Şifa - Havas (Sihirden Korunma ve Çözümleri) - M.Varlı-1252 (001485)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €135,28
İndirimli : €79,58  + KDV
KDV Dahil : €94,70
Test2
15
:

Bismillahirrahmanirrahim


Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim, din gününün sahibi olan Allahu Teâlâ (c.c.)’ya; salât ve selam; ve Acirc;lemlere rah-met olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesse- lam’a, temiz ehli beytine, ashabına ve bütün ehli İslâma ve bütün mümin kullarına olsun.

Bu ilme gönül verip, kendisini çeşitli kitaplardan anlayıp yararlanmak üzere, büyük bir sıkıntı ve külfetle savaş halinde çaba gösterip, bir şeyler elde edemeden beyinsel ve maddesel düşüncelerin fayda vermediğini anladığında iflâs etmiş bir tacir gibi kendisini hesaba çekerek, bu müflisliğin nasıl giderebileceği-ni bu defa da günümüz ortamında çoğala gelen medyum veya yarım yamalak kisve sahiplerinin deneylerine bir müddet kendisi bir kez de onun avare edip yol alamayan düşüncelerine kendisini adapte edip böylece belirli bir zaman dilimini heba edip, yine önceki ifademizde bir müflis gibi kendisini bir çaresiz bulup tekrar çareler aramaya devam eder. İşte bu gibi insanlara yegâne tavsiyem, kendilerini canı gönülden bu gibi işlerin neticesini başarılı olarak elde etmenin yolu Hak ile Hak olmaktan geçer. Bu insanlara âcizane tavsiye ederim ki, kendilerini önce her sözün ve her işin bir külfeti vardır. Rahmani bir yoldan bu ilmi öğrenmenin ana temeli sabır, teslimiyet, hakkaniyet ile en latif şekilde kendisi-ni sevgi ile Rabbisine en güzel şekilde tarifi mümkün olmayacak bir övgü ile tenzih etmek kitabımızın içerisinde bulunan ismi azami ve bütün azameti sırları ile ilgili bir sınıflandırma cetveli hazırlanmış bulunmakta. Yapacağımız bir konu ile ilgili bölümleri kendi ihtiyacınıza uygun olan bir sıralama cetveli düzenleyerek işinizin mevzuatına uygun bir şeyi hazırlamış olursunuz.

Burada sizlere bu kitabı hazırlarken bilerek veya bilmeye-rek hataya yönelik bir aksaklık olduğu kanısına vardığınızda, Yüce Rabbimden ve siz saygıdeğer okurlarımdan bizleri bağışla-yarak hoş görünüze sığınırım. Cenabı Allah bizleri, nefsimizin isteği gibi değil de kendisinin istediği ve sevgili habibinin göster-diği gibi, kendisine de kulluk eden ve bu sayede rızasını kazanıp cennet ve cemaliyle şereflendirdiği kullarından eylesin. Amin. Bihürmeti seyyidi’l-mürselin. Velhamdü lillahi Rabbil-âlemin.

Şifa - Havas (Sihirden Korunma ve Çözümleri)


