Tam Dua Kitabı (Dua Müminin Silahıdır) Gayem Yayınevi-1240 (002026)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €41,43
İndirimli : €24,37  + KDV
KDV Dahil : €29,00
Test2
15
:

Tam Dua Kitabı (Dua Müminin Silahıdır)

  • 480 Sayfa
  • Karton Kapak
  • 2. Hamur Kağıt

İÇİNDEKİLER

Önsöz..........................................................................................................7

Niyaz.........................................................................................................11

Duânın Fazileti..........................................................................................12

Resûl-i Ekrem'in Gece Namazında Ettiği Duâ..........................................17

Herkes O'na Muhtaçtır..............................................................................20

Her Lahza Boyun Bükmek.........................................................................26

Duâya icabet..............................................................................................23

Duânın ve Acirc;dâbı.............................................................................................32

Ey Cebrail'in Rabbi.....................................................................................39

Gece Edilen Duâlar....................................................................................41

Beş Gece...................................................................................................46

Helâl Lokma ve İç Temizliği..................................................................... 49

Tevbe ve istiğfar.........................................................................................50

Mübarek Mekânlar.....................................................................................51

Gizli Yapılan Duâ.......................................................................................53

Vesile Aramak............................................................................................54

Gözyaşı ve Tazarru....................................................................................60

İKİNCİ BÖLÜM
Duâ ve Acirc;yetleri
63
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İman-İslâm-Sabah ve Akşam Duâları.......................................................79

Uykudan Kalkınca Okunacak Duâ.............................................................82

Günahları Mahveden İstiğfar......................................................................83

Her Teşbih Sadakadır...............................................................................84

Akşam ve Sabah Üç Kere Okunacak İsm-i Şerif.......................................88

Üç Mübarek Sûre......................................................................................89

Gece Uyanınca Okunacak Duâ.................................................................90

Afiyet Duâsı................................................................................................92

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Temizlik ve Abdest Duâları.......................................................................95

Heiâya Giderken Okunacak Duâ................................... 96

Abdest Üç Nevidir.....................................................................................99

Kadir Sûresi.............................................................................................102

ve Acirc;mentü....................................................................................................103

Ezan ve İkamet Duâları............................................................................105

Vesile Duâsı.............................................................................................107

BEŞİNCİ BÖLÜM

Namaz Sûreleri.......................................................................................111

Namazda Okunacak Duâlar.....................................................................124

ve Acirc;yetü'l-Kürsî'nln Fazileti..........................................................................128

Namazdan Sonra Okunacak Duâ............................................................131

Sabah Namazının Sünnetinden Sonra Okunacak Duâ............................134

Sabah Namazının Farzından Sonra Okunacak Duâ................................135

Camiye Giderken Okunacak Duâ............................................................138

Nafile Namazlar.......................................................................................140

Hacet Namazı Duâsı .........................................................................140
Tavafın İkinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................172

Tavafın Üçüncü Şavtında Okunacak Duâ...............................................172

Tavafın Dördüncü Şavtında Okunacak Duâ............................................178

Tavafın Beşinci Şavtında Okunacak Duâ................................................174

Tavafın Altıncı Şavtında Okunacak Duâ..................................................175

Tavafın Yedinci Şavtında Okunacak Duâ................................................175

Rükn-ü Yemânî'de Okunacak Duâ...........................................................176

Zemzem içilirken Okunacak Duâ.............................................................177

Müitezemde Okunacak Duâ....................................................................177

Hatimde Okunacak Duâ..........................................................................178

Safâ ve Merve'de Okunacak Duâ............................................................179

Sa'y Duâiârı.............................................................................................179

Sa'yin Birinci Şavtında Okunacak Duâ.....................................................180

Sa'yin İkinci Şavtında Okunacak Duâ......................................................182

Sa'yin Üçüncü Şavtında Okunacak Duâ..................................................183

Sa'yin Dördüncü Şavtında Okunacak Duâ..............................................185

Sa'yin Beşinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................186

Sa'yin Aitıncı Şavtında Okunacak Duâ............... 188

Sa'yin Yedinci Şavtında Okunacak Duâ...................................................189

Herveie Esnasında Okunacak Duâ..........................................................191

Arafat'a Çıkarken Okunacak Duâ................................................ 192

Mina'dan Hareket Edince Okunacak Duâ................................................192

Arafat'ta Okunacak Duâ...........................................................................193

