Tıp İlmi Sahih Nebevi Tıb - Seyfullah Yücel Erdoğmuş (004365)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €51,58
İndirimli : €30,34  + KDV
KDV Dahil : €36,10
Test2
15
:

Tıp İlmi Sahih Nebevi Tıb - Seyfullah Yücel Erdoğmuş

Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah'ın Kelam'ı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Bu çalışmanın amacı şifalı bitkiler ansiklopedisi, anatomi veya fizyoloji kitabı sunmak değildir. Tıp ve tedavi konusunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashabından ve tabiinden sadece sahih olarak gelenleri bir araya getiren bir kaynak eser sunmaktır. Tıbbı nebevi konusuyla dolaylı yoldan alakası olan çevre sağlığı, temizlik, anatomi ve fizyoloji konularıyla ilgili rivayet ve açıklamalarla veya bitkilerin faydalarına dair uzun uzadıya izahlara gidilmedi. Hadis kitaplarından doğrudan olarak tıp ve tedavi konusunda gelen rivayetlerden sahih olanları ile rivayetlerde adı geçen bitkilerin, tecrübe ile sabit olmuş bazı faydalarına dair tıbbı nebevi kitaplarında geçen bazı pratik bilgiler zikredildi. Tıbb-ı Nebevi alanında müstakil eserler yazan muhaddislerin eserleri de incelendi ve bu çalışmada zayıf rivayetlerden ve tedavi hususunda şaibeli görüşlerden kaçınıldı. Allah Azze ve Celle'den bu eseri iman ve tevhid ehline faydalı kılmasını dileriz.

  • Kitap Adı: Tıp İlmi Sahih Nebevi Tıb
  • Yazar:Seyfullah Yücel Erdoğmuş
  • Yayınevi: Mercan Kitap
  • Hamur Tipi: 2. Hamur
  • Sayfa Sayısı: 408
  • Ebat: 16,5 x 23
  • İlk Baskı Yılı: 2019
  • Baskı Sayısı: 1. Basım
  • Barkod: 9786054908608

MUKADDİME

Şüphesiz hamd yalnız Allah’adır. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığını-rız. Allah’ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O’nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Al-lah’ın kulu ve rasûlüdür.

"Ey iman edenler! Allah'tan nasıl sakınmak gerekirse öyle sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün." (Al-i İmran; 102)

"Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten rabbiniz- den sakının. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulundu-ğunuz Allah’tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir." (en-Nisâ; 1),

"Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve dosdoğru söz söyle-yin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günah-larınızı da mağfiret etsin. Kim Allah’a ve rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur." (el-Ahzâb; 70-71]

Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yol-ların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.

Kitabı hazırlamaktaki amacım şifalı bitkiler ansiklopedisi, ana-tomi veya fizyoloji kitabı sunmak değildir. Amacım; tıp ve tedavi ko-nusunda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashabından ve tâbiinden sadece sahih olarak gelenleri bir araya getiren bir kaynak eser sunmaktır. Bu yüzden tıbbı nebevî konusuyla dolaylı yoldan alakası olan çevre sağlığı, temizlik, anatomi ve fizyoloji konularıyla ilgili rivayet ve açıklamalarla veya bitkilerin faydalarına dair uzun uzadıya izahlarla kitabın hacmini şişirmedim. Hadis kitaplarında doğrudan olarak tıp ve tedavi konusunda gelen rivayetlerden sahih olanları ile rivayetlerde adı geçen bitkilerin, tecrübe ile sabit olmuş bazı faydalarına dair tıbbı nebevi kitaplarında geçen bazı pratik bil-gileri zikrettim. Tıbb-ı Nebevî alanında müstakil eserler yazan mu- haddislerin eserlerini de inceledim ve bu çalışmada zayıf rivayetler-den ve tedavi hususunda şaibeli görüşlerden kaçındım. Allah Azze ve Celle’den bu eseri iman ve tevhid ehline faydalı kılmasını dilerim.

Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî

1 Receb 1440 Cuma /Keçiören - Ankara

İÇİNDEKİLER

MUKADDİME 15

TIP İLMİ 17

Tıbb-ı Nebevi Hadisleri Hakkındaki Kâide 18

Bitkilerin Faydalarının Tespiti 18

Tecrübelerden Elde Edilen Tıp Bilgisi 20

Tabibin Firaset Sahibi Olması 20

Tabip Allah’tır 21

Tabipliğin Sorumluluğu 21

KORUYUCU SAĞLIK TAVSİYELERİ 23

Sağlığı Korumak 23

Allah’tan Afiyet İstemek 24

Hastalıklardan Allah’a Sığınmak 24

Gölge İle Güneş Arasında Oturmamak 25

Güneş Altında Durmamak 26

HASTALIK VE MUSİBETLERE SABRETMEK 28

Musibetler Kulun İşledikleri Sebebiyledir 30

Hiç Hastalanmamak Nifaktandır 31

Hastalıkta Kulun Amelden Geri Kalması 33

En Şiddetli Belâya Uğrayanlar 35

Hastalıktan Şikâyet Etmemek 36

Şifayı Allah’tan İstemek 37

Tedaviyi Terk Edip Sabretmenin Fazileti 40

Tedavi Olmaya İzin Verilmesi 43

Her Hastalığın Şifası İndirilmiştir 45

İlaçtan Hoşlanmamak 46

YEME VE İÇME KONUSUNDA TAVSİYELER 47

Ayakta Yemek ve İçmek 49

Bardağın Gedik Yerinden İçmemek 50

Üç Nefeste İçmek 50

Kabın İçine Solumanın Yasaklanması 50

Yiyecek ve İçeceğe Üflemenin Yasaklanması 51

Yemeği Çok Sıcakken Yememek 51

İçi Görünmeyen Kırbadan İçmemek 51

Yemeğe Katılan Sarhoş Edici İçkiler 52

Dayanarak/Bağdaş Kurarak Yemek 53

Karnı Üzere Yatarak Yemekten Yasaklanması 55

Sol Eliyle Yeyip İçen 56

Yemekte Parmakları Yalamak 57

Yemekten Sonra Ağzı ve Elleri Yıkamak 58

Misvak ve Dişleri Temizlemek 59

Kapları Örtmek 60

Kabın İçine Sinek Düşerse 62

TAVSİYE EDİLEN GIDA VE BİTKİLER 64

Şifalı Bitkiler 64

Kabak 64

Keme’ (Toprak Kaldıran Mantarı) 66

Erak Ağacı 67

Habbetu’s-Sevdâ/Şûnîz (Çörek Otu) 67

Sinameki 69

Kustu Bahrî (Ûd-u Hindî) 69

Kekik, Akgünlük ve Yavşan 70

Sarı Sabır Otu ve Mursafi 70

Arpa ve Buğday 71

Pazı ve Arpa Yemeği 71

Sarımsak. 73

Kına Çiçeği 74

Ketem (Çivit) 75

Menekşe Yağı 75

Kâfûr ve Zencefil 75

Zerîre (Eğir Kökü/Hazanbel) 76

Acı Kavun (Ebu Cehil Karpuzu/Hanzal) 77

Sidr 79

Vers 80

Ezfar 80

MEYVELER 82

Erak Ağacının Meyvesi (Kebas) 82

Utruc Meyvesi (Ağaç Kavunu) 82

Kuru Hurma (Temr) 84

Taze Hurma (Rutab) .85

Acur ve Taze Hurma i 86

Karpuzla Taze Hurma 87

Kuru Hurmayı Tereyağıyla Birlikte Yemek 87

Acve Hurması 88

Bernî Hurması .90

İncir .91

Zeytin ve Zeytin Yağı .92

Ayva .93

Nar .93

Üzüm .94

Elma .96

Muz .96

HAYVANİ ÜRÜNLER .97

Bal .97

Süt .98

İnek Sütü 100

At Sütü 101

Keçi Sütü 101

Deve Sütü ve Sidiği İle Tedavi 102

Eti Yenen Hayvanların İdrarı ve Dışkısı İle Tedavi 103

Tereyağı 104

Yağ ve Peynir Yemek 104

Et 106

Etin Bağımlılık Yapması 107

Yumurta 107

Deve ve Koyun Etleri 108

Kuş Etleri 109

At Eti Yemek 110

Tavşan Eti 111

Balık ve Çekirge 111

Anber (Balina) Eti 112

Alaca (Baras) Hastalığı 263

Sedef ve Egzama 264

Mantar Hastalıkları 264

Ayak Terlemeleri 264

Kellik 264

İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 265

Hızlı Yürüme Tavsiyesi 265

Bel Ağrısı 265

Bel ve Sırt Ağrısından Dolayı Hacamat Yaptırmak 267

Gut (Nikris) Hastalığı 267

Ayak Hastalıkları 268

Ayak Ağrısından Dolayı Hacamat Yaptırmak 268

Romatizma 269

