Şifalı Bitkiler ve Emraz (005158)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €50,56
İndirimli : €29,74  + KDV
KDV Dahil : €35,39
Test2
15
:

Eser Özellikleri :

Yayınevi : Pamuk Yayınları
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 1. Hamur
Sayfa Sayısı : 480
Dil : Türkçe
Ebat : 14 X 20 cm
Ağırlık : 700 gr

ÖNSÖZ

Muhterem okuyucu!
Elinizde bulunan bu kitab ; asırlarca tıb dünyasına önderlik eden ve ışık tutan, Avrupalılarca “Avicenne” ismi ile tanınan İbni Sina’nın üç ciltlik 1540 sahifeden ibaret olan “el-Kanûn fi’t- Tıb” ve Dâvûd-ı Antâkî’nin “Tezkere” isimli eserlerini gözden geçirerek ve İbni Sina’nın “Mücerrebat” (tecrübe olunmuş) "Cerrebtü” (tecrübe ettiğim) kelimeleri ile ifade ettiği, hastalıklara mahsus olan ilaç formülleri seçilerek H.H. Osman Efendi ve talebesi Arif Pamuk tarafmdan hazırlanmıştır.
Bu kitapta bulunan terkipler, asırlarca tedavi maksadı ile kullanılmış ve Avrupa üniversitelerinde de ders olarak okutulmuştur.
Merhum hocam, hayatmda bu eserin Türkçe’ye aktarılarak neşredilmesini çok arzu etmişti. Ömrünün son günlerinde harf sırasına göre bitkileri sıralayıp karşılarına hangi hastalıklara şifa verdiğini yazmıştı. Fakat yayınlaması mümkün olmadı.
Bu terkipler, hastalıklar için bi iznillâh birer şifa kaynağıdır. Merhum Elocam buyururlardı ki:
“Yığınla para harcadığı halde derdine şifa bulmayan bir çok insan, bu terkipler sayesinde şifayâp olmuşlardır.”
Hacmi küçük fakat değeri büyük olan bu eser, herkesin tıp tarihi ve bitkiler hakkında bilgi sahibi olabileceği ümidi ile hazırlanmıştır.
Arif PAMUK
DİKKAT
Aziz Okuyucum!
Dikkatinizi çekmek istediğim mevzuya girmeden önce hayatınız boyunca elemsiz, kedersiz günler geçinnenizi, elemi de kederi de hem verici hem alıcı olan Cenab-ı Allah dan bütün kalbimle niyaz ederim.
1— Büyük bir kadirşinaslık ve teveccühle eserlerimizi yakından takip eden kıymetli okuyucularımızın bildiği gibi elinizde tuttuğunuz bu kitap üç ayrı ciltten meydana geliyordu. Müracaat edilen, araştırılan bir mevzu için bu ayrı ayrı kitaplara bakmak gerekiyor, bu da zaman alıyor, tedâviyi geciktiriyordu. Bu güçlüğü ortadan kaldırmak için üç cildi bir kitap haline getirdik ve önceki baskılarda olmayan birçok yeni konuyu da ilâve ettik. Gayemiz siz okuyucularımızın kitabımızdan da-ha geniş bir şekilde istifade etmenizi sağlamaktır.
2— Herhangi bir hastalık için kitapta belirtilen bir terkibin bir defa kullanılması ile sonuç alınamayınca, okuyucularımızın hemen “şifa bulamadım” diye üzülmemesini tavsiye ederiz. Bütün tedaviler umumiyetle biraz zaman alır. Bu cümleden olarak başvurulan terkibe günde hiç olmazsa üç defa olmak üzere bir müddet devam edilsin. Neticede Allah (C.C.)’m izni ile şifa bulunacaktır.
3— Bu eser asıl kaynaklarından kelime kelime, satır satır, âdeta kılı kırk yaran bir dikkatle tercüme edilmiş, kitabın ihtiva ettiği muhtelif terkibler yıllarca insanlar tarafından kullanılarak, nice ümitsizlere derman kaynağı olmuştur.
Ticarî gaye peşinde koşup, bu konuda bir eser meydana getirdiklerini iddia eden birçoklan, Arapça - Osmanlıca bilmediği, bu sebeple asıl kaynaklara inemediği ve bitkiler hakkında hiçbir mâlûmâta sahip olmadıkları için bizim eserimize musallat olmuş, maalesef terkip ve tarifeleri tahrif ederek sayfalar tesvid etmişlerdir.
