Resulullahın Dilinden Surelerin Fazileti-1322 (001133)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €31,96
İndirimli : €18,80  + KDV
KDV Dahil : €22,37
Test2
15
:

Resulullahın Dilinden Surelerin Fazileti

Ürün Özellikleri :

Kitap Adı: Resulullah'ın Dilinden Surelerin Fazileti (Dua-042/P16)
Yazar:Arif Pamuk
Yayınevi: Pamuk Yayıncılık
Sayfa Sayısı: 272
İlk Baskı Yılı: 2000
Dil: Türkçe
Ebat : 13 x 19.5 cm
Kağıt Cinsi : 2.Hamur
Ağırlık : 200 gr


ÖNSÖZ
Bana bu eseri hazırlama fırsatı veren Rabbim'e hamd eder, O'nun Resulü Zişan'ı Muhammed Aley- hisselam'a salât ü selam ederim.
Kur'an-ı Kerim'i rızkın çoğalması için okumanın faydası tecrübelerle sabittir. Zira birçok insanların, hiçbir sebeb-i maişete malik olmadıkları halde Allah Teâlâ’nın rızası için Kelam-ı Kadim’ini çok okuduklarından refah ve saadet içinde yaşadıkları görülür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) buyurmuşlardır:
"Evinizde Kur'an-ı Kerim'i çok okuyun. İçinde Kur'an okunmayan evin hayır ve bereketi azalır, şerri çoğalır. Uğursuzluğundan içinde bulunanlara dar gelmeye başlar."
Her Müslüman’ın Kur'an-ı Kerim'i senede en azından iki defa hatmetmesi lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i hatmederek okumak daha hayırlıdır. O'nun her tarafı tesirli olduğu gibi bazı sure ve ayetlerinin tesiri daha fazladır. Biz bu eserde onları Sevgili Peygamberimiz (a.s.)'ın hadis-i şeriflerinin ışığı altında izah etmeye çalışacağız.
Bu eser, aşağıdaki isimleri geçen eserlerden derlenerek meydana getirilmiş ve tercüme edilmiştir:
1.Tefsir-i Kurtubî
2.Tefsir-i İbn-i Kesir
3.Et-Tâc’ül-Ehâdis
4.Riyâzüs Sâlihıyn
5.Levâhıku’l-Envâr
6.Tezkiratü Ülü’l-Elbâb
7.Basîratü’s-Sâlikîn
8.Hazînetü’l-Esrâr
9.Ed-Dürru’n-Nazıym
10.Tefsîr-i Nişâbûrî
11.Tefsir-i Savi
12.Tefsir-i Fahr-i Râzî
Arif Pamuk

