Şumûsul Envâr ve Kunûzul Esrâr-1217 (002797)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €72,55
İndirimli : €42,67  + KDV
KDV Dahil : €50,78
Test2
15
:

Şumüsul Envar ve Kunuzul Esrar (Güneşin Sırlı Işıkları)

Ürün Özellikleri :


Müellif: İbni Hac Tilmisani Bağribi
Yayınevi : ESMA YAYINLARI
Derleyici: H. Mustafa Varlı
İlk Basım Tarihi: Hicri 737 yılı
Yayın Tarihi: 2017
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Sayfa Sayısı: 624
Boyut: 17 x 24 cm
Ağırlık : 800 gr

Bismillâhirrahmânirrahîm


Elhamdü Lillahi Rabbil’âlemin. Vessalâtü vesselâmü alâ Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain.
Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah’a, salât ve selâm Peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’e ve O’nun aile efradı ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olan mü’minlere olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah’ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah’tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki o gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahlukatm (yaratılmışların) en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O’nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur’ân’a uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur'ân-ı Kerîm ve Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün hareket ve davranışlarını Kur'an ve Sünneti Resûlullah’tan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mü’min inandım ve teslim oldum dediği zaman; "Ya Rab! Senden başka ilâh (kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatı sen tanzim edersin, sevgili resûlün Muhammed (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir" demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düstûrlarını Kur’ân ve Sünnetten almalıdır.
Ey Mü’min! Yaşamın boyunca Allah’ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulu vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum. O’na uyar, tâbi olursanız kutuluşa erersiniz: O’na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz. İşte bu emanetin biri Allah’ın Kitabı Kur’ân’dır. Diğeri ise benim sünnetimdir."
Yine Allah (c.c.): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona uyun. Neyi yasaklıyorsa ondan kaçınınız." buyur ve not;muştur. Evet Allah’ın yaratmış olduğu mahlukatı da vasıta ve sebep olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız? Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur’ân ve sünnet ölçülerine uyduracağız.
Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur’ân ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim âyette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilâfa düştüğünüz zaman Allah'ın ipine (Kur’ân'a) sarılınız." buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü alışkanlık bırakmamak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir.
İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan bu kıymetli eserin müellifi İbnil Hac Tilmisani Mağribi hazretleri Maliki mezhebinin hadis ve fıkıh alimi olup, ismi Muhammed bin Muhammed bin Muhammed bin el-Hac’tır. Künyesi Ebu Abdullah ve nisbeti de el-Absesi el-Fasi’dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Hicri 737 yılında (Miladi 1336), 80 yaşından fazla bir ömür sürdükten sonra Kahire'de vefat etmiş ve halkın rahmetine kavuşmuştur.
İbnil Hac Tilmisani Mağribi Hazretleri memleketinde ilim tahsil ettikten sonra Mısır'a gitti. Buradaki alimlerden de ilim öğrenip, daha sonra Hac farizasını yerine getirmek için Mekke’ye gitti. İmamı Malik Hazretleri'nin "Muvatta" isimli hadis kitabını Hafız Takiyyüddin Ubeyd bin Si’ridi’den dinledi. Büyük alim Ebû Muhammed bin Ebû Hamza Hazretleri’nin derslerine uzun müddet devam etti. Bu zatın sohbetlerinin bereketiyle büyük alim olan İbnil Hac Tilmisani Mağribi ömrünün sonlarına doğru gözlerinde bir rahatsızlık baş gösterdi. Buna rağmen öğrencilerine ders okutmakla meşgul oldu.
İbnil Hac Tilmisani Mağribi Hazretleri hayatı boyunca bir çok eserler yazmış olup, bazıları şunlardır:
1.Buluğul Kast Vel Menna Fi Havassı Esmaü’l Hüsna.
2.Medhalüş Şeriş Şerif.
3.Şumusul Envar ve Künüzül Esrar isimli eser olup, çevirisini yaptığım bu kıymetli eserdir.
