Peygamberimizin Mübarek Dilinden Surelerin Fazileti (004590)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €37,03
İndirimli : €21,78  + KDV
KDV Dahil : €25,92
Test2
15
:

Peygamberimizin Mübarek Dilinden Surelerin Fazileti


Ürün Özellikleri


Yazar : Hafız Hattat Yusuf Tavaslı
Yayınevi : Tavaslı Yayınları
Kapak Kalitesi : Karton Kapak
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı: 532 Sayfa
Ebat : 13.5 x 19 cm
Ağırlık : 396 gr


ÖNSÖZ

Ey Kur’âna gönül veren Kardeş! Kur’ân-ı Kerîm başımızın tacıdır. Çünkü; yüce Rabbimizin sözüdür. Kur’ân, hasta gönüllerin şifâsıdır. Kur’ân, bütün dertlere devadır. Kur’ân’a hizmet eden Allah’a hizmet etmiş demektir. Kur’ân bütün hayırların anahtarıdır. Kur’ân’a gönül veren hayır yoluna girmiştir.
Sevgili peygamberimiz, Hadis-i Şerifinde Ey ümmetim, Kur’ân ’a sımsıkı sarılın. " buyurmuştur.
Kur’ân’a sarılan hem dünyâda, hem de âhirette Cenâb-ı Hakk’ın mes’ûd ve bahtiyâr kıldığı kıymetli kullarının içinde yerini alacaktır. Efendimiz (Aleyhisselâm):
"Allah yanında Kur’ân’dan daha üstün hiçbir şefaat edici yoktur, ne peygamber ne de melek"
"Kur’ân, Kıyâmet günü şefaat edecek ve şefaati da Allah katında kabul olacaktır. " buyurmuş.
Yâni, Kur’ân-ı Kerîm, kendisini okuyan müslümanın elinden tutup Cenâb-ı Allah’ın izniyle doğruca cennete ulaştıracaktır.
Kur’ân, İnsanları hakka ve hidâyete ulaştırır."
Kur’ân, Allah ’tan korkanlara doğru yolu gösteren, müttekilere (kötülüklerden korunanlara) hidâyet yolunu göstermektedir. "
Kur’ân, Mü’minler için bir hidâyet ve müjde kaynağıdır. "
Kur’ân, dünyâda kendisine sarılan mü’minlerin yolunu aydınlatmakta ve onları (mü’minleri) uyarıcı ve müjdeleyici emir ve tavsiyeleriyle doğru yolda tutmaktadır. Ve dolayısiyle, âhirette de cennetle ve cennet nfmetleriyle, Cenâb-ı Allâh’m rızâsı ve hoşnutluğuyla müjdeler vermektedir.
Ey Dost! Her iki cihanda da (hem dünyâda, hem âhirette) mutlu ve mes’ûd olman dileğiyle, sana mübârek ve kutsal kitâbımız Kur’ân ile ilgili bilgiler vermek istiyorum.
Kur’ân-ı Kerîm, devamlı olarak okunan ve her an okun-masıyla okuyanlara sevâb ve fazilet kazandıran bir kitâb-ı ilâhf olmasındandır ki, okunmasında gönüllere ferahlık veren ve âyetleri üzerinde düşünebilenlere yeni ufuklar açmakta ve okuyanın ma’nâsında engin ufuklar açarak okuyanları mestetmektedir. Kur’ân, inananlara bir rahmet ve bir şifâdır.
"Kur’ânda indirdiğimiz âyetler, mü’minlere rahmet ve şifâdır. " İsra Süresi âyet 82