İÇİNDEKİLER

Yazar ve Kitap Hakkında Kısa Bir Sunuş 5

BİRİNCİ KISIM

Havassı Şerif ve Bir Kaç Nev’i Yağ, Su ve Senderus Yağını Hamur

Yaparak Kehribar ve Havlıcan Kökü, Amber ve Misk vb. Terkipleri 19

1.Bölüm: Sihirle İlgili Önemli Açıklama 27

2.Bölüm: Müellifin Açıklaması 28

3.Bölüm: Okumak Suretiyle Manevi Tedavi 29

4.Bölüm: Çocuğu Olmayan Kadınların Hamile Kalmaları 32

5.Bölüm: Çocukların Uyku Sorunu ve Nazar 35

6.Bölüm: İnsandaki Problemlerin Çözümü 36

7.Bölüm:Taun Hastalığı ve Zikrin İnsan Sağlığına Etkileri 39

a)Ruhsal Bozuklukların Tedavi Yöntemlerinden Bir Zikir Telkini 42

b)Sağlık, Beslenme ve Korunma 43

8.Bölüm: Neslin Hastalıklardan Korunması 46

a)Aile Hayatında Manevi Korunma 46

b)Eşler Arasında Uyum Sağlamak ve Bitkisel Tedavi 47

c)Kötülük ve Şeytani Tuzaklardan Korunma 48

9.Bölüm: Sihir ve Benzerlerinden Korunma 50

a)Vehim, İnanç Zayıflığı ve Ruhsal Bozuklukların Tedavi Yöntemleri... 51

b)Akıl Rahatsızlığı - İnanç Zayıflığı ve Tedavisi 52

c)Vesvese Hastalığından Kurtulma Yolu 54

d)Sihri İptal Metodu ve Korunma Yöntemi 54

10.Bölüm: Hurufu Mukattaa ile Korunma Yöntemleri 58

•Kötülüklerden Korunma 59

11.Bölüm: Sihir ve Büyüden Korunmak 60

a)Korunma Yolu 62

b)Sitres ve Ruhsal Bunalımların Tedavisi 62

12.Bölüm: Huzurun Kaynağı Dünya Zenginliği mi? 63

13.Bölüm: Uzaklara Gideni Getirmek (Döndürmek) 65

14.Bölüm: Şifaya ve Berekete Kavuşmak 66

•Ruhsal Bozukluğun ve Akıl Hastalıklarının Tedavisi 66

15.Bölüm: Göz Hastalıklarının Tedavisi 69

16.Bölüm: Baş Ağrısının Tedavisi 69

17.Bölüm:Baş Ağrısı Sebepleri ve Tedavisi 70

18.Bölüm: Sadaka Vermek Kötülükleri Yok Eder 72

c)Toplumsal Huzurun Temel Taşı 72

d)Bilen ve Bilmeyen 73

e) Sadaka ve Sıla-i Rahim 74

d)Cömertlik ve Cimrilik 75

19.Bölüm: Okumak, Telkin ve Manevi Tedavi 75

e)İsteklerine Kavuşma Yolu 76

f)Allah’ın Rızasını Kazanmak 79

20.Bölüm: Yardıma Muhtaç Olanın Okuması ile Tedavi 80

•İnsan, İhtiyacını Cenabı Allah’tan İstemelidir 81

•Sıkıntılarına Çareler Aramak 81

e)Çalman Eşyayı Bulmak 83

c)Korunmak İçin Salâvatı Şerife 86

21.Bölüm: Kur’ân’ın Sûre ve ve Acirc;yetleri İnananlar İçin Şifadır 87

• Maddî ve Manevî Nimetlere Kavuşmanın Yolu 89

Uyumayan Çocuk İçin 91

Her Murad ve Maksad İçin 91

Hacet İçin 92

Eşler Arasını Düzeltmek İçin 92

Birbirini Sevmek İçin 92

Hacet İçin 93