İbnil Hac Tilmisani Mağribi Hazretleri bu eserini otuz (30) bölüm halinde hazırlamış olup, her bölümün içinde eşi ve ben ve not;zeri bulunmayan değerli bilgileri sunmuştur.
Bu eser 3/Eylül/1938 yılında, el-Ezher ulemalarından Ahmed Said Ali’nin kontrolü altında Kahire'de amaca matbu olarak basılmıştır.
Havas ilmini araştırmamın iki nedeni vardır. Birincisi: Havas ilmine olan ilgim ve aşinalığım. İkincisi: Kötü amaçlı kim ve not;selerin, inançlı halkımızı maddi çıkarları için kandırarak bu ilmi kötüye kullanmalarıdır. Ne yazık ki bu ilim şu anda o tür kişilerin elinde yozlaşmıştır. Havas ilmi manevi bir ilimdir. İmam Gazali, Ebil Abbas Ahmed bin Ali el-Buni, İmam Cela- leddin Suyuti, İmam Deyrabi ve benzerleri gibi büyük alimler bu konuda bir çok değerli eserler yazmışlardır. Bu yazdıkları eserlerle birlikte sayılamayacak kadar gizli sırları açıklamış ve not;lardır.
İbnil Hac Tilmisâni Mağribi gibi değerli bir alimin bu eserini günümüze kazandırmak ve bu ilimlerle uğraşan taliplerin ilgisine sunmak istedim. Takdir siz değerli okuyucularımındır.
Hak Sübhanehû ve Teâlâ Hazretleri hepimizi huzurdan kovulan şeytanın, günahkâr ve kötü amaçlı kişilerin şerrinden bizleri Cenab-ı Mevlâ korusun.
Bu eserin içinde bulunan nice âyetler bulunmaktadır. Bu âyetleri ve kelâmullahı maddî çıkarlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Cenab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. Amin...
H. Mustafa VARLI


İÇİNDEKİLER


Önsöz 5
Müellifin Önsözü 9
Birinci Cüz / Birinci Bölüm
Harflerin Sırrı - Elif Harfi 13
Be Harfi 15
Cim Harfi 16
Dal Harfi 17
He Harfi 17
Vav Harfi 18
Ze Harfi 19
Ha Harfi 19
Tı Harfi 20
Ye Harfi 21
Kef Harfi 22
Lâm Harfi 23
Mim Harfi 23
Nun Harfi 24
Sin Harfi 25
Ayın Harfi 26
Fe Harfi 26
Sat Harfi 27
Kaf Harfi 28
Ra Harfi 29
Şın Harfi 30
Te Harfi 31
Se Harfi 31
Hı Harfi 32
Zel Harfi 33
Dat Harfi 34
Zı Harfi 34
Ğayın Harfi 35
Birinci Bölümün Hatimesi 36
İkinci Bölüm
Esma’ül Hüsnâ’nm Havassı 39
Esma’ül Hüsnâ’nm Fazileti 42
Allah c.c. İsmi Şerifi 42
er-Rahman c.c. İsmi Şerifi 44
er-Rahim c.c. İsmi Şerifi 45
el-Melik c.c. İsmi Şerifi 46
el-Kuddüs c.c. İsmi Şerifi 47
es-Selâm c.c. İsmi Şerifi 49
el-Mü’min c.c. İsmi Şerifi 50
el-Müheymin c.c. İsmi Şerifi 51
el-Aziz c.c. İsmi Şerifi 52
el-Cebbar c.c. İsmi Şerifi 53
el-Mütekebbir c.c. İsmi Şerifi 54
el-Haliku c.c. İsmi Şerifi 55
el-Bariu c.c. İsmi Şerifi 56
