Tarikat-ı Muhammediyye - İmam Birgivi (005160)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €60,88
İndirimli : €35,81  + KDV
KDV Dahil : €42,61
Test2
15
:

Tarikat-ı Muhammediyye - İmam Birgivi


Ürün Özellikleri :


Yayınevi : Muallim Neşriyat
Kapak Kalitesi : Ciltli
Sayfa Kalitesi : 2.Hamur
Sayfa Sayısı : 520
Dil : Arapça - Türkçe
Ebat : 17 x24 cm
Ağırlık : 774 gr

Müellifin Önsözü

izleri ümmetlerin en hayırlısı kılmakla şereflendiren Allah’a [celle celâlüh] hamdolsun. Kendisine nübüvvet ve hikmet verilen Efendimiz'e [sallallâhu ‘aleyhi ve sellem], ahlak ve itidalde ona tabi olan âl ve ashabına [radıyallâhu 'anhum], gökyüzü ve yeryüzü daim oldukça, gece ve gündüz birbiri ardından geldikçe salât ve selâm olsun.
Bilinmelidir ki, akıl ve nakil, kitap ve sünnet, dünyanın çarçabuk zeval bulup harap olacağında muvafiktırlar. Dünyanın izzeti zillettir. Nimetleri çabuk biter. Şarabı ise serabdır. "Ahiret evi ise sonu olmayan daimi hayatın tâ kendisidir" [Ankebut, 29/64]. Orası iman ehli muttakî kimseler için hazırlanmıştır. Oranın izzeti ebedi, nimetleri temiz ve sonsuzdur. Şarabı günah ve bâtıldan arınmıştır. "Orada otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş huriler vardır" [Rahman, 55/72]. Onlar yumuşak tenli, kirlerden ve elemlerden arınmışlardır. "Onlar sanki yâkut ve mercan gibidirler" [Rahman, 55/58]. "Daha önce onlara ne bir cin ne de bir insan dokunmuştur" [Rahman, 55/74], "O gün öyle yüzler vardır ki ışıl ışıl parlar, Rabblerine bakarlar" [Kıyâme, 75/22-23]. Onlar Rableri [celle celâlüh] katında razı olunmuş ve kalpleri mutmain olmuş kimselerdir. Onlar Rablerinden razı ve O’na şükredicidirler.
İşte bu, en yüce lezzet ve nimetin, en büyük saadet ve felâhın ta kendisidir. Bunlara ise ancak, fiillerde, ahlakta, sözlerde ve itikatta evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi olan Resûlullah’a [sallallâhu ‘aleyhi ve sellem] tabi olmakla ulaşılabilir.
İmam Birgivî • Tarikat-ı Muhammediyye
"Gerçek şu ki; Şeytan, insanın apaçık düşmanıdır" [isrâ, 17/53]. Son derece sarsılmaz bir gayretle insanı itaatten men etmeye çalışır. "Hiç kuşkusuz, o kendi taraftarlarını ancak cehennem yaranından olmaları için çağırır durur" [Fâtır, 35/6]. 0 halde ondan korunma yollarına bakın ve onu düşman edinin. Çünkü o, helak edici bir köpektir. Onun yegâne gayesi, iman çalmak ve kişiyi cehennemde ebedi kılmaktır. Eğer bunları yapamazsa, kişiyi açık bir günaha ve kahredici bir zulme düşürmeye çalışır. En küçük gayesi ise, hayırlı işlerden alıkoymak, kişinin derece ve merte ve not;besini düşürmektir. Şeytan daha büyüğünden ümidini kesmedikçe, kendisi için bu kadar küçük bir şeye razı olmaz.
Şeytanın kandırmasından Allah’a [celle celâlüh] sığınırız ve yine şeytandan Allah’a [celle celâlüh] sığınırız.
Şeytanın birinci ve ikinci emeli, Hakk'a ve sonu olmayan bir hayata talip olan mümine gizli değildir. Ancak şeytanın şüpheye düşürmesi, şaşırtması, sinsice vesvese verip, körü körüne ibadet eden cahillerde ve gafil âlimlerde nüfuz etmesi de şeytanın bu iki emelinin dışında olan şerli şeylerdendir. Böylece şeytan cahilleri ve âlimleri gurura sevk eder. Onlar da ifrat veya tefrite düşerler. Bununla beraber iyilik yaptıklarını zannederler.
Bu sebeple Tarikat-ı Muhammediyye'yi yazmak ve Sîret-i Ahmediyye'yi açıklamak istedim. Ta ki her salikin ameli bu yol üzere zuhur etsin. Böylece doğruyu bulan; hataya düşenden, kurtulan; helak olandan ayrılabilsin.
Terbiye edenlerin terbiyecisine tevekkül ederek bu kitabı üç bab üzerine düzenledim.


