Sırlı İlimler Hazinesi (004842)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €74,24
İndirimli : €43,67  + KDV
KDV Dahil : €51,97
Test2
15
:

Sırlı İlimler Hazinesi

Ürün Özellikleri :

Yayınevi : Pamuk Yayıncılık
Yazar : Osman Pamuk
Kapak Kalitesi : Sert Kapak
Sayfa Kalitesi : İthal Kağıt
Sayfa Sayısı : 720
Ebat : 16.5 x 24 cm
Dil : Arapça - Türkçe
Ağırlık : 976 gr


Önsöz
İslam Dini’ni, yeryüzünün tek dini olarak şereflendiren ve bu ümmeti, düşmanları üzerine cihatla ve onların putlarını kırmakla üstün kılan Allah Teâlâ’ya hamd ve senalar olsun.
Allah’ın rahmeti, meleklerin istiğfarı, mü’minlerin dua ve niyazları, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in, Ehl-i Beyti’nin ve bütün sahabilerinin üzerine olsun.
Bir hadis-i şeriflerinde Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdular: "İnsanların tamamı inanarak "Lâ ilâhe i İleli âlı Muhammedün rasûlüllâh" deyinceye kadar onlarla savaşmak için emrolundum. Bu ümmetin düşmanları ile savaşı, Dec- cal’ın çıkması ve İsa Aleyhisselam’m gökten yere inmesine kadar devam edecektir."
O zamana kadar Müslümanlarla düşmanları arasında savaş hiç eksik olmayacaktır. Gerçek müslümanlar da o zamana kadar Allah Teâlâ’dan yardım görmeye devam edeceklerdir.
İsa Aleyhisselam gökten yere indikten sonra hıristiyanlarla ve yahudilerle savaşacak ve onları yenecek, domuzu öldürecek (domuz etini kesin olarak yasaklayıp bir daha yemnemesini sağlayacak), haçı (istavrozu) kıracak, bütün insanlık "Lâ ilâhe illellâh Muhammedün rasûlüllah" diyerek İslam Dini’ne girip, her tarafta rahatça ibadet e- dilecek, İslam Dini’nin hükümleri dünyanın her tarafında rahatça uygulanacaktır. Bütün bu olacakları Allah Rasulü (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde haber vermiştir.
Müslim’in, Câbir bin Semure (r.a.)’dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurdular: "Kıyamet yaklaşmcaya kadar bu ümmetin (Mu- hammed ümmetinin) düşmanlarıyla savaşı sebebiyle bu din ayakta kalacaktır. Yok olup gitmeyecektir."
Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Bu ümmetin cezası, düşmanlarının kılıcıdır (silahlarıdır). Bu ümmete vaat olunan sevap ve verilecek ücretin vaadi kıyamet günüdür. Kıyamet gününün cezası, dünyada çekilen ceza ve acıdan çok daha şiddetlidir." Deylemî’nin, Ebu Ümâme (r.a.)’dan rivayetine göre Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"İlk insandan kıyametin kopacağı güne kadar meydana gelecek bütün savaşlarda, taraflar savaşmak için karar verdiklerinde, yalnız Allah Teâlâ’nın kudret eli onların aralarında tasarrufta bulunur. Allah Teâlâ, taraflardan birine yardım dileyip, kudret eliyle o tarafa işaret buyurunca, yardımını alan taraf üstünlük sağlar. Karşı taraf da göz açıp yumuncaya kadar yenilip perişan olur."
Allah Teâlâ bizleri ve sizleri büyük ve küçük savaşlarda, özellikle de büyük savaş olarak ifade buyurulan (nefsimizle yaptığımız büyük savaşta) zafer elde etmeyi nasip ve müyesser eylesin...
