Şemsül Maarifül El Kübra - 4 Cilt (T26743)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €185,85
İndirimli : €109,32  + KDV
KDV Dahil : €130,09
15
:

Şemsül Maarifül El Kübra - 4 Cilt Ürün Özellikleri :

 • Yayınevi : Seda Yayınları
 • Yazar : İmam Ahmet Bin Ali El-Buni
 • Tercüme : Nebil Fazıl Alsan
 • Kapak Kalitesi : Ciltli
 • Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
 • Sayfa Sayısı : (1-2 Cilt) 1062 (3-4 Cilt) 1058
 • Toplam Sayfa Sayısı : 2120
 • Ebat : 17 X 24.5 cm
 • Ağırlık : (1-2 Cilt) 1268 gr (3-4 Cilt) 1266 gr
 • Toplam Ağırlık : 2532 gr
 • Dil : Arapça - Türkçe
 • Barkod : 9789944199292
 • 2 Cilt 4 KitapÖNSÖZ


Bismillahirrahmanirrahim
Muhterem okuyucularım!
“Şems-ül Maarif” bu tarihden yaklaşık 800 yıl önce 622 de vefat eden, büyük din alimi ve İslam mutasavvıfı İmam Ahmed bin Ali el Buni tarafından yazılmış büyük bir bilgi hâzinesidir. Buna hazine değil, daha ziyade “Define” demek daha doğru olur.
Çünkü Kur’an-ı Kerimdeki ayetlerin meallerine dayanılarak hazırlanan kitap, Hak Teala’nın sonsuz bilgi kaynağı ile bildirilen ayetlerdeki manaları tamamı tamamına anlamaya hiç bir dilin kelimeleri yeteril değildir. Yazar Ahmed El Buni tasavvufi bilgi ve düşüncelerini de katarak, çözmeye çalıştığı ayetlerin manalarını elden geldiği kadar açıklamaya çalışmış ve oldukça da başarılı olmuştur.
Cenab-ı Hakkın bildirilerinin iki yönü vardır: Biri zahiri, diğeri Batınıdır. Bunun içindir ki, Kur’an-ı Kerimi Türkçeye çevirmek isteyenler, bunu başaramamışlar, sadece ayetlerin meallerini yazmakla yetinmişlerdir. Yani Kur’an-ı Kerimi tamamıyle tercüme edememişler, ancak ayetleri tefsir edebilmişlerdir.
Cenab-ı Hakkın kelime bilgisi yanında, dünyada konuşulan dillerin kelimeleri bir umman yanında damla bile değildir. Nitekim Allah’ın kelime bilgisi izin, “bütün denizlere yedi katı daha eklenerek, mürekkep yapılsa ve bütün ağaçlar ve bitkiler de kalem olsa, yine Hak Teala’nm kelime bilgilerinin sayısını yazmaya yetmez.” diye söylenir.
Allah Teala, insanlara bilgi edinmeleri için, yalnız 28 harf yaratmış, ve bunu onların faydalanmaları için Hz. Adem (a.s.)’a indirmiştir.
Bu 28 harfin her biri için, cildler dolusu kitaplar yazılmış ve harfler bir ilim haline getirilmiştir. Bu 28 harf özellikleri ile, kısaca bu kitabın yüze yakın sayfasını işgal etmektedir.
Bu kitap için, Bilgi Hâzinesi değil, Bilgi definesi demiştik. Evet bu kitap bir bilgi definesidir. Zira yazar, konuları işlerken, onun zahiri yönünden başka, Batıni manasını ele almış ve açıklamaya çalışmıştır. İnsan aklına, hayaline ve mantığına dayalı bir araştırma, düşünme olanağının varlığını da ortaya çıkarmıştır.
Özellikle Allah (c.c.)’ın güzel adlarının sıfatlarından söz eden konularda, öyle derin mana ve mefhumlara değinmiştir ki, insan o adların her biri üzerinde ileri sürülen manaların üzerinde düşünüp hayalen gezindikçe, daha çok derinlere iniyor, o zaman anlıyor ki, Cenab-ı Hak’kın bilgi ve kelime kaynağm'a mütenahi, yani sonsuzdur. Bizim akıl ve hayalimizin çok ilerisinde, ih”atamızm dışındadır.