Halbuki tahrif edilmiş terkiplerin kullanılması insana şifa yerine yeni dertler verir, insan vücudunu harap eder.
4— Şifalı bitkiler konusundaki yeni telifimiz “Doğadan Bitkisel Reçeteler” adı ile yayınlanmıştır.
“Hastalarınızı tedavi ediniz. Zira hiçbir hastalık yoktur ki, Allah Teâlâ o hastalığın ilâç ve devasını yaratmamış olsun.”
Hadis-i Şerif
“Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi,
Olmaya devlet Cihanda bir nefes, sıhhat gibi.”
Kanunî Sultan Süleyman
ESER ÜZERİNE
Merhum Medine’li Hacı H. M. Osman Akfırat Hocamızın hazırladığı ve genç ve sadık talebelerinden H. Arif Pamuk’un neşrettiği “Şifalı Bitkiler ve Emraz” kitabını zevk ve heyecan içinde okudum. Son zamanlarda halk sağlığı ve şifalı bitkiler konusunda yazılan eserlere bir yenisinin daha katıldığını görmekle mutlu oldum.
Bu eser, yüz yıllar boyu denenmiş nice nebatî tedavi formüllerini asıllarma sadık olarak sunmakta, insan sağlığına faydalı birçok sıhhî kaideleri de bildirmektedir. Okuyana ve sağlık folkloru ile ilgilenenlere, çok faydalı olacağı kanısında olduğum bu değerli eserin müellifi Rahmetli H. M. Osman Akfırat’a Allah’tan mağfiret diler, bitkisel ilâçlarla tedavinin ve tıbbî drog kimyasının Avrupa’da olduğu gibi bizde de halk sağlığına yararlı bir hâle getirilmesini temenni eder, bu konuda çalışanları can- ı gönülden tebrik ederim.
Lokman İlâçları ve Sağlık Yayınları.
(Merhum) Eczacı
M. Tevfik Hacıbeyoğlu

İÇİNDEKİLER:

İçindekiler
Dikkat 4
Peygamberimiz (s.a.v.)’in bir hadisi....: 6
Eser üzerine 7
Önsöz 9
İbn-i Sinâ kimdir 11
Davud-u Antâkî kimdir 14
Tavsiyeler 17
Çok yemenin zararları 18
Yemek yemenin edepleri 18
Tıp 19
Çok yaşamanın sırrı 19
Unutkanlık 20
Misvak kullanma 20
Sevinçli yaşama 20
Sıhhatli yaşamanın sırrı 21
İnsan vücuduna zararlı yiyecekler 21
Hastalıkların menşei 22
Vücudu dört şey harap eder 22
Gam-keder 22
Beş yerde su içilmez 23
Hastalık altı şeyden doğar — 23
Hekimsiz bir ömür 23
İbn-i Sina’nın tıb tarifi 26
Hastalık dört sınıf sebepten ileri gelir 26
İnsanlar dört devreden geçer 27
Kan ve safra nasıl meydana gelir 27
Sıcak kum banyoları 29
Soğuk su banyoları 29
Sıhhatli olmanın kaideleri 29
İhtiyara mahsus kaideler 31
Muhtelif mevsimlerde yapılması gereken şeyler 31
İbn-i Sina’ya göre iklimin tesirleri 32
Oturulan meskenler 32
Tıbb-ı Nebevi 33
Kına 35
Mercimek 35
Ayva 35
Yumurta 35
İncir 35
Hardal 36
Sarımsak 36
Turunç 36
Kekik 36
Nar 36
Pirinç 36
Nergis 37
İnek sütü 37
Reyhan 37
Et 37
Hurma 37
Mantar 38
Soğuk su 38
Sürme 38
Zeytinyağı 39
Sinameki 39
Çöreotu 40
Ûdihindi 40
Kabak 40
Kül 40
Telbine çorbası 41
Üç şifa 41
Kan aldırma 42
Bal şerbeti 43
Su içme 43
Misvak 44
Hastalara zorla yedirmemek 44
Taun 44
Yeşillik 44