İçindekiler
Müellifin Önsözü 11
BİRİNCİ BAB
Birinci Fasıl 15
Birinci Bölüm: Kur'an-ı Kerim'e Sımsıkı Sarılmak 15
İkinci Bölüm: Sünnet-i Seniyyeye Sarılmak 22
İkinci Fasıl: Bidatlar 35
1-itikattaki Bid'at 38
2-İbadetteki Bid'at 38
3- ve Acirc;detteki Bid'at 38
Üçüncü Fasıl: Amelde İktisat 43
İKİNCİ BAB
ŞERİAT-İ MUHAMMEDİYE’DE ÖNEMLİ OLAN HUSUSLAR
Birinci Fasıl: İtikadı Düzeltmek 55
İkinci Fasıl: Başka Şeyler İçin Yönelinen İlimler 67
Birinci Bölüm: Öğrenilmesi Emrolunan İlimler 68
Birinci Kısım: Farz-ı Ayrı Olanlar 68
İkinci Kısım: Farz-ı Kifaye Olanlar 69
İkinci Bölüm: Öğrenilmesi Yasaklanan İlimler 70
Kelam İlmi 70
Yıldız İlmi 71
Üçüncü Bölüm: Öğrenilmesi Mendup Olan İlimler 74
Üçüncü Fasıl: Takva 91
Birinci Bölüm: Takvanın Fazileti 91
İkinci Bölüm: Takvanın İzahı 107
Üçüncü Bölüm: Takvaya Ulaşmanın Yolları 110
Birinci Kısım: Kalbin Kötülükleri ve Afetleri 110
Ahlakı Bozan Şeyler ve Bunların İlacı 116
1.Allah'ı İnkâr Etmek 116
2.Cehalet 116
3.Baş Olma Sevdası 118
4.Yerilme ve Ayıplanma Korkusu 120
5.Övülmeyi Sevmek 120
6.Bidatlere İnanmak 123
7.Nefsin Arzularına Uymak 123
8.Taklit ve Körü Körüne Bağlılık 128
9.Riya 129
10.Nihayetsiz Arzular 138
11.Hırs 144
12.Kibir 166
13.Dalkavukluk 168
14.Ucub 190
15.Hased 192
16.Kin 204
17.Şematet 206
18.Küs Durmak Düşmanlık Beslemek 207
19.Korkaklık 209
20.Tehevvür (Öfke) 210
21.Vefasızlık 218
22.Hiyanet. 218
23.Sözünde Durmamak 219
24.Su-i Zan 226
25.Bir Şeyi Uğursuz Saymak 230
26.Cimrilik ve Pintilik. 233
27.İsraf. 233
28.Mal Sevgisi 238
29.Dünya Sevgisi 240
30.Kötülenmiş Hırs 244
31.Sefâhet (Akıl Zayıfiığı) 264
32.Tembellik. 265
33.Acelecilik 266
34.Geciktirme ve Erteleme 268
35.Kaba ve Katı Kalpli Olmak 270
36.Hayâsızlık 271
37.Musibetlere Sabretmeyip Şikâyet Etmek 272
38.Nimete Nankörlük Etmek 274
39.İstediğini Elde Edemeyince Öfkelenmek 275
40.Ta’lik (Allah'tan Başkasına Bağlanma) 276
41.Fasıkları Sevmek ve Zâlimlere Meyletmek 278
42. ve Acirc;limlere ve Salihlere Buğzetmek 279
43.Allah’a Karşı Cüretkâr Olmak, Azab ve Gazabından Emin Olmak 281
44.Allah’ın Rahmetinden Ümid Kesmek 285
45.Dünya İşlerinden Dolayı Üzülmek 287
46.Dünya İşleri Hakkında Endişe Duymak 288
47.Aldatmak ve Kin 290
48.Fitne 292
49.Mudâhene 293
50.İnsanlarla Ünsiyet Kurmak, Onlardan Ayrı Kalınca Yalnızlık Hissetmek 294
51.Hafif ik ve Akıl Azlığı 294
52.İnat 295
53.Temerrüd ve İbâ 295
54.Övünmek 295
55.Nifak (Münafıklık) 296
56.Cerbeze 296
57.Belâdet ve Gabâvet 296
58.Yemek Yemeye ve Cimaya Aşırı Düşkünlük 296
59.Humûd (Şehevî Kuvvetin Azlığı) 296
60.Günah ve Yasaklara Israrla Devam Etmek 297
Özet Olarak Kalbin ve Acirc;fetleri (Kötülenmiş Ahlaklar) 299
Övülen Ahlaklar 301
Faziletlerin Temeli 306
İkinci Kısım: Dilin ve Acirc;fetleri 311
Birincisi: Dili Korumanın Vacip Oluşu ve Günahının Büyüklüğü 311
İkincisi: Dilin Afetlerinin Tafsilatı 317
Birinci Bahis: Esasen Tehlike Arzeden Sözler 317
1.Küfür Sözü 317
2.Küfür Olması Korkulan Sözler 318
3.Hata İle Söylenen Küfür Sözleri 318
4.Yalan Söylemek 318
5.Ta'Rîz 326
6.Gıybet. 328
7.Nemîme (Söz Taşıma) 334
8.Alay Etmek 336