İşte bu sebepledir ki, Kur’an-ı Kerim’in mutlak ve mutlak Allah kelamı olduğuna ittifak edilmiştir. Bundan asla şüphe edilemez. Ayetlerin taşıdığı zahiri manalar yanında, Batıni düşünce öylesine bir derinlik taşıyor ki, buna insan aklı, insan muhayyelesi asla ulaşamaz.
Yukarıda da söylediğim gibi, kutsal kitabımız olan Kur’an bunun için tercüme edilemez. Ancak tefsir edilir.
İşte bütün bu sebeplerden, Kur’an-ı Kerim ayetlerine dayanılarak yazılan bu kitabı tercüme edebilmem, benim beş aylık vaktimi aldı. Yine de bu tercümede kitabın hakkını verdiğime şüpheliyim. Bunun bir kaç sebebi vardır:
Birincisi; Cenab-ı Hakkın kelime bilgisi yanında, yazarın bilgi dağarcığının yetersiz olduğu, İkincisi; yazarın derin bir İslam mutasavvıfı ve alimidir. Bu bakımdan, kitabın ana konusu olan ayetlerin metinlere dayandığı cihetle, bu ayetlerin batini olarak delalet edebileceği mana ve mefhumları daha kolay anlayıp yazabilmesi ve bunu eski dille kitabına alabilmesidir. üçüncüsü, Bu kitap 800 yıl önce, o günün 30 binden fazla kelime zenginliği olan Arapça ile yazılmış olması ki, bugün kendi dillerinde bile bir çok kelimenin kullanımdan, hatta lugatdan bile çıkarılmış olması.
Dördüncüsü; Arapçanın bugün bile çok zengin bir dil oluşu yanında, Türkçemizin çok kısırlı ve yetersiz, kelimelerin çoğunun karşılıksız kalmasıdır.
Bütün bu zorluklara rağmen, kitabı herkesin okuyacağı anlayabileceği bir dille Türkçe’ye aktarmaya çalıştım. Bu gayretimin yanında elbette bazı noksanlarım ve kusurlarımda olacaktır. Bunları da sayın okuyacaklarımdan hoş görü ile karşılanmasını ümid ediyorum.
Ve yine tekrarlıyorum ki, bu kitap bir bilgi definesidir ve sevgili okuyucular eşdikçe, yani okudukça, derinliklerinden hazinelere definelere ulaşacaklardır.
Bunun dışında bu kitap, bize hayatımızdaki bir çok zorlukları yenebilmemiz için güç ve Cenab-ı Hak’ka daha yakın olabilmemiz için de fırsatlar veriyor.
Özetle diyebilirim ki, bu kitap gerek dünya ve gerekse ahiret için bir mutlu yaşama kılavuzudur. Her bahsi severek okunabilecek bir üslupla yazılmıştır.
İnsanı zevkle düşünceye ve Cenab-ı Hak’km vahdaniyetine ve sonsuz kudretine götürecek, ona iman ettirecek ilahi bir kuvvet ve güç de vermesi bakımından, eşsiz ve çok kıymetli bir eserdir. Bu gücü ise, yazarının manevi kişiliğinde, kitabın
yazıldığı devrin tasavvufi zihniyetiyle yazılmış olmasında bulu¬yoruz.
İslâm’ın büyük mutasavvıflarından Cafer-i Sadık hazretleriin de çağdaşı olan İmam Ahmed El Buni yazdığı daha bir çok kıymetli eserleri ile de İslâm tarihinde ve İslâm edebiyatında ölümsüz bir üne sahiptir. Kendisine ve bütün İslâm alimlerine Hakdan rahmet dileriz.
Kitabımızı sunarken, bir noktayı daha hatırlatmak isterim:
Biliyorsunuz ki, Dinimizde üfürükçülük ve büyücülük merdudi yani reddedilmiş ve yasaklanmıştır. Ama kitabımızdaki Havas bununla ilgili değildir.
Kitabımızda bulunan dua ve vefk’îar, Peygamberler ve İslâm evliyaları tarafından yazılmışlardır. Bunlardan yeri geldikçe faydalanmak ve Allah (c.c.)dan şahsen, hiç bir aracıya gerek görmeden, istekde bulunmak, yine Allah’ın emirleri icabıdır. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor:
“Kullarım! İsteyin vereyim.”
