Tam Dua Kitabı - Yusuf Tavaslı-1981 (001126)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €37,03
İndirimli : €21,78  + KDV
KDV Dahil : €25,92
Test2
15
:

TAM DUA KİTABI

Ürün Özellikleri :

Yayın Yılı: 2011
640 sayfa
Kitap Kağıdı
13,5x19 cm
Karton Kapak
Dili: TÜRKÇE
468 GR.

Önsöz

Allâhü Teâlâ, "bana duâ ediniz ki, duânızı kabul edeyim" buyuruyor..ihvan.com.tr
Bu okuduğumuz âyeti Kerime, Mü’min sûresinin 60. âyetidir. Allâhü Teâlâ biz kullarından duâ etmemizi emrediyor, bizden her zaman duâ ederek kendisinden yardım istememizi bildiriyor.
Ama diyeceksin ki, benim günahım çok, duâm kabul olur mu? Böyle endişelenmemize (kuşkulanmamıza) hiç mi hiç yer yok. Çünkü Allâhü Teâlâ, Bakara Sûresinin 186. âyetinde:
"Bana el açıp yalvaran (kulumun) duasını kabul ederim buyuruyor.
Bu âyeti kerimelerden öğreniyoruz ki, kendi saâde-timiz, selâmetimiz için duâ etmemiz gereklidir. Hata ve günâhlarımız çoktur duâmız kabul olmaz diye bir tereddüde (şüpheye) düşmemiz hiç de doğru ve akıllıca bir hareket değildir. Zira Allahımızın âyetlerini okuduk. Biz, duâ edersek duâmız kabul olur. Allâhımız bizden duâ etmemizi istiyor. Duâmızı kabul edeceğini beyan ediyor:
Şimdi de duânın kıymet ve değerini büyüklük ve faziletini öğrenelim.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.):
"Allâhü Teâlâ indinde (katında, yanında) duadan daha şerefli (kıymetli-değerli) hiçbir şey yoktur." buyuruyor.
Yine Peygamberimiz (S.A.V.):
"Allâhü Teâlâ kendisinden istenmeği sever." yâni, aslında duâ etmek arzusu insanın mayasında, yaradılışında vardır. Duâ etmek, insanın ruhi ihtiyacıdır. İnsan çaresizlik içinde kaldığı zaman, ruhu daralıp sıkıntılar içinde kıvrandığı an kuvvet ve kudret sahibi olan Allâh’dan yardım istemek ihtiyacını kendinde şiddetle hissedip duyar.
Onun için Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor ki:
"Bunalıp darda kalan kulunu, sıkıntıya düşüp çaresizlik içinde kıvranıp duran kimse duâ edip yalvardığında imdadına yetişip yardım eden, (kulunu düşmüş olduğu sıkıntıdan, elem ve kederden kurtaran) ancak Allâhü Teâlâ'dır."
Bir kulun düşmüş olduğu sıkıntı ve tehlikelerden Allâh’dan başka kurtaracak hiçbir kuvvet yoktur ve düşünülemez.
Hz. Yûnus Peygamber (Aleyhisselâm), balığın karnına düştüğü zaman, "Yâ Rabbi, Senden başka hiçbir ilâh yoktur" diye yalvanp duâ etti. Allâhü Teâlâ, Yüce Peygamberi Hz. Yûnus (Aleyhisselâm)ı diri diri, sağ sâlim balığın karnından burnu bile kanamadan kurtardı.
Bu yardımı Allâh’dan başka hiçbir kimse yapamazdı. Bu kuvvet ve kudret ancak Allâh’a mahsustur. Kullarının duâ ederek Allâhü Teâlâ’dan her türlü ihtiyaç ve dileklerini istemeleri Cenâb-ı Hakkın hoşuna gider. Ve kullarının arzu ve isteklerini verir, dilek ve duâlannı kabul eder demektir.
Yine Peygamberimiz Aleyhisselâm buyuruyor:
Kul duâ ettiğinde üç şeyden birine kavuşur:
1. Ya ettiği duâ sebebiyle günâhı bağışlanır.
2. Veya peşin bir mükâfata kavuşur.
3. Veyahut da âhirette karşılığını bulur.
Bu Hadis-i Şerîf, duâ ettim de kabul edilmedi diyen kimselere çok güzel bir ders veriyor. Çünkü yapılan duâ sahibine mutlak bir hayır (iyilik) ve fayda (yarar) sağlar. Okuduğumuz bu Hadis-i Şerîf deki üç ma’nâyı düşünelim.
Aslında duâ etmek bir müslüman için en büyük ibâdettir. Duâ etmenin sevabı pek çoktur. Duâ etmenin pek çok faydalan vardır.