Yüce Allah savaşa teşvik ve yardımına nail olma hususunda Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: "Ey İman edenler ! Size Ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın!" denildiği zaman yere çakılıp kalıyorsunuz? Dünya hayatını ahiret hayatına tercih mi ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının faydası ahiretin yanında pek azdır." (Tevbe suresi, ayet, 38)
Bu ayet-i kerime, hicretin 9. yılında inmiştir. Ayetle ilgili geniş açıklama eserin ilerleyen bölümlerinde gelecektir.
Bu eser, savaşla ilgili ayet ve hadisleri toplayıp sunmak, ayrıca konuyla ilgili havas kitaplarında bulunan dua ve vefkleri çıkarıp onlardan insanları yararlandırmak için kaleme alınmıştır. Aynca sağlık, afiyet ve esenlik olmak üzere dünya ve ahirete ait her yararlı şevi elde etmek için, daha önce denenmiş ve müspet sonuç alınmış dua ve tavsiyeler de bu eserin konusunu teşkil etmektedir.
Yine bu eserde salgın hastalıklardan ve musibetlerden korunmak için çok mühim dualar ve sırlar bulacaksınız.


İÇİNDEKİLER

Abdestli bulunmanın, namaz kılmanın ve ve Acirc;yet
el-Kürsi okumanın şehitlik sebebi olduğu 262
Adil devlet büyüklerinin fazileti ve adaletin önemi 51
Adi isminin sırları ile donatılır 676
Ağız kokusunda 157
Ağlayan çocuklara 558
Ahlakın güzelleşmesi için 669
Allah dualarını kabul eder 677
Allah Rasulü (s.a.v.)’in bazı savaşlarında dua ve
zikirle zafere ulaştığı 163
Allah Rasulü’ne verilen selamın edep, havas ve sırları 355
Allah Rasulü’nü rüyada görür 358
Allah yolunda muhtaç kalan kimsenin ihtiyacını gidermek 57
Allah’ın ve Rasulü’nün biz insanlara nasihatleri 410
Anlayışı keskinleştirmek için 671
Arş’m hâzinelerinden hacet duası 563
Askeri makamlardaki tertip hakkında 234
Astım ve nefes darlığında 557
ve Acirc;yet el-Kürsi’nin daveti 617
ve Acirc;yet el-Kürsi’nin fazileti, havas ve sırları 207
Bağlı olanın şifası için 107
Balla şifa 393
Baş ağrısından kurtulmak için 108
Baş dönmesinin ilacı 108
Bazı hadis ve mezhep imamlarının nasıl
ve ne şekilde ibadet ettikleri 423
Belaların defi için 360
Bilerek yanlış yapan hâkimlerin şiddetli hesabı 55
Bir kimsenin gönlünü kazanıp kendine dost edinmek için 106
Boğaz ağrısı için 158
Borç sıkıntısından kurtulmak için 669
Borçtan kurtulmak için 487
Böbrek iltihabı 155
Böbrek ödeminde 155
Böbrek taşları için 111
BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN 385
Burun kanı durmasa 135
Bütün belalardan korunur 117
Bütün hamdleri içine alan dua 107
Cinlerin şerrinden muhafaza için 668
Cinni uzaklaştırmak için 154
Cismani afetlerden muhafaza olur 668
Çaresiz hastalıklarda 552
Çekirgenin vereceği zarardan kurtulmak için 137
Çocuk uyumasa 149
Çocuklarda psikolojik sorun varsa 126
Çok sevap kazanmak için tevhid ve salavat
okumada adet tayini gerektiği 350
Dalak hastalıklarında 130
Damar sertliğinde 155
Devamlı hastalanan çocuklar için 611
Devamlı kılınan nafile namazlarla, aynı şekilde