el-Musawir c.c. İsmi Şerifi 57
el-Ğaffar c.c. İsmi Şerifi 58
el-Kahhar c.c. İsmi Şerifi 59
el-Vehhab c.c. İsmi Şerifi 62
er-Rezzak c.c. İsmi Şerifi 64
el-Fettah c.c. İsmi Şerifi 65
el-Alim c.c. İsmi Şerifi 66
el-Kabıd c.c. İsmi Şerifi 67
el-Basit c.c. İsmi Şerii 69
el-Hafıd c.c. İsmi Şerifi 70
er-Rafiu c.c. İsmi Şerifi 70
el-Muizzü c.c. İsmi Şerifi 71
el-Muzillü c.c. İsmi Şerifi 72
es-Semiu c.c. İsmi Şerifi 73
el-Basir c.c. İsmi Şerifi 73
el-Hakem c.c. İsmi Şerifi 75
el-Adlü c.c. İsmi Şerifi 76
el-Latif c.c. İsmi Şerifi 77
el-Habir c.c. İsmi Şerifi 78
el-Halim c.c. İsmi Şerifi 80
el-Azim c.c. İsmi Şerifi 81
el-Ğafur c.c. İsmi Şerifi 82
eş-Şekür c.c. İsmi Şerifi 82
el-Aliyyü c.c. İsmi Şerifi 83
el-Kebir c.c. İsmi Şerifi 84
el-Hafız c.c. İsmi Şerifi 86
el-Mukitü c.c. İsmi Şerifi 88
el-Hasib c.c. İsmi Şerifi 89
el-Celil c.c. İsmi Şerifi 90
el-Kerim c.c. İsmi Şerifi 91
er-Rakib c.c. İsmi Şerifi 92
el-Mucib c.c. İsmi Şerifi 93
el-Vasiu c.c. İsmi Şerifi 94
el-Hakim c.c. İsmi Şerifi 95
el-Vedud c.c. İsmi Şerifi 95
el-Mecid c.c. İsmi Şerifi 97
el-Bais c.c. İsmi Şerifi 97
eş-Şehid c.c. İsmi Şerifi 98
el-Hakku c.c. İsmi Şerifi 99
el-Vekil c.c. İsmi Şerifi 100
el-Kaviyyu c.c. İsmi Şerifi 101
el-Metin c.c. İsmi Şerifi 103
el-Veliyyü c.c. İsmi Şerifi 104
el-Hamid c.c. İsmi Şerifi 105
el-Muhsi c.c. İsmi Şerifi 106
el-Mübdi c.c. İsmi Şerifi 107
el-Muid c.c. İsmi Şerifi 108
el-Muhyi c.c. İsmi Şerifi 109
el-Mümit c.c. İsmi Şerifi 109
el-Hayyu c.c. İsmi Şerifi 110
el-Kayyu c.c. İsmi Şerifi 112
el-Vacid c.c. İsmi Şerifi 114
el-Macid c.c. İsmi Şerifi 115
el-Vahid c.c. İsmi Şerifi 116
el-Ahad c.c. İsmi Şerifi 117
es-Samed c.c. İsmi Şerifi 117
el-Kadir c.c. İsmi Şerifi 118
el-Muktedir c.c. İsmi Şerifi 119
el-Mukaddim c.c. İsmi Şerifi 120
el-Muahhir c.c. İsmi Şerifi 120
el-Evvel c.c. İsmi Şerifi 121
el-Ahir c.c. İsmi Şerifi .122
ez-Zahir c.c. İsmi Şerifi 123
el-Batın c.c. İsmi Şerifi 124
el-Vali c.c. İsmi Şerifi 125
el-Müteali c.c. İsmi Şerifi 125
el-Berru c.c. İsmi Şerifi 126
et-Tevvab c.c. İsmi Şerifi 127
el-Müntakim c.c. İsmi Şerifi 128
el-Afüvvü c.c. İsmi Şerifi 129
er-Rauf c.c. İsmi Şerifi 130
Malikül Mülk c.c. İsmi Şerifi 130
Zül Celâli Vel İkram c.c. İsmi Şerifi 131
el-Muksit c.c. İsmi Şerifi 135
el-Cami c.c. İsmi Şerifi 136
el-Ğaniyyü c.c. İsmi Şerifi 137
el-Muğni c.c. İsmi Şerifi 138
el-Mani’ c.c. İsmi Şerifi 139
ed-Dâr c.c. İsmi Şerifi 140
