Şefâat 655
Makam-ı Mahmud 668
Şefâat Konusunda Peygamberimizin Hadisleri..670
Peygamberin Şefâati Büyük Günahlara Olacak...673
Kıyâmet Günü İlk Şefâat Edecek Olan
Hz. Muhammed Aleyhisselâm’dır 674
Peygamberimizin Ümmetine Şefâat Edebilmek
İçin Var Gücüyle Gayreti 676
Kıyâmet Günü Mahşer Halkının Şefâatçı
Aramaları Ne Demek 679
Hz. Muhammed’in (A.S.) ve Acirc;hirette Sahib
Olduğu Üstünlükler 680
Hz. Muhammed Aleyhisselâm’m Şefâatçı
Olmayı Üzerine Alması 690
Ebû Hüreyre’nin Rivâyet Ettiği Şefâat Hadisi....693
Cennet Kapılarının Son Derece Genişliğine
İşâret Vardır 703
Cennetin Kapısını İlk Çalan 704
Peygamberimizin Ümmeti İçin Şefkatinden
Ağlaması 706
Üzerlerinde Cehennemin İzi Bulunacak
Cennetlikler 710
Hz. Muhammed’in Şefâati Da Allah’ın İznine
Bağlıdır 714
Kıyâmet Günü Şefâat Edecek Grublar 715
Diğer Şefâatler, Şefâati Kabul Olunacaklar 717
ON ALTINCI BÖLÜM
Kevser Havuzu 721
Kıyamet Günü Her Peygamberin Bir Havuzu
Olacak 732
Kevser Havuzundan Uzaklaştırılacak Kimseler...738
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Sırat Köprüsü 743
Sıratın Kritik Konumu Ve Hz. ve Acirc;işe’nin Ağlaması ...750
Cehennem Üzerine Sırat Köprüsü Kurulacak ....752
Mü’minlerin Sırat Köprüsünde Duâları 757
Sırat Köprüsünde Mü’minlerin Önünü
Aydınlatan Nurları Olacak 760
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cennet Ve Cehennem 769
Cennetle Cehennemin Aralarında Söyleşmeleri...772
Bir Grup Cennette, Bir Grup Cehennemdedir ....776
ve Acirc;hirette İnsanlar Bedbaht Ve Bahtiyar Olmak Üzere İki Grubdur 776
Kafirlerin Yeri Cehennem, Mü’minlerin YeriCennettir 777
Cehennem Nedir 779
Cehennemin Yedi Kapısı, Tabakası Vardır 783
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Cehennemin İsimleri 785
Cehennemin Sekar Tabakası 801
Mü’minlerin, Kafirlere Sizi Cehenneme Sokan Nedir Diye Sormaları 805
Cehennemin Hutame Tabakası 810
Allah Teâlâ’nın Uyarısı 814
Hutame’nin Nasıl Bir Ateş Olduğu 816
İsteyen İnanır, İsteyen İnkar Edip Kafir Olur....818 Cehennemin Hâviye Tabakası 821
Cehennemin Cahîm Tabakası 823
Cehennemlikler Ve Azabları 825
Azabı En Hafif Olan Cehennemlik 831
YİRMİNCİ BÖLÜM
Cennet Ve Cennet Nimetleri 835
Takva Ehlinin (Müttekîlerin) Yüksek Dereceleri ...846 Müttekîlere Vaad Edilen Cennetin Özelliği 849
Kur’ân-ı Kerîm’de Bildirilen Cennet İsimleri 851
1.Firdevs Cenneti’nin Süs Ve Tezyini 852
2.Adn Cenneti 858
3.Cennetü Naîm 864
4.Cennetül’me’vâ 867
Cennette Bir Kamçı Boyu Kadar Yer, Bütün Dünyadan Kıymetlidir 869
Cennetin Zerresi Bile Dünyadan Hayırlıdır 871
Cennetliklerin Cennete Girişleri 875
Cennete İlk Girenlerin Yüzleri Ayın On Dördü
(Dolunay) Gibi Olacaktır 877
Cennet Hayatını Anlatan ve Acirc;yetlerden Örnekler..878
Cennetin Sekiz Kapısı Vardır 879
Cennet Nimetlerini Anlatan ve Acirc;yetler Saffât
Sûresinden 10 ve Acirc;yet (40 İle 49. ve Acirc;yetler) 885
Cennet İçecekleri 888
Cennette Özel Yaratılan Hûrîlerin Niteliği 891
Rahman Sûresinde Cennet Sahnelerinin Tasviri..893
Rabbinden Korkana İki Cennet Vardır 894
Cennette Yaratılan Hûrîlerin Vasıfları 898
Kâsırâtüt’tarf İle İlgili Açıklama 899
Vakia Sûresi’nin Cennet Hayatını Anlatan
ve Acirc;yetleri 906
Cennet Kadınlarının Yeniden Yaratılmaları 916
İhtiyar Kadınlar Cennete Girmez 921
Cennet Ehli Olan Kadın Hûrîlerden Daha
Üstündür 926
Cennet Ehlinin Kaç Yaşında Olacakları 930
Cennete İlk Gireceklerin Yüzleri
Aym On Dördü Gibidir 932
Cennette Mertebesi En Aşağı Olan Kişi 935
Cennette Uzun Gölgeli Bir Ağaç Vardır Ki,
Atla Yüz Sene Gölgesi Geçilemez 937
Cennette Allahü Teâlâ’yı Görmek 939

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.