Tam Sırlı ve Şifalı Dualar-1245 (001732)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €40,42
İndirimli : €23,77  + KDV
KDV Dahil : €28,29
Test2
15
:

Tam Sırlı ve Şifalı Dualar

ÖNSÖZ

Ey Hak yolcusu! Kitabımızın konusu; Duâdır.Sevgili Peygamberimizin ifâdesiyle duâ: Mü’minin (ve mü’minlerin) silâhıdır "
Duâ, öyle bir silâhtır ki, inanan mü’mini ve mü’minleri her türlü şerden, maddî ve ma’nevî tehlike ve zararlardan korur, muhâfaza eder.
Yüce Rabbimiz, duâ ve zikir (Allâh’ı) anma ile meşgûl olan duâcı kullarını çok mu çok sever. Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadîs-i şeriflerde Yüce Allâh’m sevdiği bu kulların örnekleri pek çoktur. Yüce Allâh, kendisini zikredip anan ve duâ edip Allâh’a sığman kullarını öyle tehlikelerden, öyle ölüm kalım olaylarından kurtarmıştır ki, burada onları örneklemeye kalksak ciltlerce kitabın yazılması gerekir. Ateşe atılan Hz. İbrâhîm; Hasbiyallâhü ve ni’melvekil - Bana yardım edici olarak Allâh yeter." dedi. Kıpkızıl alevleri gök yüzüne sarmış ateş İbrâhîm (A.S.) havadan mancınıkların ucundan içine gelirken güllük gülistanlık oluverdi. İşte Yüce Allâh’ın İbrâhîm kuluna sevgisinin kurtancı örneği bu!.. Daha binlerce örneği çoğaltabiliriz, ancak yerimiz yok.
Ey hak yolcusu! Bu kitabımızda duâların esrârından, sırlarından, gizli hikmetlerinden, bilinmeyen yönlerinden söz edeceğiz, açıklamalarda bulunacağız inşâAllâh. Yüce Rabbimiz izin verir, lûtf-u ikrâmda bulunursa tabii...
Bu kitabıma Rabbimin izni keremiyle:
"TAM SIRLI VE ŞİF ve Acirc;LI DU ve Acirc;LAR HAZÎNESİ"
isim ve adını koydum. Duâ etmek, çok önemli bir sâlih/hayırlı ve yararlı bir ameldir. Hem dünyâya yararı vardır, hem âhirete, âhirete yararı bütün azâblardan kurtarıp duâ eden kulu/insanı Allâh’m lûtf-u keremiyle selâmetle cennete ulaştırır, cennet nimetlerine kavuşturur.
Ey Hak yolcusu! Tek emelim, okuyucu din kardeşlerime hizmette bulunmak, din bilgisi edinme konularında yardımcı olabilmek bahtiyârlığma erebilmektir. Tevfîk ve muvaffakiyet/başarı Cenâb-ı hakkın lütuf ve yardımıyladır. "Ve minallâ- hit’Tevfîk"
El Hâcc.