en-Nafi’ c.c. İsmi Şerifi 141
en-Nur c.c. İsmi Şerifi 141
el-Hadi c.c. İsmi Şerifi 142
el-Bedi’ c.c. İsmi Şerifi 146
el-Baki c.c. İsmi Şerifi 147
el-Varis c.c. İsmi Şerifi 147
er-Reşid c.c. İsmi Şerifi 149
es-Sabur c.c. İsmi Şerifi 150
İkinci Bölümün Hatimesi 151
Üçüncü Bölüm
Bazı ve Acirc;yetlerin Havası Çelilesi - Her Türlü Dilek İçin 152
Bitkilerde Bereket İçin 156
Huddam Elde Etmek 157
Ziraatte Bereket 160
Düşman Ordusunu Yenmek - Define ve Hâzinelere Muttali Olmak 161
Korunmak İçin 162
Tedmiri Zalim 163
Anlamak ve Ezberlemek İçin 164
Dördüncü Bölüm
Altın ve Gümüş Madenlerini Çıkarmak 165
Gümüş Madeni - Siyah Gümüş Taşı 165
Gümüş Madeninden Bir Başka Nevi 166
Altın Madenlerinden Bir Başka Nevi 169
Tenkar-ül Hükemanın Sıfatı 171
Beşinci Bölüm
Bitkilerin Hikmeti - Kerbüyine Bitkisi 172
Ceniyye Bitkisi 175
Fare Kulağı Otu - Sent Otu 176
Bisatül Mülük Otu - Andelan Ağacı 177
Altıncı Bölüm
Düşmana Galip Gelmek İçin 179
Düşman Ordusunu Yenmek 180
Düşman Ordusunu Yenmek 185
Azgın Düşman Ordusunu Yenmek 186
Yedinci Bölüm
Hâzineleri Açmak 195
Sekizinci Bölüm
Suların Çekilmesi 210
Dokuzuncu Bölüm
Kilitlerin Açılması 213
Onuncu Bölüm
Hicâbül Ebsar 219
Gözlerden Gizlenmek 220
Gözlerden Gizlenmek 223
On Birinci Bölüm
Veşşemsi Veduhaha Sûresinin Sırları 230
Cinleri İndirmek - Kâğıdı Gümüşe Çevirmek 231
Kâğıt, Deri ve Yaprağı Altına Çevirmek 232
Taşların Cevahir ve Yakuta; Nebatın ise Zaferana Dönüşmesi 232
Taşların Altına veya Gümüşe Dönmesi 233
Terbi' Etmek - Hicabül Ebsar 233
Kilitleri Açmak - Ziraatte Bereket - Meyvelerde Bereket 234
Tayyıl Ard - Havada Uçmak - Su Üzerinde Yürümek 235
Yiyecek ve İçecek Elde Etmek 235
Dinarlar ve Dirhemler Celb Etmek - Tedmiri Zalim - Recm Ettirmek 236
Bu Davetin Hizmeti 236
On İkinci Bölüm
Tayyıl Ard - Bir Senelik Yolu Bir Günde Kat Etmek 249
Bir Aylık Yolu Bir Günde Kat Etmek 250
Yedi Günlük Yolu Bir Günde Kat Etmek - Tayyıl Ard 252
Bir Günlük Yolu İki Saatte Almak 254
On Üçüncü Bölüm
Müridi Terbiye Etmek - Şeyh Kâmil’in Sıfatı 255
Müridin Sıfatı 256
On Dördüncü Bölüm
Vakitleri Bilmek ve Gözetmek 273
Kamer’in Hangi Burçta Olduğunu Bilmek 273
Kamer’in Hangi Burçta Olduğunu Gösteren Cetvel 274
Aylara Göre Burçları ve Tabii Durumları 275
Kamer’in Hangi Menzilde Gecelediğini Bilmek 278
Kamer’in Menzilleri 279
Gündüz Saatleri Bilmek - Gündüz Saatlerinin İsimleri 281
Gece Saatlerinin İsimleri 281