O, nihayetsiz bir kerem, inayet ve lütuf sahibidir. Meşru’ olan her istek için kuluna daima icabet eder.
“Ve Hüve ala külli şey’in kadir” Allah her şeye kadirdir.
Bütün okuyucularıma başarılar dileğiyle.
Nebil Fazıl Alsan
Araştırmacı Gazeteci YazarİÇİNDEKİLER

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Farklı Gerekli Şartlar 545
(La ilahe illa-İlah) Sözünün Başka
Kelimelerden üstünlüğü 550
Kur'an-ı Kerim'in Gizlilik Taşıyan Ayetleri 552
Allah'ın Kendi Nefsine Olan Şehadeti, Gerçek
Tevhid Şehadetidir ...553
Denenmiş Hayır ve Rızık Duaları 564
Herkes İçin Gerekli Olan Şartlar 582
Birbirlerinden Farklı ve Gerekli Olan Şartlar 584
Kifayet Namazının Yararı 587
ON ALTINCI BÖLÜM
Allah'ın Güzel Adları ve Yararlı Vıfıkları 601
Hak Teala'nın Adı Hakkında Açıklamalar 607
Allah'ın Rahman Adı Hakkında 610
Allah'ın Rahim Adı Hakkında Açıklamalar 612
Allah'ın Melik Adı Hakkında Açıklamalar 614
Allah'ın Kuddus Adı Hakkında Açıklamalar 616
Allah'ın Selam Adı Hakkında Açıklamalar 618
Allah'ın Mü'min Adı Hakkında Açıklamalar 620
Hak Teala'nm Müheymin Adı Hakkında Açıklamalar 622
Allah'ın Aziz Adı Hakkında Açıklamalar 625
Allah'ın Cebbar Adı Hakkında Açıklamalar 627
Allah'ın Mütekebbir Adının Açıklaması ....629
Allah'ın Halik Adı Hakkında Açıklamalar 630
Allah Teala'nm Barı Adı Hakkında Açıklamalar 632
Allah'ın Musavvir Adı Hakkında Açıklamalar 633
Allah'ın Gaffar Adı Hakkında Açıklamalar 635
Hak Teala'nm Kahhar Adı Hakkında Açıklamalar 636
Allah Teala'nm Vahhab Adının Açıklaması 637
Allah'ın Razzak Adının Açıklaması 639
Allah'ın Kafi Adı Hakkında Açıklamalar 641
Allah Teala'nm Fettah Adı Hakmda Bilgiler 642
Hak Teala'nm Alim Adı Hakkında Açıklamalar 644
Allah'ın Kabz Adı Hakkında Açıklamalar 648
Hak Teala'nm Basit Adı Hakkıknda Açıklamalar 651
Hak Teala'nm Hafıd Adı Hakkında Açıklamalar 653
Hak Teala'nm Rafı Adı Hakkında Açıklamalar 654
Hak Teala'm Muiz Adı Hakkında Açıklamalar 655
Allah'ın Muzil Adı Hakkında Açıklamalar 656
Hak Teala’nm Semi Adı Hakkında Açıklamalar 658
Allah Teala'nm Basir Adı Hakkında Açıklamalar 660
Hak Teala'nm Hakem Adı Hakkında Açıklamalar 661
Hak Teala'nm Adil Adı Hakkında Bilgiler 662
Hak Teala'nm Latif Adı Hakkında Açıklamalar 664
Hak Teala'nm Habir Adı Hakkında Açıklamalar .665
Allah'ın Halim Adı Hakkında Açıklamalar .667
Hak Teala'nın Azim Adı Hakkında Açıklamalar 668
Hak Teala'nm Gafur Adı Hakkında Açıklamalar 670
Hak Teala'nm Şekur Adı Hakkında Açıklamalar 671
Hak Teala'nm Aliy Adı Hakkında Açıklamalar 672
Hak Teala'nm Kebir Adının Açıklaması 675
Hak Teala'nm El Hafız Adı Hakkında Açıklamalar 676
Hak Teala'nm Hıfzedici Hafız Manasına Gelen Mukit Adı
Hakkında Bilgiler 679
Allah'ın Hasib Adı Hakkında Açıklamalar 680
Hak Teala'nm Çelil Adı Hakkında Açıklamalar .682
Hak Teala'nm Kerim Adı Hakkında Açıklamalar 684