Hattat Hâfız Yusuf Tavaâlı

İÇİNDEKİLER
Önsöz 3
Giriş 5
Duâda eli boş dönmek yoktur 6
Zikrullâh - Allâh’ı zikretmek 13
Zikrin fazileti 17
Zikrin fazilet ve değerini bildiren âyetler 17
Zikrin fazileti ile ilgili Hadîs-i Şerifler 19
Dilin zikir ile ıslak (rutubetli) bulunması 22
Zikreden ile zikretmeyen kimsenin durumu 25
İçinde zikir edilenle edilmeyen evin durumu 26
Zikir Meclislerinin fazileti 26
Meleklerin Zikir Meclislerini dolaşmaları 28
Hz. Peygamber bütün vakitlerde zikir ederdi 31
Zikir ehli Allah’ı hatırlatır 32
HER ZAMAN OKUNABİLECEK FAZİLETLİ ZİKİR VE
DU ve Acirc;LAR
Okuyana 40 milyon sevâb 34
Okuyanın günâhları bağışlanır 35
Allâh’m sevdiği iki kelimelik zikir 36
Okuyan için cennette bir ağaç dikilir 36
Meleklerin söylediği zikir 37
Kur’ân okumuş gibi sevâb kazandıran duâ 39
Günâhları döken zikirler 40
Allâh’ın sevdiği 4 kelime 41
Peygamberimizin bedeviye öğrettiği zikir 42
Resûlullâhın yeni müslümana öğrettiği duâ 43
Deniz köpüğü kadar günâhı affettirîir 45
Resûlullâh gece uyanınca şu zikirleri söylerdi 48
Onar defa bu cümleleri okumalısın 49
Resûlullah’ın geceleri okuduğu diğer bir duâ 50
Okuyanın deniz köpüğü kadar günâhı olsa affolur 52
Okuyanın duâsı ve namazı kabul olur 53
Teşbihleri saymak için dörtbin çekirdek 54
Resûlullâh’ın Cüveyriye vâlidemize öğrettiği 56
Efendimizin yakını bir hanıma öğrettiği zikir 59
Hz. Peygamber parmaklarıyla teşbihleri sayardı 62
Bir melek her sabah Allâh’ı takdîs edin der 64
Hoşa giden birşey görülünce duâ 66
24 SAAT İÇİNDE OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Sabah okunacak duâlar 67
Okunacak diğer bir duâ 70
Sabah için diğer bir duâ 71
Helâya girerken duâ 74
Helâdan çıkarken duâ 75
Yemek duâları 76
Besmeleyi unutan ne yapar 77
Yemeğin sonunda duâ 77
Tek başına yiyenin duâsı 78
İkram edene yapılacak duâ 79
Toplu meclislerde yemek duâsı 81
Su içildiğinde duâ 82
Zemzem suyu içildiğinde duâ 83
Turfanda meyva yenince duâ 84
Elbise giyip çıkarırken duâ 85
Yeni bir elbise giyen okumalı 86
Banyoya girerken duâ 87
Aynaya bakarken duâ 88
Abdest duâları 89
Abdest bitince duâ 90
Musibete uğramış birini görünce 91
Tembellik ve cimrilikten Allâh’a sığınmak 93
Evinden çıkarken okunacak duâ 94
Evden çıkarken diğer bir duâ 96
Sokağa çıkarken okunacak duâ 98
Sokağa çıkarken okunan duâ 99
Çarşı pazara giderken duâ 100
Eve girerken okunacak duâ 102
Eve girince selâm 104
Evde kimse olmadığı zaman 105

Tam Sırlı ve Şifalı Dualar

AKŞAM OKUNACAK DUALAR
Akşamları okunacak duâlar 107
Akşamları okuyanı Allâh memnun eder 108
Yatarken okunacak duâlar 110
Yatarken diğer bir duâ 110
Yatarken Muavizetyn Sûrelerini okumak 111
İhlâs Sûresi- Felak Sûresi 111
Nâs Sûresi 113
Secde ve Mülk Sûresini de okurdu 114
Yatarken Kafirûn Sûresini okumak 114
Kafirûn Sûresi 114
Yatarken ve Acirc;yetel-Kürsî’yi okuma 115
Ey dost dikkatle oku ve aklını başına al 118