Gece ve Gündüz Saatlerinin Cetveli 282
Tazzehü Cebben Ebduhi 284
Yedi Gezegen 287
Gezegenlerin İnsan Vücuduna Etkileri - Gezegenlere Göre Harfler 290
Burçlara Ait Harfler 292
Her Gezegene Ait Buhurlar 293
Burçların Vasıfları 294
Burçların Gecesi, Gündüzü ve Cinsiyeti 295
Yedi Gezegenin Daveti 304
İkinci Cüz / Birinci Bölüm
Çeşitli Meseleler 323
1.Konu: Temyil ve Tehyic 323
2.Konu: Aşk Hakkında 325
3.Konu: Kabul Olunmak Hakkında 327
Rızık İçin 330
İstihare İçin 331
4.Konu: Tefrik Hakkında 332
5.Konu: Cin Sihirlerinin Nevileri 333
Karısını Sevmeyen Erkek İçin 337
Kocasını Sevmeyen Kadın için - Evlenemeyen Kadın İçin 338
Evlenemeyen Bakire İçin... 340
Ailesine Buğz Eden Erkek İçin 341
Kuzusu Ölen Koyunlar İçin 342
Mafsalları Hastalanan Hayvanlar İçin 343
Cenini Düşüren Koyunlar İçin 343
İneğin Sütünün Çoğalması İçin 344
Cenini Düşüren Kadın İçin 345
Küçük Çocukları Hastalanan ve Ölen İçin 348
Devamlı Kız Doğuran Kadın İçin 349
Halli Ma’kud 350
Gelinin Damadı Sevmesi Gibi 351
Cimadan Nefret Eden Kadın İçin 352
Mafsalları Ağrıyan Erkek İçin 353
Başında ve Karnında Su Toplanan Kadın İçin 354
Güzelliğini Kaybeden Kadın İçin 354
Çocuğu Olmayan Kadın İçin.. 355
Hayvanların Telef Olmaması İçin - Karı-Koca Arasını Islah 356
Ev Halkını Islah 357
Cin Musallatı Olan Kişi İçin 358
İnsanlar Arasında Küçük Görülen, İrdelenen Kişi İçin 359
Makamını Kaybeden için - Malı Azalan İçin 360
Çabuk Boşanan Kadın İçin 361
Mekânında Duramayan Erkek İçin 362
Güzel Kadın İçin 363
Aklı Gidip Pejmürde Olan 365
6.Konu: Kişiyi Coşturmak İçin 366
7.Konu: Acaib Bir İstihare 367
Mağarada Yeri Bilinmeyen Definenin Keşfi 369
Yer Altında Yeri Bilinmeyen Definenin Keşfi 370
Mani Olanları Bozmak İçin 373
Yılan ve Akrep Şeklinde Görünen Engeller 373
Taşlar Şeklinde Görünen Engel 374
Mü’min ve Kâfir Cinlerden Gelen Engel 374
Kurbağa Şeklinde Görünen Engel 374
Hanafis Şeklinde Görünen Engel 375
Yer Haşereleri Şeklinde Görünen Engel 375
Demir Sesi Olarak Duyulan Engel 375
Arı Şeklinde Görünen Engel - Ölü Fare Şeklinde Görülen Engel 376
Gizli Engel 376
Kahır ve Galebe İle Görünen Engel 377
Tamamen Dönmüş Olan Definenin İlacı 378
Toprağa Dönüşmüş Olan Definenin İlacı 379
Kömüre Dönüşmüş Olan Definenin İlacı 380
Taşa Dönüşmüş Olan Definenin İlacı 380
Çömlek Şekline Dönüşen Definenin İlacı 381
Kuma, Ufak Taşlara ve Çömleğe Dönüşmüş Olan Definenin İlacı 381
Fayda ve Hatime 383
8.Konu: Kâğıdı Gümüşe Çevirmek 384
