Temel Şafii İlmihali - Siraceddin Önlüer (003505)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €25,20
İndirimli : €14,82  + KDV
KDV Dahil : €17,64
Test2
15
:

Temel Şafii İlmihali  Siraceddin Önlüer


  • Yayın Tarihi: 03.2018
  • ISBN: 9786055455774
  • Baskı Sayısı: Baskı
  • Dil: TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 190
  • Cilt Tipi: Karton Kapak
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 5 x 21 cm

ONSOZ

Bizi hidayetiyle islam nimetine kavugturan Allah’a hamd olsun. Zira O (c.c) bizi dogru yola iletmeseydi kendiligimizden dogru yolu bulacak degildik. Allah’in en guzel ve en mukemmel salat ve selami, kendisine uyu- lanlarin ve izinden gidilenlerin en hayirlisi, yaratilmigla- rin en gereflisi, peygamberlerin efendisi Hz. Muham- med’e, onun gerefli ailesine, kiymetli ashabina ve kiya- mete kadar onun izinden gidenlere olsun.

Allah Teala, insanlarin dunyada ve ahirette mesut olmalari, rahat ve huzur iginde bulunmalari ve gonulle- rini birlegtirip, kardegge yagamalari ve kendine kulluk vazifelerini nasil yapacaklarmi bildirmek igin, onlara peygamberler gonderdi. insanlarin, her bakimdan en ustunleri olan bu segilmi ve sect; zatlar vasitasi ile kullarina en iyi ya ve sect;ama yollarmi bildirdi. Peygamberlerinin en iistunu ve sonuncusu olan Hz. Muhammed’in (a.s), dunyanm her yerinde, kiyamete kadar gelecek olan butiin insan-larin Peygamberi oldugunu bildirdi.

Allah Teala, gok sevdigi bu peygamberine Cebrail adindaki melek vasitasi ile yirmi ug senede gonderdi- gi Kur’an-i KerTm adindaki buyuk kitabinda, emirlerini ve yasaklarim bildirdi.

Kur’an-i Kerim, gok ince bilgileri ve kimi zaman aklin eremeyecegi geyleri anlattigi igin, Resulullah (s.a.v), bu kitabin hepsini, bagindan sonuna kadar, as- habina (Allah hepsinden razi olsun) agikladi. islam alimleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v) yaptigi agiklamalari, ashab-i kiramdan igitip, herkesin anlayabilecegi gibi ge- niglettiler ve kitaplarina yazdilar.

Bu alimlere, Ehl-i sunnet alimleri denir. Ehl-i siinnet alimlerinin, Kur’an-i KerTm’in agiklamalarindan ve ayrica Hz. Peygamberin (s.a.v) hadis-i geriflerinden derleyerek yazdiklari din kitaplarina ilmihal kitaplari denir. ilmihal, bir muminin buluga erdikten sonra, her gun kendisine gerek- li olan dim vazifeler demektir. Bunlar, olene kadar her mumini yakindan ilgilendiren konulardir.

Elinizdeki bu ilmihal, her musliimanin yapmasi ge- reken ibadetler ve gunluk hayatta kargilagacagi onemli meseleleri kapsamaktadir. Her muslumanin din? gorev- lerini yerine getirecek, helal ve harami, hak ve batili bir- birinden ayiracak kadar bilgi sahibi olmasi farzdir. Hz. Peygamber (s.a.v), ilim ogrenmenin onemine igaret ederek ve sect;oyle buyurmugtur: "ilim ogrenmek her muslu- man erkek ve kadma farzdir." 1 Bu nedenle muslu- manlarin kendilerini ilgilendiren her konuda bilgi sahibi olmalari gerekir ve her muslumanin din konusunda ye- terli bilgiye sahip olmasi bir borgtur.

Elinizdeki bu ilmihal, ebedi saadeti kazanmak igin gerekli olan itikad, temizlik, abdest, namaz, zekat, orug, hac, kurban, adak ve yemin gibi, dinimizin en temel ko- nularmi ele almaktadir.