okunan virdlerin kazaları hakkında 277
Devlet katında işi olan kimse için 616
Dilek duası 181,
268, 621
Dilek için hatim duası 94
Doktorların tedavisinde acze düştükleri hastalıklarda 302
Duhâ ve evvâbîn namazı kılanların şehitlik
derecesine yükselecekleri 265
Dünyada ibadeti terk eden ahirette cenneti kaybeder 418
Düşman şerrinden korunmak için tertip edilen
ve Acirc;yet el-Kürsi vefki 213
Düşmanın şerrinden korunmak için 362
Düşmanla savaşmanın yararları 236
Ebül Vefa Hazretlerinin Kelime-i Aşera hizbi 656
Ekmeğin büyük kerameti hakkında
Dâniyal peygamberden bir hikâye 81
El titremesinde 131
Emri altında bulunanlara eziyet edenlerin ahiretteki cezaları 44
Ervâh salavatı 379
Esiri kurtarmak için 298
Esmâ-i Enbiyâ Aleyhimüs selâm ve sırları
(VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMAK İÇİN) 642
Esmâ-i Erbeıyn-i İdrîsiyye 658
Esmâ-i Hüsnâ ile şifa reçeteleri 189
Eşyayı çalınmaktan korumak için 670
Evlenemeyen kimseler için 122,
367,485
Kaybolanı bulmak için 486
Evrâd-ı Fethiyye ve sırları 622
Fakir ve yoksulları koruyup kollamanın fazileti 39
F ve Acirc;TİHA SURESİ BULAŞICI HASTALIKLARA
KARŞI SİGORTADIR , 383
Fâtiha Suresi ile şifa 382
Fâtiha-i Şerife’nin havassı duası 680
Fe se yekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm ayetinin havassı 105
Felaketlerden korunmak için 209
Felç hastalığında 126
Fetih Suresi’ni okumanın önemi 238
Fetih Suresi’nin vefki 241
Ganimet malını saklamanın cezası 293
Gaziler omuzlarında silahları ile cennetin
kapısında Allah ile konuşacaklardır 247
Gazileri incitip onlara kötülük etmenin cezası 69
Gazilerin namazları, teşbihleri ve zikirleri 84
Gece altına işeyen kimse için 135
Gece körlüğü 110
Göklerdekilerden yardım görmeye vesile olan dualar 197
Göz ağrısının tedavisi 125
Göz hastalıklarında 132
Göz iltihabında 110
Gurbete giden bir kimsenin sağ salim dönmesi için 670
Hacet duası 519, 671, 673, 674
Hakkında kötü konuşanı susturmak için;
Haksız yere hapiste olanlar için
Hamile kalamayan kadın için
Hamrâü’l-Esed gazvesi ve yetmiş askerin
üç bin kişilik kâfir ordusunu yenmesi
Harflerle şifa bulma usulleri
Hasbünallâhü ve m’mel vekil zikrinin
havas ve sırları hakkında
Hastalığın çaresi olmasa
Hatırı sayılır olmak için
Hayal görme ve sara hastalığında
Hayız kanı durmasa
Her müslümanın biri cennette, biri de cehennemde olmak üzere iki evinin bulunduğu
Hızır Aleyhisselam’m duası
Hikmet ilmini kazanmak için
Hizbü’n-Nasr (Yardım ve zafer duası)
Huneyn savaşında müslümanlar dua ve havas silahlarma başvurarak zafer kazandılar
İç huzursuzluğu, hastalık ve borç altında
kıvrananların duası 488
İdrar zorluğuna karşı 561
İhlâs Suresi her sıkıntıdan kurtuluş reçetesidir 319
İhlas Suresi’nin azimeti 104
İhlâs Suresi’nin havas ve sırları 229,
İnsanlardan saygı görmek için 675
İnsanları ve cinleri emri altına almak için 112
İsa Aleyhisselam’ın duası 677
İslam Dini’nde ekmeğin önemi 77
İsm-i A’zam hakkında bilgiler 491
İş yerinde bereket ve bol rızık için 127