Müzdelife'ye Gelirken Okunacak Duâ......................................................196

Mina'da Okunacak Duâ............................................................................198

Şeytan Taşlarken Okunacak Duâ............................................................198

Hac Kurbanı Kesildiğinde Okunacak Duâ ...................................198

Tıraş Esnasında Okunacak Duâ.............................................................199

Tıraş Olduktan Sonra Okunacak Duâ.....................................................199

Ziyaret Tavâfı Esnasında Okunacak Duâ...............................................200

Vedâ Tavâfından Sonra Okunacak Duâ..................................................200

Medine Ziyareti.........................................................................................202

Efendim....................................................................................................202

Mescid-i Nebeviye Girerken Okunacak Duâ............................................203
istihare Namazı Duâsı..............................................................................141

Teheccüd Namazı Duâsı..........................................................................143

Tahiyyatü'l-Mescid Namazı.....................................................................144

Evvabirı Namazı......................................................................................145

Kuşluk Namazı.........................................................................................145

Abdest Namazı.........................................................................................145

Sefer Namazı...........................................................................................145

Teşbih Namazı........................................................................................145

Tevbe Namazı..........................................................................................146

Camiye Girerken Okunacak Duâ............................................................146

Mescitten Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................147

Camide Okunacak Duâ...........................................................................147

ALTINCI BÖLÜM

Ölüm ve Cenaze Duâları.........................................................................151

Ölüm Anında Okunacak Duâ..................................................................154

Ölmek Üzere Olan Kimse İçin Okunacak Duâ.........................................155

ölünün Çenesi Bağlanırken Okunacak Duâ............................................156

Cenaze Namazında Okunacak Duâ.........................................................156

Ölüm Haberi Duyunca Okunacak Duâ....................................................158

Telkin Duası.............................................................................................160

Kabir Ziyaretinde Okunacak Duâ.............................................................162

YEDİNCİ BÖLÜM

Hac ibadetiyle ilgili Duâlar........................................................................165

Hacc-ı ifrat için Niyet...............................................................................167

Kıran Haccı için Niyet..............................................................................167

Telbiye.....................................................................................................168

Mekke-i Mükerreme Görülünce Okunacak Duâ......................................168

Tavaf Duâları................................................................... 171

Tavafın Birinci Şavtında Okunacak Duâ.................................................171
DOKUZUNCU BÖLÜM

Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

Sefer Duâsı.............................................................................................244

yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

ONUNCU BÖLÜM

Yiyecek ve İçecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

Bir İş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ.......................................205

Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Oruç-Zekâtve Kurban Duâları.................................................................209

İftarda Okunacak Duâ........................................... 211

İftar Davetinde Okunacak Duâ.................................................................211

Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

Kurban Duâiarı.........................................................................................213

Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

Birinci Hutbe................... 220

Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................223

Regâib Gecesi.........................................................................................223

904

Miraç Gecesi..........................................................................................."

Berât Gecesi...........................................................................................

Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................228

Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................230

932

Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

934

Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................
DOKUZUNCU BÖLÜM

Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

Sefer Duâsı.............................................................................................244

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

ONUNCU BÖLÜM

Yiyecek ve içecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

Bir iş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ.......................................205

Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Oruç-Zekât ve Kurban Duâları.................................................................209

İftarda Okunacak Duâ........................................... 211

İftar Davetinde Okunacak Duâ.................................................................211

Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

Kurban Duâiarı.........................................................................................213

Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

Birinci Hutbe................... 228

Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................223

Regâib Gecesi.........................................................................................22

004

Miraç Gecesi...........................................................................................

Berât Gecesi...........................................................................................

Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................23

Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................23 ve reg;

932

Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

234

Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................

235
DOKUZUNCU BÖLÜM

Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................237

İşe Giderken Okunacak Duâlar...............................................................241

Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.........................................................242

Sefer Duâsı.............................................................................................244

Yolculuğa Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................245

Gemiye Binerken Okunacak Duâ.............................................................246

Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...................................247

Yolculukta Akşam Olduğu Vakit Okunacak Duâ......................................248

Seferden Dönünce Okunacak Duâ..........................................................249

Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.........................................................251

Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ......................252

Yeni Elbise Giyerken Okunacak Duâ......................................................252

Elbiseyi Çıkarırken Okunacak Duâ.........................................................253

Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..............................................................254

ONUNCU BÖLÜM

Yiyecek ve içecekle Alâkalı Duâlar.........................................................255