Mukaddes kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’in 114 sûresini konu alan bu yeni kitabımı, din kardeşlerime bir hizmet olur ümidiyle hazırlamış bulunuyorum. Kitabıma:
"KUR’ ve Acirc;N OKUMANIN FAZİLET ve SEV ve Acirc;BI" "KUR’ ve Acirc;N SÛRELERl’NÎN FAZİLETİ" ismini koydum.
1.Kitabımın "Giriş" bölümünde Kur’ân ile ilgili bilgiler ve Kur’ân-ı Kerfm okumanın sevâb ve fazileti ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.
2.Sûreler bölümünde, Kur’ân-ı Kerfm’in 114 sûresi ayrı ayrı bölümler halinde, kısa kısa bilgiler verilmek sûretiyle sûre isimleri, âyet, kelime ve harf sayıları, Mekkfveya Medenf oluşları açıklanmıştır.
3.Her sûrenin ayrı ayrı fazileti, Havas ve Esrârı ile igili kısa bilgiler ve bazı sûrelerde Hadis-i Şerif metinlerine de yer verilmiş bulunmaktadır.
4.Belirli vakitlerde okunmasında çok sevâb ve fazileti olduğu Hadis-i Şerifler ile bildirilen sûrelerin Arabça aslı ve lâtin harfleriyle de Türkçe okunuşları verilmiştir, (Bilgi için FİHRİSTE bak.)
5.Ayrıca belirli saat ve vakitlerde okunan âyetler ’ bölümü de ilâve edilmiştir.
Ey Hak Yolcusu! Bil ki, Kur’ân başımızın tacıdır. "Kalbinde (ezberinde) Kur’ândan hiç bir âyet bulunmayan kimse, terkedilmiş harab bir ev gibidir."
"Kur’ân’ı öğrenip ve diğer din kardeşlerine de öğreten, müslümanların en üstünü, en hayırlısı"olduğu ve olacağı Hadis-i Şerîf’de müjdelenmektedir. Efendimiz (Aleyhisselâm), Kur’ân okuyan müslümanlara şu müjdeyi vermektedir: "Allahü Teâlâ ile konuşmak isteyen Kur’ân okusun. "
Kur’ân okumak, yüce Allah’la konuşmaktır. Kur’ân okuyan bir müslümân, Yüce Allah’la konuştum dese, doğru söylemiş olur. Yani, Kur’ân okuyan bir kimseye ne yapıyorsun? diye sorulsa, o da Allah ile konuşuyorum dese, bu kimse doğru söylemiştir demek olur.
Ey Kur’ân’a gönül veren dost/İlerleyen sayfalarımızda Efendimizden (S.A.V.) gönül açıcı mükemmel müjdeler, teşbih ve benzetmeler okuyacaksın!.. Gönülleri fetheden bu müjdeleri metinleriyle arzedeceğiz.
Kur’ân’a hizmet konusunda din kardeşlerime bir nebzecik hizmette bulunup, onların gönüllerine Kur’ân sevgisini alevlendirecek küçük bir kıvılcım atabilir ve Efendimizin (Aleyhisselâm) "Ümmetimin hayırlıları, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretenlerdir. " Hadis-i Peygamberfsine mazhar olabilirsem, kendimi mutlulukların en yücesine ermiş olacağımı addederim.
Ey Dost! Tek amacım din kardeşlerime hizmet etmek ve yardımcı olabilmek bahtiyarlığına ulaşmaktır. Tevfik ve hidâyet, muvaffakiyet ve başarı Cenâb-ı Hakk’ın lutuf ve yardımıyladır.
El Haccac- Hattat Yusuf TavaslıİÇİNDEKİLER