Borç ve fakirlikten kurtuluş için yatarken duâ.120
Yatarken okuyana son nefesinde îmân nasib olur 122
Yatarken diğer bir duâ 124
Akşamları üç kere okuyan huzûr içinde olur 125
Sabah akşam Yapılacak zikirler 127
Sabah akşam okunur 130
SABAH AKŞAM GENEL OLARAK OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Sabah akşam okunacak Seyyidül - İstiğfar 132
Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş için duâ 134
Okuyanı Allâh memnun edecektir 136
Sabah akşam Hz. Ebûbekir’in okuduğu duâ 137
Geceleyin Resûlullâh’ın duâsı 138
Sabah Akşam 100 kere okuyan 139
Allâh’ın sevdiği iki kelime 140
Sabah akşam üçer kere okuyana zarar veremez 142
Bu duâyı akşamları okuyan zarar görmez 143
Yalnızlıktan korkan kimse okur 145
Uykusunda (Rüyâda) korkan dahi okur 146
Uykusunda korkan çocuklara 146
SAYISIZ SEV ve Acirc;B KAZANDIRAN DU ve Acirc;LAR
Sabah on defa okuyana verilecek sevâb 148
Uyandığında okuyanın sevâbı 149
Sabah namazından sonra okursa 149
100 defa okuyanın sevâbı 150
Bütün peygamberlerin söylediği hayırlı duâ 150
Allâh’m sevdiği dört kelime 151
İki milyon sevâb verilir 154
Duâsı muhakkak kabul olur 155
Namazı bitirince bu duâ şöyle okunur 158
Her namazdan sonra 10 defa 160
Okuyana hiç bir belâ gelmez 161
Dünyâ ve ve Acirc;hiret hayırlarını elde etmek 164
Akşam sabah 7 kere 164
Hz. Fatıma (r.a.)nın sabahları okuduğu duâ 166
Hz. Fatıma’mn sabah akşam duâsı 166
Sabah akşam okunacak diğer bir duâ 167
Faydalı ilim ve helâl rızık istemek 168
ve Acirc;ile efradını ve malını korumak için duâ 169
ÜZÜNTÜ VE SIKINTI ve Acirc;NINDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Üzüntü ve sıkıntı anında duâ 171
Sıkıntılı anlarda okunan duâ 172
Sıkıntılarda okunan duâ 173
Sıkıntıları gideren duâ 174
Sıkıntı ve rûhî bunalıma duâ 176
Gam, keder, hastalıklara duâ 179
Sıkıntı basınca okunacak duâ 180
Sıkıntı anında okunacak duâ 181
Dünyâ ve ve Acirc;hiret sıkıntılarını gideren duâ 182
Sıkıntı için ve Acirc;yetel’Kürsî okumak 183
Sıkıntı için ve Acirc;mener-Resûlü okumak 184
HASTALIK VE ŞİF ve Acirc; DU ve Acirc;LARI
Hastaya okunan duâ 189
Din kardeşine faydalı olabilen yardımcı olmalı 190
Dinmizde yasaklanan okuma şekli 191
Cincilik, büyücülük Dinimizde haramdır 192
Sihir veya büyü yapmak büyük günahtır 193
Büyünün bozulması 193
Hasta ziyâretinde okunacak duâlar 195
Yine hasta ziyareti ile ilgili bir konu 196
Kişinin, kendi hastalığında okuyacağı duâ 197
Şifâ için okunacak Salevatlar 201
Kur'an-ı Kerim’deki Şifâ ve Acirc;yetleri 203
Şifâ ve Acirc;yetleri suya okunup hastaya içirilir 206
Şifâ ve Acirc;yetlerini hasta kendisine okumalıdır 207
Hastayı okurken üflemek ne demektir? 207
Hastaya okuyacak kimsede bazı şartlar olmalı 209
Hasta nasıl okunur 210
Üfleme veya meshetme esnasında 212
Haram ile tedavi câiz değildir 213
Ruhsal hastalıklara okunan duâlar 215
Sıkıntılar için okunacak duâlar 215
1.Fatiha Sûresi 215
