Yıldızname Hüseyni - Esma Yayınları-1634 (002069)

İndirim Oranı : %30 İndirim
KDV Dahil : €30,95
İndirimli : €18,20  + KDV
KDV Dahil : €21,66
Test2
15
:

Yıldızname Hüseyini

Ürün Özellikleri :

  • Yazar : M.Mustafa Varlı
  • Yayınevi : Esma Yayınları
  • Sayfa Sayısı : 296
  • Sayfa Kalitsi : 2.Hamur
  • Kapak Kalitesi : Karton Kapak
  • Ebat : 13.5 x 19.5
  • Ağırlık : 222 gr

Kitabında Yıldızların Burçların İnsanlar Üzerinde Olan Etkileri Konu Edinilmiştir.Mustafa Varlı Tarafından Kaleme Alınmıştır.
Elhamdü Lillahi Rabhil'âlemin. Vessalâtü vesselâmü ala Seyyidina Muhammedin Hâtemil-Enbiyâi ve Mürselin ve ala âlihi ve sahbi-hi ecmaiîi.
Hamd, ve Acirc;lemlerin rabbi olan Allah'a, salât ve selâm, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed (s.a.v.)'e ve O'nun aile efrâdi ile bütün ashabına ve bütün ona tabi olanlara olsun.
Göklerde, yerde ve her ikisinin arasında, toprağın altında bulunanların hepsi Allah'ındır. Ne kadar kapalı olursa olsun Allah'tan hiç birşey gizli kalmaz.
Sözü açık da söylesen, gizli de söylesen muhakkak ki O gizliyi de aşikârı da iyi bilendir.
Mahrukatın en şereflisi olan insanoğlunun Allah'a halis kul olması, O'nun emirlerini yerine getirmesi ve yasaklarından kaçınmasıyla olur.
İnsana düşen görev; dünya hayatının tanzimi için gönderilmiş olan hidayet rehberi, kurtuluş reçetesi olan Kur'ana uymamız ve yüce önder sevgili Peygamber Efendimiz nasıl yaşamış ve bizlere nasıl göstermiş ise öyle yaşamamız gerekmektedir. Kıyamete kadar da bütün insanlığın hayatını tanzim edecek tek ilahi nizam Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberin sünnetidir. Bu hiçbir zaman da değişmeyecektir.
Bütün insanlık; hayatı boyunca bütün ha-reket ve davranışlarını Kuran ve Sünneti Rasülullahtan almalıdır. Nitekim ihlâsla inanan bir mümin inandım ve teslim oldum dediği zaman Ya Rab! Senden başka ilah (Kanun koyucu) yoktur. Bütün hayatı, kâinatısen tanzim edersin sevgili resulün Muham-med (s.a.v.) senin elçin ve bütün insanlığın önderidir, demiş olmaktadır.
Müslüman; yaşamı boyunca hayat düsturlarını Kur'an ve Sünnetten almalıdır. Ey Mümin! Yaşayışın boyunca Allah'ın son Peygamberi olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'e uymalısın, onu rehber edinmelisin. Allah Resulü vefat etmeden önce şöyle buyuruyor: "Ben size iki şey bırakıyorum, Ona uyar tâbi olursanız kurtuluşa erersiniz: O'na tabi olmazsanız dalalete düşersiniz, işte bu emanetin biri Allah'ın Kitabı Kur'andır. Diğeri ise benim sünnetimdir.