İÇİNDEKİLER
-A-
A’lâ Suresi’nin sırları 203
A’râf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..104
Abdülhâlık Gucdevanî Hazretleri’nin tavsiyeleri ..7
Adiyât Suresi’nin faziletine dair hadisler 218
Ağrıya karşı Besmele okunursa 47
Ahkâf Suresi’nin sırları 201
Al-i İmran Suresi’nin 154. ayetinin sırları 86
Al-i İmran Suresi’nin faziletine dair hadisler 83
Amener rasûlü’nün faziletine dair hadisler... 64
Amme (Nebe) Suresi (Arapça) 190
Amme (Nebe) Suresi (Okunuşu) 191
Amme (Nebe) Suresi’nin manası 192
Amme Suresi’nin faziletine dair hadisler 194
Ansızın bela gelmez 44
Asr Suresi’nin faziletine dair 223
Ayet’el-Kürsi’nin esrarı 68
Ayet’el-Kürsi’nin fazileti 70
Ayet’el-Kürsi’nin faziletine dair hadisler 67
Ayet’el-Kürsi’nin İsm-i A’zam olduğuna dair 76
Ayet’el-Kürsi’nin sırları 80
Ayet’el-Kürsi’yi okuyanların kalp gözü açılır 77
Ayet’el-Kürsi’yi üzerinde taşırsa 78
Ayet’el-Kürsi’yi yatarken okumak 82
-B-
Bakara Suresinin faziletine dair hadisler 62
Baş ağrısına karşı 49
Beled Suresi’nin sırları 204
Bereketin çoğalması için 49
Besmele yazılıp eve asılırsa 43
Besmele’yi kim yazarsa 4^
Besmeleyi okuyan mahşere geldiği vakit
Besmele-i Şerife’nin fazileti 37
Besmele-i Şerife’nin sırları 45
Beyyine Suresi’nin faziletine dair hadisler......... 212
Bişr-i Hafî’nin tevbesi
Borçlu olan kimsenin duası 119
Borçlu olanın duası 90
Burûc Suresi’nin sırları 203
Büyük günahları bağışlattıran dualar ...................256
-C-
Cehennemden azad olmak 40
Cehennemden berat verileceğine dair 237
Cennet ırmaklarının Besmele’den çıktığına dair 51
Cennet vacip olur
Cennette köşk verilir 235
Cinin yanmasında Ayet’el-Kürsi 70
-D-
Dağlar harekete gelerek sallandı 42
Dağlar taşlar teşbih eder 40
Denize girse batmaz 43
Dilek ve hacet için 49
Dua reddolunmaz 42
Duanın kabul edileceğine dair 149
Duhâ namazı kılmanın faziletine dair 199
Duhâ namazının fazileti 248
Duhâ Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler.205
Duhan Suresi (Arapça) 157
Duhan Suresi (Okunuşu) 158
Duhan Suresi’nin faziletine dair hadisler..... 164
Duhan Suresi’nin meali 160
Düşmanın silahı tesir etmez 50
-E-
En büyük ganimet 239
En’âm Suresi’nin faziletine dair hadisler 101
Enbiyâ Suresi’nin faziletine dair hadisler 121
Enfâl ve Tevbe surelerinin faziletine dair hadisler 104
Evden çıkarken Ayet’el-Kürsi 75
Evden çıkarken 44
-F-
Farz namazlardan sonra Ayet’el-Kürsi 72
ve mdash; 265 ve mdash;
Fâtiha Suresi’nin faziletine dair hadisler 58
Fâtiha-i Şerife’nin bazı sırları gj
Fazileti çok büyük bir dua 73
Fazileti çok yüce ayet-i kerimeler 87
Felâk Suresi 241
Felâk ve Nâs surelerinin faziletine dair hadisler....243 Fetih Suresi ni okumanın faziletine dair hadisler.. 195
-G-
Geceleyin istenilen saatte uyanmak için
Günahları affettiren dualar...
-H-
Hacet mektubu
Hacı Osman Efendi (k.s.)’nin Kufan’in"fazileti hak- kında dersleri
Hadid Suresi’nin sırları 1qfi
Hâkka Suresi’nin sırları 297
Hapiste olanın kurtulması için 47
Hastanın şifa bulacağına dair 244
Hastanın şifa bulması için 43
Hayatı boyunca fenalıktan emin 49
Hazreti Ömer (r.a.)’ın ağlaması 35
Her gün Ayet’el-Kürsi’yi okumaya dair 82
Her harfi için dört bin sevap 33
^^’niokumanm fazMne
Huvallahullezı nin fazileti 176
Ihlâs Suresi eve girerken okunursa 233
jhlâs Suresi hastalanınca okunursa 234
Ihlâs Suresi yatarken okunursa 234
Ihlâs Suresi’ni okuyanın günahı affedilir 232
Ihlâs Suresi’nin fazileti 231
İki cihanda mutluluk reçeteleri 9
İki yüz defa okuyana Hızır mürşidlik eder 227