Bakla 45
Patlıcan 45
Kuru üzüm 45
Kavun 45
Karahelile 45
Razıyane 45
Kur'an ve bal 45
Günlük 46
Tuz 46
Karpuz 46
Yeşil renk 46
Hastalıklar-Bitkiler 49
Hastalığın teşhisi 49
Hastalığın alametleri 49
Anasır-ı Erbaa-Dört Unsur 50
Dört ahlat 50
-A-
Abanoz ağacı 303
Acem kimyonu 303
Acı kavun 304
Acı mısır baklası 304
Ada soğanı 305
Adaçayı 304
Adale romatizması 52
Adale uyuşması 52
Adamotu 305
Ağaç çiçekleri 57
Ağaç yosunu 306
Ağız felci 54
Ağız kokusu 55
Ağız salyası 53
Ağız yarası 54
Ağız, diş etleri iltihabı.... 53
Ağlamaktan göbek çıkması 107
Ağrı-sancı 57
Ağu ağacı 306
Ahmaklık 58
Akciğer hastalığı 59
Akır karha 306
Akik taşı 307
Alerji 60
Alıç 307
Altın otu 307
Altın 307
Amber 307
Amel (şiddetli) 62
Amel 60
Ana sütü 62
Anason 308
Andız kökü 308
Apse 51
Ardıç katranı 309
Ardıç 309
Armut şurubu 132
Armut 309
Arpa 309
Arpacık 63
Arslan 316
Asap bozukluğu 63
Astım 63
Aşerme 63
Aşk 63
At 310
Ateş 63
Ayak terlemesi 65
Ayak yarası 65
Ayak-bacak sancısı 65
Aybaşı kanaması 66
Aybaşı kanı çokluğu 66
Aybaşı sancısı 68
Aybaşını söktürmek 67
Ayı gülü 310
Ayrık otu 311
Ayva şurubu 131
Ayva 311
Ayvadana otu 312
-B-
Badem yağı 313
Badem 313
Bademcik iltihabı 69
Bağ sarmaşığı 313
Bağırsak iltihabı 70
Bağırsak kanaması 72
Bağırsak kurdu 69
Baharlı tere 314
Bakla 314
Bal 315
Baldıran 316
Balgam 72
Balık 317
Basur kanaması 72
Basur-meme ilacı 73
Baş ağrıları ve ilacı 77
Baş dönmesi ve ilaçları 79
Baş uğultusu 80
Baş 317
Bayılmaya karşı ilaç 80
Behmen 318
Bel ağrısı 81
Bel gevşekliği 82
Bel soğukluğu 83
Besbâse 317
Beşparmak otu 318
Beyin 316
Bıçak yarası 84
Biberiye 318
Bit 319
Bitkilerden ilaç nasıl hazırlanır? A
Bitkisel ilaçlar nasıl kullanılır? E
Bitklerin haricen kullanılması I
Bitkilerin türkçe-latince isimleri 425
Boğaz iltihabı 85
Boğaz şişliği 84
Boğaza sülük yapışması 84
Boğmaca 85
Bostan karanfili 319
Boyu uzatmak 85
Boyun tutulması 86
Böbrek iltihabı 86
Böbrek sancısı 86
Böbrek şişliği 90
Böbrek taşı 88
Böbrek yetersizliği 91
Böcek sokması 92
Böğürtlen 319
Bronşit 92
Buğday 320
Bulgur 320
Burçak 320
Burkulma 92
Burun iltihabı 92
Burun kanaması 92
Burun tıkanıklığı 94
Burunun koku almaması 94
-C-
Camları parlatmak 102
Can sıkıntısı 95
Ceviz 322
Cild lekeleri 95
Cinsî arzuyu azaltmak 101
Cinsî arzuyu iki taraf arasında lezzetlendiren ilaçlar 100
Cinsî arzuyu tahrik eden ilaçlar 99
Cinsî münasebeti haddinden fazla kuvvetlendirmek 96
Cüzzam 102
-Ç-
Çadıruşağı 323
Çam ağacı 323
Çam fıstığı 323
Çam sakızı 324
Çantıyane 324
Çarpıntı 103
Çavdar 324
Çelik yapmak 103
Çemen yağı 374
Çemen 324
Çıbanlar 104
Çınar ağacı 325
Çil kuşu 325
Çitlenbik 325
Çocuğu olmayanlar 105
Çocuk hıçkırığı 108
Çocuk ishaline karşı 106
Çocuk paraziti 108