Resûl-i Ekrem'in Yemek Duâları.............................................................258

Yemek Sonunda Okunacak Duâ.............................................................258

Toplu Halde Yemek Yenildiğinde Yapıiacak Duâ....................................259

Süt ve Su İçilince Yapılacak Duâ............................................................260

Su ve Süt İkram Eden Zâta Yapılacak Duâ..............................................261

Turfanda Meyve Görülünce Yapılacak Duâ............................................262

Görgü ve Muâşeretle İlgili Duâlar............................................................262

Aksırana Karşı Okunacak Duâ.................................................................262

Selâm Alıp Vermede Ölçü........................................................................263

Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm..........................................263

Bir İş Yapılmak İstendiğinde Okunacak Duâ............................................264

Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ....................................................264
Kabri Şerifte Okunacak Duâ........................................................................

Hazret-i Ebu Bekir'in Hizasında Okunacak Duâ..........................................

Hazret-i Ömer'in Hizasında Okunacak Duâ.............................................206

Resûl-i Ekrem'e Vedâ Ederken Okunacak Duâ.......................................207

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Oruç-Zekât ve Kurban Duâları.................................................................209

İftarda Okunacak Duâ.............................................................................211

İftar Davetinde Okunacak Duâ................................................................211

Yemek Yedirene Ediiecek Duâ................................................................212

Zekat Verene Yapılacak Duâ...................................................................212

Zekat Verme Esnasında Okunacak Duâ..................................................212

Zenginiiğin ve Acirc;fetinden Korunmak için Duâ................................................213

Kurban Duâiarı.........................................................................................213

Arefe Günü Okunacak Duâ......................................................................214

Bayramlarda Okunacak Duâ....................................................................215

Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..............................................215

Teşrik Tekbirleri.......................................................................................216

Mübârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar........................................216

Cuma Sabahı Okunacak Duâ.................................................................217

Cuma Hutbesi ve Duâları........................................................................219

Birinci Hutbe................... 22 ve reg;

Receb Ayı Girdiğinde Okunacak Duâ......................................................22 ve reg;

Regâib Gecesi.........................................................................................223

Miraç Gecesi...........................................................................................224

Berât Gecesi...........................................................................................225

Üç Aylarda Okunacak Teşbihler...............................................................228

oon

Kadir Gecesinde Okunacak Duâ..............................................................c

932

Muharrem Ayında Okunacak Duâ...........................................................

234

Aşura Günü Okunacak Duâ.....................................................................

235
Türkçe Mevlid Duâsı...............................................................................296

Sünnet Cemiyetinde Okunacak Duâ........................................................299

Sakal Duâsı..............................................................................................300

Sakal-ı Şerif Ziyaretinde Okunacak Duâ.................................................302

Bir Mecliste Okunacak Duâ......................................................................303

Düşmana Galip Gelmek İçin Okunacak Duâ............................................304

Savaş Esnasında Okunacak Duâ...........................................................304

Tehiike ve Acirc;nında Okunacak Duâ................................................................305

ve Acirc;fetlerden Korunmak İçin Okunacak Duâ............................. 306

Yangın Görüldüğünde Okunacak Duâ.....................................................306

ONİKİNCİ BÖLÜM

Semâvî Hâdiseler, Maddî ve Mânevî Sıkıntılarda Okunacak Duâlar. 309

Gökyüzüne Nazar Edince Okunacak Duâ................................................311

Hilâl Görüldüğünde Okunacak Duâ..........................................................311

Gök Gürlediği Zaman Okunacak Duâ......................................................312

Yağmur Duâsı..........................................................................................312

Yağmur Esnasında Okunacak Duâ..........................................................313

Rüzgâr Estiği Zaman Okunacak Duâ.......................................................314

Geçim Sıkıntılarında Okunacak Duâ........................................................314

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ....................................................315

Çok Sıkıntı ve Acirc;nında Okunacak Duâ.........................................................316

Dünya ve Acirc;hiret Sıkıntılarından Kurtulmak İçin Okunacak Duâ....................316

Üzüntüyü İzâle İçin Duâ.......................................................................... 317

Cibril Aleyhisselâm'ın Şifa Duâsı..............................................................318

Bir Şeyi Zayi Edince Okunacak Duâ.................................................... 319

Şerden Korunmak İçin Okunacak Duâ.....................................................319

Gecenin ve Gündüzün Şükrünü Edâ İçin Okunacak Duâ........................320

Rızkın Bereketlenmesi İçin Okunacak Duâ..............................................320

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İstiğfar-Esmâ-İ Hüsna, Zikir ve Salât-ü Selâm Örnekleri.........................323
Hastayı Görünce Okunacak Duâ..................................................