İkindi namazının sünnetinin fazileti 247
insanı tertemiz hale getiren ameller 249
İnşirâh Suresi’nin faziletine dair hadisler 208
İslam düşmanı münafığın helak olması 53
Ism-iA’zam 239
Isrâ Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler.... 110 İzzet ayeti n 1
-K-
Kadr Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..210 Kâfirûn Suresi’nin faziletine dair hadisler 226
Kehf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler ..115 Kevser Suresi’nin faziletine dair hadisler 224
Kırk gün Besmele okuyanın kalbi sırlarla dolar ....48 Kıyâme Suresi’nin sırları 202
Kulillâhümme mâlikel mülk ayetinin sırları 85
Kur’an okumanın faziletine dair hadis-i şerifler....30
Kur an’ı başkalarından dinlemeye dair 34
Kur’an’ın dostları ve trade;‘söieri.'.’.SS
Kur’an K ayetl kerİme mealleri 28
Kur an-ı Kerim 1 okumanın edepleri 22
-L-
Leyl Suresi’nin sırları....
-M-
Mahsulün çok olması için rn
Melek vazifelendirilir. .J98
Meryem Suresi’nin faziletine dair hadisler 120
Muhammed Suresi’nin sulan ,!?
Mutaffıfîn Suresi’nin sırları 7^
Mu mın Suresi’nin faziletine dair hadisler’.’ 153
Mücadele Suresi’nin sırları... 1
Müddessir Suresi’nin sırları...
Muzzemmil Suresi’nin sırları. 202
-N-
Namazdan evvel Ayet’el-Kürsi.. 71
Nas Suresi
Nasıl adam olduğunu KudanVlan sir'
Nasr Suresi nı okumanın faziletine dair hadisler .'.229
Nmetın gelmesi, mazarratın gitmesi 47
Nisa Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler." 99
Nuh Suresi nın sırları
Nün Suresi’nin sırları
-O-
Ben ona azap etmeye hayâ ederim
-o-
Oğle namazının sünnetinin fazileti.. 43
-P-
Psikolojik rahatsızlıklarda
150
-R-
Rûm Suresi’nin sırlan
201
-S-
Sabah namazının sünnetinin fazileti
Sabahlan Ayet’el-Kürsi’yi okumak
Saffat Suresi’ni okumanın faziletine dair Sahabmin cinniyi mağlup etmesi
Sara ve deliliğe karşı okunacak dua
Secde Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 152
-Ş-
Şehidellâh.. ayetinin sırları 84
Şems Suresi’nin sırları 204
Şeytanın beli kırılır 37
Şeytanla arasına üç yüz perde 38
-T-
Tahrim Suresi’nin sırları 199
Târik Suresi’nin sırları 203
Tebârake (Mülk) Suresi (Arapça) 181
Tebârake (Mülk) Suresi (Okunuşu) 182
Tebârake (Mülk) Suresi’nin meali 184
Tebârake Suresi’nin faziletine dair hadisler 187
Teheccüd namazı kılmanın faziletine dair 189
Tehlike ile karşılaşınca 38
Tekâsür Suresi’nin faziletine dair hadisler 220
Tevbe namazının faziletine dair 200
Tîn Suresi’nin sırları 228
-U-
Unutkanlığa karşı 48
-V-
Vâkıa Suresi (Arapça) 167
Vâkıa Suresi (Okunuşu) 168
Vâkıa Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 175 Velilerin duası 107
Vitir namazının fazileti 248
-Y-
Yâsin Suresi (Arapça) ......130
Yâsin Suresi (Okunuşu) 131
Yâsin’de yirmi bereket vardır 148
Yâsin’i Cuma geceleri okumanın fazileti 144
Yâsin’i her gece okumanın faziletine dair 144
Yâsin’i okuyan kimse Kıyamet günü şefaat eder.. 146
Yâsin’i okuyana yirmi hac sevabı verilir 145
Yâsin’i ölmekte olan bir kimse üzerine okumak...147
Yâsin’i ölmüş bir kimsenin ruhu için okumak 147
Yâsin’i sabah ve akşamları okumak 145
Yâsin’in bazı sırları 150
Yâsin-i Şerifin fazileti 143
Yâsin-i Şerifin meali 135
Yatarken kim Besmele okursa 47
Yedi yüz senelik nafile ibadet sevabı 39
Yolculuğa çıkarken İhlâs Suresi’ni okumak 238
Yûsuf Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler. 110
-Z-
Zalime karşı Besmele okunursa 47
Zilzâl Suresi’ni okumanın faziletine dair hadisler..216

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.