Rasulullahın Muhammed ve Ahmed İsmi Şeriflerinin Hususiyetleri - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi (T28407)

Fiyat : €15,68  + KDV
KDV Dahil : €18,66
15
:

Rasulullahın Muhammed ve Ahmed İsmi Şeriflerinin Hususiyetleri - Cübbeli Ahmet Hoca Efendi


Ürün Özellikleri :


  • Yayınevi : Dervişhan Yayıncılık
  • Yazar : Ahmet Mahmut Ünlü
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
  • Sayfa Sayısı : 213
  • Ebat : 16,5 X 23,5 cm
  • Ağırlık : 250 gr
  • Dil : Arapça - Türkçe
  • Barkod : 9786057378293


MUKADDİME (ÖNSÖZ)

Bizlere en sevdiği kulu ve Muhammed-Ahmed ism-i şerifleriyle tesmiye buyurduğu Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sel- lem) Efendimiz’i peygamber olarak gönderen Allâh-u Te‘âlâ’ya sonsuz hamd-ü senâlardan sonra!
Allâh-u Te‘âlâ, Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Ehl-İ Beyti’ne ve sahâbesine hududsuz salât-ü selâm eylesin.
Her sene Mevlid ayında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif etme husûsunda evvelce (2002 yılında Bandırma Cezâevi’nde) yaptığımız nezri ifâ etmek üzere bu sene de elinizdeki bu eseri hazırlamaya bizleri muvaffak kılan kerem sâhibi Rabbimiz’e sonsuz hamd-ü senâlar ederiz.
Mâlûmunuz olsun ki; elinizdeki bu eser altı bölümden müteşekkil (derlenmiş) olup Rasûlüllâh (Sallellâhu Te ‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in Muhammed ve Ahmed ism-i şerifleriyle ilgili birçok mâlûmât ihtivâ etmektedir.
Birinci Bölüm; Rasûlüllâh (Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in ism-i şerifleri hakkında çakitap yazan müellifler ve eserleri hakkındadır.
İkinci Bölüm; Muhammed ve Ahmed ism-i şeriflerinin bâzı husûsiyetlerini zikretmektedir.
Üçüncü Bölüm; Muhammed ve Ahmed ism-i şeriflerinin bâzı faziletlerini nakletmektedir.
Dördüncü Bölüm; Muhammed ve Ahmed ism-i şeriflerinin geçmiş semâvî kitaplarda zikredildiğini açıklayan hadîs-i şerif ve rivâyetleri cem etmektedir.
Beşinci Bölüm ise; Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellemjin Muhammed ve Ahmed ism-i şeriflerinin tüm rasüllere ve nebilere (peygamberlere) (Salevâtülllâhi Alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma İn) vahyedildiği husûsunu beyân eden rivâyetleri ihtivâ etmektedir.
Allâh-u Te‘âlâ, Muhammed ve Ahmed ism-i şeriflerinin ve daha nice ism-i şeriflerin sâhibi olan Fahr-i Kâinât Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz hürmetine bizleri onun şefâatinden mahrum eylemesin. Amîn! Yâ Mu‘în!
12 Rabî‘ulewel 1444 / 8 Ekim 2022