Hak Teala'nm Rakib Adı Hakkında Bilgiler 687
Hak Teala'nm Mucib Adı Hakkında Açıklamalar 688
Hak Teala’nm Vasi' Adı Hakkında Açıklamalar 689
Hak Teala'nm Hakim Adı Hakkında Açıklamalar 691
Hak Teala'nm Vedud Adı Hakkında Açıklamalar 692
Hak Teala'nm Mecid Adı Hakkında Açıklamalar 695
Hak Teala'nm Bais Adı Hakkında Açıklamalar 696
Hak Teala'nm Şehid Adı Hakkında Açıklamalar 698
Hak Teala'nın Hak Adı Hakkında Açıklamalar 699
Hak Teala'nm Vekil Adı Hakkında Bilgiler 700
Hak Teala'nm Kavi Adı Hakkında Bilgiler 702
Hak Teala'nm Metin Adı Hakkında Bilgiler 704
Hak Teala'mn Veli Adı Hakkında Açıklamalar 706
Hak Teala’mn Hamid Adı Hakkında Açıklamalar 707
Hak Teala’mn Muhsi Adı Hakkında Açıklamalar 709
Hak Teala'mn Mübdi Adı Hakkında Açıklamalar 710
Hak Teala'mn Muid Adı Hakkında Açıklamalar 712
Hak Teala'mn Muhyi Adı Hakkında Açıklamalar 713
Hak Teala’mn Mümit Adı Hakkında Açıklamalar 714
Hak Teala'mn Hay Adının Açıklaması 715
Hak Teala'mn Kayyum Adı Hakkında Açıklamalar 717
Hak Teala'mn Vacid Adı Hakkında Açıklamalar 722
Hak Teala'mn Macid Adı Hakkında Açıklamalar 723
Hak Teala'mn Vahid Adı Hakkında Açıklamalar 724
Hak Teala'mn Samed Adı Hakkında Açıklamalar 729
Hak Teala'mn Kadir Adı Hakkında Açıklamalar 730
Hak Teala'mn Muktedir Adı Hakkında Açıklamalar 731
Hak Teala’mn Mukaddem Adı Hakkında Açıklamalar 733
Hak Teala'mn Muahhar Adı Hakkında Açıklamalar 734
Hak Teala'mn Evvel Adı Hakkında Açıklamalar 736
Hak Teala'mn Ahir Adı Hakkında Açıklamalar 737
Hak Teala'mn Zahir Adı Hakkında Açıklamalar 738
Hak Teala'mn Batın Adı Hakkında Açıklamalar 739
Hak Teala'mn Vali Adı Hakkında Açıklamalar 741
Hak Teala'mn Müteal Adı Hakkında Açıklamalar 742
Hak Teala'mn El Bir Adı Hakkında Açıklamalar 743
Hak Teala'mn Tevvab Adı Hakkında Açıklamalar 745
Hak Teala'nm Müntakim Adı Hakkında Açıklamalar 747
Hak Teala'nın Afüv Adı Hakkında Açıklamalar 748
Hak Teala'nm Rauf Adı Hakkında Açıklamalar 750
Hak Teala'nm Malik-ül Mülk Adı Hakkında Açıklamalar ..751 Hak Teala'nm Zül Celal Vel İkram Adı
Hakkında Açıklamalar ..t 752
Hak Teala'nm Muksit Adı Hakkında Açıklamalar 753
Hak Teala'nm Cami Adı Hakkında Açıklamalar 754
Hak Teala'nm Gani Adı Hakkında Açıklamalar 756
Hak Teala'nm Muğni Adı Hakkında Açıklamalar 757
Hak Teala'nm Mani Adı Hakkında Açıklamalar 759
Hak Teala'nm Dâr Adı Hakkında Açıklamalar 760
Hak Teala'nm Nafi Adı Hakkında Açıklamalar 762
Hak Teala'nm Nur Adı Hakkında Açıklamalar 764
Hak Teala'nm Hâdi Adı Hakkında Açıklmalar 766
Hak Teala'nm Bedi Adı Hakkında Açıklamalar 767
Hak Teala'nm Baki Adı Hakkında Açıklamalar 768
Hak Teala'nm Vâris Adı Hakkında Açıklamalar 769
Hak Teala'nm Reşid Adı Hakkında Açıklamalar 771
Hak Teala'nm Sabûr Adı Hakkında Açıklamalar 772
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Kaf-He-Ye-Ayin-Sad Ayetinin Gizliliği ve Kudsi ve Rabbani Harfleri 777