...

Hastaya Okunacak Duâ......................................................... 2ap

Kulak Çınladığı Zaman Okunacak Duâ............................................ 2^

Uyku Tutmayınca Okunacak Duâ....................................................... gg-

Korkulu Rüyadan Sonra Okunacak Duâ............................................_ ggL

iyi ve Güzel Rüyadan Sonar Okunacak Duâ......................................... 2ee

Vesveseye Karşı Okunacak Duâ............................................................266

Öfkeyi izâle İçin Okunacak Duâ..............................................................269

Baş Ağrısı İçin Okunacak Duâ.................................................................270

Çıban, Sivilce ve Bu Gibi Hastalıklara Karşı Okunacak Duâ...................270

Sıhhat ve Afiyet İçin Okunacak Duâ.........................................................271

Nefsin Şerrinden Korunmak İçin.............................................................272

Tehlike ve Acirc;nında Okunacak Duâ...............................................................272

Bir Şeyi Unutmamak İçin Okunacak Duâ................................................273

Cimrilikten Korunmak için Duâ.................................................................273

Kötü Huydan Korunmak için Okunacak Duâ............................................273

Kabir Azabından Korunmak İçin Okunacak Duâ......................................274

Cehennem Azabından Korunmak İçin Okunacak Duâ.............................274

İslâm Fıtratı Üzere Ölmek İçin Yapılacak Duâ.........................................275

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Nikâh-Düğün ve Sünnet Cemiyetlerinde Okunacak Duâlar.....................278

Nikâh Hutbesi..........................................................................................280

Nikâh Kıyılışı............................................................................................281

Nikâh Duâsı..............................................................................................283

Evlenen Kişiye Yapılacak Duâ................................................................284

Halvette Ailesinin Yanına Girince Okunacak Duâ....................................284

Zevcesine Yaklaşmak İsteyen Kimsenin Okuyacağı Duâ.......................285

Doğum Sancısı Çeken Kadına Okunacak Duâ........................................285

Yeni Çocuğu Olan Kimseye Okunacak Duâ...........................................287

Çocuğun Kulağına Okunacak Duâ...........................................................287

Hz. Fâtıma'ya Öğretilen Duâ....................................................................287

Hatim Duâsı............................................................................................2 ve reg; ve deg;
Nebilerin Duâları......................................................................................375

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın Duâsı....................................................................375

Dâvud Aleyhisselâm'ın Duâsı..................................................................376

İbrahim Aleyhisselâm'ın Duâsı................................................................376

Isâ Aleyhisselâm'ın Duâsı........................................................................377

Hızır Aleyhisselâm'ın Duâsı.....................................................................378

Nebiler Sultanının Duâsı..........................................................................378

Cihan Sıddîk-ı Hz. Ebû Bekir'in Duâsı......................................................380

Hazret-i Ali'nin Duâsı................................................................................381

Hazret-i Fatıma'nın Duâsı........................................... 381

Hazret-i ve Acirc;işe'nin Duâsı................ 382

Büreyde Hazretlerinin Duâsı....................................................................383

Kabisa bin Muharik'in Duâsı.....................................................................384

Ebü'd-Derdâ Hazretlerinin Duâsı..............................................................385

Veysel Karanı Hazretlerinin Duâsı...........................................................387

Utbetü'l-Gulâm'ın Duâsı...........................................................................389

Mâruf-ı Kerhi Hazretleri'nin Teşbihi..........................................................390

İmam Azam Hazretlerinin Duâ ve Teşbihi...............................................391

imam-ı Şafii Hazretlerinin Duâsı..............................................................392

İbrahim bin Edhem Hazretlerinin Duâsı...................................................393

Hasan-ı Şazelî Hazretlerinin Duâsı..........................................................395

Rabiatü'l-Adeviyye’nin Münâcâtı..............................................................396

Ebû Süleyman Dârânî'nin Duâsı..............................................................398

Hazret-i Mevlânâ'nın Duâsı......................................................................399

Yunus Emre'nin Münâcâtı.................................. 400

imam Gazâlî Hazretleri'nin Duâsı............................................................404

Fuzûlî'nin Münâcâtı..................................................................................405

Feridüddin-i Attar’ın Duâsı........................................................................406

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Münâcâtı.................................................... ve raquo;...406

Sultan Murad Hüdâvendigâr'ın Münâcâtı.................................................407

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

Kur'an-ı Kerim'in Fazileti..........................................................................411
ve Acirc;yet i ilenmeler...............................................................