İÇİNDEKİLER

Mukaddime (Önsöz) 5
BİRİNCİ BÖLÜM
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)tN İSM-1 ŞERİFLERİ HAKKINDA KİTAP YAZAN MÜELLİFLER YE ESERLERİ 7
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VESELLEM)İN TÜM İSM-İ ŞERİFLERİ HAKKINDA KİTAP
YAZAN MÜELLİFLER VE ESERLERİ 11
Müellifi Mechûl Olanlar 19
İKİNCİ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİ HAKKINDA ESER YAZAN MÜELLİFLER VE TELİFLERİ 20
İKİNCİ BÖLÜM
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN BÂZI HUSÛSİYETLERİ 25
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN İSM-İ ŞERİFLERİNİN ADEDİ 31
İKİNCİ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN LÜGAT, ISTILÂH VE TASAVVUF CİHETİNDEN MÂNÂ VE MERÂTİBİ 32
-BİRİNCİ FASIL -
-MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN
LÜGAT MÂNÂLARI - 32
Muhammed İsminin Lügat Mânâsı 32
Ahmed İsminin Lügat Mânâsı 33
İÇİNDEKİLER
Mukaddime (Önsöz) 5
BİRİNCİ BÖLÜM
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEMJÎN İSM-İ ŞERİFLERİ HAKKINDA KİTAP YAZAN MÜELLİFLER VE ESERLERİ 7
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN TÜM İSM-İ ŞERİFLERİ HAKKINDA KİTAP
YAZAN MÜELLİFLER VE ESERLERİ 11
Müellifi Mechûl Olanlar 19
İKİNCİ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİ HAKKINDA ESER YAZAN MÜELLİFLER VE TELİFLERİ 20
İKİNCİ BÖLÜM
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN BÂZI HUSÛSİYETLERİ 25
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VESELLEM)İN İSM-İ ŞERİFLERİNİN ADEDİ 31
İKİNCİ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN LÜGAT, ISTILÂH VE TASAVVUF CİHETİNDEN MÂNÂ VE MERÂTİBİ 32
-BİRİNCİ FASIL -
- MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN LÜGAT MÂNÂLARI - 32
Muhammed İsminin Lügat Mânâsı 32
Ahmed İsminin Lügat Mânâsı 33
-İKİNCİ FASIL -
-MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN ISTILAH MÂNÂLARI -34
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN
AHMED İSMİ MUHAMMED İSMİNDEN ÖNCEDİR - 38
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN
TASAVVUFÎ TERTİPLERİ - 42
ÜÇÜNCÜ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN KUR ’ÂN-I KERÎMDE ZİKREDİLDİĞİ ÂYET-İ KERÎMELER 50
-BİRİNCİ FASIL -
-MUHAMMED İSM-İ ŞERİFİNİN KUR’ÂN-I KERÎM’DE
ZİKREDİLDİĞİ ÂYET-İ KERÎMELER - 50
-İKİNCİ FASIL -
-AHMED İSM-İ ŞERÎFİ‘NİN KUR’ÂN-I KERÎM’DE
ZİKREDİLDİĞİ ÂYET-İ KERÎME - 52
DÖRDÜNCÜBÂB
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN ZİKREDİLDİĞİ BÂZI HADÎS-İ ŞERİFLER 56
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Kendisini Adlandırdığı İsm-i Şerifler 56
BEŞİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)E MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN TAKILMASI ANNESİNE VE AMCASINA EMREDİLMİŞTİR 59
-BİRİNCİ FASIL -
-ÂMİNE VÂLİDEMİZ’E RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU
ALEYHİ VESELLEM)B TAKMASI EMREDİLEN İSİMLER - 59
Birinci Kısım
Âmine Vâlidemiz’e Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e Muhammed İsmini Takmasının Emredilmesi 59