İşi gücü bağlı kimse için 121
Kaçan bir kimseyi evine döndürmek için okunacak ayetler 118
Kaderi bahane ederek ibadeti terk etmenin
ne kadar yanlış olduğu 413
Kadın çocuk düşürüyorsa 115
Kadın doğumda zahmet çekse 136
Kadının kocası sert mizaçlı ise 106
Kadının sütü kesilse 120
Kalbi marifet nuru ile dolar 665
Kalem, defter ve kitabın İslam dinindeki yeri ve önemi 59
Kalp ağrısında 111
Kalp gözü açılır 610,
Kalp hastalıklarında 134
Kalp kasaveti giderilir 664
Kan işeme rahatsızlığında 135
Kansızlığa karşı 157
Kara sevda illetinde 154
Kara, hava, deniz ve smır boylarında nöbet
beklemenin fazileti hakkında 63
Karabasan rahatsızlığında 123
Karı koca arasında muhabbet için 666
Karı-kocayı barıştırmak için 150
Karın şişmesi ilacı 111
Kasem Ayetleri (Dilek ve şifa ayetleri) 103
Kaybı bulmak için 399
Kaybolan bir şeyi bulmak için 113
Kıskanç kimseye okunacak dua 111
Kolesterol için 155
Korunma Ayetleri 139
Koyun ve sığırda hastalık olsa 150
Kötü düşüncelerden korunur 666
Kötülükten korunmak için 113
Kulunç için 132
Kur’an-ı Kerim, Esmâ-i Hüsnâ ve Kelime-i
Tevhid’in sırları 100
Kur’an-ı Kerim’i sık sık hatmetmenin önemi 92
Kuru saçın ilacı 109
Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimin ayetinin sırları 304
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü
minez zâlimin ayetinin vefki 309
Lekad câeküm rasûlün min enfüsiküm azız
ayetinin havassı (VİRÜS SALGININDAN KORUNMAK).... 225
Lösemi-Mesane-Kemik kanseri 156
Maddi ve manevi dilek için 112
Maddi ve manevi silahlar 87
Malın satılması için 152
Manevi hekimlik için 675
Maneviyat âlemine dalmak için 675
Marûfu Kerhî hazretlerinin hacet duası 614
Melekler nerelerde bulunmazlar ve hangi evlere girmezler? 25
Mideyi kuvvetlendirmek için 158
Muhyiddin Arabi (k.s.)’dan bir hikâye 415
Muhyiddin Arabi (k.s.)’nun okuduğu îsm-i A’zam 104
Muhyiddin Arabi Hazretleri’nin İhlâs-ı Şerif duası 322
Musibetin giderilmesi için 673
Mücahitler ve gazilerin fazileti hakkında 65
Müslüman devlet büyüklerine yardımcı olmanın,
onların sırlarını saklamanın fazileti 47
Müslümanları yahudi ve hıristiyanlardan ayıran farklar 406
Müslümanların ırzlarını, mallarını korumak için
nöbet beklemenin fazileti 62
Namazı özürsüz terketmenin hükmü hakkında görüşler 408
Nazar duası 127
Olayın sonucundan endişe edenler 676
Ömrünün uzun olmasını isteyenler 665
Panik ataktan kurtulmak için 388
Parası, malı çalman kimse için 400
Peygamber Efendimiz’in mübarek isimleri ve sırları 427
Peygamber Efendimiz’in şahsi eşyalarından bazıları 26
Prostat tedavisi için 155
Psikolojik sıkıntılara ve sedef hastalığına karşı 668
Rızkında genişlik için 358
Rîh-ı Ahmer Duası (Surhubâd)
(VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN) 684
Rüya yorumlama 612
Rüyada Allah Rasülü’nü görmek saadetlerin
en büyüğüdür 377
Saçı siyahlaştırmak için 109
Saçların kuvvetlendirilmesi için 156
Salât ve selam okumanın edep ve ölçüsü 338