Eserin telifinde ve sect;afii mezhebinin goruglerini esas aldik ve kitapta, ihtilafli konulara girmeden, tercih edilen gbrug ve uygulamalari ozetle vermeye galigtik. Konular iglenirken delil ve detaylara girilmeden; ve sect;afii mezhebinin en muteber fikih kitaplarmi inceleyerek hazirladik.

Bu eserin basilarak okuyucuya sunulmasmi bir hizmet goren Semerkand yetkitilerine, dzetlikle bu eseri bagtan sona tetkik ve tashih eden hocalarimiza ve ge- gitli gekilde yardimlari olan diger kardeglerimize tegek- kur ederim.

Ayrica, ilim yolunda yetigmemize sebep olan bu- yuklerimizi hayir ve hurmetle yadeder, hepimize yuce Allah’tan, kendisine kulluk yolunda yardim etmesini ni- yaz ederim.

Kiymetli okuyucularimizdan istirhamimiz, eseri okuyarak, anlayarak, uygulayarak ve dua ederek bu hizmete destek vermeleridir. Ayrica, muhtemel hatalari- mizin hig gekinilmeden Allah igin bildirilmesinden mem- nuniyet duyariz.

Bu galigmanin, bize ve turn ummet-i Muham- med’e hayirlara vesile olmasim yuce Allah’tan dilerim.

Hidayet ve bagari yuce Allah’tandir.

Yuce Rabbimiz’e sonsuz hamd ve sena olsun.