İkinci Kısım
Âmine Vâlidemiz’e Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)e Ahmed İsmini Takmasının Emredilmesi 61
-İKİNCİ FASIL -
-ABDÜLMÜTTALİB EFENDİMİZ’İN, TORUNU
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)E MUHAMMED İSMİNİ TAKMASI - 63
ALTINCI BÂB 66
MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN DAHA ÖNCE KİMSEYE NASÎB OLMADIĞI 66
-BİRİNCİ FASIL -
-MUHAMMED İSMİNİN DAHA ÖNCE KİMSEYE
NASÎB OLMADIĞI- 66
-İKİNCİ FASIL -
-AHMED İSMİNİN RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM) ÖNCE KİMSEYE NASÎB OLMADIĞI - 69
YEDİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İNİSİMLERİNİ ÇOCUKLARA TAKMANIN CÂİZ OLDUĞU FAKATEBU’L-KÂSIM KÜNYESİNİ TAKMANIN İHTİLAFLI OLDUĞU 70
Ömer (Radıyallâhu Anh)m Peygamber İsimleri Takmayı Kerih Görmesinin îzâhı 72
SEKİZİNCİ BÂB
SÂDECE MUHAMMED İSM-İ ŞERİFİNDE BULUNAN BÂZI HUSÛSİYETLER 75
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MUHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN BÂZI FAZİLETLERİ 81
BİRİNCİ BÂB
ALLÂH-U TE‘ÂLÂ MUHAMMED İSM-İ ŞERİFİNİ KENDİ İSM-İ ŞERİFİYLE BİRLİKTE HER YERE YAZDI 85
-BİRİNCİ FASIL -
-CENNETTE VE GÖKLERDE MUHAMMED
İSMİNİN YAZILI OLDUĞU - 85
Cennetteki Her Yaprağın Üzerinde Muhammed İsmi Yazılıdır 85
Allâh-u Te‘âlâ Muhammed İsmini Gökleri Yerleri Yaratmadan Önce Arş’ta ve Semâvâtta Yazmıştır 86
-İKİNCİ FASIL -
-ÂDEM (ALEYHİSSELÂM)IN RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU
ALEYHİ VE SELLEM) HÜRMETİNE YARATILDIĞI - 89
Âdem (Aleyhisselâm) Arş’ta Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in İsminin Yazılı Olduğunu Görünce Onun Hürmetine Mağfiret Taleb Etmiştir 89
Bu Hadîs-i Şerifi Teyid Eden Diğer Rivâyetler 93
İKİNCİ BÂB
MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN BÜTÜN MAHLÛKÂT ÜZERİNE NAKŞEDİLDİĞİ 99
-BİRİNCİ FASIL -
-BİTKİLERİN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR - 99
Güllerin Üzerinde Bulunan Yazılar 99
Ağaçların Yapraklarında Bulunan Yazılar 102
Üzüm ve Karpuz Gibi Meyvelerde Bulunan Yazılar 103
-İKİNCİ FASIL -
-CANLILARIN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR - 104
Yeni Doğan Çocuğun Üzerinde Bulunan Yazılar 104
Balıkların Üzerinde Bulunan Yazılar 104
Çekirgenin Kanatları Üzerinde Bulunan Yazılar 106
Oğlağın Üzerinde Bulunan Yazılar 107
-ÜÇÜNCÜ FASIL-
-TAŞLARIN ÜZERİNDE BULUNAN YAZILAR - .....107
Mûsâ ve Hıdır (Aleyhimesselâm)m Çıkarttıkları Levhada Bulunan Yazılar 109
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MUHAMMED VE AH MED İSM-İ ŞERİFLERİNİN GEÇMİŞ SEMÂVÎ KİTAPLARDA ZİKREDİLDİĞ1 111
BİRİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN İSİMLERİ BELİRTİLEREK TEVRÂT’TA GEÇEN VAHİYLER 115
-BİRİNCİ FASIL -
-MUHAMMED İSM-İ ŞERİFİ ZİKREDİLEREK
TEVRÂT’TA GEÇEN VAHİYLER - 115
İbrâhîm (Aleyhisselâm)a Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn,
Muhammed İsmiyle Müjdelenmesi 115