Çocuklar yürümeye başlayınca 108
Çocuklara gelen havale 107
Çocukların diş çıkarması 106
Çocukların kabızlığı 106
Çocukların nezlesi 107
Çocukların tez yürümesi 182
Çocukların uyku arasında bağırması 110
Çocukların yatağa işemesi 109
Çöpçini 326
Çöpleme 326
Çöreotu 326
-D-
Çöven 327
Dalak hastalıkları 110
Dalak şişliği 111
Dâru fülfül 328
Defne 328
Delilik 113
Demir posası 329
Demirhindi 329
Demirli su 328
Deniz köpüğü 329
Deniz tutması 113
Dere otu 330
Deri veremi 114
Deve dikeni 330
Deve kuşu 331
Deve 330
Dil büyümesi 115
Dil felci 117
Dil peltekliği 115
Dil şişliği 116
Dil titremesi 117
Dil yarası 117
Diş ağrısı 118
Diş apsesi 119
Diş çıkarma 121
Diş çürümesi 120
Diş eti kanaması 120
Diş eti şişmesi i 120
Diş kararması 121
Diş kireçlenmesi 121
Diş kurdu 121
Diş otu 331
Diş sallanması 122
Doğumu kolaylaştıran ilaçlar 123
Dolama 124
Domuz ağırşağı 331
Domuz 331
Dudak çatlaması 124
Dut 332
Düşünce bozukluğu 124
-E-
Ebegümeci 333
Eğrelti otu 333
Ekzama 125
El-ayak titremesi 126
Elektrik balığı 333
Elma şurubu 133
Elma 334
Emleç hindi 334
Enfarktüs 128
Enginar 334
Ergenlik 128
Erik şurubu 131
Erik 334
Eşek 335
Et 335
Ezik 128
-F-
Faydalı ilaç ve şuruplar 129
Felç-nüzul 133
Fındık 336
Fıstık 336
Fıtık 135
Fil hastalığı 136
Fil. 337
Fistül 137
Frengi 137
Fülence müşk 337
-G-
Gastrit 160
Gaz 139
Gece körlüğü 140
Gelincik çiçeği 338
Göğüs hastalığı 140
Göz kirpiği dökülmesi 142
Göz felci 141
Göz hastalığı 140
Göz kapağı titremesi 142
Göz sulanması 143
Göze zarar veren maddeler 144
Gözleri kar alması 142
Gözü kuvvetlendirmek 143
Grip 144
Guatır 145
Gül 338
Günlük 339
Güvercin 339
Güzelleşmek 144
-H-
Hafif ağrılar 146
Halsizlik 146
Halk tababetinde kanser tedavisi G
Hamam 341
Hamile yapan ilaçlar 147
Hamileliği önlemek 147
Hamilelikteki şişlikler 146
Hamur 341
Hararet basması 148
Hardal 341
Hastalıkları temsil eden rih-ı ahmer 387
Hastalıktan korunma 149
Haşhaş 342
Hatmi 342
Havlıcan 342
Havuç 343
Hayalet görme 149
Hazanbel 343
Hazımsızlık 149
Helile 344
Hıçkırık 150
Hıthıt 345
Hıyar 345
Hindiba 346
Hindistan cevizi 346
Horoz 347
Hünnap 347
Hurma 347
Husya şişliği 150
Husyatüssalep 348
Hüdlıüd kuşu 348
-I-
Ihlamur 349
Isırgan 340
İspanak 349
- İ-
İç ağrısı 58
İdrar yanması 153
İdrar yolu iltihabı 153
İdrar yolu-mesane hastalıkları 155
İdrar zorluğu 152
İdrarda kan görülürse 154
İdrarın kendiliğinden akması 154
İğde 350
İhtilam 157
İki kardeş kanı 350
İktidarsızlık 157
İncir 350
İnsan ısırması 158
İnsan 351
İpek 351
İshal kanlı basur 150
İsilik 110
-K-
Kabak 352
Kabakulak 161
Kabızlık 161
Kabus 161
Kabus -289
Kafa ilacı 161
Kafur 352
Kahve 3 51
Kakula 353
Kalça ağrısı 164
Kalp hastalığı 162
Kambil otu 353
Kamış akıntısı 164
Kan tükürme 165
Kan yapmak 166