Sevgili Peygamberimiz (Aleyhisselâm) buyurur ki:
"Duâ ibâdetin ta kendisidir. Duâ, ibâdetin özü ve iliğidir." Demek ki, duâ en büyük ibâdet, hem de ibâdetin özü, iliği ve beyni mesâbesi (yerî)ndedir. Peygamberimiz (A.S.) buyurmuştur ki:
"Duâ, inananların silahıdır." Müminler, Müslümanlar, duâlan sayesinde her türlü şerlerden,
zararlardan korunabilirler. Bu zararlar şeytandan, insanlardan ve nefsinden olabilir.
Kitabımızın içinde yer yer okuma parçaları vererek duânm fazileti ve büyüklüğü hakkında bilgi takdim edeceğiz (sunacağız) İnşâallahL
Din kardeşlerime bir hizmet olsun niyyet-i hâlisasıyla şöyle herkesin 7’den 70’e anlayabileceği bir tarzda, derli toplu bir duâ kitabı hazırlamayı kendime bir hizmet vazifesi addederek bu eserimi neşretmeyi faydalı buldum.
Duâ kitabımı 3 bölüme ayırdım.
1.Bölüm: Günlük duâlar, sabah kalkışımızdan akşam yatışımıza kadar 24 saat içinde okunacak duâ ve zikirleri içine almaktadır.
2.Bölüm: İbâdet duaları - Abdest duâları - Namaz duâlan - Namaz Sûreleri - Yâsin Sûresi - Yasin duâlan - Bazı aşır ve Sûreler bulunmaktadır.
3.Bölüm: Muhtelif duâlar, teşbihler, zikirler, her mevzuda çeşitli duâlar, Mevlid duâlan, Hatim duâlan, Hutbe duâlan, Cenâze duâlan, Salâvat-ı şerifler bulunmaktadır.
Bu kitabıma "Müslüman âilenin izahlı TAM DU ve Acirc; KİTABI" adını verdim.
İbâdetin özü ve iliği gibi değer ve kıymeti olan "Duâ" bilgilerinde Din Kardeşlerime ufak bir hizmette bulunabilirsem kendimi çok bahtiyar addedeceğim. Muvaffakiyet (başarı) Allâhımızın yardımıyladır.
Hattat Hafız Yusuf tavaslı

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
Önsöz - Mukaddime 3
Duâ Etmenin Faydalan 4
Uykudan Uyanınca Okunacak Duâ 7
Helâya Girerken, Çıkarken Okunacak Duâ 8
Yemek Yenince Duâ 9
Su İçince Duâ 10
Evden Çıkarken Okunacak Duâlar 11
Sokağa - Çarşı Pazara Çıkınca Okunacak Duâ 14-15
Eve Girerken (Eve Gelince) Duâ 17
Eve Girince Selam Vermek 18
Hoşa Giden Bir Şeyi Görünce Duâ 20
Hoşlanmadığı Bir Şeyi Görünce Duâ 21
Yatarken Okunacak Duâlar 22
Gece Uykusu Arasında Uyanınca Duâ 25
Duâ Nasıl Yapılır (Okuma Parçası) 26
İKİNCİ BÖLÜM
İbâdet Duâlan 29
Namaz Sûreleri Fil Sûresi 30
Bütün Namaz Sûreleri 31-39
Sübhâneke - Ettehiyyat 40
Allâhümme Salli Ve Bârik - Rabbena 41
Kunut Duâlan 42
Fatiha (Elhamdü) Sûresi 44
Tekbir - Teşbihler 45
Allâhümme Entesselâm 47
Namazdan Sonra Teşbih Duâsı 48
ve Acirc;yetel Kürsi Teşbih Duâlan İçin Okunur 49
Namaz Bitince Yapılacak Olan Duâ 50
Ezân Ve Ezân Duâsı 54
Abdest Duâlan 56
Kadir Sûresi 60
Hutbe Duâlan 61
Cenaze Namazı 65
Cenaze Duâlan 66-67-68
Arabça Namaz Niyyetleri 70
Yağmur Duâsı 76
Hacet Duâsı 78
İstihâre Duâsı 79
Okuma Parçası- Peygamberlerin (A.S.) Duâsı 80
Nuh’un (A.S.) Duâsı 81
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tevbe Ve İstiğfar Duâlan 84
Tevbe Etmenin Sevabı Ve Yollan 85