Kâğıdı Çevirmek 385
Kesme ilmi 387
Kâğıdı Çevirmek 388
Gümüş Yapmak İçin 389
9.Konu: Bereket İsimleri 391
Sihir Celbi İçin 392
Saçı Dökülen İçin..... 394
Sihirden Korunmak İçin 395
Malı Çalınan İçin 396
Cin ve Şeytandan Korunma 397
Dil Bağlamak İçin 399
Hastalık Peydah Etmek İçin 400
Cin Göndermek İçin 401
Erkek ve Kadını Getirmek İçin 402
Ölçü ve Tartıları Getirmek İçin 404
Eşini Kendine Bağlamak İçin 406
Ehlini Korumak İçin - Sıhhati Korumak İçin 407
Baş Ağrısı İçin 408
Ezberlemek İçin 409
Karın Şişliği için 410
Muhabbet için 411
Okuduğunu Ezberlemek 412
Zalime Kadından Kan Akıtmak 413
Kadının Evlenmemesi İçin Bağlamak 414
Erkeğin Evlenmemesi İçin Bağlamak 416
Kadının Hamile Kalmaması İçin 417
Karındaki Uyuyan Çocuğu Uyandırmak 418
Bir Kimseyi Mekânından Çıkarmak 419
Erkek ve Kadınları Hastalandırmak 419
Cimri Tüccar İçin 420
Nebatın Islahı İçin - Hayvanların Islahı İçin 421
Hayvanları Korumak İçin 422
Fakirlikten Muzdarip Olan 423
Zinayı Men Etmek 424
İçki ve Zinadan Uzaklaştırmak İçin 425
Ekin ve Meyveden Haşeratı Uzaklaştırmak İçin 425
Gece Korkan İçin 426
Çocuğu Olmayan Kadın İçin 427
Yüksek Makam ve Tam Kabul İçin - Bu Bölümün Hatimesi 428
On Altıncı Bölüm
Cin İlâçlarının Çeşitleri 431
Sara Tutanlar İçin (I) 432
Sara Tutanlar İçin (II) - Sara Tutanlar İçin (III) 436
Yedi Vasıftan İkincisi - Dördüncü Hal 439
Yedi Vasıftan Üçüncüsü - Beşinci Hal 440
Yedi Vasıftan Dördüncüsü - Altıncı Hal 441
Yedi Vasıftan Beşincisi - Yedinci Hal 441
Yedi Vasıftan Altmcısı - Sekizinci Hal 442
Yedi Vasıftan Yedincisi - Dokuzuncu Hal 442
Bu Amelin Şartları 443
Yapılması Şart Olanlar 445
Onuncu Hal - On Birinci Hal - On İkinci Hal 446
On Üçüncü Hal - On Dördüncü Hal - On Beşinci Hal - On Altıncı Hal....447 On Yedinci Hal - On Sekizinci Hal 448
On Dokuzuncu Hal - Yirminci Hal - Yirmi Birinci Hal 449
Yirmi İkinci Hal - Yirmi Üçüncü Hal - Yirmi Dördüncü Hal 450
Yirmi Beşinci Hal 450
Yirmi Altıncı Hal - Yirmi Yedinci Hal 451
Yirmi Sekizinci Hal - Yrmi Dokuzuncu Hal - Otuzuncu Hal 452
Otuz Birinci Hal 453
Otuz İkinci Hal 454
Otuz Üçüncü Hal 455
Otuz Dördüncü Hal - Otuz Beşinci Hal 456
Otuz Altıncı Hal - Otuz Yedinci Hal 457
Otuz Sekizinci Hal - Otuz Dokuzuncu Hal - Kırkıncı Hal 458
Kırk Birinci Hal - Kırk İkinci Hal 459
Kırk Üçüncü Hal - Kırk Dördüncü Hal 460
Kırk Beşinci Hal - Kırk Altıncı Hal - Bu Bölümün Hatimesi 461
On Yedinci Bölüm