Kilitle Kısmet Açma 93

Muhabbet İçin 94

Taşıyan Herkes Murada Erer 95

İstihare İçin 95

Her Niyet İçin 96

Muhabbet İçin Selati Fecir 96

Muhabbet ve Getirme 97

Bir Kızı İsteyip Vermeseler 97

Bağlı Olanı Çözme 98

El Titremesi İçin 98

Baht Açıklığı İçin 99

Bebeği Olan Kadının Sütü Olmasa 99

Kalp Ağrısı İçin 100

Celcelutuye 100

Kayıp Mal İçin 100

Besmelenin Şifası 101

Muhabbet İçin 101

Cin Musallatından Korunma 103

Yorulmamak İçin 104

Muhabbet İçin 104

Bir Kimseyi Kendine ve Acirc;şık Etmek İçin 105

Getirmek İçin 105

Muhabbet İçin 106

Mevki, Makam, Kabul ve İtibar Görmenin Metodu 107

Define Bulmak İçin 108

Define Olduğu Şüphelenilen Yer İçin 109

Define Saklı ve Gömülü Şeyleri Ortaya Çıkarma 111

Define İçin 111

Hıfz ve Koruma 112

Nurlu Harfler Vefki 113

Hastalığın Çaresi 114

Konuşma Güçlüğü ve Kuru Hummanın Çaresi 114

Hz. Süleyman Mührü Şerifi 114

Berhetiyye Kaseminin sı Çelilesi 115

Şeytanı Kahreden Dua - Name-i Peygamberi 128

Unutkanlık İçin-1 130

Unutkanlık İçin-2 131

Unutkanlık İçin-3 132

Sar’a ve Cin Musallatı Olanlar İçin 133

Sır Cetveli 154

Nahıs Günler (Arabi ve Türk Ayları) 155

İKİNCİ KISIM İnsan Sağlığı İle İlgili Çok Önemli Açıklama

Yetinme, Yeterli Bulma, Kanaat 156

• Şifa Veren Kim? 157

Yağlar Bölümü

22.Kurşun Yağı 159

23.Duhnu Fulful 161

24.Akırkarha Yağı 162

25.Kiremit Yağı 164

26.Senderus Yağı 165

27.Gül Yağı 167

28.Kibrit Bitkisi Yağı 168

29.Ferikyün Yağı 168

30.Yumurta Sarısı Yağı 169

e)Bölüm: Şurup - Şifalı Sular 170

f)Nahve - Çörek Otu - Habbe-i Sevda 172

g)Et Suyu 174

g)Oğul Otu Suyu 176

f)Bölüm: Çelik Suyu İle Sakız Suyunun Birleşmeleri İle Faydaları 178

g)Bölüm: Senderus - Kehribar - Zamk v.s 178

h)Bölüm: Havlıcan ve Faydalan 180

i)Bölüm: Fukarayı Amberi Üzerlik Tohumu ve Elde Edilen Losyon 182

j)Bölüm: Amber - Misk - Zamkı Arabi 183

•Sağlıklı Olmanın Terkipleri 184

k)Bölüm: Romatizmal Hastalıkların Tedavi Yöntemleri - Droglar 186

l)Bölüm: Miskle Yapılan Karışımlar 187

d)Çocukların Bağışıklık Kazanabilmeleri İçin Kullanılan Koruyucu

Y öntemler 192

e)Küçük Çocuklarda Göbek Rahatsızlıkları 192

f)Çocuklarda İshal Vakaları 193

g)Düşünen Akıl Sahiplerinin Tutunacağı Nizam 193

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hoca Nusret Efendi’nin Hastalıklarla İlgili Tedavi Yöntemleri 195