Günahlardan Temizlenme Yollan 86
Kadınlann Tevbesi 88
Peygamberimiz bu duâyı çok okurdu 89
Seyyidül- İstiğfar En büyük tevbe duâsı 90
Her Farz Namazdan Sonra Okunan İstiğfar 91
İman Yenileme Duâsı Tecdid-i İman 92
99 derde devâ Olan Duâ 95
Allâh’ın Sevdiği İki Kelimelik Teşbih Duâsı 97
Allah Yanında En Sevimli Teşbih - Söz 98
Peygamberimizin Öğrettiği En Güzel Duâ 101
Dünya ve âhiret Selâmeti İçin Okunacak Duâ 102
İftar edilince duâ 103
MUHTELİF DU ve Acirc;LAR BÖLÜMÜ
Kur’an Okumaya Başlarken Duâ 104
Keder Ve Üzüntüyü Gideren Duâ 105
Sıkıntı Basıp Uyuyamayamn Okuyacağı Duâ 106
Borçlu Adamın Okuyacağı Duâ 107
Bütün Zararlardan Korunma Duâsı 109
Nazar Değmesine Okunur 109
Berat Duâsı 110
Kadir Gecesi Duâsı 110
Günahların Affı İçin Okunacak Duâ 111
Kâfir Bile Daralınca Duâ Eder (Okuma Parçası) 112
Türkçe Mevlid Ve Hatim Duâlan 118
Türkçe Mevlid Ve Hatim Duâsı 123
52.nci Gece Duâsı 145
Telkin Duâsı 146
Ölünün Çenesini Bağlarken Okunacak Duâ 146
Dini Nikah Ve Duâsı 148
Yemek Duâsı (Türkçe) 152
Yemek Duâsı 153
Sakal Duâsı 154
Duâ Etmenin ve Acirc;dâbı (Edepleri) 155-164
Nazar Duâlan 165
Cebrâil’in (A.S.) Peygamberimize (A.S.) Okuduğu Dua 169
Hastalara Şifa Olacak Duâlar 171
Şifa ve Acirc;yetleriyle Okuma 173
Şifa Duâlan 174
Uykuda Korkanın Okuyacağı Duâ 177
Yasin Sûresi 188
Yasin Bitince Türkçe Duâ 193
Yasin Hakkında Bilgi 194
Yasin’in Türkçe Meâli 196
Yasin Hakkında Hadis-i Şerifler 204
Levenzelnâ-Hüvallâhüllezi İle Manaları ve Açıklamaları.206
ve Acirc;mener Resûlü İle Manalan, Açıklamaları Ve Fazileti 209
ve Acirc;yetel Kürsi Ve Manası 213
Namaz Bitince (Sonu) Duası 214
Camiye Giderken Duâ 217
Camiye Girerken Duâ 218
Her Vakit Okunan Duâ (Zikir) 218
Allah Rızası İstemek 219
Namazlardan Sonra Okunan Duâ 220
Resûlullâh’ın Çeşitli Duâları 221
Hz. Fatıma’nın (R.A.) Duâsı 224
Düşmanı Yenme Duâsı 225
Hakkı Görme Duâsı 226
Cehennemden Kurtulma Ve Cennete Girme Duâsı 227
Çeşitli Duâlar 228
Mağfiret Duâsı 229
Peygamberimizin Dünyada En Son Duâsı 230
Kurban Duâlan 231
Kurban Kesilince Duâ 232
İmam-ı A’zam’m Teşbih Duâsı 233
Bütün Hayırlar İçin Duâ 235
Hz. ve Acirc;yşe’nin Duâsı 238
Esmâül - Hüsnâ Ve Okunuşları 243-277
Salâtü Selâm Getirmek 278
Salevât-ı Şerife Hakkında Hadisler 279-281
İşi Gücü Bozulan Bu Salevâtı Okusun 283
Salevât-ı Şerife Okumayanın Zararları 293
Peygamberimizin Şefaâtı Bunu Okuyana 295
Peygamberimizi Rüyada Görür Okuyan 296
Fakir Olan Bu Salevâtı Okusun 297
Peygamberimizin Öğrettiği Salevât 298
Kısa Salevât-ı Şerifeler 301
Devamlı Okunacak Salevât 304
Salât-i Tefticiye 306
Salât-i Tefriciye’nin Sevâbı 312
Kaç Günde Okunmalıdır 312
Bir Kaç Kişi Tarafından Okunabilir 313
İşi Bozulan Salevât Okusun 313
Salât-i Tefriciye Okumanın Usûlü 317
Salâten Tüncinâ 320
30 Bin Sevab Verilen Salevât 322
Peygamberimizin Şefâatine Erer 323