Hıdmetel Cin - Birinci Hizmet 462
İkinci Hizmet 463
Üçüncü Hizmet - Melik Ebyad'ın Kızı Şemsül Keramid’in Hizmeti 464
Dördüncü Hizmet 466
Beşinci Hizmet - Altıncı Hizmet 467
Yedinci Hizmet 469
Sekizinci Hizmet 470
Dokuzuncu Hizmet - Onuncu Hizmet - Gizli Emevi Kitabından 471
On Birinci Hizmet 472
On İkinci Hizmet - Ebi Ya’kub’un Hizmeti 473
Cin Hizmetlerinin Şartları 474
Son Hizmet 475
On Sekizinci Bölüm
Bazı Esmaların Havassı Çelilesi 476
Allahül Hayyül Kayyûm İsmi Şerifleri 476
el-Kuddüs ismi Şerifi . 478
es-Seri’ İsmi Şerifi - el-Vehhab İsmi Şerifi - el-Cevvad İsmi Şerifi 479
el-Kâfî el-Muğnî İsmi Şerifleri - Zül Celâli Vel İkram İsmi Şerifi 480
el-Habir İsmi Şerifi - el-Aziz İsmi Şerifi 481
el-Muktedirül Kadir İsmi Şerifleri 481
el-Kebir İsmi Şerifi - el-Muhît İsmi Şerifi - el-Kâfî İsmi Şerifi 482
el-Kâim İsmi Şerifi - el-Muğîs İsmi Şerifi - el-Mübîn İsmi Şerifi 483
el-Karîb İsmi Şerifi 484
On Dokuzuncu Bölüm
Hikmetin Nevileri 485
Birinci Hal... 488
İkinci Hal - Üçüncü Hal - Dördüncü Hal 489
Beşinci Hal 490
Altıncı Hal - Yedinci Hal 491
Sekizinci Hal - Dokuzuncu Hal 492
Onuncu Hal - On Birinci Hal - On İkinci Hal 493
Yirminci Bölüm
Tıbbın Nevileri - Göz Hastalığı 496
Göz Hastalığı... . : 497
İç Hastalıkları İçin - Vücuttaki Sivilce İçin - Yarım Baş Ağrısı İçin 499
El ve Ayak Ağrıları İçin 500
Tenazül Uzvundan Kan Gelen İçin 501
Kulağı Az Duyan ve Hiç Duymayan İçin 502
Mafsal Ağrıları ve Diğer Hastalıklar 502
Göğüs Hastalıkları İçin - Böbrek Üşütmesi İçin 503
Beden Hastalıkları İçin - Diş Ağrısı İçin 504
Yirmi Birinci Bölüm
Muhabbetin Nevileri - Kocasını Sevmeyen Kadın İçin 505
Heyecanlandırmak 506
Atfetmek 507
Meyil Ettirmek 508
ve Acirc;şık Ettirmek 509
Matlubun Aklını Almak 510
Erkek ve Kadınları Meyi Ettirmek 511
Sevgi İçin - Birbirine Kavuşturmak 512
Aile ve Anne Baba Arasında Muhabbet 513
Talip ve Matlup Arasını Şevk - Küçük Celb 514
Yirmi ikinci Bölüm
Bereketin Nevileri 516
Buğdayda Bereket 516
Arpada Bereket 517
Yağda Bereket 518
İncir, Hurma ve Kuru Üzümde Bereket 519
Yemekte Bereket 520
Koyunlarda Çoğalma ve Bereket 520
Koyun, Sığır, Keçide Üreme ve Bereket 521
Sütte, Yağda Bereket ve Çoğalma 522
Parada Bereket 523
Yirmi Üçüncü Bölüm
Tefrikatm Nevileri 525
Sapık ve İsyan Ehli Arasını Tefrik 525
Karı-Koca Arasını Tefrik 526
İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak 526
Bir Kişiyi Sahibinden Ayırmak 527