9.Lanet Okumak 337
10.Sövmek 339
11.Çirkin Sözler Söylemek 340
12.Kınama ve Ayıplama 340
13.Ölünün Ardından Ağlamak 341
14.Mira' (Münakaşa Etmek) 341
15.Cidâl (Tartışma) 343
16.Husûmet * 344
17.Şarkı Türkü Söylemek 345
18.Sırrı İfşa Etmek 351
19.Bâtıl Şeylere Dalmak 352
20.Dilencilik ve Dünyevî Menfaat 353
21.Avamın Allah'ın Zatı Hakkında Soru Sorması 356
22.Müşkil Meselelerden ve Yanıltıcı Şeylerden Sormak 357
23.İfadelerde Hataya Düşmek ve İnce Hatalar 357
24.Söz İle Olan Münafiklık 360
25.İki Dilli Kimsenin Sözü 361
26.Kötü Bir Şeye Şefaat (Aracılık) Etmek 362
27.Kötülüğü Emredip İyilikten Alıkoymak 364
28.Kaba Konuşmak ve Bir Namusu Lekelemek 369
29.İnsanların Kusurlarını Araştırıp Sormak 371
30.Cahil Kimsenin ve Acirc;limin Yanında Söze Başlaması 372
31.Ezan ve Kamet Esnasında Konuşmak. 372
32.Namazda Konuşmak 373
33.Hutbe Esnasında Konuşmak 373
34.Fecr Doğduktan Sonra Dünya Kelamı Etmek 374
35.Helada (Tuvalette) Konuşmak 374
36.Cima Esnasında Konuşmak 375
37.Müslümana Beddua Etmek 375
38.Kafire ve Zalime Dua Etmek 375
39.Kur'an Okunurken Konuşmak 375
40.Özürsüz Olarak Mescidlerde Dünya Kelamı Konuşmak 376
41.Müslümana Kötü Lakap Takmak 377
42.Yalan Yere Yemin Etmek 377
43.Allah'ın Dışındaki Bir Şeye Yemin Etmek 378
44.Doğru Da Olsa Çok Yemin Etmek 380
45.İdarecilik ve Hâkimlik İstemek 381
46.Vakıfların Sorumluluğunu İstemek 383
47.Vasî Olmayı İstemek 383
48.İnsanın Kendine Beddua Etmesi ve Ölümü Temenni Etmesi 384
49.Müslüman Kardeşinin Özrünü Kabul Etmemek 386
50.Kur’an-I Kerim7 Kendi Görüşüyle Tefsir Etmek 387
51.Mümini Korkutmak 389
52.Başkasının Sözünü Kesmek 389
53.İtiraz ve Muhalefet 390
54.Gereksiz Soru 390
55.Üçüncü Kişi Varken İki Kişinin Fısıldaşarak Konuşması 391
56.Mahremi Olmayan Kadınlarla Konuşmak 391
57.Zımmiye Selam Vermek 391 ;
58.Abdest Bozana Selam Vermek 392
59.Günaha Vesile Olmak. 392
60.Günaha Rıza Göstermek 392
İkinci Bahis: Yapılmasına Müsaade Edilen Şeyler Hakkında 394
1.Mizah 394
2.Medh (Övgü) 396
3.Şiir 399
4.Kafiyeli ve Fasih Konuşmak 400
5.Malayani 401
6.Gereğinden Fazla Konuşmak 403
Gerekenler 403
Dördüncü Bahis: İbadetlerden İzin Almanın Asıl Olduğu Şeyler 404
Beşinci Bahis: Küçük İbadetlerden Kendisinde İznin Asıl Olduğu
Şeyler Hakkında 404
Altıncı Bahis: Sukut Etme Bakımından Dilin Afetleri 405
Üçüncü Kısım: Kulağın Afetleri 413
Dördüncü Kısım: Gözün Afetleri 416
Beşinci Kısım: Elin Afetleri 421
Altıncı Kısım: Midenin Afetleri 429
Yedinci Kısım: Tenasül Uzvunun Afetleri 437
Sekizinci Kısım: Ayağın Afetleri 441
Dokuzuncu Kısım: Bir Azaya Has Olmaksızın Bedenin Afetleri Hakkında 447
Özet Olarak Bedenin Afetleri 478
ÜÇÜNCÜ BAB
TAKVA VE VERA ZANNEDİLEN ŞEYLER
Birinci Fasıl: Temizlik Hususunda Çok İnce Davranmak 485
Temizlikte Aşırılığın Bidat Oluşu 485
Vesvesenin Zemmi ve Afetleri 498
Vesvesenin afetleri 499
Vesvesenin İlacı Hakkındadır 500
Taharet ve Necaset Hakkında Fakihlerin Görüşleri 502
Yeme ve İçmede Takvalı Olduğunu Zannetmek 509
Takva Zannedilen Bidat ve Batıl Şeyler 517
Bibliyografya

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.