Besmele ve Fatiha Sürelerinin Özellikleri 785
Kalbleri Birleştirme 818
Süleyman Peygamber'in Mühürü 826
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Ayet'el Kürsi ve Bereketli Özelliği 843
ON DOKÜZÜNCÜ BÖLÜM
Tecrübe Edilmiş Bazı Vıfk ve Tılsımların
Özellikleri ve Yararları 923
Dargınları Barıştırmak Tin 953
Yusuf Peygamberin Elbisesi üzerinde Yazılı Olan Mübarek Adlar 977
YİRMİNCİ BÖLCİM
Yasin-i Şerif Daveti 983
Yasin-i Şerifin 58. Ayeti İle Riyazat 1026
Pazar Gününün Özel Duası 1031
Pazartesi Gününün Özel Duası 1035
Salı Gününün Özel Duası 1039
Çarşamba Gününün Özel Duası 1042
Perşembe Gününün Özel Duası 1045
Cuma Gününün Özel Duası 1049
Cumartesi Gününün Özel Duası 1052
OTÜZ SEKİZİNCİ BÖLCİM
Harflerin Kullanılışı-Halvet ve Riyazat 549
Elif Harfindeki Sırlar 549
Bâ Harfinin Özellikleri 556
Cim Harfinin özellikleri 562
Dal Harfinin Gizlilikleri 566
He Harfinin Özellikleri 569
Vav Harfinin Özellikleri 572
Za Harfinin Gizlilikleri 575
Harfinin Özellikleri , 578
Ta Harfinin Özellikleri .....581
Ya Harfinin Özellikleri 585
Kâf Harfinin Gizlilikleri 588
Lam Harfinin Özlükleri 592
Mim Harfinin Özellikleri 595
Nun Harfinin Özelliği 599
Sin Harfinin Özelliği 603
Ayın Harfinin Özelliği 607
Fa Harfinin Özelliği 611
Sad Harfinin Özelliği 614
Kaf Harfinin Özelliği 618
Ra Harfinin Özelliği 621
Şin Harfinin Özelliği 624
Te Harfinin Özelliği 627
Sa' Harfinin Gizlilikleri 630
Ha Harfinin Özelliği 633
Zal Harfinin Özelliği 635
Dad Harfinin Özelliği 638
Za Harfinin Özelliği 641
Gaym Harfinin Özelliği 643
Lamelif Harfinin Özelliği : 646
Ebced Harflerinin Baş Şekilde Kullanılması 652
Esaslı Bir Kaide 655
OTÜZDOKÜZÜNCÜ BÖLÜM
Allah'ın Güzel Adlarının Kullanılması 659
Halvet Süresince Dikkate Alınacak Hususlar ....665
Adları Kullanmak 665
Allah Adı Hakkında Açıklama 666
Hüve Kelimesinin Manası 672
Hüve 679
Rahman Adının Özellikleri 692
Rahman Adının Havassı 694
El Rahim Adının Özellikleri 702
El Melik Adının Özellikleri 706
El Melik Adının Havası 711
Kuddus Adının Özelliği 713
Kuddus Adının Havası 714
Ruhların Takdisi 715
Nefislerin Tasdisi 716
Kuddus Adının Özellikleri 717
Esselâm Adının Özelliği 719
Müslüman Kime Denir? 722
El Mü'min Adının Özellikleri 724
El Müheymin Adının Özelliği 728
El Aziz Adının Özellikleri 732
El Cebbar Adının Özelliği , 735
El Mütekebbir Adının Özelliği 741
El Halik Adının Özelliği 744
El Bariü Adının Özelliği 755
El Musavvir Adının Özelliği 762
El Vehhab Adının Özelliği 773
El Rezzak Adının Özelliği 779
El Fettah Adının Özelliği . 785
El Âlim Adının Özelliği 788
El Kabız Adının Özelliği 797
El Basit Adının Özelliği 804
El Kabıd-El Rafi' Adlarının Özellikleri 807
El Muiz-El Müzil Adlarının Özellikleri 811
El Sami' Adının Özelliği 815
El Basir Adının Özelliği 817
El Hakem Adının Özelliği 820
El Adıl Adının Özelliği 823