1.Bölüm: İdrar Söktürücü Terkib 195

2.Bölüm: Çıban ve Şiddetli Ağrılar 196

3.Bölüm: Yanıklar 196

4.Bölüm: Göz Taşı İlleti 197

5.Bölüm: Nezle, Diş Ağrısı ve Ağız Kokusu 197

6.Bölüm: Soğuk Algınlığı 198

7.Bölüm: Ağır Grip ve Nezle 199

8.Bölüm: Ülser ve Mide Yaraları 199

9.Bölüm: Kaşıntı ve Uyuz Hastalığı 200

•Mide ve Bağırsak Gazı 201

10.Bölüm: Uyuz Hastalığı 202

11.Bölüm: Sinameki Bitkisinin Faydaları 203

a)Sara Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri 203

b)Cinlenme ve Sara Hastalığı 205

c)Kabız ve Vücut Kokularının Giderilmesi 206

d)Mide ve Boğaz Rahatsızlıkları 206

12.Bölüm: İştahsızlık ve Mide Rahatsızlığı 207

13.Bölüm: Mide Rahatsızlıkları 208

31.Bölüm: Unutkanlığın Giderilmesi 209

m)Vücuda Kuvvet Veren Gıda Terkibi 210

32.Bölüm: İpek Böceği Kozası İle Yapılan Diğer Bitkilerle Karışımlar 211

h)Sıcak İçeçekler 211

i)Dimağın Kuvvetlendirilmesi 213

h)Erkeklerde Erkeklik Sorunları - Bel Soğukluğu - Frengi Hastalığı 213

33.Bölüm: İlaç Yapma Yöntemleri 214

34.Bölüm: Kibrit Otu - Kurt Pençesi 217

35.Bölüm: Fıtık İlletinin Tedavisi 218

36.Bölüm: Ateşli Hastalıklar 219

•Humma Hastalığının Tedavisi 219

•Sıtma Hastalığının Tedavisi 220

37.Bölüm: Hastalıklar Gelmeden Tedbir Almak 222

38.Bölüm: Mesanede Taş Olanlar 224

n)Zehirlenmelere Karşı İlaç Terkibi 226

39.Bölüm: Bel Ağrıları ve Bel Soğukluğu 227

o)Havale ve Ateşli Hastalıklar 227

40.Bölüm: Ağız ve Mide Rahatsızlıkları 227

41.Bölüm: İştahsızlık, Bel Ağrısı, Mide Rahatsızlıkları 229

42.Bölüm: Balgamlı Hastalıkları 230

p)Göğüs Rahatsızlıkları 231

43.Bölüm: Basur 232

44.Bölüm: Çocuğu Olmayanlar 233

45.Bölüm: İshalin Tedavisi, Dışarıdan Yapılan Tedavi Yöntemleri 234

46.Bölüm: Şehvetin Teskini 234

47.Bölüm: Kara Sevdadan Kurtulmak 235

48.Bölüm: Deri Hastalıkları ve Kanın Temizlenmesi 237

49.Bölüm: Sağlıklı Yaşam Koşulları 238

h)Eğitim ve Öğretim Tarihi 239

i)Ruhsal ve Bedensel Sağlık 240

j)Bedensel Rahatsızlıklar 241

14.Vücutta Çıban ve Midedeki Ülser İçin İlaç Terkibleri 241

15.Balgam Çıkarmak 242

16.Halsizlik ve Vücut Kırgınlığı 242

17.Hastalanmadan Tedbir Almak Macunu Ayancı 243

50.Bölüm: Vücuttaki Habis Yaralar 243

51.Bölüm: Ağız Sağlığı ve Diş Ağrıları 244

q)Diş Ağrıları 244

52.Bölüm: Öksürük Tedavisi 246

53.Bölüm: Kuru Öksürük, Verem İlletlerine İlaç Terkipleri 246

54.Öksürük ve Nezle 247

r)Bölüm: Sirke ve Bal Karışımının Faydaları 247

s)Bölüm: Dalak Rahatsızlığı 248

55.Bir Çok Dertlere Şifa Bitki Karışımı 248

t)Bölüm: Mide ve Bağırsak Gazlanmaları 250

u)Bölüm: Vücudun Dinç Kalması 250

v)Bölüm: Basur İçin İlaç Terkipleri 250

w)Bölüm: Karın Ağrıları ve Bağırsak İltihapları 252

x)Bölüm: Mide ve Bağırsak Gazları 252

y)Bölüm: Öksürük ve Balgam 254

z)Bölüm: Ateşli Hastalıklar, Kan Kirlenmeleri ve Temizlenmesi 254

aa)Bölüm: Ağız Yaraları ve Tedavisi 255

56.Göz Ağrıları ve Çapaklanmalarına İlaç 256

bb)Bölüm: Gözle İlgili Terkib 256

cc)Bölüm: Bel Soğukluğu 257

dd)Bölüm: Kulak Ağrısı 258

ee)Bölüm: Sivilce ve Ur Tedavisi 259

ff)Bölüm: Boyun ve Omuzlardaki Çıbanın Tedavisi 259

gg)Bölüm: Sarılık Hastalığı 260

hh)Bölüm: Boğaz İltihapları 261

57.Tembihler, İkazlar 261

ii)Bölüm: Boğaz Şişmesi ve Nezle 262

jj)Bölüm: Nezle - Grip 262

kk)Bölüm: Böbrekler ve Mesanede Taş 263

58.Taş ve Bel Soğukluğu 263

5 7. Bölüm: İdrar Yolu İltihaplanması 264

j)Bölüm: Göğüs Ağrıları-1 264

k)Bölüm: Göğüs Ağrıları-2 265

l)Bölüm: Verem Hastalığının Tedavisi 265