2. ve Acirc;yetel Kürsi 216
3. ve Acirc;mener'resûlü 217
4.Yedi kere şu âyet okunur 218
5.Yedi kere şu âyet okunur 218
6.Üç kere, Hz. Eyyûb (A.S.)'m duâsı okunur 218
7.Sıkıntı duâsı 3 veya 7 kere okunur 219
8.3 veya 7 kere İsm-i A'zam kelimeleri okunur 219
9.Üç kere bu sıkıntı gideren cümleler okunur 220
10.Üç veya yedi kere 220
11.Üç veya yedi kere şu duâ okunur 220
12.Bir kere şu Sıkıntı Duâsı okunur 221
13.Bir veya üç kere şu Sıkıntı Duâsı okunur 222
14.Üç kere Salevât-i Şerife okunur 222
Hastaya okunan duâ 223
Cebrâîl’in (a.s.) Hz. Peygambere okuması 225
Her çeşit hastalık ve zarardan korur 226
Ağrısı olan kendi kendine okumalıdır 227
Ateşli hastalara okunur 229
Eceli gelmemiş hastaya okunur 230
Hastaya okunacak duâ 231
Peygamberimiz ashâbma okurdu 232
Baş ağrısı için okunacak duâ 234
Haşr Sûresinin sonu olan âyetler 234
Diş ağrısı için okunacak duâ 235
Sivilcelere okunacak duâ 237
Nazar duâsı 238
Nazar değmesine karşı okunacak duâlar 239
Nazar değmesine karşı okunan sûre ve âyetler 240
Nazara (göz değmesine) okunan âyet 240
Nazar’a okunan âyetler 242
Fatiha Sûresi 242
ve Acirc;yetel-Kürsî 243
İhlâs, Felâk, Nâs Sûreleri 245
Bu duâ Nazar değmesine karşı okunur 247
Okuyana Nazar değmez 248
Göz değmesin diye bu duâ okunur 249
Bu duâ Nazar için okunur 250
Nazardan korunmak için okunur 251
Nazarın zarar vermemesi için 252
Gözüme ve kulağıma sağlık ver 253
ESM ve Acirc;ÜL-HÜSN ve Acirc;
Esmâül-hüsnâ 254
Esmâül’hüsnâ’nm okunuşu 256
Esmâül’hüsnâ’nın ma’nâları, havas ve esrarı..259
FARZ NAMAZLARDAN SONRA OKUNACAK DUA VE ZİKİRLERİN FAZİLETİ
Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 290
Sünnet ile farz arasında okuyan îmânla gider 291
100 kere okuyanın günâhları affolur 292
Bitiş duası olarak da okunur 293
Sabahın sünnetinden sonra 294
Sünnetlerden sonra, farzlardan önce okunacak 295
Cuma günü sabah namazının sünnetinden sonra 296
Okuyan bağışlanmış olarak yerinden kalkar 297
Okuyanın büyük günâhları dahi bağışlanır 298
Yâ Muaz namazdan sonra bu duâyı terketme 299
Namaz sonunda eller yüze sürüldükten sonra 300
Her konuda sonucun hayırlı gelmesi 300
MUHTELİF - ÇEŞİTLİ KONULARDA OKUNACAK DU ve Acirc;LAR
Zorlukla karşılaşınca duâ 302
Yeni bir işe başlama duâsı 303
Borçlu kimsenin okuyacağı duâ 304
Borçtan kurtulma duâsı 306
Fakirlikten ve yoksulluktan kurtuluş duâları 308
Dünyâ ve âhiret sıkıntısını gideren duâ 309
Geçim sıkıntısı çekenin okuyacağı duâ 311
Musibetleri defetmek, kazalardan korunmak 313
Korkulu rüyâ gören okur 314
Bir şeyini kaybeden, zarara uğrayan okumalı 314
Köpek uluması, eşek anırmasını işiten kimse okur 315
Öfkeli kimsenen okuyacağı duâ 316
Öfke için diğer bir duâ 317
Yeni bir işe teşebbüs eden okur 317
Tüm âilesini, malını korumak için duâ 318
ve Acirc;fetlerden korunmak için duâ 319
Bir darlığa, bir sıkıntıya düşen okumalı 319
Lâ havle velâ kuvvete demenin fazileti 320