Siraceddin Onluer

ICINDEKILER

ONSOZ 13

DiN 17

iSLAM 17

islam’in Temeli 18

iman Agisindan insanlar 19

iMAN 19

Allah’a iman 21

Allah’in ZatT Sifatlari 21

Allah’in SubutT Sifatlari 23

MELEKLERE iMAN 25

Meleklerin Gorevleri 25

KiTAPLARA iMAN 28

PEYGAMBERLERE iMAN 29

Peygamberlerin Sayisi 30

NebT ve Resul 30

Ulu’l-azm Peygamberler 31

Peygamberlerin Sifatlari 31

Mucize 32

Keramet 32

istidrag 33

AHiRET GtlNUNE iMAN 33

KADER ve KAZAYA iMAN 34

MUKELLEF 36

Mukellefin Amelleri 36

TEMiZLiK 39

Sularin Qegitleri 40

Suyun Kisimlari 40

Suyun Simflari 41

ABDEST 43

istinca ve istibra 43

istincanm Farzlari 44

istincanm Sunnetleri 44

Tuvalet Edepleri 44

Abdestin Farzlari 46

Abdestin ve sect;artlari 49

Ozurlulerin Abdesti 49

Abdestin Sunnetleri 50

Abdest Dualari 52

Abdestin Mekruhlari 54

Abdesti Bozan ve sect;eyler 55

Abdestsiz Yapilmasi Haram Olan i ve sect;ler 56

MESTLER UZERiNE MESHETMEK 56

Meshin ve sect;artlari 57

Meshi Bozan ve sect;eyler 57

Meshin Muddeti 57

Meshedilmesi Farz Olan Miktar 58

Meshin Sunnete Uygun ve sect;ekli 58

GUSUL (BOY ABDESTi) 58

Guslu Gerektiren Haller 58

Meninin Ozellikleri 59

Gusliin Farzlari 61

Guslun Sunnetleri 62

Cunup iken Yapilmasi Haram Olan i ve sect;ler 64

TEYEMMUM 64

Teyemmumu Mubah Kilan Sebepler 64

Teyemmumun ve sect;artlari 64

Teyemmumun Farzlari 65

Teyemmumun Sunnetleri 65

Teyemmumii Bozan ve sect;eyler 66

KADINLARA MAHSUS HALLER 66

Hayiz 66

Hayzin Muddeti 66

Nifas (Lohusalik) 67

Nifasin Muddeti 67

Hayiz ve Nifas Halinde Yapilmasi Haram Olan i ve sect;ler 68

istihaze (Hastalik) ve Oziir Kam 68

EZAN ve KAMET 69

Ezanin Hukmij 71

Ezan ve Kametin ve sect;artlari 72

Muezzin Olabilmenin ve sect;artlari 72

Ezanin Sunnetleri 72

Ezanin Mekruhlari 73

Ezana Kar ve sect;ilik Vermek 74

Namazdan Ba ve sect;ka Maksatlarla Ezan Okunmasi 75

NAMAZIN ONEMi ve FAZiLETi 76

Farz Namazlarin Vakitleri 76

Sabah Namazinin Vakti 77

Ogle Namazinin Vakti 78

ikindi Namazinin vakti 78

Ak ve sect;am Namazinin Vakti 78

Yatsi Namazinin Vakti 78

Namaz kilmamn Mekruh Oldugu Vakitler 78

Namazin Vucub ve sect;artlari 79

Namazin Sihhat ve sect;artlari 80

Namazin Ruktinleri (Farzlari) 80

Namazi Bozan ve sect;eyler 81

Namazin Sunnetleri 83

Namazdan Once Yapilan Sunnetler 84

Namaz iginde Yapilan Sunnetler 84

Namazin Akabinde Yapilan Sunnetler 89

Namazin Mekruhlari 94

Namazda Kadimn Erkege Muhalefet Ettigi Hususlar 96

Namazin Kilim ve sect; ve sect;ekli 97

NAFiLE NAMAZLAR 109

  1. Farzlara Bagli Nafileler 109

1- Muekked Olan Nafileler: 110

2- Muekked Olmayan Nafileler 110

  1. Farzlara Bagli Olmayan Nafile Namazlar 110

Ku ve sect;luk Namazi 111

Tahiyyetu’l-Mescid Namazi 111

Abdest Namazi 111

Yolculuga Qikarken ve Yolculuktan Dondukten Sonra

Kilinan Namaz 111

Teheccud Namazi 112

istihare Namazi 112

Hacet Namazi 112

Vitir Namazi 113

Teravih Namazi 113

Bayram Namazi 114

Bayramin Adap ve Sunnetleri 116

istiska (Yagmur) Namazi 116

Gune ve sect; Tutulmasi (Kusuf) Namazi 117

AyTutulmasi (Husuf) Namazi 117

Korku Namazi (Salatu'l-havf) 118

Tovbe Namazi 117

ihram Namazi 119

Evvabin Namazi 119

Tesbih Namazi 119

Nafile Namazlarin Kazasi 120

Nafile Namazlarin Evde Kilinmasi 120

SEHiV SECDESi 121

Sehiv Secdesinin Sebepleri 121

TiLAVET SECDESi 122

Tilavet Secdesinin Rukunleri 122