Ayak Parmağı Tedavisi 269

Diş Ağrısı 269

RUHÎ HASTALIKLAR 271

Çok Gülmeme Tavsiyesi 271

Bitkinlik/Halsizlik 271

Hüzün ve Sıkıntının Giderilmesi 273

Korku İçin Rukye 275

Ahlâksızlığın Bulaşıcı Olması 276

Vesvese 277

Aşk/Mâlihulyâ Hastalığı 280

Evlenmeye Gücü Yetmeyenin Oruç Tutması 282

AÇLIK DİYETİNİN KERAHATİ 283

Bazı Yiyecek ve İçecekleri Kendine Haram Kılmak 284

Varlıklarda Aslolan Temiz ve Mubah Olmaktır 284

Bu Kaidenin Kur’ân'dan Delilleri: 285

Bu Kaidenin Sünnetten Delilleri 287

YASAKLANMIŞ TEDAVİ USULLERİ 294

Haramda Şifa Yoktur 294

Tedavi İçin Kurbağa Öldürmenin Yasaklanması 295

MÜZİKLE TEDAVİ 296

SARHOŞ EDİCİ İÇKİLERLE TEDAVİ 300

İçki Yapılan Maddeler 306

İçinde Şıra Yapılması Yasaklanan Kaplar 307

İki Meyveyi Karıştırarak Hoşaf Yapmanın Yasaklanması 307

Darıdan Yapılan İçeceklerin Yasaklanması 309

Coşkunluk Veren/Ekşimiş İçeceklerden Sakınmak. 309

NECİS MADDELERLE TEDAVİ 311

Cellâle (Pislik Yiyen) Hayvanın Eti ve Sütü 311

Tavuk Cellâle Olmaz 312

Mecbur Kalanın Leş Eti Yemesi 312

Haram Olduğu Halde Necis Olmayan Maddeler 314

Sarhoş Edici İçkiler ve Uyuşturucu Maddeler 314

Etil Alkol ve Uyuşturucu Maddelerin Durumu 316

Domuz Eti ve Yağı 317

Eşek Eti ve Sütü 319

Hayız Kanı Dışındaki Kanlar 320

Kan Naklinin Hükmü 324

İstihale (Maddenin Diğer Bir Maddeye Dönüşmesi/Transformasyon) 324

İstihlâk (Maddenin Diğer Bir Madde İçinde Kaybolması) 328

İstihale ve İstihlâk Üzerine Mülahazalar: 332

DAĞLAMA TEDAVİSİ 334

LAVMAN (HUKNE) TEDAVİSİ 339

MUSKA VE NAZARLIK ASMAK 341

KEH ve Acirc;NET VE ASTROLOJİ 345

Kâhine veya Arrâfa Gitmek 351

Ebced Hesabı Yapmak 353

SİHİR YAPMAK VEYA YAPTIRMAK 354

Büyüyü Büyüyle Bozmanın Yasaklanması 358

ESTETİK OPERASYONLARI 359

Zaruret Olmaksızın Yaratılışı Değiştirmek 359

Burun Deldirmek 362

Peruk Takmak, Saç Ekletmek 363

Hadımlaşmak (Kısırlaşmak) 364

TEDAVİ İÇİN ZARURET VEHACETLER MESELESİ 367

Hâcet ile Zaruret Arasındaki Farklar 368

Sakıncalıyı Mubah Kılan Hacetin Şartları 370

ZARURET OLMADIĞI HALDE

HARAMA BAKMAK VE DOKUNMAK 371

Yabancı Kadına Dokunmanın Yasaklığı 371

Namahreme Bakmanın Yasaklığı 372

Namahremle Halvetin Haramlığı 377

Tedavi Zarureti İçin Bakmak ve Dokunmak 378

Zaruret Halinde Yabancı Kadınla Perde veya

Kapı Arkasından Konuşmak 380

Kadına Erkeğin Doğum Yaptırması 381

Kadının Doktor ve Hemşire Olması 382

Tüp Bebek Tedavisi 384

HASTA ZİYARETİ 385

Hasta Ziyaretinin Fazileti 385

Göz Ağrısından Dolayı Hasta Ziyareti 389

Hasta Ziyaretinde Söylenecek Şey 390

Hasta Birini Görünce Söylecek Şeyler 391

Hastayı Yemeye Zorlamamak 392

Hastanın Yapacağı Dua 392

HASTANIN İBADETLERİ 394

Hastalık, Soğuk Gibi Sebeplerle Bir Tasa İdrar Yapmak 394

Soğuk Sebebiyle Teyemmüm Etmek 394

Hastalık Sebebiyle Teyemmüm Etmek 396

Özürlü Kimsenin Abdesti 396

Ayakta Namaz Kılamayan Kimse 396

Hastanın Sandalyede Namaz Kılmaması 397

Hastanın Bağdaş Kurarak Namaz Kılması 398

Hastanın Bir Şeye Dayanarak Namaz Kılması 398

Hastanın Mescide Çıkamaması 399

Hastanın Orucu 400

KİTAPTA GEÇEN BAZI BİTKİLERİN RESİMLERİ 403

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.