El Latif Adının Özelliği 827
El Habir Adının Özelliği .....834
El Halim Adının Özelliği 836
El Azim Adının Özelliği 838
El Gafur Adının Özelliği 841
El Şekür Adının Özelliği 842
El Aliy Adının Özelliği 844
El Kebir Adının Özelliği 847
El Hafiz Adının Özelliği 849
El Mukit Adının Özelliği 852
El Hasib Adının Özelliği 855
El Çelil Adının Özelliği 859
El Kerim Adının Özelliği 861
El Rakib Adının Özelliği 864
El Mucib Adının Özelliği... 867
El Vasi Adının Özelliği 870
El Hakim Adının Özelliği 874
El Vedud Adının Özelliği 876
El Mecid Adının Özelliği 878
El Bais Adının Özelliği . 881
El Şehid Adının Özelliği 885
El Hak Adının Özelliği 887
El Vekil Adının Özelliği 890
El Kaviy Adının Özelliği 893
El Metin Adının Özelliği 898
El Veli Adının Özelliği 900
El Hamid Adının Özelliği 904
El Muhsi Adının Özelliği 908
El Muid-Mübdıü Adının Özelliği 910
El Muhyi-Mumit Adının Özelliği 913
El Hay Adının Özelliği 916
El Kayyum Adının Özelliği 919
El Vacid Adının Özelliği 925
El Macid Adının Özelliği 927
El Vahid Adının Özelliği 929
El Kadir-El Muktedir Adlarının Özellikleri 933
El Mukaddim-El Muahhir Adlarının Özellikleri 937
El Evvel-El Ahir Adlarının Özellikleri 942
Zahir ve Batın Adlarının Özellikleri 948
El Vali-El Müteal Adlarının Özellikleri 954
El Bir Adının Özelliği 955
El Tevvab Adının Özelliği 961
El Muntakim Adının Özelliği 965
El Afüv Adının Özelliği 968 ,, 1057
El Rauf Adının Özelliği 969
Malikül Mülk-Zül Celali Vel İkram Adlarının Özellikleri .....971
El Muksit Adının Özelliği 979
El Cami' Adının Özelliği ; 984
El Gani-El Muğni Adlarının Özellikleri 987
El Mani' Adının Özelliği 992
El Dar ve El Nafi' Adlarının Özelliği 993
El Nur Adının Özelliği 997
El Hadi Adının Özelliği 1001
El Bedi' Adının Özelliği 1004
El Baki Adının Özelliği 1007
El Varis Adının Özelliği 1010
El Reşid Adının Özelliği 1013
El Sabur Adının Özelliği 1015
KIRKINCI BÖLÜM
Değişik Zamanlarda İcabeti Kolaylaştıracak Olan Dualar
El Alim-El Hakim 1021
El Hadi-El Habir-El Mübin Allam-ul Guyub 1021
El Şedid-El Muhsi-El Halim Adları 1028
El Asis-El Cebbar-El Kahhar Adları 1028
El Dar-El Müzil-El Muahhir-El Muntakim Adları 1030
El Kadir-El Muktedir Adları 1030
El Kaviy-El Kaim Adları 1031
El Cebbar-El Aziz-El Mütekebbir Adları ....1031
Zül Celali Ve-l'İkram Adları 1032
El Aliyyül Azim Adı 1036
El Hafiz Adı 1036
El Melik-ül Kuddüs Adı 1037
El Seri* Adı 1040
El Afüv-El Gafur-El Gaffar Adları 1042
El Rahman-El Rahim-El Rauf-El Afün El Memnan
El Kerim Adları 1042
El Muhit, El Kamil, El Vahid, El Vasi, El Berri, El Sadık,
El Nur, El Bedi, El Mübdi, El Nazır, El Mübdi, El Murid,
El Mügisü Adları 1044
Gizli Harflerden Elde Edilecek Yararlı Bazı Vefk'ler 1047
Şeyh ve Din Bilginlerimizin, İlim Yönünden İstinad Ettikleri Ba'zı Öneri ve Hakikatler 1049
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.