...

Hadîs-i Şerifler................................................................................ ’ a

Seyyidü’l-İstiğfar.....................................................................................' 2 ve reg;

Günahları Mahveden İstiğfar............................................................. 32g

ve Acirc;dem Aleyhisselâm'ın İstiğfarı.............................................................. gg,.

Hazret-i ve Acirc;dem'in Bir Başka Niyazı........................................................ gg-

Nebiyy-i Zişan Efendimizin istiğfarı....................................................... 333

Hazret-i Ebu Bekir'in İstiğfarı ve Duâsı........................................................

Esmâ-i Hüsnâ..............................................................................................

Güzel İsimlerin Kısa Mânâları.....................................................................

Zikrin Fazileti ve Tehlil Çeşitleri...............................................................340

Hadsiz Sevap Kazandıran Tevhid...........................................................35-j

Allah'ın Sevdiği İki Cümle.........................................................................352

Mizanı Dolduran Teşbih..........................................................................352

Bedeviye Öğretilen Duâ...........................................................................353

Günahı Mahveden Teşbih........................................................................354

Bin Hasene Kazandıran Teşbih...............................................................354

En Büyük İsim..........................................................................................355

Lâ Havle Demenin Fazileti.......................................................................357

Salevât-ı Şerifenin Fazileti.......................................................................359

Esselâm, ey Nur-i Hüdâ...........................................................................359

Cibril'in Müjdesi........................................................................................360

Günlerin Efendisi................................................................... 361

Salevât-ı Şerife Örnekleri........................................................................363

Salât-ı Ümmiye........................................................................................364

Salât-ı Münciye.......................................................................................365

Salât-ı Fethiye..........................................................................................366

Salât-ı Tefriciye........................................................................................387

Salât-ı Melevan......................................................................................3678

Resûl-i Ekrem Efendimizin İsimleri...........................................................373

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Büyüklerin Yaptıkları Duâlar.....................................................................373
Alfabetik Fihrist

A

Abdest Namazı.......................................................... 145

Abdest Üç Nevidir.................................................................................................99

ve Acirc;dem Aleyhisselâm'ın Duâsı...............................................................................375

ve Acirc;dem Aleyhisselâm’ın İstiğfarı.............................................................................331

ve Acirc;fetlerden Korunmak için Okunacak Duâ............................................................306

ve Acirc;fiyet Duâsı............................................................................................................92

Aksırana Karşı Okunacak Duâ .................................................................262

Akşam ve Sabah Üç Kere Okunacak ism-i Şerif...................................................88

ve Acirc;l-i imran Sûresi'nin Fazileti.................................................................................423

Allah'ın Sevdiği iki Cümle.....................................................................................352

ve Acirc;mentü................................................................................................................103

Arafat'a Çıkarken Okunacak Duâ.........................................................................192

Arafat'ta Okunacak Duâ.......................................................................................193

Arefe Günü Okunacak Duâ..................................................................................214

ve Acirc;şura Günü Okunacak Duâ........................................................................... 234

ve Acirc;yet-i Kerîmeler..................................................................................................325

ve Acirc;yetü'l-Kürsî'nin Fazileti......................................................................................128

ve Acirc;yetü'l-Kürsî'ninn Fazileti............................................................................. 421

Aynaya Bakınca Okunacak Duâ..........................................................................254

B

Bakara Sûresi'nin Son iki ve Acirc;yetinin Fazileti............................................. 421

Bakara Sûresinin Fazileti.....................................................................................420

Baş Ağrısı için Okunacak Duâ.............................................................................270

Bayram Namazlarına Gidiş Gelişte Tekbir..........................................................215

Bayramlarda Okunacak Duâ................................................................................215

Bedeviye Öğretilen Duâ.......................................................................................353

Berât Gecesi................................................................................... 225

Beş Gece...............................................................................................................46

Bin Hasene Kazandıran Teşbih...........................................................................354

Bir iş Yapılmak istendiğinde Okunacak Duâ........................................................264