Tilavet Secdesinin ve sect;artlari 123

Tilavet Secdesinin Yapili ve sect;i 123

Secde Ayetleri 124

ve sect;UKUR SECDESi 125

CUMA NAMAZI 125

Cuma Namazinm Farz Olmasimn ve sect;artlari 125

Cuma Namazinm Sahih Olmasimn ve sect;artlari 127

Cumanin Farzlari 128

Hutbenin Rukunleri 128

Hutbenin ve sect;artlari 128

Hutbenin Sunnetleri 129

Cuma Guniinun Sunnetleri 130

Cuma Gununtin Genel Adabi 130

iMAMLIK ve CEMAAT 130

imam Olmamn ve sect;artlari 131

imama Uyabilme ve sect;artlari 132

imamlikta Tercih Sirasi 133

YOLCULUKTA NAMAZ 134

Namazi Kisaltmanin ve sect;artlari 134

Yolculugun Sona Ermesi 135

CEM‘-i TAKDIM ve CEM‘-i TEHIR 135

Cem’-i Takdimin ve sect;artlari 136

Cem‘-i TehTrin ve sect;artlari 136

Hasta Kimsenin Namazi 136

CENAZE NAMAZI 137

Olum Sirasinda Yapilacak i ve sect;ler 138

Olen Bir Muslumana Yapilmasi Gerekenler 139

Cenazenin Yikanmasi 139

Cenazeyi Yikamak igin Aranan ve sect;artlar 140

Cenazenin Kefenlenmesi 141

Cenaze Namazinm Kilmi ve sect;i 141

Cenaze Namazinm Rukunleri 143

Cenaze Namazinm ve sect;artlari 144

Cenazeyi Defnetmek .......144

Telkin 144

Taziye 146

Kabir Ziyareti 146

Kabir Ziyaretinin Adabi 147

ZEKAT 148

Zekata Tabi Olan Mallar 149

Zekatin Farz Olmasimn ve sect;artlari 149

Zekat Vermek igin Gerekli Nisab Miktari 151

Altin, Gumij ve sect; ve Para Zekati 151

Hayvanlarin Zekati 152

Zekat igin Gerekli ve sect;artlar 152

Koyun-Kegi Zekati 153

Sigirlarin Zekati 154

Develerin Zekati 154

Tarim Urunlerinin Zekati 154

Tarim Urunlerinin Nisabi 154

Tarim Urunlerinde Yapilan Masraflar 156

Vacip Olan Miktar 156

Ticaret Mallarinin Zekati 156

Ticaret Malinda Gereken ve sect;artlar 156

Madenlerin Zekati 157

Definelerin Zekati 157

Zekatin Edasi 158

Zekati Odeme Vakti 158

Zekatin Verilecegi Yerler 159

Zekat Verilmeyecek Kimseler 159

FITIR SADAKASI 160

Fitrenin Miktari 161

ORUQ 161

Ramazan Ayinin Tesbiti 162

Orucun Vacip Olmasinm ve sect;artlari 162

Orucun Sahih Olmasinm ve sect;artlari 162

Orucun Farzlari 163

Orugta Niyetin ve sect;artlari 163

Orucu Bozan ve sect;eyler 163

Orucun Adab ve Sunnetleri 164

Orucun Mekruhlari 165

Orug Tutmamayi Mubah Kilan Ozurler 166

Orug Tutamayana Gereken ve sect;eyler 166

Kefaret 167

Fidye 167

NAFiLE ORUQLAR 168

Orug Tutulmasi Mekruh Olan Gunler 169

Orug Tutulmasi Flaram Olan Gunler 169

iTiKAF 170

itikafin Qegitleri 170

itikafin Rukunleri 171

itikafi Bozan ve sect;eyler 171

HAC 171

Haccin Farz Olmasinm ve sect;artlari 171

Flaccin Edasinin ve sect;artlari 172

Flaccin Sahih Olmasinm ve sect;artlari 172

Haccin Rukunleri 172

Haccin Vacipleri 173

Hac Qegitleri 173

ifrad Hacci 174

Kiran Hacci 174

Temettu' Hacci 174

iHRAM 174

ihramin ve sect;artlari 175

ihramin Vacipleri 175

ihramin Sunnetleri 175

ihramin Yasaklari 175

ihramda Yasak Olmayan ve sect;eyler 177

UMRE 178

Umrenin Farzlari 178

KURBAN 178

Kurbanm ve sect;artlari 179

AKIKAKURBANI 180

NEZiR (ADAK) 181

Nezrin Qe ve sect;itleri 181

Nezrin Rukunleri 182

Nezreden Ki ve sect;inin ve sect;artlari 182

Nezredilen ve sect;eyin ve sect;artlari 182

YEMiN 183

Yeminin Hiikmu 183

Yemin Qe ve sect;itleri 183

Yeminin Olu ve sect;um ve sect;artlari 184

Yeminin Kisimlari 184

Yemin Kefareti 185

Bibliyografya 187

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.