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)İn Mekke’den Gönderileceğinin Tevrât’ta Zikredilişi 116
Tevrât’ta Geçen Muhammed İsmini Öptüğü İçin Affedilen Günahkâr Kişi 116
-İKİNCİ FASIL -
-AHMED İSM-İ ŞERİFİNİN TEVRÂT’TA
ZİKREDİLDİĞİNE DÂİR RİVÂYETLER - 117
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-TEVRÂT ULEMÂSININ BU KONUDAKİ ŞÂHİTLİKLERİ - 124
Birinci Kısım
Tevrât Ulemâsından Ka‘bü’l-Ehbâr (Rachyallâhu Anh)m Bu Konudaki Şâhitlikleri 124
Ka‘bü’l-Ehbâr (Rachyallâhu Anh)in, Babasından Kalan Varakada Muhammed İsmini Görerek Müslüman Olması 125
İkinci Kısım
Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Muhammed İsmini ve Vasıflarını
Tevrât’ta Buldukları Hakkında Diğer Bâzı Yahûdî Âlimlerinin Beyânı.... 129
Üçüncü Kısım
Yahûdî ve Hristiyan Ulemâsının Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in Ahmed İsmini ve Sıfatlarını Câhiliye Döneminde Zeyd ibnü Amr (Rachyallâhu Anh)a Bildirmeleri 134
İKİNCİ BÂB
MVHAMMED VE AHMED İSM-İ ŞERİFLERİNİN ZEBÛR KİTABINDA ZİKREDİLDİĞİ 137
ÜÇÜNCÜ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN AHMED İSM-İ ŞERİFİNİN İNCÎL-İ ŞERÎF’TE ZİKREDİLDİĞİ 140
-BİRİNCİ FASIL -
-BU HUSUSTA INCİL’DE ZİKREDİLEN VAHİYLER - 140
Ahmed İsminin İncil’de Fâraklît / Bâraklît Olarak Zikredildiği 140
-İKİNCİ FASIL -
-EHL-İ KİTÂB ULEMÂSINDAN İNCİL OKUYANLARIN RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU ALEYHİ VE SELLE M) İN VASIFLARINI VE AHMED İSMİNİ İNCÎL’DE
BULDUKLARINA DÂİR ŞEHÂDETLERİ - 143
BEŞİNCİ BÖLÜM
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN MUHAMMED VE AHMED İSİMLERİNİN
TÜM PEYGAMBERLERE VAHYEDİLDİĞİ 145
BİRİNCİ BÂB
BÜTÜN PEYGAMBERLERDEN MUHAMMED (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)E ÎMÂN VE YARDIM EDECEKLERİNE DÂİR AHD-Ü MÎSÂK ALINDIĞI 149
İKİNCİ BÂB
RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN İSMİNİN BÜTÜN PE YGAMBERLERE BİLDİRİLDİĞİ 151
-BİRİNCİ FASIL -
-ÂDEM (ALEYHİSSELÂM)A BİLDİRİLENLER - 151
Âdem (Aleyhisselâm) Yaratıldığı Zaman Arş’a İlk Baktığında Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in İsmini Gördü 151
Âdem (Aleyhisselâm) Oğlu ŞÎS (Aleyhisselâm)a Allâh ile Birlikte Dâimâ Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i Zikretmesini Vasiyet Etti 152
Âdem (Aleyhisselâm)ın Omuzlarının Arasında Rasûlüllâh
(Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in İsmi Yazılıydı 154
-İKİNCİ FASIL-
-MÛSÂ (ALEYHİSSELÂM) A RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHU
ALEYHİ VE SELLEM)tN İSMİ VE FAZİLETLERİ BİLDİRİLMİŞTİ - 155
-ÜÇÜNCÜ FASIL -
-ÎSÂ (ALEYHİSSELÂM)A RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE
SELLEM)İN İSMİ VE FAZİLETLERİ BİLDİRİLMİŞTİ - 160
-DÖRDÜNCÜ FASIL -
-RASÛLÜLLÂH (SALLELLÂHUALEYHİ VE SELLEM)İN İSİM VE
Muhammed İsminin Süleymân (Aleyhisselâm)a Bildirilişi 161
EşTyâ (Şa‘yâ) (Aleyhisselâm)a Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in İsminin Ahmed Olduğunun Vahyedilişi 162
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.