Yine Allah (c.c): "Peygamber size neyi emrediyorsa onu alın. Ona, uyun. Neyi ya-saklıyorsa ondan kaçınınız. Buyurmuştur. Evet, Allah'ın yaratmış olduğu mahlûkatı da vasıta ve sebeb olarak kullanabileceğiz. Yalnız bunları inanç ilkelerine vardırıp şirk yollarını açmayalım. Şayet geçmişte böyle yollar açılmış ise bunları yok etmenin yollarını arayacağız. Allah'ın bizlere verdiği sebep ve vasıfları hayat vasıfları haline getirmeyeceğiz. Bu olayları Kur'an ve sünnet ölçülerine uydura-cağız. Müslümanlar hayatın problemlerine ve aralarındaki sorunları çözmek için Kur'an ve sünnete sarılmak mecburiyetindedir. Nitekim ayette açıkça ortaya konmuştur: "Aranızda ihtilafa düştüğünüz zaman Allah'ın ipine (Kuran’a) sarılınız. " buyuruyor. Onun için sevgi ve vasıtaları kullanırken günaha girmemek ve kötü ve alışkanlık bırakma-mak gerekir. Şayet geriye kötü bir davranış bırakılmış ise kaldırmak için çaba harcamak gerekir. İnsanların faydası için yapılmış bazı eserleri yayınlamak gereklidir. İşte ben de sizlere elinizde bulunan İmamı Caferi Sadık'm Yıldız name isimli bu eserini sizlerin beyninde bulunan bir ukteyi günümüz türkçesine çevirerek bu eserin asıl metin ve temsili resimleriyle harfi ebcedi de sizlere geniş bir izahları ile ilâve olarak görüşlerinize sunmuş bulunmaktayım.
Bugüne kadar bu konu ile (burç ve yıl-dızlarla) ilgili nice kitap yazılmış, nice mec-mua ve gazetelerde fallar çıkmış olup bunlar günümüz insanını oyalamaktan başka bir şey olmadığı sizlerce de malum olup tarafımdan sizlere açıklamaya gerek görülmemektedir. Bu ansiklopedik eserin faydalı şifalı ve yararlı yönleri olduğu gibi manevi yönden zararlı yönleri olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu eserin içinde bulunan nice ayetler bulunmak-tadır. Bu ayetleri ve kelâmullahı maddi çı-karlarınıza sermaye ederek nefsinizin esiri olmayınız. Nefis insanı hezimete götürür. Ce-nab-ı Mevlâ cümlemizi nefsin ve şeytanın ilgasından muhafaza buyursun. ( ve Acirc;min.)
Yıldızname ve saatler günler ile ilgili genel bilgileri daha geniş şekilde öğrenebilmek için ansiklopedik eserimize bakınız .