Salâten Tüncinâ’nm havas ve sırları 368
Salâten Tüncinâ’nm vefki 370
Salât-ı Mücerrebe’nin havas ve sırları 371
Salât-ı Tefriciyye’nin havas ve sırları 364
Salât-ı Tefriciyye’nin vefki 368
Sala vat getirmenin önemi 326
Salavât-ı Kübrâ 571
Salavatı şerifeye âl kelimesinin muhakkak
ilave edilmesi gereği i 345
SALGIN HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN 301
Savaş emri ve Allah Rasulü’nün katıldığı savaşlar 16
Savaşa giden bir gazinin eşine ve çocuklarına
ikramda bulunmanın önemi 71
Savaşa katılanlarm "Hasbünallâhü ve m’mel vekil" ayetini zikretmeleri ve Allah’ın ruhani
askerlerinin çokluğu 177
Savaşa katılmanın hükmü 8
Savaşmanın edepleri ve sakınılması gereken hususlar 290
Savaşta silahın önemi ve kullanan kimsenin fazileti 245
Sedef hastalığı 549
Sedef ve vitiligo hastalığında 562
Selam ayetleri 610
Ses kısıklığında 110
Sevgi kazanmak için 663
Sıkça ihtilam olanlar için çare 390
Sıkıntı ve felaketlerden kurtulur 320
Sıkıntıdan kurtulmak için 241
Sırlı salavatlar ve havasları 359
Sihirden korunmak için 149
Şihri etkisiz hale getirmek için 115
Silah kullanmayı öğrenmenin fazileti 34
Sinirlerin sakinleşmesi için 555
Solunum yolu enfeksiyonu 155
Sözü dinlenir olmak için 484
Suya dilekçe verme hakkında 310
Şakayık kökü ve faydaları 156
Şehadet kelimesi ve tekbir getirmenin fazileti 242
Şehitler kanlı elbiseleri ile gömülürler 255
Şehitlerin faziletleri ve cennetteki makamları 248
Şehitlik rütbesi bu ümmet için müjdeli bir haberdir 258
Şehveti yenmek için 664
Şerden korunmak ve maksada ermek için yapılacak zikir 159
Şeytan ve askerlerinden nasıl korunuruz? 615
Şeytan ve cin sataşmalarmdan korunmak için 672
Şifa ayetlerinin havas ve sırları 386
Şifa için sırlı bir dua 116
Şifa için 130, 228, 363
Tansiyon rahatsızlığında 155
Tarlayı zararlılardan korumak için 151
Tebuk Savaşı ve o savaşşta sahabilerin yaptıkları
fedakârlıklar 73
Tecelli ve sırların elde edilmeleri için virdin tekrarı gerekir 374
Tedavisi zor hastalıklarda 363
Tedaviye cevap vermeyen hastalıklarda 569
Teheccüd namazının fazileti 267
Tehlikeli olaylardan çekindiğinde 320
Tereddüt edilen bir işte 562
Uyku problemi olan 129
Uykuda korkma ve bağırmada 131
Üramü Sıbyan duası 527
Üveysiler 336
Üzerlik tohumu 157
Vücutta meydana gelen yaralarda 551
Yarım baş ağrısı için 130
Yâsin Suresi’nin sırları 200
Yâsin ve İhlâs sureleri ile Haşr Suresi’nin son
üç ayetinin fazileti 281
Yedi ayetlerin sırları (VİRÜS SALGININDAN
KORUNMAK İÇİN) 217
Yel ağrılarından kurtulmak için 151
Yuşa Aleyhisselam’m okuduğu İsm-i A’zam duası 678
Yüz felcinde 122
Zalime yardım edip zulme yardımcı olanlar 49
Zalimin helaki için 488
Zamanın şerlerinden muhafaza olur 666
Zararlı haşerelerden korunmak için 133
Zaruret halinde ruhanilerden ve
Ricâlü’l-Gaybdan yardım istemek 182
Zayıflık ve tembellik illetine karış 486
Zenginlik için 188,
300, 664, 674
Zulme uğrayanın duası 513

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.