İsyan ve Zulüm Ehlini Birbirinden Ayırmak 527
İki Kişiyi Ayırmak - Bir Kişiyi Sahibinden Ayırmak 528
İki Kişiyi Birbirinden Ayırmak - Birleşmeden Evvel Ayrılmak 529
İsyan ve Fesat Ehlini Birbirinden Ayırmak 530
Günahkâr ve Fesat Ehlini Birbirinden Ayırmak 531
Heymis Sayibi Diye İsimlenen Tefrik 532
Yirmi Dördüncü Bölüm
Kâğıdı Çevirmek Hakkında 533
Kâğıdı Gümüşe Çevirmek 533
Kâğıdı Altına Çevirmek 534
Kâğıdı Çevirmek 534
Deriyi Altına Çevimek 535
Kâğıdı Çevirmek 536
Kâğıdı Çevirmek 537
Misafirlerin Azığı 537
Kâğıdı Gümüşe Çevirmek 539
Kâğıdı Çevirmek 540
Kâğıdı Gümüşe Çevirmek 540
Yirmi Beşinci Bölüm
Terbi'atın Nevileri 542
Birinci Terbi’ 542
İkinci Terbi' 543
Üçüncü Terbi’ 543
Dördüncü Terbi’ 544
Beşinci Terbi’ 544
Altıncı Terbi’ 544
Yedinci Terbi’ 545
Sekizinci Terbi’ 545
Dokuzuncu Terbi’ 545
Onuncu Terbi’ 545
On Birinci Terbi’ 546
Yirmi Altıncı Bölüm
Hatf - Birinci Hal 547
İkinci Hal 547
Üçüncü Hal 548
Dördüncü Hal 548
Beşinci Hal 549
Altıncı Hal 550
Yedinci Hal 550
Sekizinci Hal 551
Dokuzuncu Hal 552
Onuncu Hal 552
On Birinci Hal 552
On İkinci Hal 553
Yirmi Yedinci Bölüm
Beldelerden Haber Celb Etmek / Birinci Hal.... 554
İkinci Hal 554
Üçüncü Hal 554
Dördüncü Hal 555
Beşinci Hal 555
Altıncı Hal 555
Yedinci Hal 556
Sekizinci Hal 556
Dokuzuncu Hal 557
Onuncu Hal 557
On Birinci Hal 558
On İkinci Hal 558
Yirmi Sekizinci Bölüm
Perdelemek ve Men Etmek 559
Akdi Lisan 559
Korku İçin 560
Hevamı Mekândan Def Etmek 560
Mekânı Hırsızlardan Korumak 560
Butlis Sahibi İçin - Çocuk İçin Hicab - Kadın İçin Hicab 561
Hırsız ve Yırtıcı Hayvanlardan Koruyan Hicab 562
Cin Yeli Olan 562
Korkan İçin 562
Mülük ve Cebbarlardan Koruyan Hicab 562
Koruma 563
Çok Kuvvetli Maneviyat Tılsımı 564
Yirmi Dokuzuncu Bölüm
Tedmiri Zalim / Birinci Hal 565
İkinci Hal 566
Üçüncü Hal 566
Dördüncü Hal 567
Beşinci Hal 567
Altıncı Hal 567
Yedinci Hal 568
Sekizinci Hal 568
Dokuzuncu Hal 569
Onuncu Hal 569
Otuzuncu ve Son Bölüm
Birinci Hal 571
İkinci Hal 571
Üçüncü Hal 571
Dördüncü Hal 571
Beşinci Hal 572
Altıncı Hal 572
Yedinci Hal 572
Sekizinci Hal 572
Dokuzuncu Hal 572
Onuncu Hal 573
On Birinci Hal 573
Son Hal 574
Hastanın Ölüp Ölmeyeceği Hakkında 575
Saatlerde Ölçü ve Nizam 576
Yapılacak İşlerin Saatları 577
Burçlar ve Saatler 578
Son Dua 590
Kitapta Geçen Bitkilerin Açıklaması 591
Kitapta Geçen Madenler 609

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.