Önsöz 3
Giriş 7
Ezberinde Kur’ân’dan sûre bulunmayanın durumu
Evlerin değersizi
Değersiz ve uğursuz evin durumu
Kur’ân ehli ehlullâhtır
Kur’ân’ı kekeleyerek okuyana iki sevâb vardır
Kur’ân’m âhiretteki vereceği faydalar
Evlâdına Kur’ân öğretmek
Kur’ân’m isim ve sıfatları
Sûre ne demektir
ve Acirc;yet ne demektir
Kur’ân âyetleri nelerden bahseder
Cûz ne demektir
Hizb ne demektir
Secde âyetleri
E’ûzü Besmelenin önemi
Tehlikelerden koruyan duâ
Şifâ duâsı
Cebrâil’in okuduğu şifâ duâsı
1.nci Fatiha Süresi 39
Fatiha Sûresi’nin fazileti 40
Fatiha, Allah ile kulu arasında bölüşüldü 44
Fatiha Sûresi’nin kelime kelime anlamı 46
Fatiha Sûresi şifâdır bölümü 59
Yatarken Fatiha okumak huzur verir 64
Nazara Fatiha şifâdır bölümü 65
Fatiha Sûresinin özellikleri 66
Fâtiha okumanın faydaları 68
41 Fâtiha okumanın yararı 69
20 defa okumak fakirliği önler 70
Besmele ile 7 kere Fâtiha okumak 71
100 kere okuyan muradına erer 71
2.nci Bakara Sûresi 75
29 sûrenin başında bulunan Huruf-u Mukattaa 75
Bakara Sûresi’nin tamamının fazileti 77
Bakara Sûresinden okunacak âyetler 81
Bakara Sûresinin başından 4 âyet ve fazileti 82
Bakara Sûresinin 163-164.ncü âyetleri 90
Bakara Sûresinin 164.ncû âyeti 91
Bakara Sûresinin 20l.nci âyetinin fazileti 94
Resûlullâh’ın en çok yaptığı duâ 95
ve Acirc;yetel’Kürsf nin fazileti 101
Yatarken okuyanı melekler korur 103
Cin tuzağına ve Acirc;yetel’Kürsf. 105
Korunmak için evin köşelerine okunması 105
Evinden çıkarken ve Acirc;yetel’Kürsf 106
Cuma günü ve Acirc;yetel’Kürsf okumak 107
Mahşerde peygamberlerle bulunmak 109
Kendisini koruma altına almak için 7 kere 11S
Namazdan sonra ve Acirc;yetel’Kûrsr. 113
Namazdan sonra yapılan dualar 114
Allah’ın korumasında olmak 115
Sıkıntı, stres anlarında ve Acirc;yetel’Kûrsr 116
Amener’Resûlü’nün fazileti 120
3.ncû ve Acirc;l-i İmrân Sûresi 125
ve Acirc;l-i İmrân Sûresinin 18.nci âyeti 127
ve Acirc;l-i İmrân Sûresinin 26-27.nci âyetleri 128
Bu âyetlerin kazandırdığı fazilet 133
ve Acirc;l-i İmrân Sûresinin son âyetleri 136
4.ncü Nisâ Sûresi 142
Faziletli beş âyet bu âyetlerdir 143
5.nci Mâide Sûresi 146
6.ncı En’âm Sûresi 147
En’âm Sûresinin başından üç âyet 148
7.nci A’râf Sûresi 151
8.nci Enfâl Sûresi 152
9.ncu Tevbe Sûresi 154
10.ncu Yûnus Sûresi 156
11.nci Hûd Sûresi 157
12.nci Yûsuf Sûresi 160
13.ncû Râ’d Sûresi 161
14.ncü İbrâhim Sûresi 162
15.nci Hicr Sûresi 163
lö.ncı Nahl Sûresi 164
17.nci İsrâ Sûresi 165
18.nci Kehf Sûresi 166
Başından on âyet okumanın fazileti 167
Kehf Sûresinin okunuşu: 180
19.ncu Meryem Sûresi 189
20.nci Tâhâ Sûresi 190
21.nci Enbiyâ Süresi 195
22.nci Hacc Sûresi 197
23.ncü Mû’minûn Sûresi 198
Resûlullâh’m okuduğu on âyet 199
Sûrenin son âyetlerinin fazileti ve hastaya okunuşu... 201
Rızkı bol ve selâmette olur 203
24.ncû Nûr Sûresi 205
25.nci Furkan Sûresi 207
26.ncı Şuarâ Sûresi 208
Kur’ân okumanın sevabı ile ilgili hadisler 209
27.nci Nemi Sûresi 211
28.nci Kasas Sûresi 212
29.ncu Ankebût Sûresi 213
30.ncu Rûm Sûresi 214
31.nci Lokman Sûresi 215
32.nci Secde Sûresi 216
Secde Sûresinin okunuşu 221
33.ncü Ahzab Sûresi 224
34.ncü Sebe’ Sûresi 225
35.nci Fâtır Sûresi 226
Yâsfn Sûresini okumanın sevâbı 227
36.ncı Yâsfn Sûresi 228
Yâsûı Sûresinin fazileti 230
Yâsfn Sûresi 10 çeşit derde devâdır 230
Yâsfn Süresinin okunuşu 241
Yâsfn Sûresinin Türkçe ma’nâsı 246
37.nci Saffât Sûresi 255
38.nci Sâd Sûresi 258
39.ncu Zümer Sûresi 259
40.ncı Mü’min Sûresi 262
Hâ Mfmler 7 süredir 264
41.nci Fussılet Sûresi 266
42.nci Şûra Sûresi 267
43.ncû Zuhruf Sûresi 270
44.ncû Duhân Sûresi 271
Duhân Sûresinin okunuşu 271
45.nci Câsiye Sûresi 279