Melekler Semâ’ya "Lâ havle" çekerek yükselir 322
Fakirlikten kurtulmak için yüz kere okunur 322
Şeytanın şerrinden korunur 323
iftar sırasında okunacak duâlar 451
İftar edilince okunacak duâ 451
Diğer bir İftar duâsı 452
Topluca İftar duâsı 452
Resûlullâh’m okuduğunu okumanın fazileti 454
Uzuvların işleyeceği günâhtan Allâh’a sığınmak 455
Akşam sabah okuyanın günâhları bağışlanır 456
Efendimizin kızlarına öğrettiği duâ 457
Akşam okuyan gecenin şükrünü ifâ eder 458
Doğruluk ve hidâyet isteme duâsı 459
Fakirliğin ve zenginliğin şerrinden Allâh’a sığınma 459
Kalblerimizi tâatin ve ibadetin cihetine çevir 460
Resûlullâh’m çok okuduğu duâ 461
Öğrendiğin ilimden faydalanmak 462
Hidâyet, takva ve iffet istemek 463
Her hâlde şükretmek, cehennemlik olmaktan
Allâh’a sığınmak 464
İsm-i A’zâm Duâları 465
İsm-i A’zâm Duâsı - 1 466
İsm-i A’zâm Duâsı - 2 468
İsm-i A’zâm Duâsı - 3 469
Bu iki âyet İsm-i A’zâm’dır 470
İsm-i A’zâm şu üç sûrededir 471
İsm-i A’zâm Duâsı - 4 473
Bir melek ne dileğin varsa söyle der 474
Hz. Yunus Peygamberin duâsı da okunur 475
İsm-i A’zâm duâlannm aslı 476
Topluca İsm-i A’zam böyle okunur 477
Muâz İbn-i Cebel bu cümlelerle duâ ederdi 479
Bu duâ ile duâ edenin duâsı kabul olur 480
Okuyanın dileği verilir 481
Cuma günü okunursa, dilekler gerçekleşir 482
Bir darlığa, sıkıntıya düşen okur 483
Şeytanı yakan, ateşini söndüren duâ 486
Sabah namazından sonra okuyan 487
Bir musibete uğrayanın okuyacağı duâ 489
Çocukların musibetlerden korunmaları için 490
Her zaman okunması sevâb duâ 491
Bu duâ her zaman okunur 492
Geniş mânâlı hamd cümlesi 493
Namazlardan sonra şu duâ okunur 495
Birilerinden korkulduğu zaman duâ 496
Başındaki idâreciden korkan okur 497
Hâcetleri gerçekleştiren ve korkudan kurtaran duâ 496
Sofra kaldırıldığı zaman duâ 500
Süt içilince okunacak duâ 501
Yemek yiyen kısaca duâ eder 502
İnsan yediği içtiği zaman duâ etmeli 502
Yemekten sonra okuyanın günâhı bağışlanır 503
Yolcu uğurlama - vedâlaşma duâsı 504
Yolculuğa (sefere) çıkanın okuyacağı duâ 505
Evden çıkarken kılınan 2 rek’at namaz 505
Herhangi bir vasıtaya binince duâ 507
Hazret-i Peygamberin vasıta duâsı 508
Efendimizin sefer için diğer bir duâsı 509
Hz. Peygamberin sefer için diğer bir duâsı 510
Seferde okunacak bir başka duâ 510
Seferden dönüşde okunacak duâ 511
Yolculuğa çıkanla vedâlaşırken duâ 512
Hac’dan dönene duâ 513
Rüzgâr estiği zaman duâ 514
Dükkan açılırken okunacak duâ 515
Borçlanmaktan Allâh’a sığınmak 516
Arife gecesi bin kere okuyan muradına erer 517
Okuyanın dileği kabul olur 518
Ezân okunduğunu işitenler 520
Ezân duâsı budur 521
Ezânı işiten okursa günâhı bağışlanır 522
Akşam ezanı işitilince okunacak duâ 523
Gemiye binerken okunan duâ 524
Resûlullah’ın kabir ziyaretinde okuduğu dualar 525
Allâh sevgisi, Allâh’ı sevenlerin sevgisini istemek 529

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.