Bir Mecliste Okunacak Duâ.................................................................................303
Hadis-i Şerifler..........................................................................................411

Resûl-i Ekrem Efendimizin Duâsı............................................................416

Kur’an-ı Kerim Tilâvetinden Önce Okunacak Duâ....................................417

Kur*ân'ı Hıfz Etme Duâsı..........................................................................418

Sûrelerin Fazileti......................................................................................419

Bakara Sûresinin Fazileti.........................................................................420

ve Acirc;yetü'l-Kürsî'ninn Fazileti.........................................................................421

Bakara Sûresi’nin Son İki ve Acirc;yetinin Fazileti...............................................421

ve Acirc;l-i İmran Sûresi'nin Faziieti.....................................................................423

En'am Sûresinin Fazileti...........................................................................425

Kehf Sûresi'nin Fazileti.............................................................................427

Tâ Hâ Sûresinin Fazileti..........................................................................429

Mü'minûn Sûresinin Fazileti.....................................................................430

Secde Sûresinin Fazileti..........................................................................431

Yasin Sûresinin Fazileti...........................................................................432

Dühan Sûresinin Fazileti.........................................................................445

Haşr Sûresinin Sonunu Okumanın Fazileti..............................................446

Mülk Sûresinin Fazileti.............................................................................448

Zilzâl Sûresinin Fazileti............................................................................449

Tekâsür Sûresinin Faziieti.......................................................................450

Kâfirûn Sûresinin Fazileti.........................................................................451

ihlâs Sûresinin Fazileti.............................................................................452

Kul Eûzü'lerin Fazileti...............................................................................453

Secde ve Acirc;yetleri..........................................................................................456

Hâtime ve Duâ.........................................................................................460
En'am Sûresinin Fazileti.......................................................................................425

Esmâ-i Hûsnâ.......................................................................................................335

Esselâm, ey Nur-i Hüdâ.......................................................................................359

Evde Kimse Olmadığı Vakit Verilecek Selâm......................................................263

Eve Girip Çıkarken Okunacak Duâlar.................................................................237

Evlenen Kişiye Yapılacak Duâ............................................................................284

Evvabin Namazı..................................................................................................145

Ey Cebrail'in Rabbi.................................................................................................39

Ezan ve İkamet Duâları........................................................................................105

F

Feridüddin-i Attar'ın Duâsı.................................... 406

Fuzûlî'nin Münâcâtı..............................................................................................405

G

Gece Edilen Duâlar................................................................................................41

Gece Uyanınca Okunacak Duâ.............................................................................90

Gecenin ve Gündüzün Şükrünü Edâ için Okunacak Duâ....................................320

Geçim Sıkıntılarında Okunacak Duâ...................................................................314

Gemiye Binerken Okunacak Duâ.........................................................................246

Giyinip Kuşanma ile Alâkalı Duâlar.....................................................................251

Gizli Yapılan Duâ .............................................................................................53

Gök Gürlediği Zaman Okunacak Duâ..................................................................312

Gökyüzüne Nazar Edince Okunacak Duâ............................................................311

Gömlek, Cübbe ve Benzeri Şey Giyilirken Okunacak Duâ..................................252

Görgü ve Muâşeretle ilgili Duâlar........................................................................262

Gözyaşı ve Tazarru................................................................................................60

Günahı Mahveden Teşbih....................................................................................354

Günahları Mahveden istiğfar..................................................................................83

Günahları Mahveden istiğfar................................................................................329

Günlerin Efendisi..................................................................................................361

Güzel isimlerin Kısa Mânâları..............................................................................338

H

Hac İbadetiyle İlgili Duâlar....................................................................................165

Hac Kurbanı Kesildiğinde Okunacak Duâ............................................................198

Hafcc-t ifrat İçin Niyet...........................................................................................167

Hacet Namazı Duâsı...........................................................................................140

Hadîs-i Şerifler....!................................................................................................326

Hadis i Şerifler......................................................................................................411

Hadsiz Sevap Kazandıran Tevhid .........................................................351

Halvette Ailesinin Yanına Girince Okunacak Duâ................................................284

Hasan-ı Şazelî Hazretlerinin Duâsı......................................................................395

Hastaya Okunacak Duâ......................................................................................265

Hastayı Görünce Okunacak Duâ........................................................................265

Haşr Sûresinin Sonunu Okumanın Fazileti..........................................................446
Bir Meclisten Kalkınca Okunacak Duâ................................................................264