46.ncı Ahkâf Sûresi.... 280
47.nci Muhammed Sûresi 281
48.nci Fetih Sûresi 282
Fetih Sûresinin okunuşu 289
49.ncu Hucurât Sûresi 293
50.nci Kâf Sûresi 294
51.nci Zâriyât Sûresi 295
52.nci Tur Sûresi 296
53.ncü Necm Sûresi 297
54.ncü Kamer Sûresi 298
55.nci Rahman Sûresi 299
Rahman Sûresinin okunuşu 303
56.ncı Vâkı’a Sûresi 306
Vâkfa Sûresini okumanın fazileti 307
Vâkfa Sûresinin okunuşu 314
57.nci Hadid Sûresi 317
58.nci Mücâdele Sûresi 319
59.ncu Haşr Sûresi 320
Haşr Sûresinin son üç âyetinin fazileti 321
60.ncı Mûmtehine Sûresi 326
6 l.nci Saff Sûresi 327
62.nci Cum’a Sûresi 330
Cuma Sûresinin okunuşu 330
63.ncû Münâfikûn Sûresi 332
64.ncû Teğâbûn Sûresi 333
Hamele-i Kur’ân olanların fazileti 334
65.nci Talâk Sûresi
66.nci Tahrim Suresi 338
67.nci Mülk Sûresi 339
Mülk Sûresinin okunuşu 344
Mülk Sûresinin Türkçe ma’nâsı 346
68.nci Kalem Sûresi 350
69.ncu Hakka Sûresi..351
70.nci Me’âric Sûresi 352
71.nci Nuh Sûresi 353
72.nci Cin Sûresi..354
73.ncü Müzzemmil Sûresi 355
74.ncü Mûddessir Sûresi 356
75.nci Kıyâme Sûresi 357
Kıyâme Sûresinin okunuşu 360
76.ncı İnsan Sûresi 361
77.nci Mürselât Sûresi 362
78.nci Nebe’ Sûresi 363
Amme (Nebe7) Sûresinin okunuşu 367
Nebe’ (Amme) Sûresinin anlamı 368
Uykusuzluktan kurtulmak . 372
79.ncu Nâziât Sûresi 373
Kur’ân’ın her harfine on sevâb verilir 374
Her âyet için sevâbın arttırılması 374
80.nci Abese Sûresi 375
81.nci Tekvfr Sûresi 377
Tekvfr Sûresinin okunuşu 379
82.nci İnfitâr Sûresi 381
İnfitâr Sûresinin okunuşu 383
83.ncü Mutaffiffn Sûresi 385
84.ncü Inşikâk Sûresi 386
İnşikâk Sûresinin okunuşu 388
85.nci Burûç Sûresi 390
86.ncı Târik Sûresi 391
Tank Sûresinin okunuşu 392
87.nci ve Acirc;’lâ Sûresi 394
88.nci Gâşiye Sûresi 399
89.ncu Fecr Sûresi 400
90.ncı Beled Sûresi 401
91.nci Şems Sûresi 402
92.nci Leyi Sûresi 405
93.ncû Duhâ Sûresi 409
Vedduhâ Sûresinin Özellikleri 411
94.ncû İnşirah Sûresi 415
İnşirah Sûresinin Özellikleri 416
95.nci Tfn Sûresi 419
96.ncı Alak Sûresi 421
97.nci Kadir Sûresi 425
Kur’ân ve oruç sahibine şefaat eder 428
98.nci Beyyine Sûresi 429
99.ncu Zilzâl Sûresi 433
100.ncû Adiyât Sûresi 436
101.nci Kâri’a Sûresi 439
102.nci Tekâsür Sûresi 442
103.ncû Asr Sûresi 446
Allah kalbinde Kur’ân bulunan kuluna azab etmez 448
104.ncû Hûmeze Sûresi 449
105.nci Fil Sûresi 452
106.ncı Kureyş Sûresi 455
107.ncı Mâûn Sûresi 459
108.nci Kevser Sûresi 462
109.ncu Kâfirûn Sûresi 465
110.ncu Nasr Sûresi 469
111.nci Tebbet Sûresi 474
112.nci İhlâs Sûresi 477
Sabah Namazı akabinde 11 kere okumak 480
12 kere okumanın sevabı 480
50 kere okumak 481
100 kere okumak 481
200 kere okumak 482
1000 kere okumak cehenneme engel 482
Cuma namazından sonra 7 kere okuyana 483
Cuma namazında imam selâm verdikten sonra 483
100 kere saba namazı akabinde okumak 484
Devamlı İhlâs okuyanın hali 485
İhlâs okumayı seven kimsenin durumu 486
Kabirde 11 İhlâs okumanı sevâbı 489
113.Felak Sûresi 491
114.Nâs Süresi 493
Felak ve Nâs Sûrelerinin fazileti 494
Kur’ân okumanın âdâbı 499
Kaç günde bir hatim indirmeli 502
Hatim indirme konusunda ölçü 505
Gücü yetmeyen ne yapmalı 506
Hafta hatimleri 507
Kur’ân-ı Kerim’i dinleme âdabı 508
Hatim duâsı 509
Kur’ân-ı Kerîm 512
Kur’ân’m toplanması 514
Şifâ âyetleri 517
Şifâ âyetleri suya okunup hastaya içirilir 520
Şifâ âyetlerini hasta kendisine okuya 521
Şifâ âyetleri her türlü hastalığa okunur 523
7 âyet-i kerimeler 524
Bu yedi âyet-i kerime’nin fazileti 528
Diş ağrısı için okunacak âyet 528
Nazara (göz değmesine) okunan âyet 530
Doğum sancısı çeken kadına okunacak âyet 531

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.