m)Bölüm: Romatizmal Hastalıkların Giderilmesi 266

n)Bölüm: İshali Durdurmak 266

o)Bölüm: Uyuz ve Kaşıntı Rahatsızlıkları 267

p)Bölüm: Kan Temizliği 267

q)Bölüm: Yaralara ve Uyuza Karşı 268

r)Bölüm: Vücuttaki Yaralar İçin Merhem 269

s)Bölüm: Kabızlığın Giderilmesi-1 269

t)Bölüm: Kabızlığın Giderilmesi-2 270

59.Vücudun Zehirli Nesnelerden Temizlenmesi 270

u)Bölüm: Vücudun Yorgunluğunun Giderilmesi 271

v)Bölüm: Alaca Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri 271

w)Bölüm: Göze Sürme Çekmek 272

x)Bölüm: Sürme Terkibi 273

y)Bölüm: Göz Hastalıkları 273

z)Bölüm: Göz Ağrıları İçin Terkib 273

aa)Bölüm: Göz Ağrıları İçin Yeni Bir Uygulama 274

bb)Bölüm: Göğüs ve Boğaz Ağrıları 274

cc)Bölüm: Kulak Ağrıları ve Çınlamaları 274

dd)Bölüm: Burun Kanaması 275

ee)Bölüm: Basur Gibi Koku Salan Hastalıkların Tedavisi 276

ff)Bölüm: Basur Hastalığı 276

gg)Bölüm: İshalin Durdurulması-1 277

hh)Bölüm: Makattaki Basur 277

ii)Bölüm: Sevda İlleti 277

jj)Bölüm: Soğuktan Korunma Yöntemi 278

kk)Bölüm: Soğuktan Meydana Gelen Rahatsızlıklar 278

ll)Bölüm: Vücut Dengesini Sağlayan İlaç Terkipleri 279

mm)Bölüm: Vücudu Güçlendirmek İçin Yapılan Terkib-1 280

nn)Bölüm: Vücudu Güçlendirmek İçin Yapılan Terkib-2 281

oo)Bölüm: İshali Durdurmak-2 281

pp)Bölüm: Nezleyi ve İshali Durdurmak 282

qq)Bölüm: Ağız Yaraları 283

rr)Bölüm: Mide Rahatsızlığı 283

ss)Bölüm: Mide Ağrıları ve Vücud Şişlikleri 283

tt)Bölüm: Vücuttaki Şişlik, Yara ve Bereler İçin Merhemler 284

uu)Bölüm: Kanamayı Durdurmak 285

• Lohusa Kadınlarda Kanamayı Durdurmak İçin İlaç Terkibi 286

vv)Bölüm: İlaçların Faydalarını Görebilmek 287

ww)Bölüm: Hastalıklardan Korunma ve Beslenme 287

xx)Bölüm: Baş Dönmesi ve Tansiyonu Ayarlama 288

yy)Bölüm: Baş Dönmesi 288

zz)Bölüm: Baş Ağrısı-1 289

aaa)Bölüm: BaşAğrısı-2 289

bbb)Bölüm: Baş ve Vücut Ağrıları 289

ccc)Bölüm: Vücut Kırgınlıklarının Giderilmesi 290

ddd)Bölüm: Mide ve Bağırsak Ağrıları 290

eee)Bölüm: Vücut Ağrılarına İyi Gelen Bir Karışım 291

fff)Bölüm: Vücuttaki Şişlikler 291

ggg)Bölüm: Tüberküloz ve Verem Hastalığı 292

hhh)Bölüm: Çocuklarda Kan Dolaşımı 292

iii)Bölüm: Uykusuzluk Hastalığının Giderilmesi 293

60.Bölüm: Dimağı Kuvvetlendiren Felç ve İnmelere Şifa Kaynağı 294

61.Bölüm: Yaralar İçin Merhem Terkipleri 294

62.Bölüm: Vücut Şişlikleri, Vücut Taşları 295

63.Bölüm: Boğaz Ağrıları ve Ses Kısıklığı 296

64.Bölüm: Kuru Öksürük ve Grip, Nezle 297

65.Bölüm: Kellik İlacı 298

66.Bölüm: İstenmeyen Tüyler ve Ekzama 298

67.Bölüm: Korunmaya Yönelik Yöntemler 298

68.Bölüm: Kadın Hastalıkları 300

69.Bölüm: Hayız ve Nifas Kanının Düzenleyen İlaç Terkipleri 300

70.Bölüm: Doğumu Kolaylaştıran Yöntem 301

71.Bölüm: Çocuğu Olmayan Bayanlar 302

72.Bölüm: Hamile Kalmak ve Kolayca Doğum Yapmak 302

ll)Baş Rahatsızlıklarının İzalesi 306

mm)Yaraların İyileşmesi 307

nn)Çocuklarda Karın ve Baş Ağrıları 307

oo)Kan Dolaşımı Bozukluğu 307

pp)Ateşli Çocuklar (Havale Geçirenler) 308

qq)Çocukların Böbreklerinde Rahatsızlıkların Giderilmesi 308

rr)Yaralar İçin Merhem 309

ss)Nezle, Grip 309

ı) Karın ve Bağırsaktaki Kurtçukların Dökümü 310

tt)İshali Durdurmak-3 311

Bayılan ve Sara Hastalığı İçin 311

Vücuttan Cini Çıkarmak İçin 311

Hastalığın Çaresi 312

Konuşma Güçlüğü Çeken Kekemeler İçin 312

Geceleyin Korkanlar İçin 312

DÖRDÜNCÜ KISIM Karışım ve Durogların Yapıları, Bitkilerin Tanımı Yetiştiği Bölgeler, Faydaları