İÇİNDEKİLER

Önsöz 5
Ğünlerin Saat Cetveli 10
Kitabin Girişi 11
Hangi Burç Hangisiyle Dosttur? 12
Hangi Burç Hangisiyle Düşmandır? 12
Hangi Yıldız Hangisiyle Dosttur? 12
Hangi Yıldız Hangisiyle Düşmandır? 13
Hangi Yıldıza Hangi Buhur Lâzımdır? 13
Hangi Burca Hangi Maden Lâzımdır? 13
Hangi Burç Hangi Yıldızdandır
ve Anasır Nedir? 14
Hangi Anasır Hangisiyle Dost,
Hangisiyle Düşmandır? 15
Hangi Yıldızın Azimeti Nerir? 15
Yıldızın Menşei 17
Anlara Göre Burçlar ve
Tabii Durumları 18
Hasta Adamın Hastalıkları Nedendir? 19
İktiran ve İçtimai Kevakip 19
Mühim BirHatırlatma 20
Ebcedde Kullanılan Çeviri Yazı Çizelgesi ....21
EBCED ALFABESİ
Ebcedin Düzeni ve Tarifi 22
Ebced Sözcükleri 22
Bizde Okunuşu 23
Ebced Harfleri 24
Arapçanın Başka Alfabe Düzenleri
Harflere göre 25
Seslere Göre 26
Arap Alfabelerine Düzen Veren İlkeler
Biçim Benzerliği ve Ses Fizyolojisi 27
Ebced de İlke 27
Ebced Düzeni İçin Bilgilerin
Açıklamaları 23
Altı Şalı 23
Altı Şeytan 26
imam Caferi Sadık
Haftanın Günleri 21
Bilginlerin Örneklerle Gösterdikleri Nedenlerin Bilimsel.Değeri.Belge
Kimliği 29
Kanıt Yetersizliği 29
Ebced Düzeni Alfabenin kökeni ve Tanımı
Ebced ve Eski Alfabeler 30
Arapçanm Altı Harfi 31
Ebced in Gerçek Kökeni 30
Ebced'in Harf Niteliği 32
EBCED HESABI
Tanımlaması 33
Küçük Ebced Hesabı 33
Ebced Harfından Sayıları Tablosu 34
Ebced Harfından Sayıları Tablosu 35
Harf ve Rakam 36
Başka Ebced Hesapları 36
Ebced'i Kebir (Büyük Ebced Hesabı) 36
En Büyük Ebced Hesabı 36
Ebced'i Sağir (En Küçük Ebced Hesabı) 37
Bu Hesaplarda Sayılar 38
Ebced'in Kullanıldığı Yerler 39
1-Günlük İhtiyaçlarda 39
2-Kitap Sayfalarında 40
3-Yazı Bölümlerinde 41
4-Matematik ve Fizikte 42
5-Sözcük Olarak 42
6-Büyü ve Muskalarda 43
7-Tarih Düşürmede 46
Ebced Harfi ile Tarih
Düşürme Örneği 46
Tanımlaması 46
Deyimleri 46
Örnekler 47
Ayetel Kürsî'niıı Özel Formülü 47
Bu Bab İhlas Sûresinin Havvası
Hakkındadır 48
İhlasi Şerif 50
Şevval-i Şerif 51
İmam Caferi Sadık as 381
Zilkade 51
Zilhicce 51
İş Bu Kitab Cümle İsimlerin Evveline Nazar
Ederek.(bakarak) Dertleri Beyan Eder 53
İş Bu Kitap Nüsha Kitabıdır 68
Her Burç Taraftan Tulu' Eder? 72
Hesabı Huruf-i Ebced 73
Hesabı Cümle-i Sağir Huruf-i Ebced 74
Erkeklerin Burcu, Yıldızı, Tabiatı 75
Birinci Fasıl: Tabi Hamel ve
Yıldızı Merih Olan Koç 75
İkinci Fasıl: Tabi Sever Yıldızı Zühal
Olan Boğa 77
Üçüncü Fasıl: Tabi Cevza ve Yıldızı Urarid
Olan İkizler 79
Dördüncü Fasıl: Tabi Seretan ve Yıldızı
Kamer Olan Yengeç 81
Beşinci Fasıl: Tabi Esed ve Yıldızı Şems Olan Aslan 83
Altıncı Fasıl: Tabi Sünbüle ve Yıldızı Utarid
Olan Başak 85
Yedinci Fasıl: Talii Mizan ve Yıldızı Zühre
Olan Terazi 88
Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı Merih Olan Akrep 90
Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
Müşteri Olan Yay 93
Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Merih
Olan Oğlak 95
Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı Zühal
Olan Kova 97
Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı Müşteri Olan Balık 98
Avretlerin Burçlarının Keyfiyetleri 101
Birinci Fasıl: Talii Hamel ve Yıldızı Merih
Olan Koç 101
İkinci Fasıl: Talii Sever Yıldızı Zühre
Olan Boğa 103