En Geniş Ma’nalı Salevât 324
Namazda Okunan Salevâtlar 326
Okunacak En Güzel Salevât 327
Peygamberimizin Öğrettiği Salevât 329
Devamlı Okunacak Salevât 330
Bütün Peygamberlere Salevât 330
Salât-i Ümmiye 332
Okuyan Sadaka Sevabı Alır 332
Cuma Ezanından Önce 1000 Defa 333
Sabah Akşam 10 Defa Okunur 333
Hz. Fatıma’nın (R.A.) Salevâtı 334
Güzel Vasıflarla Salevât 337
Her Namazdan Sonra Okunur 338
Ezan Duâsı - Salevât 338-339
Musafa Eden İki Kişi Okur 341
Gece Gündüz Okuma Sevabı 341
Hikaye: Salevât Okuyanı Tanınm 342
Hikaye: Konuşan Deva - Salevâtın Yardımı 343
Hac Ve Ümrede Salâtü Selam 344
Nikah - Evlenme Duâlan 348
Düğün Gecesi Adabı Ve Usulleri 348
Düğün Gecesi İki Rekat Namaz 349
Damadın Geline Okuyacağı Duâ 350
Cinsi Münasebet Öncesi Duâ 351
Yeni Evlilere Yapılacak Duâlar 352
Doğum Yapacak Kadına Okunacak Duâlar 355
Ayetel - Kürsî Doğumun Kolay Olması İçin 356
Araf Sûresi 356
Felak - Nas Sûreleri Doğum İçin 357
Özel Haldeki Kadının Okuyacağı Duâ 359
Allâhın Bağışladım Buyurduğu Dua 362
Sevabı Çok Olan Duâ Kelimeleri 363
Günahlan Döken Duâ Cümleleri 365
En Hayırlı Duâ Cümleleri 366
100 Kere Okuyana Sevab 368
Stresleri Giderir 369
70 Bin Kere Okuyana Sevab 369
Vesves Ve Evhamdan Kurtuluş 370
Vesveseden Kurtulmak İçin 371
Yalnızlık Hisseden Korkan Okur 373
Hz. Ali’nin Keder Duası 375
Dünya Mutluluğu İçin Duâ 376
Peygamberimizin Çok Çok Okuduğu Duâ 377
70 Meleğin Amin Dediği Duâ 382
Allah’tan Affını İstemelidir 383
Dünya Ve ve Acirc;hiret İyiliklerini İçine Alan Duâ 384
Afiyette Olmak İçin Duâ 386
Musibete Uğramış Birini Görünce 387
Diş Ağnsı İçin Okunacak Duâ 389
Sivilcelere Okunacak Duâ 390
Nazar, İçin Okunacak Duâlar 391
Nazar Değmesine Okunan Sûreler 392
Fatiha Sûresi Nazar İçin 394
Ayetel - Kürsî Nazar İçin 395
İhlas - Felak - Nas Sûreleri Nazar İçin 396-397
Zorluklarla Karşılaşanın Duâsı 399
Yeni Bir İşe Başlama Duâsı 400
Borçtan Kurtulma Duâsı 400
Borçlu Bir Kimsenin Okuyacağı Duâ 401
Fakirlik Ve Yosulluktan Kurtuluş 404
Afetlerden Korunmak İçin Duâ 405
Büyük Bir Sıkıntıya Düşen Okumalı 405
Lâ Havle Okumanın Sevabı 406
Fakirlikten Kurtulmak İçin 100 Kere Okunur 407
Şeytanın Şeririnden Korunmak İçin 10 Kere 407
Bililerinden Korkanın Duâsı 408
Korkulan Giderir 409
Korkan Kimse 100 Kere Okur 409
Sabah Okunacak Duâlar 411
Banyoya Girerken Duâ 417
Banyodan Çıkarken Duâ 417
Sabahlan 10 Defa Okuyana Sevab 418
Uyandığında Okuyanın Sevabı 418
Sabah Namazından Sonra Okuyan 419
100 Kere Okuyanın Alacağı Sevab 419
Arafatta 100 Defa Okunur 420
Allâh’ın Sevdiği 4 Kelime 421
İki Milyon Sevab Verilir 422
Okuyanın Duâsı Dileği Kabul Olur423
Namaz Bitice Bu Duâ Şöyle Okunur 426
Hz. Fatımanm Hz. Peygambere Ziyareti 428
Yangın Bile Zarar Veremez 431
Dünya Ve ve Acirc;hiret Hayırlannı Elde Etmek 435
Hz. Fatıma’mn Sabah, Akşam Duâsı 437
Sabah Akşam Okunan Duâ 438