Abonus 313

Abusafı 313

Ada Çayı 313

Ada Soğanı 314

Afyon 315

Ağaç Kavunu 316

Ahir Karha 316

Akgünlük 316

Akırı Karha 317

Alıç Ağacı, Bitkisi, Mevyesi 317

Aloe Vera 319

Altın Otu 320

Amber - Ak Amber 320

Anason 322

Antep Fıstığı 323

Arabistan Zamkı - Zamkı Arabi - Arap Zamkı 325

Arı Otu 325

Arpa Suyu - Unu 326

Asarari - Asarina 327

Ayva Ağacı - Ayva Çiçeği 327

Ayvanın Çekirdeği 328

Badem 328

Bakla - Çiçeği - Çekirdeği 330

Bal - Asel 331

Baldıran Otu 374

Behmen Kavza Kökü 375

Benefşe - Menevşe - Menekşe 375

Besbase 376

Beyaz Afyon Çiçeği - Beyaz Haşhaş 377

Beyaz Sakız 377

Bezir Yağı 378

Biber 378

Biberiye 379

Bingöz Otu - Mahmuda Sakmunya 381

Boyaca Somağı Yaprağı (Sumak) 381

Böğürtlen Bitkisi 382

Brokoli 383

Buhur Kabuğu, Karagünlük, Yahudi Günlüğü 384

Buradesiniki 384

Buttum Yağı 384

C.acutifolia Del 385

C.angustifolia Vahi 385

Canari Kabuğu 386

Ceduvar - Cedvar - Zıdvar - Zolumba Kökü 386

Cendbidester - Cevzi Bevva 387

Ceviz Ağacı 387

Çadır Uşağı - Uşak Ağacı 389

Çakal Eriği 389

Çam Ağacı - Çam Terementisi 391

Çay 396

Çin Karanfili 399

Çiriş 399

Çit Sarmaşığı 401

Çörek Otu - Habbe-i Sevda 402

Dağ Çayı - Topuk Çayı 404

Dağ Nanesi 404

Darçın - Tarçın 404

Darı Tohumu 406

Defne Yaprağı - Defne Yağı 408

Demir Hindi - Hind Hurması 410

Deniz Sarmaşığı - Kum Sarmaşığı 411

Dereotu 411

Deve Dikeni 412

Dut Ağacı 413

Ebegümeci 415

Eğir Bitkisi 418

Elma Ağacı 420

Enginar 422

Epimedium 423

Erik Ağacı 424

Fesleğen 425

Fındık Ağacı 425

Fıstık Ağacı 426

Fulfiıl 427

Gül 427

Halile 432

Haşhaş 433

Hatmi Çiçeği 441

Havlıcan Bitkisi 445

Havuç 446

Hıyarşember 448

Hindiba 448

Hindistan Cevizi (Küçük) Ceviz Bevva 450

Hurma 452

Hünnap - Hunnaf 469

Isırgan 470

Işgın Kökü 473

Izgın Yağı 474

İğde Çiçeği 475

İncir Ağacı ve Meyvası 476

İstanbul Kekiği 483

İzmir Kekiği 484

Kâfur 484

Kâfur - Otu - Yeşil Kâfur 486

Kahve 486

Kakule 490

Kantron Çiçeği 492

Karabaş Lavanta Çiçeği - Karabaş Otu 493

Karabiber 495

Karamuk (Amber Baris - Kadın Tuzluğu - Zibike) 497

Karanfil Ağacı 497

Karanfil Çiçeği 499

Karanfil Esansı 501

Karanfil Kökü 501

Kasni 502

Kebere 503

Kedi Nanesi 504

Kedi Otu 505

Kehribar 506

Kekik 507

Kekik Suyu 509

Kekik Yağı 509

Beyaz Kekik 510

Kara Kekik 511

Keklik Otu, Güvey Otu 512

Kenger Sakızı (Köknar Sakızı) 513

Kereviz Tohumu 514

Keten Tohumu 516

Kına Ağacı 518

Kır Nanesi 519

Kırmızı Biber 520

Kırmızı Ginseng 521

Kıvırcık Nane 522

Kızılcık Bitkisi 522

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.