Kan 353
Kangren 164
Kanı durdurmak 165
Kanser 165
Kantaron 353
Kaplumbağa 354
Kara merhem 196
Kara sarılık 236
Kara tavuk 356
Karabaş otu 355
Karabiber yağı 274
Karabiber 356
Karaciğer sancısı 167
Karaciğer zafiyeti 167
Karaciğer-dalak 166
Kara merhem 196
Karanfil 355
Karın ağrısı 168
Karında su toplanması 169
Karnı yarık tohumu 356
Karpuz 356
Kaşıntı-mayasıl 170
Katran ağacı 357
Katran 357
Kavak ağacı 358
Kavun 358
Kaya kuyruğu 358
Kaymak 358
Kebabiye 359
Keçi boynuzu 359
Keçi 359
Kehribar 360
Kekemelik 170
Kekik 361
Keklik 361
Kel 171
Kemik veremi 171
Kemik 361
Kepek 172
Keraviye 361
Kereviz 361
Kestane 361
Keşkek 357
Keten tohumu 363
Kılların çıkmaması 172
Kına kabuğu 364
Kına yağı 273
Kına 363
Kır yasemini 364
Kırık 173
Kırmızı pancar 364
Kızamık 173
Kızlık zarı yırtılması 173
Kilermeni 365
Kimyon 365
Kireç 366
Kirpi 366
Kişniş 366
Kitre 357
Kolit 174
Koyun 357
Köpek ısırması 175
Köpek 367
Kramp-varis 173
Kulağa böcek girmesi 178
Kulağa su girmesi 178
Kulak akıntısı 175
Kulak çınlaması 176
Kulak hastalığı 176
Kulak iltihabı 176
Kulak kiri 177
Kulak ve çeşitli hastalığı 179
Kurdeşen 179
Kurşun 368
Kurt 368
Kurtum 369
Kuru üzüm 369
Kusma 179
Kuşüzümü 369
Kuvvet verici 180
Kuvvetten düşme 180
Kuyruk yağı 370
Kuzu kulağı 370
Küçük dil düşmesi 181
Küçük dil şişi 181
Kükürt 367
Kül 368
-L-
Lahana 371
Lakva yağı 273
Lif 372
Limon 372
-M -
Macun-10: Macun-u mübarek 188
Macun-11: Başağrısı, mide zafiyetinde 189
Macun-12: Sarımsak macunu 189
Macun-13: Mesane için şifalı 190
Macun-14: Akşemseddin Hazretlerinin terkibi 191
Macun-15: Balgamda şifalı macun 192
Macun-2: Bütün hastalıklara faydalı 183
Macun-3: Erkekliği arttırıcı 184
Macun-4: İfrazatı arttırıcı 184
Macun-5: Erkekliği güçlendirici 184
Macun-6: Birçok hastalığa faydalı 185
Macun-7: Mafsal, siyatik hastalıklarına karşı şifalı 186
Macun-8: Şifalı bir macun 186
Macun-9: Esrarlı bir macun 187
Macunlar 183
Mafsal ağrısı 192
Mafsal kireçlenmesi 193
Mak’ad çıkması 193
Mak’ad mayasılı 193
Mak'ad yarılması 194
Malihulya 194
Mantar 373
Marul 373
Mazı 373
Meme şişliği 194
Meme yarası 194
Menekşe 374
Menenjit 195
Mercan köşk 374
Mercimek 374
Merhem 196
Merhemler 195
Mersin ağacı 375
Mesane kumu 197
Mesane, böbrek iltihabı 196
Mesteki 376
Meşe palamudu 376
Meyan kökü 376
Meyve şurupları 133
Mısır 376
Mide ağrısı 197
Mide bozukluğu 200
Mide bulantısı 199
Mide düşmesi 200
Mide gazı 201
Mide harareti 202
Mide hastalıkları 202
Mide iltihabı 204
Mide kanaması 204
Mide kaşıntısı 204
Mide sathındaki sivilce 205
Mide yanması 205
Mide zafiyeti 205
Mide, bağırsağın yenileni dışarı atması 198
Midede hazım güçlüğü 204
Midenin çabuk acıkması 199
Mideyi güçlendirmek 183
Mideyi kuvvetlendirmek 205