Bir Şehir veya Köy Görüldüğünde Okunacak Duâ...............................................247

Bir Şeyi Unutmamak İçin Okunacak Duâ............................................................273

Bir Şeyi Zayi Edince Okunacak Duâ....................................................................319

Birinci Hutbe........................................................................................................220

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Duâ................................................................315

Büreyde Hazretlerinin Duâsı ......................................................................383

Büyüklerin Yaptıkları Duâlar.................................................................................373

C

Camide Okunacak Duâ..................... 147

Camiye Giderken Okunacak Duâ........................................................................138

Camiye Girerken Okunacak Duâ.................................................. ve mdash; 146

Cehennem Azabından Korunmak için Okunacak Duâ.........................................274

Cenaze Namazında Okunacak Duâ.....................................................................156

Cibril Aleyhisselâm’ın Şifa Duâsı.........................................................................318

Cibril'in Müjdesi....................................................................................................360

Cihan Sıddîk-ı Hz. Ebû Bekir'in Duâsı.................................................................380

Cimrilikten Korunmak için Duâ.............................................................................273

Cuma Hutbesi ve Duâları....................................................................................219

Cuma Sabahı Okunacak Duâ.............................................................................217

ç

Çarşıya Çıkarken Okunacak Duâlar.....................................................................242

Çıban, Sivilce ve Bu Gibi Hastalıklara Karşı Okunacak Duâ...............................270

Çocuğun Kulağına Okunacak Duâ.......................................................................287

Çok Sıkıntı ve Acirc;nında Okunacak Duâ.....................................................................316

D

Dâvud Aleyhisselâm’ın Duâsı.............................................................................376

Doğum Sancısı Çeken Kadına Okunacak Duâ....................................................285

Duâ ve Acirc;yetleri............................................................................................................63

Duânın ve Acirc;dâbı.........................................................................................................32

Duânın Fazileti......................................................................................................12

Duâya icabet..........................................................................................................28

Dühan Süresinin Fazileti.....................................................................................445

Dünya ve Acirc;hiret Sıkıntılanndan Kurtulmak için Okunacak Duâ................................316

Düşmana Galip Gelmek için Okunacak Duâ........................................................304

E

Ebû Süleyman Dârânî'nin Duâsı..........................................................................398

Ebü'd-Derdâ Hazretlerinin Duâsı.........................................................................385

Efendim................................................................................................................202

Elbiseyi Çıkan rken Okunacak Duâ.....................................................................253

Elmalılı M. Hamdi Yazır'ın Münâcâtı.......................................... 406

En Büyük isim................. ,....................................................355
Kehf Sûresi'nin Fazileti.........................................................................................427

Kıran Haccı için Niyet..........................................................................................167

Korkulu Rüyadan Sonra Okunacak Duâ..............................................................267

Kötü Huydan Korunmak İçin Okunacak Duâ........................................................273

Kul Eûzü'lerin Fazileti...........................................................................................453

Kulak Çınladığı Zaman Okunacak Duâ...............................................................266

Kur'ân'ı Hıfz Etme Duâsı ..................................................................................418

Kur'an-ı Kerim Tilâvetinden Önce Okunacak Duâ...............................................417

Kur'an-ı Kerim’in Fazileti................................................................. 411

Kurban Duâları.....................................................................................................213

Kuşluk Namazı.....................................................................................................145

Lâ Havle Demenin Fazileti...................................................................................357

M

Mâruf-ı Kerhi Hazretleri'nin Teşbihi......................................................................390

Medine Ziyareti.....................................................................................................202

Mekke-i Mükerreme Görülünce Okunacak Duâ..................................................168

Mescid-i Nebeviye Girerken Okunacak Duâ........................................................203

Mescitten Çıkarken Okunacak Duâ.....................................................................147

Mina'da Okunacak Duâ........................................................................................198

Mina'dan Hareket Edince Okunacak Duâ............................................................192

Miraç Gecesi.......................................................................................................224

Mizanı Dolduran Teşbih......................................................................................352

Muharrem Ayında Okunacak Duâ.......................................................................232

Mü'minûn Sûresinin Fazileti.................................................................................430

Mübarek Mekânlar.................................................................................................51

Mubârek Gün ve Gecelerde Okunacak Duâlar....................................................216

Mülk Sûresinin Fazileti............................................................................

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.