Üzüntü Ve Sıkıntı Duâsı 439
Sıkıntı Anlannda Duâ 440
Sıkıntıları Gideren Duâ 444
Sıkıntı Ve Stresleri Giderir 445
Gam, Keder Hastalıklara Duâ 449
Üzüntü Sıkıntı İçin 450
Sıkıntı Basınca 451
Dünya Ve ve Acirc;hiret Sıkıntısı İçin 452
Ayetel Kürsi sıkıntı için 453
Amener Resulü Sıkıntı için 454
Birçok Derde Deva Olan Dua 455
Okuyanı Allah Memnun Edecektir 457
Hz. Ebubekirin Duâsı 457
Geceleyin Okunan Dua 458
Sabah Akşam 100 Kere 458
Hiçbir şey zarar veremez 459
Akşamlan okuyan Zarar görme460
Uykuda Korkan Okumalı 461
Arife Gecesi Okuyan Muradına Erer 462
Okuyanın Dileği Kabul Olur 463
Hikaye: Salevât Hakkında 464
HİKAYE: Salevât Hakkında 465
HİKAYE: Salevât Belâlan Giderir 468
HİKAYE: Salevât Kabir Azablannı Giderir 470
Salevât-ı Şerife 473
Kelime-i Tevhid 474
Kelime-i Tevhid ile ilgili hadis 477-484
70 Bin Kelime-i Tevhid 485
İsmi Azam Duâlan 487-495
Resûlullahın Bir Duâsı 495
Hz. Ayşe ’nin (R.A.) Duâsı 498
İsmi Azami Öğret - Fıkra 500
Yemek Önüne Gelince Duâ 502
Yemek Yiyenin Okuyacağı Duâ 502
Topluca Sofra Duâsı 503
İkram Edilince Duâ 504
Süt İçilince Dua 505
Misafirin Sofra Duâsı 506
İftarda Misafir Duâsı 507
Aksırma Duâlan 507
Bir İşe Başlarken Duâ 508
Geçim Darlığı Çeken için Duâ 509
Turfanda Meyve Duâsı 510
Zemzem İçme Duâsı 510
Akşam Ezanında Duâ 511
Bir Sadaka Verilince Duâ 512
Kulak Çınlayınca Duâ 512
Kayıp Mal Duâsı 513
Köpek Uluması - Eşşek Anırması 514
Şeytandan Korkulunca 514
Aynaya Bakma Duâsı 515
Elbise Giyme Duâsı 516
Elbise Çıkarma Duâsı 516
Yeni Elbise Giyilince Duâ 517
İyi Rüya Görme Duâsı 518
Korkulu Rüya 518
Yatarken Üç Kere Duâ 519
Kuran'ı Kerimden Duâlar 520
Hz. Adem ve Havvanm Duası 520
Hz. Nuh (A.S.) Duâlan 522
Hz. Lut (A.S.) Duâsı 526
Hz. İbrahim (A.S.) Dualan 528
Hz. İbrahim ve İsmal’in (A.S.) Duâlan 534
Hz. Yusuf (A.S.) Duâsı 537
Hz. Şuayp (A.S.) Duâsı 541
Hz. Musa (A.S.) Duâsı 542
Hz. Musaya İnanalann Duâsı 548
Hz. Yunus (A.S.) Duâsı 549
Hz. Zekerriya (A.S.) Duâsı 551
Hz. Süleyman (A.S.) Duâsı 553
Hz. İsa (A.S.) Duâsı 558
Hz. Meryem’in Duâsı 559
Harpde Müminlerin Duâsı 561
Peygamberimize Emredilen Duâlar 562
İlim Erbabının Duâlan 572
Tefekkür Ehli Müminlerin Duâsı 574
Akıl Sahiplerinin Duâsı 576
En Geniş Manalı Duâ 577
Müminlerin Duâsı 578
Uyanık Bir Müslümanm Yapacağı Duâ 579
Müminlerin Birbirlerine Duâsı 580
Evladın Ana-Babaya Duâsı 584
Meleklerin Müminler İçin Mağfiret Duâsı 585
Cehennemlikler Görüldüğünde Duâ 586
Müminlerin Cennete Girdikten Sonra Yapılacak Duâ 587
Cennetteki Müminlerin Duâsı 588
Sırat Köprüsünde Duâ 590
Duâ Hakkında Son Birkaç Hadis-i Şerif 592
Üç Aylann Fazileti 604
Üç Aylar Duâsı 605
Şaban’ı Şerifin Fazileti 609
Berat Kandili 610
Ramazan Şerifin Fazileti 612
Kandil Namazları 614
Üç Aylar Duâsı 622
Arabça Hatim Duâsı 623

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.