Misvak ağacı 377
Moral bozukluğu 206
Muz , 378
Mürdesenk 377
Mürekkep nasıl yapılır? 206
Mürsafi 377
-N-
Nane şurubu 132
Nane 379
Nar çiçeği 381
Nar 380
Nasır 207
Nefes darlığı 207
Nefrit 211
Nergiz 381
Nevresteni 211
Nevruz otu 381
Nişasta 381
Nohut 382
-O-
Oğulotu 384
-Ö-
Ödağacı 386
Öksürük hapı 217
Öksürük şurubu 217
Öksürük 215
Öküz 386
Ördek 387
Örümcek ağı 387
Özerlik tohumu 387
-P-
Papağan 389
Papatya 274
Papatya 389
Parça 389
Parmak ağrıları 218
Parmak ucu ekzaması 218
Patlıcan 390
Pazı 390
Pekmez 390
Pelesenk 391
Pelin 391
Peynir 391
Pırasa 392
Pirinç 392
Portakal 392
Prostat 219
-R-
Rahim hastalığı 221
Rahim mayasılı 221
Rahim yeli 221
Reyhan 394
Rezene 394
Romatizma 221
Ruhi bunalım 223
-S-
Sabun 395
Saç dökülmesi 226
Saç kepeklenmesi 226
Saç kıran 227
Saçları kuvvetlendirmek 228
Saçları parlatmak 228
Saçları uzatmak 229
Saçların beyazlanması 225
Safra ilacı 230
Safra kesesi 229
Safran 395
Sağırlık 231
Sakız 395
Salep 396
Sandal 396
Sar’a 232
Sarılık 233
Sarımsak yağı 273
Sarımsak 396
Sarısabır 396
Sarmaşık 397
Sedef 236
Sekte 237
Semizotu 397
Sersem 238
Servi 398
Ses kısıklığı 240
Ses azlığı 239
Sırt ağrısı 241
Sıtma 242
Siğil 247
Sinamaki 398
Sinir zafiyeti 243
Sinirlik yaprağı 399
Sirace 244
Sirke tortusu 400
Sirke 399
Siroz 244
Sivilce 246
Siyatik 246
Soğan 401
Soğuğa karşı korunma 248
Söğüt 400
Su teresi 402
Su yosunu 403
Su 400
Sumak 402
Susam yağı 402
Sür’atli inzale 249
Süt 403
Sütleğen 403
Sütü çoğaltan ilaçlar 249
-Ş-
Şahtere 404
Şam karanfili 404
Şap 404
Şehvet artırıcı 250
Şeker hastalığı 250
Şeker kamışı 405
Şeker 405
Şiş 252
Şişmanlık 252
-T-
Tabaşir 406
Tanbul 406
Tansiyon düşüklüğü 25"
Tansiyon yüksekliği 25"
Tarçın 406
Tarhun 406
Tatlı merhem 196
Tavşan 40"
Tavuk 40"
Tavus 407
Taze üzüm 407
Teke 408
Teleyyün
Temriye
Tenasül uzvuna kuvvet veren ilaçlar....
Ter kokusu
Tere yağı
Terementin
Testere tozu
Tırnak iltihabı
Tilki
Toprak
Tuğla yağı
Turunç kabuğu şurubu
Turunç
Turup
Tuz
Tütün
-U-
Uçuk
Udihindi
Unutkanlık
Ur-şişlik
Uykusuzluk
Uyumayan çocuk
Ülser
Ülser-yara
Ümmü sıbyan
Üre
-V-
Varis
Veba
Verem
Vişne
-Y-
Yabani nar kökü
Yabani böğürtlen
Yabani gül
Yabani kertenkele
Yağların yapılışı
Yanıklar
Yapışkan otu
Yara
Yarpuz
Yasemin
Yel 278
Yeni doğan çocuklara yapılacak şeyler 105
Yer mürünü 417
Yerelması 417
Yılan 417
Yorgunluk 279
Yumurta yağı 418
Yumurta 417
Yüz felci 279
-Z-
Zambak 419
Zatülcenb 280
Zatürrie 281
Zayıf çocuk 282
Zayıflamak 282
Zayıflığı gidermek 282
Zehirlenme 283
Zehirli hayvan ısırması 283
Zekanın açılması 284
Zeker-penis ilacı 284
Zencefil 419
Zerdali 419
Zeytin yağı tortusu 420
Zeytin 420
Zırnık 420
Zift 420
Zindeleşmek 284

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.