Üçüncü Fasıl: Talii Cevza ve Yıldızı Utarid
Olan İkizler 105
Dördüncü Fasıl: Talii Seretan ve Yıldızı
Kamer Olan Yengeç 106
Beşinci Fasıl: Talii Esed ve Yıldızı Şems
Olan Aslan 108
Altıncı Fasıl: Talii Sübüle ve Yıldızı
Utarid Olan Başak 109
Yedinci Fasıl: Talii Mizanve Yıldızı
Zühre Olan Terazi 112
Sekizinci Fasıl: Talii Akreb ve Yıldızı
Merih Olan Akrep 113
Dokuzuncu Fasıl: Talii Kavs ve Yıldızı
Müşteri Olan Yay 115
Onuncu Fasıl: Talii Cedî ve Yıldızı Zühal Olan Oğlak 116
Onbirinci Fasıl: Talii Deliv ve Yıldızı
Zühal Olan Kova 118
Onikinci Fasıl: Talii Hût ve Yıldızı
Müşteri Olan Balık 119
Birinci Bab: Burcu Hamel ve Yıldızı Merih
Beyan Eder Kok 121
ikinci Bab: Burcu Sevir ve Yıldızı
Zühre Beyan Eder Boğa 125
Üçüncü Bab: Burcu Cevzâ ve Yıldızı
Utarid Beyan Eder İkizler 128
Dördüncü Bab: Burcu Seretan ve Yıldızı
Kamer beyan Eder Yengeç 132
Beşinci Bab: Burcu Esed ve Yıldızı Şems
Beyan Eder Aslan 136
Altıncı Bab: Burcu Sünbüle ve Yıldızı
Utarid Beyan Eder Balık 139
Yedinci Bab: Burcu Mizan ve Yıldızı Zühre
Beyan Eder Terazi 143
Sekizinci Bab: Burcu Akreb ve Yıldızı
Merih Beyan Eder Akrep 146
Dokuzuncu Bab: Burcu Kavs ve Yıldızı
Müşteri Beyan Eder Yay 149
Onuncu Bab: Burcu Cedî ve Yıldızı
Zühal Beyan Eder Oğlak 153
Onbirinci Bab: Burcu Deliv ve yıldızı Zühal Beyan Eder Kova 156
Onikincı Bab: Burcu Hût ve YlldlZl
Müşteri Beyan Eder Balık 160
Her Kişinin Evvel İsmine Bakıp Ne Olduğu ve İlacının.Ne Olduğunu
Beyan Eden Fasıl 172
Harf-i Elif 172
Harf-i Ba 172
Harf-i Tâ 173
Harf-i Sâ 174
Harf-i Cim 175
Harf-i Ha 175
Harf-i Hı 176
Harf-i D âl 176
Harf-i Zâl 177
Harf-i Râ 178
Harf-i Zâ 178
Harf-i Sin 178
Harf-i Şîn 178
Harf-i Sad 179
Harf-i Dât 180
Harf-i Tı 180
Harf-i Zı 180
Harf-i Ayn 180
Harf-i Gayn 180
Harf-i Fâ 180
Harf-i Kaf 181
Harf-i Kef 181
Harf-i Lâm 181
Harf-i Mim 182
Harf-i Nün 182
Harf-i Vav 183
Harf-i He 183
Harf-i Lâmelif 183
Harf-i Yâ 183
Tılsımât-ı Eyyam-ı Usbu' Harf-i 184
Tılsımât-ı Mie ve İsnâaşer 186
Gelen Kimse Niçin Geldi? 188
Konuşan Doğru mu Söyledi? 189
Galip mi Olacak? 189
Borçların Nüshasına Yazmalı 190
Şerh-i Ricalül Gayb 192
Şerh-i Ricalül Gayb 194
Dua-i Diğer Ricalül Gaybi Enseb 197
Haza Duâ-i Ümmüs-Sibyân 207
Hâza Dua-i Ümmüs-Sıbyân-Yedi 211
Mühim Bir Manevi İlaç 211
Misak 212
Büyü Bozmak İçin . 217
Babu Azîmet-i Ümmü's-Sıbyân 218
Zinayi Men Etmek İçin 223
Muhyiddin-i Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiye
İsimli Eserinden Örnekler 224
Sözü Gecen Kurusu 235
BÜYÜLER 251
Aşka ve Muhabbetle Farklı İşlemler 253
Soğutmak ve Ayırmak İçin Yapılan
Büyüler 294
Kaçağı Tutmak, Uzaktaki Bir Kimseyi Geri
Getirmek İçin Yapılan Büyüler 299
Dil ve Uyku Bağlamak İçin Yapılan
Büyüler 304
Muhtelif Büyüler 306
Caferi Sadık'a Göre Niyet Cetveli 311
İMAM CAFER-İ SADIK'IN
KUR’A NAMESİ 313
Duai Hz. Ali 365
Başa Gelen Belayi Def Etmek İçin 368
Şeytaninin Hilesi ve İlaci 370
Vesvese İçin 373
Kitabım Sonu ve Duası 375

Benzer Ürünler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unserer Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereit gestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben. Ihre Einwilligung zur Cookie-Nutzung können Sie jederzeit wieder in der Datenschutzerklärung widerrufen.